Sunteți pe pagina 1din 20

Aplicaţii la: METODE OPERAŢIONALE

1) Să se determine soluţia ecuaţiei diferenţiale:

x ʹʹ  t   a 2 x  t    a 2   2   e  t

care satisface condiţiile iniţiale: x  0  1


x ʹ  0  a   .

Aplic transformata Laplace:

L  x ʹʹ  t   a 2 x  t   L  a 2
  2   e  t 

L {x ʹʹ  
t  a2 L  x t    a 2   2  L e 
 t

L {x  n  }  p n X  p   p n 1 x  0   p n 2 x ʹ  0   p n 3 x ʹʹ  0   p n 4 x ʹʹʹ  0 

 ...  p 2 x  n 3  0   px  n 2   0   x  n 1  0  ,

L  x t   X  p 

L {x ʹʹ  
t  p 2 X  p   p x  0  x '  0  p 2 X  p   p  a  
1  a 

L {x ʹ  
t  pX  p   x  0  pX  p   1
1

L  x t   X  p 
L
e    e e t    p  
 
1 1
 t  t
 e  pt dt   e t    p  dt   
0 0
   p  0    p    p
Obţin următoarea ecuaţie operaţională:

a2   2
p2 X  p  p  a    a 2 X  p 
p

a2   2
X  p   p 2  a 2   p  a   
p

a2   2
 p  a 
p
X  p 
p2  a2

a 2   2  p    p   a    p       p 
X  p 
 p 2  a 2     p 
a2   2  p   p2  a   a  p   2    p
X  p 
 p 2  a 2     p 
a2  p2  a   a  p
X  p 
 p 2  a 2     p 

X  p 
a 2
 p 2   a    p 
 p 2  a 2     p 
p2  a2 a    p 
X  p   2 2
 p  a     p   p  a     p 
2 2

1 a
X  p   2 - imaginea unei funcţii date
  p p  a2

Metoda I:

Ştim că: L e    1 p ;
 t
L sin at   a
p2  a2
 x  t   e  t  sin  at  - soluţia ecuaţiei diferenţiale date

Metoda a II-a:

Polii funcţiei X  p sunt: p1   pol simplu


p2, 3  ia poli simpli

Construim funcţia:   p   X  p   e pt

f  t   rez       rez   ia   rez    ia funcţia original corespunzătoare funcţiei X  p

Formula de calcul a reziduurilor pentru poli multipli:


 1 
rez   p j  
1

  p  p j  j   p 
def j

 j  1 ! p  pj

1  ap  a  p 2  a 2 pt 
rez         p     e  
0!   p    p2  a2   p  

1  ap  a  p 2  a 2 pt   a  a   2  a 2  t
  e   e  e  t
1  p2  a2   2  a2
p  

1  ap  a  p 2  a 2 
rez   ia     p  ia    e pt  
0!   p    p  ia  p  ia   p  ia
1  ap  a  p 2  a 2 pt  ia 2  a  i 2 a 2  a 2 ia t
  e   e 
1   p    p  ia   2ia   ia   
p  ia

ia 2  a  a 2  a 2 ia t a     ia  a     ia   a  i 
 e   e ia t   e ia t 
2i a  2ia
2 2
2a    a  i  2a    a  i   a  i 

a    a  i 2  ia 2  a  ia t  ia   2  a 2  ia t  i ia t
 e  e  e
2a   a 2   2  2a   a 2   2  2

1  ap  a  p 2  a 2 
rez    ia     p  ia    e pt  
0!   p    p  ia  p  ia   p  ia

1  ap  a  p 2  a 2 pt   ia 2  a  i 2 a 2  a 2 ia t
  e   e 
1   p    p  ia    2ia    ia   
p  ia

 ia 2  a  a 2  a 2 ia t a     ia  a     ia  a  i 
 e   e ia t   e ia t 
2i a  2ia
2 2
 2a   a  i   2a   a  i  a  i 

a   a  i 2  ia 2  a  ia t  ia   2  a 2  ia t i ia t


 e  e  e
 2a   a 2   2   2a   a 2   2  2

 f  t   e  t   i e ia t  i e ia t  e  t  i   e  e   e  t  i    e  e  
ia t  ia t 2 ia t  ia t

2 2 2 2i

 e  t 
 
  e ia t  e  ia t
 e  t 
e ia t  e ia t
 e  t  sin  at 
2i 2i

Ecuaţii diferenţiale cu ajutorul transformatei Laplace:

2) Să se determine soluţia ecuaţiei diferenţiale x ʹʹ  t   5 x ʹ


 t   6 x t   et
care satisface condiţiile iniţiale: x  0  1
x ʹ  0  1 .

