Sunteți pe pagina 1din 13

 

Atelier de croitorie

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara 6: Promovarea incluziunii sociale
Domeniul major de interventie 6.1: Dezvoltarea economiei sociale
 

Fundatia Soul to Soul


in parteneriat cu
Asociatia pentru Dezvoltare Comunitara Valcea
 
Intreprindere sociala- atelier de croitorie pentru persoane cu dizabilitati!
(ID 19284)
 

Perioada de implementare?
MAI 2009 – APRILIE 2011
 

Cui ne adresam ?
 
Persoanelor cu dizabilitati in vederea integrarii pe piata muncii prin intermediul intreprinderii sociale care va fi
creata
 

Care sunt obiectivele proiectului ?


Obiectiv general
Dezvoltarea de activitati generatoare de profit pentru a proteja persoanele cu dizabilitati, membre ale ONG-ului, sa
se integreze pe piata muncii prin intermediul intreprinderii sociale
 
Obiective specifice
   Dezvoltarea unei intreprinderi sociale pentru persoanele cu dizabilitati membre ale ONG-ului in domeniul
croitoriei pe durata proiectului
   Creşterea cu 65 % a nivelului de informare a comunitatii cu privire la necesitatea dezvoltării capitalului uman in
rândul persoanelor cu dizabilitati pe durata proiectului
   Dezvoltarea de servicii alternative de tip centru de zi pentru ingrijirea a 25 de copii membrii ai familiilor
beneficiarilor
 

Care sunt activitatile proiectului? (1)


 
   Demersuri pentru infiintarea intreprinderii sociale
realizarea a 10 intalniri cu membrii ONG-ului;
   Achizitii
achizitii pentru intrepinderea sociala;
achizitii pentru centrul de zi. 
   Servicii de consiliere profesionala oferite unui numar de 15 persoane cu dizabilitati
   Activitati de formare profesionala pentru pentru managerul, maistru si contabilul intreprinderii sociale si
pentru 15 persoane cu dizabilitati
 

Care sunt activitatile proiectului? (2)


 
   Realizarea demersurilor de angajare a 15 persoane cu dizabilitati in cadrul intreprinderii sociale;
   Desfasurarea activitatilor specifice intreprinderii sociale infiintate:
promovarea activitatii intreprinderii sociale prin publicitate;
achizitia de materiale de productie necesare si demararea activitatii de productie.
   Se infiinteaza un centru de zi cu o capacitate de 25 de locuri pentru 25 de copii ai caror parinti sunt integrati pe
proiect
   Desfasurarea activitatilor in cadrul centrului: realizarea si depunerea documentatiei pentru acreditarea centrului la
DMSSF, desfasurarea de activitati de ingrijire pe timpul zilei
   Informare si publicitate proiect
   Managementul de proiect
 

Rezultatele asteptate
    1 intreprindere sociala infiintata;
    15 persoane dezavantajate sprijinite;
    10 femei sprijinite;
    1 campanie de constientizare/informare;
    25 de copii beneficiari ai serviciilor de ingrijire din centrul de zi;
    15 persoane cu dizabilitati beneficiare de servicii de informare, orientare si consiliere profesionala;
    15 persoane cu dizabilitati beneficiare de servicii de formare profesionala;
    15 persoane cu dizabilitati angajate;
 
Contact
Dinica Bogdan –  Manager Proiect

Telefon: 0762455399
E-mail: soul17soul@yahoo.com
 
 
 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]>


ECHIPA DE PROIECT
pentru primul an
 
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]>

1. Dinică Bogdan Manager de proiect


2. Dumitrascu Andreea Asistent Manager
3. Sofîlcă Mihaela Responsabil Financiar
4. Marin Daniel Consultant Juridic
5. Oprescu Georgeta Contabil
6. Deaconu Andreea Expert Mass-media
7. Nitoi Octaviana Psiholog
8. Dumitrascu Dragos Lucrător social
9. Horăscu Ramona Secretară
10. Horăscu Tatiana Administrator
11. Dută Cristinel Sofer
 

 
 
<![endif]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]>
25 ianuarie 2010
Comunicat de presă
                                                                       
            FUNDAŢIA SOUL TO SOUL în parteneriat cu ASOCIAŢIA PENTRU
DEZVOLTARE COMUNITARĂ VÂLCEAimplementează proiectul „Întreprindere
socială – atelier de croitorie pentru persoane cu dizbabilităţi”, proiect cofinanţat din
FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 6.1.
        
              Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unor activităţi de profit pentru a
proteja persoanele cu dizabilităţi, membre ale ONG-ului, să se integreze pe piaţa muncii prin
intermediul întreprinderii sociale.
             Obiective specifice:
dezvoltarea unei întreprinderi sociale pentru persoanele cu dizabilităţi, membre ale ONG-
ului în domeniul croitoriei;
creşterea cu 65% a nivelului de informare a comunităţii cu privire la necesitatea dezvoltării
capitalului uman în rândul persoanelor cu dizabilităţi;
dezvoltarea de servicii alternative de tip centru de zi pentru îngrijirea a 25 de copii ai
membrilor familiilor beneficiarilor.
             Proiectul este în a noua lună deimplementare. Aceasta luna este dedicată achiziţiilor,
achiziţii ce  sunt în curs de desfăşurare. De asemenea, activităţile sociale cât şi activităţile de
formare profesională sunt în plină desfăşurare, acestea având un aport deosebit de important în
atingerea obiectivelor proiectului. În cursul acestei luni a avut loc o întâlnire publică la sediul
fundaţiei Soul to Soul, la care au participat beneficiarii şi au fost prezentate idei pentru un mod
de viaţă mai sănătos ce include o alimentaţie echilibrată, activitate fizică şi gândire pozitivă,
activităţile ce vor urma în cadrul proiectului (activităţi de croitorie, activităţi centru de zi etc.).
Persoana de contact: Dinică Bogdan – Manager Proiect
Fundaţia Soul to Soul
Tel: 0762.455.399
E-mail: soul17soul@yahoo.com

