Sunteți pe pagina 1din 28

3L3oo.

Xerox 6279 Xerox 6279


Imprimcintã pentru formote man
Imprimantä pentru formcite mail

Motor de imprimare Finisare Dimensiuni i greutate


Tehnologie Stivuire documente (lãime, adäncime, Inältime, greutate)
• Led xerografic • 100 D(Al) 6279 Printer
Vitezd de imprimare • Generic Folder Interface (GFI) • 1,550 mm, 847 mm, 1,400mm
• 105 mm/sec (4.1 ps) Server de imprimare FreeFlow Accxes — 2-Role: 258 kg
Formate imprimate pe minut Configura;ie — 4-Role: 295 kg
• 7 D (Al); 9 D (Al) cu upgrade oponol • Memorie 2GB sau mai mult — 2-Role/2-Tävi: 323 kg
Imprimarea primului document • Hard disk 80 GB sau mai mult 6279 Printer cu scaner integrat
• <l9sec(Rolal,D/A1 Porturi • 1,550 mm, 847 mm, 1,400mm
Imprimarea primei COpii
• <23 sec (Rob 1 dimensiune DiAl)
FreeFlow® Accxes®
• IEEE1 394 (door pentru sistemul de scanare),
Serial R5232 (doar pentru mentenantä)


2-Role: 300 kg
4-Role: 337 kg
7T
i USB 2.0 (doar pentru interfota echipamentulul) — 2-Role/2-Tàvi: 365 kg
• Numär maxim de copii: 999 Protocoale de reea Xerox Wide Format Scan System
Timp de incôlzire • TCP/IP 10/100/1000; LPR; TFTP • 1,345 mm, 1,348 mm, 1,168mm
• 3 mm. Formate de date 68kg
Alimentare media • Standard: HPGL/2 (emulare HP 750C), HP-RTL
• 1 tavä, 2 role
Cerirfle spatiu
(emulare HP 750C), TIFF 6.0 (inclusiv LZW), 6279 Printer
• 2 tãvi, 4 role (optional) CALS 1&2, CalCamp 906/907/951/PCI, FiIeNET, inal;ime
• 2 tävi pentru coli cu 2 role (optionol) NIRS, CGM. VCGL VRF, Versatec Data Standards, • 2,135 mm de Ia podea pânä Ia cel mat apropiot
• Dispozitiv manual de inserore Xerox Emulation 150, C4, JPEG obstacol, In spotiul de instabare.
Dimensiuni • Optional: Adobe® Postscript® 3”', PDF (1.6), DWF, Lôime
• Mm: 279.4 mm BMP, JPEG 2000, PNG, GIF, DGN • 3,550 mm
• Max: 914.4 mm Contorizare lucrdri Aâncime
Rezolu;ie • Contorizare canturi (optional) • 3,347 mm
• 600 dpi Aplicaii Xerox Wide Format Scan System
Nuane de gri • FreeFlow® Accxes Document Submit
• 1,936.8 mm
• 256 monocrom alb-negru • FreeFlow® Accxes® Document Retrieve Cu tava compactã
Interfata utilizator • Account Management Tool • 2,565.4 mm
• ecran cu comandä prin otingere 15” Funcii Xerox Wide Format Scan System
Media • Imprimare, copiere i scanare simultane • 2,616.2 mm (103”)
Tipuri de media (cu opiunile alese) Cu tava de stivuire
hôrtie, calc, film • Management at echipamentului pe web • 2,565.4 mm
Grosimi • InstantAccxes OBSERVATIE: Cônd Xerox Wide Format Scan System
• Härtie: 60-110 g/m2 • TotolAccxes este instabatIn acebai spatiu, orientarea cebor douU
• Calc:90-ll2g/m
2 • Scanare cOtre PDF multi-paginá (optional) echipomente trebuie sa asigure spatiul minim
• Film: 75-100 microni (4 mil) • Scanare cätre TIFF multi-pagina (optional) pentru interventiile de service.
Scaner optional Drivere de imprimare Windows®
Vitezä de scanare • XP, 2000, Server 2003, XP x64, Server 2003 x64,
Server 2008 (32 i 64 bit), Vista®,
Cerinte de mediu
• Scanare alb-negru: 101.6 mm/sec. (4 ips), Temperaturã
1 52.4 mm/sec. (6 ips) (optional) Vista® x64
• Minim: 10”C
• Sconare color (optional) 25.4 mm/sec. (lips), Optional Printer Drivers
• Maxim: 32’ C
50.8 mm/sec. (2 ips) (opionol) • Adobe® PostScript® 3” for FreeFloWx Accxes®,
Umiditate relativä färä condens
Rezoluie Windows® XP, 2000, Server 2003, Server 2008
• Minim:15%
• 600 dpi (both 32 and 64 bit), XP x64, Server 2003 x64,
• Maxim: 85% (fOrfl condens)