Aplic transformata Laplace:

L  x ʹʹ  t   5 x ʹ  t   6 x  t   L e t 

L {x ʹʹ  
t 5L {x ʹ  
t 6L  x  t    L e t 

L {x  n  }  p n X  p   p n 1 x  0   p n 2 x ʹ  0   p n 3 x ʹʹ  0   p n 4 x ʹʹʹ  0 

 ...  p 2 x  n 3  0   px  n 2   0   x  n 1  0  ,

L  x t   X  p 

L {x ʹʹ  t  p 2 X  p   p x  0  x '  0  p 2 X  p   p  1

 1 1

L {x ʹ  
t  pX  p   x  0  pX  p   1
 1

L  x t   X  p 

e    e e  t    p  
 
1 1
L  t  t
 e  pt dt   e t    p  dt   
0 0
     p 0      p    p

L e  
t 1
p 1
Obţin următoarea ecuaţie operaţională:
p 2 X  p   p  1  5   p X  p   1  6 X  p  
1
p 1

X  p    p 2  5 p  6 
1
 p 1 5
p 1

1
 p6
p 1
X  p  2
p  5p  6

1  p2  p  6 p  6
X  p 
 p  1  p 2  5 p  6

 p2  7 p  5
X  p 
 p  1 p  2  p  3

Metoda I:
 p2  7 p  5
X  p 
 p  1 p  2  p  3

A B C A p 2  5 p  6  B  p 2  4 p  3  C  p 2  3 p  2 
X  p     
p 1 p  2 p  3  p  1 p  2 p  3

Ap 2  5 Ap  6 A  Bp 2  4 Bp  3B  Cp 2  3Cp  2C
 
 p  1 p  2  p  3

p 2  A  B  C   p   5 A  4 B  3C   6 A  3B  2C

 p  1 p  2  p  3

 A  B  C  1

 5 A  4 B  3C  7
 6 A  3B  2C  5

 A  1  B  C

  5  1  B  C   4 B  3C  7  B  2C  2  B  2  2C
7
 6  1  2  2C  C   3 2  2C   2C  5  2C  7  C 
2

7
B  2  2  2  7  5
2

7 7 1
A  1  5  4 
2 2 2

1 7
5 1 1 1 7 1
X  p  2   2    5  
p 1 p  2 p  3 2 p 1 p2 2 p3

Formule: L e  
t 1
p 1
, L e  
2t 1
p2
, L
e  
3t 1
p3

1 7
 x  t    e t  5  e 2t   e 3t .
2 2

Demonstrăm formulele:
def 

L  f  t    f t  e
 pt
dt
0


e  t  p 1 
 
1
L e    e
1
t t
 e  pt dt   e t  p 1 dt   
0 0
  p  1 0   p  1 p 1

e  t  p 2  
 
1
L e    e
2t t
 e  pt dt   e t  p 2  dt  
  p  2 0   p  2

1
p2
0 0

e  t  p 3  
 
1
L e    e
1
3t 3t
e  pt
dt   e t  p 3 dt   
0 0
  p  3 0   p  3 p3

Metoda a II-a:

 p2  7 p  5
X  p 
 p  1 p  2  p  3
Polii funcţiei X  p sunt: p1  1 pol simplu
p2  2 pol simplu
p3  3 pol simplu

Construim funcţia:   p   X  p   e pt

f  t   rez  1  rez   2   rez   3funcţia original corespunzătoare funcţiei X  p

Formula de calcul a reziduurilor pentru poli multipli:


 1 
rez   p j  
1

  p  p j  j   p 
def j

 j  1 ! p  pj

1   p2  7 p  5  1   p 2  7 p  5 pt 
rez  1    p  1   e pt    e  
0!   p  1 p  2  p  3  1   p  2  p  3 
p 1 p 1

1 7  5 t 1 t
 e  e
  1  2  2
1   p2  7 p  5  1   p 2  7 p  5 pt 
rez   2     p  2    e pt    e  
0!   p  1 p  2  p  3  1   p  1 p  3 
p2 p2

 4  14  5 2 t
  e  5  e 2 t
1    1

1   p2  7 p  5  1   p 2  7 p  5 pt 
rez   3    p  3   e pt    e  
0!   p  1 p  2  p  3  1   p  1 p  2  
p3 p3

 9  21  5 3t 7 3t
 e  e
2 1 2

1 7
 f  t    e t  5  e 2 t   e 3t .
2 2

3) Să se determine soluţia ecuaţiei diferenţiale:

x  3  t   2 x  2   t   x ʹ  t   2 x  t   5  sin 2t

care satisface condiţiile iniţiale: x  0  1


x ʹ  0  1
x ʹʹ  0  1 .