 
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]>

CAMPANIE DE SENSIBILIZARE
Întreprindere socială – atelier de croitorie pentru
persoane cu dizabilităţi
Fondul Social European – Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 6, Domeniul
Major de Intervenţie 6.1
Fundaţia Soul to Soul în parteneriat cu Asociaţia Pentru Dezvoltare
Comunitară Vâlcea, implementează proiectul Întreprindere socială-
atelier de croitorie pentru persoane cu dizabilităţi, proiect cofinanţat
din Fondul Social European. Prin activităţile propuse proiectul se înscrie
în cea de a treia prioritate a Strategiei de la Lisabona “crearea de noi
locuri de muncă mai bune” şi încurajează acţiuni pentru creşterea
gradului de adaptabilitate a forţei de muncă la provocările apărute pe
piaţa forţei de muncă europeană, creşterea investiţiilor în capitalul uman
prin educaţie şi formare profesională continuă. Printre problemele
existente ale grupului ţintă al proiectului “Întreprindere socială – atelier
de croitorie pentru persoane cu dizabilităţi” se enumeră: lipsa de
calificări necesare inserţiei pe piaţa muncii, discriminarea la locul de
muncă, lipsa concordanţei calificărilor obţinute cu necesarul de pe piaţa
muncii, lipsa de motivaţie, părăsirea timpurie a şcolii, dependenţa de
facilităţile sociale, lipsa de informare a angajaţilor pentru facilităţile fiscale,
autoizolare socială. Activităţile proiectului iau în considerare perspectiva
de şanse şi de gen prin promovarea egalităţii de şanse între femei şi
bărbaţi în vederea combaterii discriminării pe piaţa muncii şi utilizarea
eficientă a resurselor umane, serviciile putând fi accesate de orice
persoană. Se promovează o atitudine activă a beneficiarilor finali, prin
construirea unei abordări active de intervenţie, dezvoltarea unei afaceri în
cadrul întreprinderii sociale, învăţare şi căutare a unui loc de muncă:
menţinerea unui contact permanent cu piaţa locurilor de muncă, cu echipa
proiectului, prin învăţarea tehnicilor de căutare a unui loc de muncă şi
susţinerea de cursuri de formare profesională prin metode interactive,
atractive în domeniul abordat: atelier de croitorie pentru conducerea
afacerii, cât şi pentru desfăşurarea activităţii de producţie.
A. Deaconu
PENTRU O VIAŢĂ MAI BUNĂ!
FUNDAŢIA SOUL TO SOUL
Întreprindere socială – atelier de croitorie pentru persoane
cu dizabilităţi
Fondul Social European – Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 6, Domeniul Major de
Intervenţie 6.1
Prin activităţile proiectului Întreprindere socială-atelier de croitorie
pentru persoane cu dizabilităţi, ne propunem consilierea profesională a
15 persoane cu dizabilităţi. Această activitate de consiliere este în plină
desfăşurare şi se va finaliza o dată cu încheierea primului an de
implementare al proiectului, respectiv în luna aprilie 2010. Cei 15
beneficiari au fost împărţiţi în 3 grupe a câte 5 beneficiari/grupa pentru
realizarea şedinţelor de consiliere de grup. Tematica şedinţelor pentru
lunile derulate a vizat tema de autocunoaştere. Acestea au fost dezbătute
şi unele dintre ele sunt în plin proces de dezbatere, cum ar fi: „cum să
realizăm un curriculum vitae?”, „sistemul meu de valori”, „activităţi de
instruire în căutarea unui loc de muncă”, „valori de muncă”, „cum să
căutăm un loc de muncă”, „decizia de carieră – factori interni”, „modalităţi
de atragere a angajatorului”, „alternativele ocupaţionale”.
A. Deaconu
PROIECT ÎNDRĂZNEŢ
FUNDAŢIA SOUL TO SOUL
Întreprindere socială – atelier de croitorie pentru persoane
cu dizabilităţi
Fondul Social European – Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 6, Domeniul Major de
Intervenţie 6.1
Fundaţia Soul to Soul în parteneriat cu Asociaţia Pentru Dezvoltare
Comunitară Vâlcea, implementează proiectul Întreprindere socială-
atelier de croitorie pentru persoane cu dizabilităţi, proiect care
urmăreşte şi formarea unor persoane cu dizabilităţi în domeniul croitoriei
şi angajarea acestora într-un atelier de croitorie, o întreprindere socială
creată prin activităţile derulate în cadrul acestui proiect. Începând cu luna
septembrie 2009 se desfăşoară cursurile de formare profesională care
vizează instruirea a 17 persoane care vor lucra în întreprinderea socială.
Astfel se organizează următoarele cursuri:
Pentru managerul şi maistrul de întreprindere se efectuează cursul de
antreprenoriat, cursul de maistru în industria textilă şi pielărie, cursul de
contabil şi respectiv, operator introducere, prelucrare, validare date.
Pentru 15 persoane cu dizabilităţi cursul de confecţioner textil.
Cursurile vor fi finalizate până în luna aprilie 2010.
A. Deaconu

PROIECT ÎNDRĂZNEŢ
FUNDAŢIA SOUL TO SOUL
Întreprindere socială – atelier de croitorie pentru persoane
cu dizabilităţi
Fondul Social European – Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 6, Domeniul Major de
Intervenţie 6.1
Fundaţia Soul To Soul, în parteneriat cu Asociaţia Pentru Dezvoltare
Comunitară Vâlcea, este în plin proces de implementare a proiectului
Întreprindere socială-atelier de croitorie pentru persoane cu
dizabiliăţi, finanţat din Fondul Social European. Cu această ocazie,
beneficiarul va desfăşura o campanie de informare şi sensibilizare cu
privire la persoanele cu dizabilităţi.
Până la acest moment pentru această activitate cuantificăm următorii
indicatori specifici: o conferinţă de presă pentru lansarea proiectului, un
comunicat de presă pentru lansarea proiectului însoţite de prezentări în
power-point edificatoare pentru scopul şi activităţile proiectului. Au fost
transmise comunicate de presă trimestriale, au fost realizate întâlniri
publice, au fost încheiate convenţii de colaborare cu actori relevanţi în
domeniul abordat prin intermediul proiectului, o emisiune tv, peste
patruzeci de articole publicate, materiale de publicitate şi vizibilitate pentru
proiect.
A. Deaconu
 
<![endif]>
 
<![endif]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]>
Nr. 37/06.07.2009

