Sunteți pe pagina 1din 7

Publicat pe (http://bnm.

md)

Monede comemorative Press room Extinde Ascunde


02.05.2019
Prețul monedelor/ bancnotelor jubiliare și comemorative și a altor articole
numismatice oferite spre vânzare de BNM

Preţul este valabil până la 31 mai 2019.


Monedele/ bancnotele jubiliare şi comemorative și alte articole numismatice emise de Banca Naţională a
Moldovei se comercializează prin intermediul băncilor licenţiate din RM.

Prețul de comercializare a monedelor/ bancnotelor jubiliare şi comemorative și altor articole numismatice se


stabilește în mod independent de băncile licenţiate din RM, în mărime de până la trei la sută peste prețul
stabilit de Banca Naţională a Moldovei.

Imagine Anul Preţ articol


Denumire articol
articol emisiei (lei MD)

Set cu monede metalice

Set de monetărie [1] 2019 135

Seria „Evenimente istorice”

100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România (argint) [2] 2018 702

100 de ani de la înființarea Sfatului Țării [3] 2017 652

20 de ani de la adoptarea Constituţiei Republicii Moldova [4] 2014 383

125 de ani de la fondarea Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală


2014 382
[5]

20 de ani de la introducerea monedei naţionale în Republica Moldova-aur [6] 2013 11 838

20 de ani de la introducerea monedei naţionale în Republica Moldova (argint)


2013 675
[7]

1
20 de ani de la introducerea monedei naţionale în Republica Moldova
2013 222
(bancnotă) [8]

1900 de ani de la inaugurarea Columnei lui Traian [9] 2013 609

Anul european al cetăţenilor [10] 2013 576

Seria „Personalităţi”

Mihail Berezovschi – 150 de ani de la naștere [11] 2018 451

George Meniuc - 100 de ani de la naștere [12] 2018 451

Ion Druță – 90 de ani de la naștere [13] 2018 451

Eugen Doga - 80 de ani de la naștere [14] 2017 437

Grigore Vieru - 80 de ani de la naștere [15] 2015 692

Constantin Constantinov - 100 de ani de la naștere [16] 2015 373

Dumitru Matcovschi - 75 de ani de la naştere [17] 2014 341

Tamara Ciobanu - 100 de ani de la naştere [18] 2014 306

Alexandru Plămădeală - 125 de ani de la naştere [19] 2013 310

Alexei Mateevici - 125 de ani de la naştere [20] 2013 310

2
555 de ani de la urcarea pe tron a lui Ştefan cel Mare şi Sfânt - aur [21] 2012 11 685

Andrei Lupan - 100 de ani de la naştere [22] 2012 331

Seria „Femei celebre”

Ada Zevin - 100 de ani de la naștere [23] 2018 493

Maria Bieșu - 80 de ani de la naștere [24] 2015 389

Seria „Aleea clasicilor din grădina publică "Ştefan cel Mare şi Sfânt" din mun. Chişinău”

Constantin Stere (aur) [25] 2015 6 332

Constantin Stere (argint) [26] 2015 371

Nicolae Milescu Spătarul - argint [27] 2014 330

Adrian Păunescu - aur [28] 2013 6 004

Adrian Păunescu - argint [29] 2013 309

Ion Creangă - aur [30] 2012 6 018

Ion Creangă- argint [31] 2012 327

Bogdan Petriceicu Hasdeu - argint [32] 2011 369

3
Seria „Monumentele Moldovei”

Lumânarea Recunoştinţei [33] 2014 293

Cetatea Soroca [34] 2012 370

Seria Sărbătorile, Cultura, Tradiţiile Moldovei

Pluguşorul [35] 2013 367

Guguţă - personaj literar din creaţia lui Spiridon Vangheli [36] 2013 346

Sânzienele [37] 2012 370

Mioriţa – 160 de ani de la publicarea baladei [38] 2012 370

Colindul [39] 2011 422

Seria Cartea Roşie a Republicii Moldova

Șoim dunărean (Falco cherrug) [40] 2018 493

Broasca Țestoasă-de-baltă [41] 2015 389

Lebăda cucuiată [42] 2013 367

Libelula Mercuriu [43] 2013 367

Vidra [44] 2012 371

4
Papucul-doamnei [45] 2012 371

Seria „Locaşuri sfinte”

Biserica Măzărache din Chişinău [46] 2012 371

Seria „Știință și inovare"

Ivan Mocan – 100 de ani de la naștere [47] 2018 456

Seria „Mănăstirile Moldovei"

Manăstirea Ţipova [48] 2013 367

Mănăstirea Butuceni [49] 2012 370

Seria "Conace boierești"

Conacul familiei Ralli din satul Dolna, raionul Străşeni [50] 2018 493

Conacul Pommer din satul Țaul, raionul Dondușeni [51] 2015 389

Seria Sport

Jocurile Olimpice de vară - 2012 [52] 2012 371

Vezi și

Tag-uri
Monede [53]

5
comemorative [54]
valoare [55]
preț [56]
preț monede [57]
prețul [58]
prețurile [59]