——————————————
Aplic transformata Laplace:

L  x ʹʹʹ  t   2 x ʹʹ  t   x ʹ  t   2 x  t   L 5  sin 2t

L {x ʹʹʹ   t 2L {x ʹʹ  t L {x ʹ   t 2L  x  t    L 5  sin 2t

L {x  n  }  p n X  p   p n 1 x  0   p n 2 x ʹ  0   p n 3 x ʹʹ  0   p n 4 x ʹʹʹ  0 

 ...  p 2 x  n 3  0   px  n 2   0   x  n 1  0  ,

L  x t   X  p 

L {x ʹʹʹ   t  p 3 X  p   p 2 x  0   p x ' 0  x ' ' 0  p 3 X  p   p 2  p  1


1 1  1

L {x ʹʹ  t  p 2 X  p   p x  0  x '  0  p 2 X  p   p  1

1 1

L {x ʹ   t  pX  p   x  0  pX  p   1
1

L  x t   X  p 

2
L sin 2t 
p 4
2

 e i2 t  e  i2 t 
L sin 2t  L 
 2i


1
2i
L 
e 2 i t  e 2 i t 
i
2i 2
 
L e 2 i t  e 2 i t  
i i i  1 1  i p  2i  p  2i

2
L e 
2i t

2
L 
e 2 i t       
 2  p  2i p  2i   2  p  2i  p  2i 

i 4i 4i 2 4    1 2
  2    2 .
 2 p  4  2 p  4   2  p  4  p  4
2 2
Obţin următoarea ecuaţie operaţională:

p 3 X  p   p 2  p  1  2   p 2 X  p   p  1  p X  p   1  2 X  p  
10
p 4
2

X  p    p 3  2 p 2  p  2 
10
 p2  p  1  2 p  2  1
p 4
2

10
 p2  p  4
p 4
2
X  p 
p3  2 p2  p  2

p4  p3  4 p  6
X  p  2
 p  4 p 3  2 p 2  p  2
p4  p3  4 p  6
X  p 
 p 2  4 p  1 p  1 p  2

Metoda I:
p4  p3  4 p  6
X  p 
 p 2  4 p  1 p  1 p  2

Ap  B C D E
X  p     
p2  4 p  1 p  1 p  2

 Ap  B   p 3  2 p 2  p  2   p 2  4C  p 2  p  2   D  p 2  3 p  2  E  p 2  1 
 p 2  4 p  1 p  1 p  2

p 4 A  2 p 3 A  p 2 A  2 pA  p 3 B  2 p 2 B  pB  2 B
 
 p 2  4 p 3  2 p 2  p  2


p 2
 4  p 2 C  pC  2C  p 2 D  3 pD  2 D  p 2 E  E 

 p 2  4 p 3  2 p 2  p  2

p 4 A  p 3  B  2 A  p 2   A  2 B   p  2 A  B   2 B
 
 p 2  4 p 3  2 p 2  p  2


p 2

 4  p 2  C  D  E   p   C  3D   2C  2 D  E
 p 2  4 p 3  2 p 2  p  2

p 4 A  p 3  B  2 A  p 2   A  2 B   p 2 A  B   2 B
 
 p 2  4 p 3  2 p 2  p  2
p 4  C  D  E   p 3   C  3D   2 p 2 C  2 p 2 D  p 2 E
 
 p 2  4 p 3  2 p 2  p  2
4 p 2  C  D  E   4 p   C  3D   8C  8D  4 E
 
 p 2  4 p 3  2 p 2  p  2
p 4  A  C  D  E   p 3  B  2 A  C  3D 
 
 p 2  4 p 3  2 p 2  p  2
p 2   A  2 B  2C  2 D  E  4C  4 D  4 E 
 
 p 2  4 p 3  2 p 2  p  2
p  2 A  B  4C  12 D   2 B  8C  8D  4 E
 
 p 2  4 p 3  2 p 2  p  2
p 4  A  C  D  E   p 3  B  2 A  C  3D   p 2   A  2 B  2C  6 D  3E 
 