CAMPANIE DE SENSIBILIZARE
Întreprindere socială – atelier de croitorie pentru
persoane cu dizabilități
Fondul Social European – Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 6, Domeniul
Major de Intervenție 6.1
Conform Strategiei de la Lisabona, fiecare Stat Membru al Uniunii
Europene trebuie să sporească eforturile pentru creșterea nivelului de
ocupare a forței de muncă și să susțină dezvoltarea durabilă și
modernizarea modelului social european, bazat pe dinamism economic și
coeziune socială.
Prin activitățile propuse proiectul se înscrie în cea de a treia prioritate a
Strategiei de la Lisabona “crearea de noi locuri de muncă mai bune” și
încurajează acțiuni pentru creșterea gradului de adaptabilitate a forței de
muncă la provocările apărute pe piața forței de muncă europeană,
creșterea investițiilor în capitalul uman prin educație și formare
profesională continuă. Printre problemele existente ale grupului țintă al
proiectului “Întreprindere socială – atelier de croitorie pentru persoane cu
dizabilități” se enumeră: lipsa de calificări necesare inserției pe piața
muncii, discriminarea la locul de muncă, lipsa concordanței calificărilor
obținute cu necesarul de pe piața muncii, lipsa de motivație, părăsirea
timpurie a școlii, dependența de facilitățile sociale, lipsa de informare a
angajaților pentru facilitățile fiscale, autoizolare socială.
Activitățile proiectului iau în considerare perspectiva de șanse și de gen
prin promovarea egalității de șanse între femei și bărbați în vederea
combaterii discriminării pe piața muncii și utilizarea eficientă a resurselor
umane, serviciile putând fi accesate de orice persoană. Se promovează o
atitudine activă a beneficiarilor finali, prin construirea unei abordări active
de intervenție, dezvoltarea unei afaceri în cadrul întreprinderii sociale,
învățare și căutare a unui loc de muncă: menținerea unui contact
permanent cu piața locurilor de muncă, cu echipa proiectului, prin
învățarea tehnicilor de căutare a unui loc de muncă și susținerea de
cursuri de formare profesională prin metode interactive, atractive în
domeniul abordat: atelier de croitorie pentru conducerea afacerii, cât și
pentru desfășurarea activității de producție. În vederea implementării
proiectului, Fundația SOUL TO SOUL, califică și angajează 15 adulți
cu dizabilități (cu vârstă peste 16 ani) pentru OCUPAȚIA DE
CROITOR. Date de contact: 0762.455.399, soul17soul@yahoo.com
A. Deaconu
Nr. 39/06.07.2009

CAMPANIE DE SENSIBILIZARE
Întreprindere socială – atelier de croitorie pentru
persoane cu dizabilități
Fondul Social European – Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 6, Domeniul
Major de Intervenție 6.1
Proiectul“Întreprindere socială – atelier de croitorie pentru persoane
cu dizabilități” are ca fundament principiului egalității de șanse. Nu
se realizează nici o deosebire, excludere, restricție sau preferință,
indiferent de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială,
convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică
necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată,
precum și orice alt criteriu care are ca scop sau ca efect restrângerea,
înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitățării în condiții de egalitate
a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau recunoscute de lege,
în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii
ale vieții publice.
Astfel, acest proiect vine în ajutorul persoanelor cu dizabilități, printr-
o campanie de sensibilizare care durează pe toată perioada de
implementare a proiectului. Beneficiarul proiectului, urmărește informarea
corectă asupra conținutului, obiectivelor, indicatorilor proiectului, precum
și a modului cum vor fi ajutate, realmente, persoanele cu dizabilități să se
încadreze în câmpul muncii: 300 de pliante și 50 de afișe cu mesaje
referitoare la proiect, finanțator și aplicant, comunicate de presă regulate,
întâlniri cu membrii ONG-ului, anunțuri de presă despre stadiul proiectului
și despre activitatea întreprinderii sociale care va funcționa începând cu
luna a XIII-a de proiect, fluturași publicitari.
În vederea implementării proiectului, Fundația SOUL TO SOUL
califică și angajează 15 adulți cu dizabilități (cu vârstă peste 16 ani)
pentru OCUPAȚIA DE CROITOR.
Date de contact: 0762.455.399, soul17soul@yahoo.com
A. Deaconu
Nr. 38/06.07.2009