Xerox 6279TM
Nuane de gri Vista®, Vista® x64
Consum
• 256 Cerirfle calimentare cu electricitate In ateptare
Adâncime de culoare (optional) Motor de imprimare • <520W
• 24-biti • 208/220-240 V +1- 10%, 50-60 Hz, 20A Imprimare

Imprimantä pentru
Dimensiune maximU document Scaner • 3 KW sau mai putin
• Latime 945 mm x 15 m (alb-negru) • 1l0”J(95A)-240V(6A)+/- l0%,50-6OHz
• LOtime 945 mm x 7.5 m (color) FreeFlow® Accxes®
• Lätime 914.4 mm (imagine) • 11QV(15A)-240V(6A)-t-/-10%,51J-6OHz
Grosime maxima document
• 12.7 mm
Registraie
• Partea dreaptO
Colationare electron icô
formcite marl
• 999

Flexibilitate i productivitate
xerox färä egal
Pentru mai multe informaii referitoare Ia imprimanta pentru formate marl Xerox 6279
visitati www.xerox.ro sau contactati-ne Ia tel. 021 30 33 500
xerox
® 2008 Xerox Corporation. All rights reserved. Xerox®, the sphere of connectivity design, Accxes®, and FreeFlaw® are
trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries.
Windaws® and Vista® are trademarks of Microsoft Corporation. PostScript® and Adobe® PostScript® 3” are trademarks of
Adobe Systems, Inc. Product appearance, build status, and/or specifications are subject to change without notice. 10/08
ALegei o imprimantä La teL de efidentä
ca i dumneavoasträ
Faceti cunotinä cu imprimanta pentru formate marl Xerox 6279. Cea mcii Imagini dare. Flexibilitate optima. Fiabilitate unicU.
simplO i flexibilä cale de a Imbuntäi productivitatea unui mediu CAD complex. Materialele imprimate, scanote sau copiote
beneficiaza de ceo moi bunã calitate a
Configurotiile diverse—inclusiv Printer i Aveti nevoie de a imprimanta disponibila zi i
noopte. Xerox 6279 este soluia idealä.
Copier/Printer cu functie de scanare
Fie cä este vorba de planuri arhitecturale, diagrame tehnice, scheme sau alte imaginii, datoritä funciilor imprimare i aib-negru i color—i serverul de imprimare Tehnologio Xerox i cei peste 50 de oni de
scanare cu rezolutie de 600 x 600 dpi ale Xerox FreeFlow Accxes® osigurã integroreo experienä In inovoie, ce stou Ia bazo acestei
ap1icaii de format mare, imprimanta Xerox 6279 vä oferä calitatea imaginhl i echipamentului Xerox 6279. In ocest mod, completa a echipomentului Xerox 6279 In imprimante, Ii goranteozä rezisteno i
viteza de care avei nevoie. chiar i cele mai complexe lucrUri olb-negr once flux de lucru. Pentru protejarea fiobilitatea inegalabile. In plus, beneficiozä de
—inclusiv diagrame i scheme technice i investiiei, aplicaiile software i service i support 24/7 pentru imprimare fãrã
arhitecturale—vor fi imprimote perfect de echipamentul pot fi optimizote Ia faa locului, probleme.
Viteza de care aveti nevoie. Chiar din momentulIn care este pornitä, imprimanta fiecare data. De asemeneo, Cu scanerul In aa fellncât sistemul sä inäIn peramnena
opionol integrat sau sistemul de scanare pasul cu ritumul de cretere al ofacerii
Xerox 6279—i noua interIatä color cu utiIizatoruE—Ii demonstreazä eficiena. pentru oplicaii de format more, copiile dumneavoostrã. Adäugai tosta Scan-to-Net Suportul de care aveti nevoie.
Capacitatea de a imprima 7 sau 9 formate D/Al pe minut i de a scana pâna Ia 8 ips in documentelor originale vor fi Imbuntätite pentru un plus de diversitate, spre exemplu Xerox vä oferä suport, de Ia imprimantU Ia
prin eliminarea automata a fundolului. sconorea fiierelor PDF i TIFF Cu numãr more media i consumabile. Reteaua globola de
timpul imprimärii vä permite sO respectai chiar i cele mai scurte termene de predare. de pagini i activareo Ia distonä a fluxuritor de specioIiti de service se oflä In permanena Ia
De asemenea, suportO pônO (a patru role de härtie, caic sau film pentru imprimare continua lucru color cu TotalAccxess. dispoziia dumneavoastrã pentru a vO ajuto sä
Setul complet de drivere permite imprimorea profitai Ia maximum de solutio Xerox i sO vO
i flexibilitate unicãIn ceea ce privete manevrarea media. de elemente grafice, documente profesionale dezvoItai afacerea.
i aplicaii tehnice i suporta o goma lorga de
formate de fiiere, inclusiv PostScript®, PDF,
DWF, BMP, JPEG, PNG, GIF i DGN.

