Sunteți pe pagina 1din 3

TEST DE EVALUARE

Clasa a VIII-a
Nume-----------------------------------------
DATA : 23.10.20……
I.VARIANTA CORECTA: (50p)
1)Sef militar care a unit triburile geto-dace intr-un mare stat:
a)Burebista b)Decebal c)Scorillo
2)Capitala Daciei a fost:
a)Apullum b)Tapae c)Sarmisegetuza
3)Prin Edictul de la Milano(313) , acorda libertate crestinismului:
a) Constantin cel Mare b) Justinian c) Teodosiu
4)Imparat roman care transforma Dacia in provincie romana :
a)Domitian b)Aurelian c)Traian
5)Si-au intemeiat colonii la Histria,Tomis si Callatis:
a)greci b) romani c)celti
6) Migratori care in secolele IV-V s-au asezat in Panonia si erau condusi de Attila:
a) goti b) slavi c)huni
7)Rege dac invins de Traian in razboaiele daco-romane(101-102 si 105-106):
a)Duras b)Decebal c)Burebista
8)Aristocratii daci erau:
a)comati b)tarabostes c)plebei
9)Migratori care au rupt romanitatea orientala in doua , in anul 602:
a)sciti b) slavi c) unguri
10)Retragerea aureliana are loc in timpul imparatului roman :
a)Aurelian b)Traian c)Hadrian

II.ADEVARAT/FALS (10p)
1.Herodot spunea ca dacii sunt,,cei mai viteji si mai drepti dintre traci’’
2.Strabon spune ca geto-dacii vorbesc limbi diferite.
3.Armata romana era formata din legiuni si trupe auxiliare.
4.Procesul de etnogeneza romaneasca se incheie in secolul VIII.
5.Zeul suprem al dacilor era Marte.

III.CE INTELEGETI PRIN: (6px2)=12p


1.ROMANIZARE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.ETNOGENEZA ROMANEASCA -----------------------------------------------------------------------------------------------.

IV. ASEZATI IN ORDINE CRONOLOGICA SI REPREZENTATI PE O AXA EVENIMENTELE: ( 18p)


A. domnia lui Burebista 1. ------------------------------------------------------------
B. domnia lui Decebal 2. ------------------------------------------------------------
C. Edictul de la Milano 3.--------------------------------------------------------------
D. Retragerea Aureliana 4.-------------------------------------------------------------
E. Razboaiele daco-romane(sec.II) 5.--------------------------------------------------------------
F. Asezarea ungurilor in Panonia 6.---------------------------------------------------------------
G. Dacia = provincie romana 7.-----------------------------------------------------------------

(2px7)=14p
6p(pt.construirea axei si asezarea corecta pe axa a literei corespunzatoare evenimentului).
Nota:se dau 10p din oficiu

Profesor de istorie: Ciobanu Lidia


BAREM DE NOTARE

I.VARIANTA CORECTA

---cate 5 puncte pentru fiecare din raspunsurile:

1a ; 2c ; 3a ; 4c ; 5a ; 6c ; 7b ; 8b ; 9b ; 10a .

5p x 10 = 50p

II.A/F

---cate 2 puncte astfel:

1A ; 2F ; 3A ; 4A ; 5F .

2p x5 =10p

III.

---cate 6 puncte pentru fiecare definitie corecta:

1.Romanizarea este procesul istoric prin care geto-dacii preiau limba latina,cultura si obiceiurile
romanilor.

2.Etnogeneza romậneasca este nasterea poporului romận.

6p x 2 = 12p

VI. ORDINEA CRONOLOGICA:

-----cate 2 puncte pentru fiecare eveniment asezat corect,in ordine cronologica ,astfel ;

A ; B ; E ; G ; D ; C ; F.

2 p x 7 = 14p

----- 4 puncte pentru construirea axei si asezarea corecta a evenimentelor pe aceasta ;

domnia lui Decebal Dacia = provincie romana Edictul de la Milano

----------------I----------------------I----------------------I-------------------I-------------------I---------------------I------------------I----- -------
----domnia lui Burebista Razboaiele daco-romane Retragerea Aureliana Asezarea
ungurilor

in Panonia.

14p +4p = 18p

SE DAU 10 PUNCTE DIN OFICIU

TOTAL----50 +10+12+18+10 = 100 PUNCTE

Profesor de istorie: Ciobanu Lidia


Profesor de istorie: Ciobanu Lidia

S-ar putea să vă placă și