 p 2  4 p 3  2 p 2  p  2
p  2 A  B  4C  12 D   2 B  8C  8D  4 E

 p 2  4 p 3  2 p 2  p  2

 AC  D  E 1
 B  2 A  C  3D  1


 A  2 B  2C  6 D  3E  0
 2 A  B  4C  12 D  4


 2 B  8C  8D  4 E  6

 A 1 C  D  E

 B  1  2 A  C  3D  B  1  2  2C  2 D  2 E  C  3D  B  1  C  D  2 E

  1  C  D  E  21  C  D  2 E   2C  6 D  3E  0

 1  C  D  E  2  2C  2 D  4 E  2C  6D  3E  0

5C  5D  8 E  3  0

3  5D  8 E
C
5

3  5D  8 E
 2 1  C  D  E    1  C  D  2 E   4   12 D  4  0
5

 12  20 D  32 E
2  2C  2 D  2 E  1  C  D  2 E   12 D  4  0
5

3  5D  8E  12  20D  32 E
5  15D   0
5 5

25  75D  3  5D  8 E  20 D  32 E  12  0
 50 D  40 E  10  0

4E  1
D
5

3  5D  8 E 4E  1
 21  C  D  2 E   8   8  4E  6  0
5 5

4E  1  24  40 D  64 E  32 E  8  20E  30
2  2C  2   4E  0
5 5

4E  1
14  40   76 E
10  10C  8E  2  4 E  5 0
5

4E  1
3  5  8E
5 14  32 E  8  76 E
12  4 E  10   0
5 5

22  108 E
12  4 E  6  8E  2  16 E  0
5

22  108 E
8  28E  0
5

40  140 E  22  108E  0

62  248 E  0

62 1 1
E   E
248 4 4

 1
4    1
11  D0
D 
4
 0
5 5

 1
3  5  0  8  
 4  3 2 1  C 1
C
5 5
 1 1 1
B  1  1  0  2     B
 4 2 2

 1 1 1
A  11 0      A
 4 4 4

1 1
p
1 1  1 1
X  p  4 2 2  1   0    
p 4 p 1 p 1  4 p  2

p2 1 1 1
X  p    
4 p  4  p  1 4 p  2
2

1 p 1 2 1 1 1
X  p   2   2   
4 p  4 4 p  4 p 1 4 p  2

Formule: L e  
t 1
p 1
, L e  
2t 1
p2
,

2 p
L sin 2t  , L cos 2t 
p 4
2
p 4
2

1 1 1 1 1
 x  t    cos 2t   sin 2t  e t   e 2t    cos 2t  sin 2t   e t   e 2 t .
4 4 4 4 4

Demonstrăm formulele:

def 

L  f  t    f t  e
 pt
dt
0


e  t  p 1 
 
1
L e    e
1
t t
 e  pt dt   e t  p 1 dt   
0 0
  p  1 0   p  1 p 1
e  t  p 2  
 
1
L e    e
2t t
 e  pt dt   e t  p 2  dt  
  p  2 0   p  2

1
p2
0 0

 e i2 t  e  i2 t 
L sin 2t  L 
 2i


1
2i
L 
e 2 i t  e 2 i t 
i
2i 2 L 
e 2 i t  e 2 i t   
i i i  1 1  i p  2i  p  2i

2
L   e 2i t 
2
L 
e 2 i t      
 2  p  2i p  2i   2  p  2i  p  2i 

i 4i 4i 2 4    1 2
  2    2 .
 2 p  4  2 p  4   2  p  4  p  4
2 2

 cos 2t  e
 pt
dt
L cos 2t 
0
     
 I1

 cos 2t  e
 pt
I1  dt 
0


prin părţi f  t   cos 2t  f ʹ
 t   2 sin 2t
 pt
g ʹ  t   e  pt  g  t   e
p

e  pt  
e  pt
 cos 2t 
p 0
   2 sin 2t 
0
p
dt 


1 2
0   sin 2t  e  pt dt
p p0
     
I2

 sin 2t  e
 pt
I2  dt 
0


prin părţi f  t   sin 2t  ʹ  t   2 cos 2t
f
e  pt
g ʹ  t   e  pt  gt  
p

e  pt  e  pt
 sin 2t 
p 0
  2 cos 2t   p dt 
0


2 2
 0   cos 2t  e  pt dt   I 1
p 0 p
     
 I1

1 2 2 4 1  4  1
 I1     I1  I1  I 
2 1  I 1  1  2   
p p p p p  p  p

 p2  4  1  p2  4  p
 I 1   2    I 1     1  I1 
 p  p  p  p2  4

p
 L cos 2t 
p 4
2

Metoda a II-a:

p4  p3  4 p  6
X  p 
 p 2  4 p  1 p  1 p  2

Polii funcţiei X  p sunt: p1, 2  2i


poli simpli
p3  1pol simplu
p4  1 pol simplu
p5  2 pol simplu

Construim funcţia:   p   X  p   e pt
f  t   rez   2i   rez    2i   rez  1  rez    1  rez   2 

funcţia original corespunzătoare funcţiei X  p

Formula de calcul a reziduurilor pentru poli multipli:


 1 
rez   p j  
1

  p  p j  j   p 
def j

 j  1 ! p  pj

1  p4  p3  4 p  6 
rez  1    p  1  2  e pt  
0!   p  4 p  1 p  1 p  2   p 1

1  p 4  p3  4 p  6  1  1  4  6 t  10 t
   e pt   e   e  et
1   p 2  4   p  1 p  2   5  2    1  10
p 1

1  p4  p3  4 p  6 pt 
rez    1    p  1  2
0!   p  4 p  1 p  1 p  2  e  p  1

1  p4  p3  4 p  6  11 4  6
   e pt    et  0  et  0
1   p 2  4   p  1 p  2   6    2     3
p  1
1  p4  p3  4 p  6 
rez   2     p  2   2  e pt  
0!   p  4  p  1 p  1 p  2   p2

1  p4  p3  4 p  6  16  8  8  6 2 t  6 2 t  1  2t
   e pt   e  e   e
1   p 2  4   p  1 p  1  8 1 3 24  4
p2

1  p4  p3  4 p  6 
rez   2i     p  2i    e pt  
0!   p  2i  p  2i  p  1 p  1 p  2   p  2i

1  p4  p3  4 p  6 
   e pt  
1   p  2i  p  1 p  1 p  2   p  2i

16i 4  8i 3  8i  6 16  8i  8i  6
  e 2i t   e 2i t 
4i   2i  1 2i  2  2i  1 4i   2i  1  2 i  1 2i  1

10 10 10
  e 2i t  2  e 2i t   e 2i t 
8i   i  1  4i  1
2
8i  8i     5 40  40i

1 1 i 1 i 1  i 2i t
  e 2i t   e 2i t   e 2i t  e
4  1  i  4  1  i 1  i  4 1 i 
2
8

1  p4  p3  4 p  6 
rez    2i     p  2i    e pt  
0 !   p  2i  p  2i  p  1 p  1 p  2   p  2i
1  p4  p3  4 p  6 
   e pt  
1   p  2i  p  1 p  1 p  2   p  2i

16i 4    8i 3   8i  6
  e 2i t 
  4i     2i  1  2i  2  2i  1

16  8i  8i  6
  e 2i t 
  4i     2i  1    2    i  1  2i  1

10 10 10
  e 2i t  2  e 2i t   e 2i t 
8i   i  1  4i  1
2
8i  8i     5 40  40i

1 1 i 1 i 1  i 2i t
  e 2 i t   e 2 i t   e 2i t  e
4  1  i  4  1  i 1  i  
4 1 i 2
 8

1  i 2i t 1  i 2i t
rez   2i   rez    2i   e  e 
8 8

1
 
1
 
  e 2 i t  i  e 2i t  e 2i t  i  e 2i t   e 2i t  e  2i t  i  e 2i t  e 2i t 
8 8

1  e 2i t  e 2i t e 2 i t  e 2i t  1  e 2 i t  e 2 i t
   e 2i t  e 2 i t 

  i  i2 
4  2 2  4 
  2 2i 

1  e 2i t  e 2 i t e 2 i t  e 2 i t  1
    sin 2t  cos 2t 
  
4  2 2i  4

1 1
 f t    sin 2t  cos 2t   e t   e 2 t .
4 4

S-ar putea să vă placă și