Viteza 6279 poate Ii Proiectat pentru apIicaii avansate pentru formate man
imbunOtãVtã de Ia 7
Ia 9 formote D/Al ,—.-.
• Planuri arhitecturole • Modelare solide
pe minut i este
disponibil In voriante • Planuri inginereti • Diagrame meconice 3D
cu 2 role, 4 role sou
2 role/2 tOvi. • Scheme • tiinifidMedical
C9 • Diagrame eiectrice • Planuri seismice
• Diagrame mecanice 2D • GIS/Cartografiere

LiiiJ
-j
a,a_. —-

_
0

Interfaa Cu utilizatorul Server de imprimare Interfa;a driverulul de Alegerea configuraiiIor Scanerele color Scan-to-mailbox, FTP
este intuitivã, uor de Xerox FreeFlow Accxes imprimare Xerox standard CU 2 role i optionale—scanerul sau op;iunhle Ia
folosit i interacttvä, integrat. FreeFlow Accxes este opionald cu ti role integrat sau sistemul distanä ale
ceea ce permite un special conceputä 2 tävi permite Xerox de scanare imprimantei sunt
proces rapid de pentru a asigura imprimarea continua i pentru aplicaii de disponibi(e pentru un
inväare. performana o mal flexibilä format mare—activeazä plus de funcionalitate.
—-

produc;iei. manevrare media. fluxurile de Iucru color.


Printer Copier/printer cu sconer integrot
XE ROX
Xerox 7142
mprimantä pentru formate marl

I Technology] Document Management Iconsulting Services I Prezentare

cTe COLOQ O

SpeCificatii

Idealã pentru nevoile dumneavoastrã.


pentru viteza de care aveti nevoie.
SpecifiCatille imprimantei
Idealã
Lã(ime media 1080 mm
Latime imprimabilA 1074mm
Paper Gap Low/High
Margine, rolä (fata, dreapta, stânga, spate)
1.3 mm/2.1 mm
3, 3, 3, 3 mm Echipament CAD, rapid, full color
Margine, coalã (fata, dreapta, stânga, spate) 3,3, 3, 17 mm
Tip cernealä K/CMY Cu pigmentiNopsea
Capacitate cernealã Cartue 110 ml± 0.1% r —
Acuratete distan(ã
Porturi
± 0.25 mm or ± 0.1%
Ethernet 10/1 00
1—
A
Memorie 256 Mb
Formate de date Emulates HP—GL, HP—GL2 and RTL—Pass A

Drivere de imprimare (Windows GDI) Windows 95, 98, NT, 2000, XP doar 32 bit A
Drivere de imprimare (AutoCad HDI) 2002, 2004, 2005, 2006
Nivel de zgomot <53dB A

Viteze
Mod Mod High Speed 360 1 mm. 31 sec (A0)
—.‘ V.
Mod Highest Quality 360 3 mm. 16 sec (A0)
Mod Standard 720 5 mm. 35 sec (A0)
High Quality 720 10 mm. 3 sec (A0)
Mod Standard 1440 22 mm. 13 sec (A0)
Mod Highest Quality 1440 x 2880 1 h. 37 mm. 22 sec (A0) —,—-