Sursa URL:
http://bnm.md/ro/content/pretul-monedelor-si-bancnotelor-jubiliare-si-comemorative-oferite-spre-vanzare-
de-bnm

Legături conexe:

[1] http://bnm.md/ro/content/banca-nationala-moldovei-pune-circuitul-numismatic-un-set-de-monetarie
[2] http://bnm.md/ro/content/100-de-ani-de-la-unirea-basarabiei-cu-romania-argint-0
[3] http://bnm.md/ro/content/100-de-ani-de-la-infiintarea-sfatului-tarii
[4] http://bnm.md/ro/content/20-de-ani-de-la-adoptarea-constitutiei-republicii-moldova
[5] http://bnm.md/ro/content/125-de-ani-de-la-fondarea-muzeului-national-de-etnografie-si-istorie-naturala
[6] http://bnm.md/ro/content/20-de-ani-de-la-introducerea-monedei-nationale-republica-moldova-aur
[7] http://bnm.md/ro/content/20-de-ani-de-la-introducerea-monedei-nationale-republica-moldova-argint
[8] http://bnm.md/ro/content/20-de-ani-de-la-introducerea-monedei-nationale-republica-moldova-1
[9] http://bnm.md/ro/content/1900-de-ani-de-la-inaugurarea-columnei-lui-traian
[10] http://bnm.md/ro/content/anul-european-al-cetatenilor
[11] http://bnm.md/ro/content/mihail-berezovschi-150-de-ani-de-la-nastere
[12] http://bnm.md/ro/content/george-meniuc-100-de-ani-de-la-nastere
[13] http://bnm.md/ro/content/ion-druta-90-de-ani-de-la-nastere
[14] http://bnm.md/ro/content/eugen-doga-80-de-ani-de-la-nastere
[15] http://bnm.md/ro/content/grigore-vieru-80-de-ani-de-la-nastere
[16] http://bnm.md/ro/content/constantin-constantinov-100-de-ani-de-la-nastere
[17] http://bnm.md/ro/content/dumitru-matcovschi-75-de-ani-de-la-nastere
[18] http://bnm.md/ro/content/tamara-ciobanu-100-de-ani-de-la-nastere
[19] http://bnm.md/ro/content/alexandru-plamadeala-125-de-ani-de-la-nastere
[20] http://bnm.md/ro/content/alexei-mateevici-125-de-ani-de-la-nastere
[21] http://bnm.md/ro/content/555-de-ani-de-la-urcarea-pe-tron-lui-stefan-cel-mare-si-sfant-aur
[22] http://bnm.md/ro/content/andrei-lupan-100-de-ani-de-la-nastere
[23] http://bnm.md/ro/content/ada-zevin-100-de-ani-de-la-nastere
[24] http://bnm.md/ro/content/maria-biesu-80-de-ani-de-la-nastere
[25] http://bnm.md/ro/content/constantin-stere-aur
[26] http://bnm.md/ro/content/constantin-stere-argint
[27] http://bnm.md/ro/content/nicolae-milescu-spatarul-argint
[28] http://bnm.md/ro/content/adrian-paunescu
[29] http://bnm.md/ro/content/adrian-paunescu-argint
[30] http://bnm.md/ro/content/ion-creanga-aur
[31] http://bnm.md/ro/content/ion-creanga-argint
[32] http://bnm.md/ro/content/bogdan-petriceicu-hasdeu-argint
[33] http://bnm.md/ro/content/luminarea-recunostintei
[34] http://bnm.md/ro/content/cetatea-soroca
[35] http://bnm.md/ro/content/plugusorul
[36] http://bnm.md/ro/content/guguta-personaj-literar-din-creatia-lui-spiridon-vangheli
[37] http://bnm.md/ro/content/sanzienele
[38] http://bnm.md/ro/content/miorita-160-de-ani-de-la-publicarea-baladei
[39] http://bnm.md/ro/content/colindul

6
[40] http://bnm.md/ro/content/soim-dunarean-falco-cherrug
[41] http://bnm.md/ro/content/broasca-testoasa-de-balta
[42] http://bnm.md/ro/content/lebada-cucuiata
[43] http://bnm.md/ro/content/libelula-mercuriu
[44] http://bnm.md/ro/content/vidra
[45] http://bnm.md/ro/content/papucul-doamnei
[46] http://bnm.md/ro/content/biserica-mazarache-din-chisinau
[47] http://bnm.md/ro/content/ivan-mocan-100-de-ani-de-la-nastere
[48] http://bnm.md/ro/content/manastirea-tipova
[49] http://bnm.md/ro/content/manastirea-butuceni
[50] http://bnm.md/ro/content/conacul-familiei-ralli-din-satul-dolna-raionul-straseni
[51] http://bnm.md/ro/content/conacul-pommer-din-satul-taul-raionul-donduseni
[52] http://bnm.md/ro/content/jocurile-olimpice-de-vara-2012
[53] http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Monede
[54] http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=comemorative
[55] http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=valoare
[56] http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=preț
[57] http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=preț monede
[58] http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=prețul
[59] http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=prețurile