Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2019

Proba C
de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională
studiată pe parcursul învăţământului liceal

Proba orală la Limba engleză

Toate filierele, profilurile şi specializările/calificările

Model

1. Answer the following question: Do you generally prefer the book or the film of the
same story? Why?

2. Describe a person about whom you could say: The world would be a better place if
there were more people like him/her.

3. Do you think that children these days have a better or worse childhood than your
parents’ generation? Why (not)? Use relevant arguments and examples to
support your ideas.

Proba C – Limba engleză