Dimensiuni
Cel mal apropiat distribuitor autorizat de
Dimensiuni (WxDxH) 1766 x 662 x 983 mm
Greutate imprimantã 58.7 kg
echipamente Xerox pentru formate marl, este:
Greutate stand 18.8 kg

Conditii mediu de functionare


Temperatura: 15°C—28°C
Umiditate relativá (fárã condens) 40%—65%
Mediu Temperatura 10° C (50° F)—35° C (95° F)
Umiditate 20%—80% RH, fãrã condens
Valori de mediu in care este Temperaturã 15° C (59° F)—28° C (82.4° F)
garantatá acuratetea imprimãrii Umiditate 40%—60% R H, fãrà condens
Variatil Temperatura 2° C/h sau mai putin
Umiditate 5%/h sau mai putin

© 2007 Xerox Corporation. All rights reserved. Xerox® is a trademark of Xerox corporation in the United 5tates and other countries. Product appearance, build statue and/or specifications are subiect to change without notice.
The Xerox Total Satisfaction Guarantee applies to equipment under a Xerox warranty or a Full 5ervice Maintenance Agreement and is subject to certain conditions. 05/07.
Adãugarea culorii In aplicatiile CAD tocmai a devenit

mai simplã. Sistemul de cerneala CMYK


— — —

Capetele permanente Interfafa intuitivã i uor


vã permite sa adaugati cernealä piezo—electrice Cu dimensiune de folosit.
In timp real, foarte uor i fãrã variabilã a picãturii asigur
Costuri de operare reduse, vitezã impresionantä si cahtate excelentã de imprimare. Acum a vã murdãri. calitatea optima a imprimarii
i reduc timpul de
le puteti avea pe toate trei. Xerox 7142 este cea mai noua imprimantã de format mare inclusã nefunctionare.
In portofoliul nostru de produse, special conceputa pentru a va oferi o mai mare productivitate.
Este idealã pentru medii GIS sau CAD.

Reduceti costurile de operare


Tehnologia cu cap de imprimare permanent piezo-electric Suporta hârtie de 42 mci, Acces facil Ia imprimantã
calc i film. pentru incãrcarea hârtiei,
cu dimensiune variabilã a picäturii vá permite sã:
mentenanta, etc.
• imprimati materiale de calitate superioara,
economisind cemealä.
• obtineti rezultate de calitate pe hârtie necretatã economicã,
reducând costurile de imprimare.
• economisii timp Cu capetele permanente
cu jet de cernealä, care nu necesitã mnlocuire periodica.

FpeciaI conceputu1
toate aplicatiile GIS i CAD
de format mare, precum:
ApeIai Cu Incredere Ia centrul • Planuri arhitecturale
Imagini de calitate superioara • Planuri inginereti
Xerox de suport chenfi si service.
In mai putin de un minut Xerox suportä solutia integralä, de la imprimantä Scheme
Obpnep cea mai Inaltä calitate a imaginii din domeniu la media i consumabile. • Dmagrame electrice
pentru aplicaiile CAD farã sa reduceti viteza. 0 re;ea de tehnicieni vä stä la dispoziie pentru
• A1egei rezolutia imaginilor din intervalul a Va ajuta sa profitai la maximum de solutia • Diagrame mecanice 2D
360 x 360 2880 x 1440 dpi.
-
Xerox zi i noapte.

• Modele solide
• Materialele imprimate color de dimensiune Al (sau D) • Diagrame mecanice 3D
sunt imprimate In 44 de secunde.
Fiabilitatea redefinitã. • tiintific/MedicaI
• Dimensiunea variabilä a picaturii CMYK asigurã o calitate
superioarã a imaginii, indiferent de rezolutie, linii fine, Functionarea continua este o conditie de bazä a productivitatii • Seismic
dumneavoasträ, jar imprimanta 7142 o asigurä.
nuance uniforme, gradaçii i culori saturate pe hârtie, • GIS/Cartografie
vcalc sau film. • Capetele permanente piezo-electrice cu jet de cernealã Economisiti timp i spatiu de lucru.
asigurä calitatea doritä In mediile de produepe. Designul avansat al imprimantei 7142 vä permite
• Sisteme fiabile de alimentare media i de täiere. sa o aezati oriunde doriti.
• Sistemul automat de alimentare cu cemealä eliminã etapele • Driverul Windows oferã o solutie de retea
de productie i asigurä imprimare continua, nesupravegheata. complet integratá.
• Driverul de imprimare faciliteazä procesarea
comenzii i transmiterea ei càtre imprimantä.

