Sunteți pe pagina 1din 3

FIŞĂ DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ

Data : 3 decembrie 2018

Şcoala: Liceul Tehnologic Silvic „ Dr. Nicolae Rucăreanu”, Brașov

Tema activităţii desfăşurate : Crăciunul în România și Franța

Obiective propuse :

Prin realizarea activităţii am dat posibilitatea elevilor să:

- Cunoască obiceiurile și tradițiile de Crăciun din România și din Franța;


- Însușească vocabularul de Crăciun în limba franceză;
- Dezvolte cunoștințele și vocabularul cu noi noțiuni cultural artistice.

Perioada desfǎşurǎrii 3 decembrie 2018

Locul desfǎşurǎrii : Sala de clasa

*Cadre didactice : Condrea Mădălina

Desfǎşurarea activitǎţii :

- Prezentare Power- Point cu titlul „Crăciunul în lume”; „Datini și obiceiuri de la noi


și din Franța”, și alte PPT-uri cu privire la acest subiect;
- Realizare de colaje cu imagini și informații depre tradițiile din România și din
Franța;
- Desene și planșe pe subiectul propus;
- Colinde și cântece de Crăciun tradiționale românești și franțuzești;
- Realizare de obiecte decorative de Craciun.