PROIECT ÎNDRĂZNEȚ
FUNDAȚIA SOUL TO SOUL
PREZENTAREA ACTIVITĂȚII DE ACHIZIȚII
Întreprindere socială – atelier de croitorie pentru persoane
cu dizabilități
Fondul Social European – Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 6, Domeniul Major de
Intervenție 6.1
Începând cu luna a treia de proiect, se desfășoară una dintre cele mai
ample activități – Execuția programului de achiziții. Fundația Soul to
Soul va întreprinde toate acțiunile pentru a furniza întreprinderii sociale,
centrului de zi pentru copii și grupului țintă absolut toate condițiile
necesare desfășurării activităților și creării unei atmosfere plăcute.
Pentru întreprinderea socială va fi achiziționat un autovehicul necesar
pentru demersurile de înființare a întreprinderii sociale, pentru activitatea
de consiliere și formare profesională a grupului țintă, transportul
produselor realizate în atelierul de croitorie, mașini de cusut, foarfece,
mașini de călcat, mese de călcat, mașină de capsat. Pentru centrul de zi
vor fi necesare aparatură electro-casnică, electronică, mobilier, care vor
servi desfășurării activităților pentru copii.
Pe lângă toate acestea vor fi necesare contractarea unor servicii de
formare profesională pentru grupul țintă.
În vederea implementării proiectului, Fundația SOUL TO SOUL
califică și angajează 15 adulți cu dizabilități (cu vârstă peste 16 ani)
pentru OCUPAȚIA DE CROITOR.
Date de contact: 0762.455.399, soul17soul@yahoo.com
A. Deaconu
Nr. 40/06.07.2009

PROIECT ÎNDRĂZNEȚ
FUNDAȚIA SOUL TO SOUL
PREZENTAREA ACTIVITĂȚII DE MANAGEMENT DE
PROIECT
Întreprindere socială – atelier de croitorie pentru persoane cu
dizabilități
Fondul Social European – Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 6, Domeniul Major de
Intervenție 6.1
Managementul de proiect este o activitate continuă, pe tot parcursul
proiectului, care implică o atenție deosebită din partea membrilor echipei
de proiect.
Până în prezent au fost realizate acțiuni de organizare a modalităților de
implementare a proiectului, coordonare a echipei de proiect și asigurare a
resurselor necesare implementării proiectului: întâlniri directe ale
membrilor echipei și informare asupra stadiului de implementare a
proiectului. Monitorizarea și evaluarea proiectului se realizează continuu,
în vederea urmăririi măsurii în care activitățile duc la rezultatele
preconizate prin metodele specifice managementului de proiect.
Evaluarea externă a proiectului va fi realizată de autoritatea contractantă
și de auditorul extern.
Monitorizarea proiectului “Întreprindere socială – atelier de croitorie pentru
persoane cu dizabilități” este coordonată de către managerul de proiect
asistat de asistentul manager. Aceasta reprezintă un process permanent
și este susținută prin rapoarte lunare de activitate realizate de întreaga
echipă de proiect.
În vederea implementării proiectului, Fundația SOUL TO SOUL
califică și angajează 15 adulți cu dizabilități (cu vârstă peste 16 ani)
pentru OCUPAȚIA DE CROITOR.
Date de contact: 0762.455.399, soul17soul@yahoo.com
A. Deaconu
Nr. 41/06.07.2009