PRODUCTIE • PROIECTARE • ARHITECTURA • CONSTRUCTII • GUVERN • COMUNICATII • UTILITATI • ELECTRONICE • EDUCATIE • ENERGIE • SERVICII DE MEDIU • TRANSPORT • IMPRIMARE COMERCIALA
0
/9a c
9

NIS S.C. MIS ELECTRONICS SRI


Cluj-Napoca: P-la I Mai 4-5, tel/fax: 0264-438.776, email: office@nis.ro
Bucureti: Str. Graniont 22-24, tel/fax: 031-429.61.33 email: bucoffice#n(s.ro

flispozitivul de biguit i perforat

GPM 450

Cerere pre

Acionare electricã

Coala de biguit este reglabilà


de-a lungul unei scale cu pas de
2 mm. Cu ajutorul riglelor de
poziionare se poate acoperi a
lungime de 15-280 mm, ar rigla
auxiIiar face posibil realizarea
unel pozitli suplimentare de
reglare.
Pe placa de presiune
superioar este montat un
portcutit, prevzut cu un cutit de
biguire i unul de perforare.
Placa de presiune este
actionatä de un motor electric.
SPECIFICATII GPM 450
Biguire Perforare
Läimea maxima 450 mm 450 mm
Gramaj maxim hârtie 400 g/mp 250 g/mp
Grosimea bigului 1,2/1,8mm -

Actionare electrica
Dimensiuni 710x540x290 mm
Greutate 20 kg

wwwnlsjo Echpament. lIpo*yatice www.nhira


NIS S.C. NIS ELECTRONICS SRL I Yoo E
Cluj-Napoca: P-ta 1 Mai 4-5, tel/fax: 0264-438.776, email: office@nis.ro
Bucureti: Str. Gramont 22-24, tel/fax: 031-429.61.33 email: bucoffice@nls.ro

Maina

DC 545
de biguit i täiat
ItlJlO
Cerere pret

Lucrári rapide i precise


Maina de täiat i biguit Duplo DC 545 este
aparatul ideal de tiat, biguit i rotunjit a
imprimatelor executate pe copiatoare sau
imprimate digitale color. Aparatul are o vitez de
lucru ce tine pasul cu capacitatea copiatoarelor i
imprimantelor color, astfel se recomandä
utilizarea ui Ia lucräri cu flux rapid i executie pe
termen scurt. Este ideal pentru executli de
postere, cataloage, brouri, coperti de crti,
caiete, materiale direct-mail, fluturae, càrti de
vizit, etc.
DocuCutter 545 poate fi reglat i doar pentru
rotunjiri laterale- debitäri laterale. Maina este
echipatà, In afara celor douà cutite longitudinale i
cel transversal, cu un cutit de big i patru cutite
longitudinale intermediare.

Remarcabilä este dotarea echipamentului cu cititor OMR


(sistem de recunoatere a semnelor de tiere), precum i un
cititor de cod de bare, cu ajutorul càruia echipamentul se
autoregleazä Ia operatlile memorate anterior pentru un anumit tip
de lucrare, conform codu?ui de bare citit.

SPECIFICATII DC 545
Dimensiuni max. hârtie 320x650 mm
Dimensiuni mm. hârtie 210x210 mm
Gramaj hârtie 110-250 g/mp
Dimensiuni finale minime 50x90 mm (carte de vizitä)
Alimentare hârtie vacuumatic, capacitate 100 mm
Tàiere longitudinal 5 cuite
Thiere transversalä max programabi? 10 tieri
Biguire Iongitudinalä
Biguire transversaI max programabil 4 biguiri
Memorie 80 locatli
Dimensiuni 1585x580x960 mm
Greutate 110 kg

0
a ../°oo A9-

S.C. NIS ELECTRONICS SRL


Cluj-Napoca: P-a 1 Hal 4-5, tel/fax: 0264-438.776, email: office@nls.ro
8ucureti: Str. Gramont 22-24, tel/fax: 031-429.61.33 email: bucoffice@ns.ro

Ghilotina electricà

Ideal 6550-95 EP
I DE.D4IL
Cerere pret

Presare automat, panou electronic,


solutie IDEALä
Ghilotinele IDEAL sunt recomandate
pentru täieri de mare precizie a hârtiei,
cartonului. Ghilotina electricä IDEAL
6550-95 EP are o lungime de täiere de 65
cm, actionarea cutitului este electricä,
I —
presarea hârtiei este automata, reglajul se
face cu ajutorul panoulul electronic i are
un sistem de protectie Cu clapetä. Dotarea
standard este CU stand de lucru i raft de
depozitare sub ghilotina.

• afiaj digital
• memorie
tastatura 10 butoane

L Toate ghilotinele IDEAL sunt testate din


punctul de vedere al conditlilor de
sigurana i aprobate de laboratoare
independente.

Ghilotinele IDEAL sunt


echioate CU C :e reasci 1’ ile
-

Sohn

SPECIFICATII Ideal 6550-95 EP


Lungime tiere 650 mm
Capacitate max. 80 mm
Adâncimea mesei 520 mm
Presare hártie automat
Actionare cutit electric
Dimensiuni 1220 x 995 x 1260 mm
Greutate 304 kg

www.nls.ro Echpmonte tipoarafice www,nis.ro

0
NIS S.C. NIS ELECTRONICS SRL
Cluj-Napota: P-Ia 1 Hal 4-5, tel/fax: 0264-438.776, email: office@nis.ro
Bucureti: Str. Gramont 22-24, tel/fax: 031-429.61.33 email: bucofficeOnls.ro

I DE.
L
1
Ghilotina electricã

Ideal 7228-06 LT
Vizionare film

Cerere pre

‘I

Profesionalism, siguranta i precizie

Ghilotinele IDEAL sunt recomandate pentru tieri de mare • afiaj digital


precizie a hârtiei, cartonului. Ghilotina eIectric IDEAL 7228-06 • memorie
LT are o lungime de täiere de 72 cm, actionarea cutitului este • tastaturà 10
electricä, presarea hârtiei este hidraulicä, reglajul se face cu butoane
ajutorul panoulul electronic i are un sistem de protectie cu dou
bare laterale cu infrarou.

- optional mese laterale


Soluia IDEALä
- alimentare trifazic Toate ghilotinele IDEAL sunt testate din punctul de vedere al
- protectie infrarou condiiilor de siguranä i aprobate de laboratoare
independente.
- presare hidrauIic

So1in
Ghilotinele IDEAL sunt
echipate cu cutite
reascutibile Solingen.
a

eXIO:29

SPECIFICATI! Ideal 7228-06 LT


Lungime tiere 720 mm
Capacitate max. 80 mm
Adâncimea mesei 720 mm
Presare hrtie hidraulic
Actionare cutit eIectric
Dimensiuni 1300 x 1300 x 1450 mm
Dimensiuni Cu mese Iaterale 1300 x 2095x 1450 mm
Greutate 620 kg

www.nls.ro Echlpamentetipqgrafico www.nisro

0
NIS S.C. NIS ELECTRONICS SRI
CluJ-Napoca: P-ia 1 Mai 4-5, tel/fax: 0264-438.776, email: office@nis.ro
Bucureti: Str. Gramont 22-24, tel/fax: 031-429.61.33 email: bucoffice@nis.ro

Maina de bro.at

Megabind 420+ LAMIBIND t.h4-i cL


0 yJ
dejI
Cerere pre

Productivitate ridicatä
Maina de broat cu
termoclei Megabind 420+
este versiunea compactä a
mainii clasice de broat,
având posibilitatea reahzärii
a 450 de cicluri pe orä,
productivitate idealä pentru
genul de Iucrri on-demand
(imprimare Ia solicitàri de
serii scurte).

Dotári standard i optiuni

Pentru o mai uoar utilizare Megabind 420+ are in dotarea standard masa suport
(standul), dispozitivul de reglare a cantittii de termoclei, raftul pentru cri broate,
sistemul de evacuare a gazelor i rmäitelor de hârtie, dispozitivul de reglare a timpului
de broare respectiv contorul. In dotarea standard este un sistem de alimentare
automat a copertil, dispozitiv de ungere IateraI a termocleiului i un dispozitiv de
reglare a Iungimii de ungere a cotorului.