PROIECT ÎNDRĂZNEȚ
FUNDAȚIA SOUL TO SOUL
PREZENTAREA CALENDARULUI ACTIVITĂȚILOR DE
PROIECT
Întreprindere socială – atelier de croitorie pentru persoane
cu dizabilități
Fondul Social European – Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 6, Domeniul Major de
Intervenție 6.1
Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni și a început în
luna mai a acestui an, proiectul vizând, pentru îndeplinirea obiectivelor și
atingerea indicatorilor, îndeplinirea următoarelor activități:
1.     Realizarea formelor de angajare a echipei de proiect (luna 1);
2.     Realizarea demersurilor pentru înființarea întreprinderii sociale (lunile 1-
12);
3.     Execuția programului de achiziții (lunile 3-12);
4.     Prestarea serviciilor de consiliere profesională pentru 15 persoane cu
dizabilități (lunile 2-12);
5.     Realizarea activităților de formare profesională pentru managerul și
maistrul întreprinderii sociale și pentru cele 15 persoane cu dizabilități
(lunile 3-12);
6.     Realizarea demersurilor de angajare a 15 persoane cu dizabilități (luna
12);
7.     Realizare demersurilor de angajare a 2 educatori (luna 12);
8.    Desfășurarea activităților specifice întreprinderii sociale înființate (lunile 13-
24);
9.           Susținerea serviciilor alternative pentru îngrijirea copiilor pe parcursul
zilei (lunile 13-24);
10.    Realizare informare și publicitate proiect și campanie de sensibilizare (lunile
1-24);
11.  Managementul de proiect (lunile 1-24).
În vederea implementării proiectului, Fundația SOUL TO SOUL
califică și angajează 15 adulți cu dizabilități (cu vârstă peste 16 ani)
pentru OCUPAȚIA DE CROITOR.
Date de contact: 0762.455.399, soul17soul@yahoo.com
A. Deaconu
Nr. 42/06.07.2009

PROIECT ÎNDRĂZNEȚ
FUNDAȚIA SOUL TO SOUL
PREZENTAREA ACTIVITĂȚII DE INFORMARE ȘI
PUBLICITATE
Întreprindere socială – atelier de croitorie pentru persoane
cu dizabilități
Fondul Social European – Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 6, Domeniul Major de
Intervenție 6.1
Activitatea de informare și publicitate a proiectului “Întreprindere
socială – atelier de croitorie pentru persoane cu dizabilități” constă în
conferințe de presă pentru lansarea și finalizarea proiectului, diseminarea
materialelor informative și de publicitate. În ceea ce privește materialele
informative, acestea vor consta în pliante, afișe cu mesaje referitoare la
proiect, finanțator, aplicant. Comunicatele de presă vor fi întocmite
trimestrial, vor fi realizate emisiuni TV pentru creșterea vizibilității temei
proiectului, vor fi organizate întâlniri cu membrii ONG-ului pe temele
propuse de proiect, la care vor fi invitați și reprezentanți ai instituțiilor
locale și județene cu atribuții în domeniul protecției persoanelor cu
dizabilități. Prin toate aceste aspecte va fi susținută o campanie de
sensibilizare.
Totodată, proiectul va fi susținut prin realizarea de parteneriate cu actori
relevanți implicați.
În vederea implementării proiectului, Fundația SOUL TO SOUL
califică și angajează 15 adulți cu dizabilități (cu vârstă peste 16 ani)
pentru OCUPAȚIA DE CROITOR.
Date de contact: 0762.455.399, soul17soul@yahoo.com
A. Deaconu
 
 
 
<![endif]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]>
 „ Întreprindere sociala- atelier de croitorie pentru persoane cu dizabilitati”
                                                 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea         
                                                Resurselor Umane 2007-2013
<![endif]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]>
29 aprilie 2010
Comunicat de presă
                                                         
            FUNDAŢIA SOUL TO SOUL în parteneriat cu ASOCIAŢIA
PENTRU DEZVOLTARE COMUNITARĂ VÂLCEA implementează
proiectul „Întreprindere socială – atelier de croitorie pentru persoane cu
dizbabilităţi”, proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013,Axa Prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 6.1.
             Proiectul este în a douăsprezecea lună de implementare. Aceasta luna este
dedicată încheierii achiziţiilor. De asemenea, activităţile sociale cât şi activităţile
de formare profesională sunt curs de finalizare, acestea având un aport deosebit
de important în atingerea obiectivelor proiectului. În această lună au fost pregătite
formalităţile pentru angajarea beneficiarilor proiectului în întreprinderea socială
creată şi în centrul de zi pentru copii.
          Urmează ca întreprinderea socială să-şi desfăşoare activitatea cu specific –
croitorie. Campania de informare şi mediatizare a proiectului este în desfăşurare,
precum şi activităţile de management.
Persoana de contact: Dinică Bogdan – Manager Proiect
Fundaţia Soul to Soul
Tel: 0762.455.399
E-mail: soul17soul@yahoo.com

S-ar putea să vă placă și