0
SPECIFICATIT Megabind 420+
Legare Cu termoclei
Dimensiunea maxima a cärtii 420 mm (lungime Cotor)
Dimensiunea minima a cärtii 130 mm (lungime cotor)
Capacitate rezervor termoclei 1000 Cmc
Temperatura de lucru 140-200 grade Celsius
Grosime max. cotor 50mm
Timp de preIncaizire aprox. 30-40 mm.
Vitezà maxima (cicluri) 450 CiCluri/Ora
Viteza maxima de lucru 260 cãrti/orä
Temp. standby dupa 30 mm. 120 garde Celsius
Inchmdere sistem de prindere eleCtric
Lansare proces dupa prindere automats
Broare automat
Prelucrare cotor -crestare: 0,8 mm
-frezare: 2,5 mm
-fárá: 0 mm
Depunere termoclei automat
Reglare nivel termoclei ma nua l
Reglare temperatur termoclei dig ital
Proprietäi i funcii -afiaj LCD
-reglaj electr. al mnáltimii frezrii
-reglare timp broare
-sistem evaCuare gaze i deeuri
-COntOr zilnic i total
-stand (masa suport)
-alimentare automat a copertii
Optiuni
Puterea maxima absorbità 5,3 KW
Dimensiuni 1500 x 600 x 1100 mm
Al i menta re 380 V
Greutate 285 kg

www,nis.ro Echpamonte tipografice www.n5.ro

0
Preso dgtQä coO
Xerox® 700

Presa 7
dgitQa&1
0X
Un echipQmt performant.
VooQre asgurQtQ.

xeroX )
o investiie siguräpentru
afcicerea dumneavocisträ
Indiferent de domeniul de activitate, evoLutia pozitivã a afacerii
dumneavoastrU depinde de deciziile corecte pe care le 1uai. Astfe[, Inainte de a
face investiii importante In tehnologie noua, va trebui sä 1uat In considerore douä
aspecte esentiate: raportul catitate-pre pe termen scurt recupercirea investiiei pe
termen Lung.

Presa digitala color Xerox 700 este soluia pentru satisfacia clientilor i dezvoltarea Creai aplicatii speciale, precum:
idealO fie cã oveti in vedere noi oportunitOti susfinutä a afacerii dumneavoasträ. brouri capsate Ia mijloc, cataloage, manuale,
de profit, fie cä doriti sä reduceti costurile. Este Datoritä vitezei, opiunilor de manevrare a brouri pliate In trei, carti potale cu date
prima imprimantä de producie ce vä permite hârtiei i functiilor de finisare, Xerox 700 vä variabile, campanil de direct mailing, fotografii
occesulIn domeniultiparului digital. Xerox 700 oferä posibilitatea de a crea o gamä larga de i multe altele.
vä pune Ia dispozitie tot ce avefi nevoie pentru aplicaii deosebite.
ova dezvolta afacerea calitate remorcabilä a

imaginhi, performanta i diversitate excelente,


productivitote continua, fiabilitatea unicä. Este
un echipament performant, special conceput

I JU ‘relax
-. .

rda

1._c—

relax*

*Pentru specifica fit detaliate consultafi ultima paghd


2
Presa dig italä color Xerox
700 este rezultatul vastei
noastre experiente in
dezvoltarea afacerilor
de succes In domeniul
tiparului digital.

Secretul constã In calitatea imaginii


Este primul lucru pe core II väd cIienii
dumneavoastrá. Este ceea ce vindei.
Clientii dumneavoasträ vor aprecia culorile bine
definite, fotografiile dare, textul curat, nuantele Securizarea este parte integranta
exceptionale i detaliie fine. Toate acestea
a pro iectãrii
sunt posibile datoritä celei mai man rezoluii
disponibile 2L
— 00 x 2L00 dpi.
1 In calitate de lider In dezvoltarea tehnologiei
digitale, Xerox i-a asumat angajamentul
Xerox 700 foIosete un sistem performant de
de a asigura sigurana informatiilor
tronsfer al imaginii pe paginä pentru rezultate
dumneavoasträ digitale.
optime indiferent de durata sesiunilor de
Echipamentul dispune de o serie de functii,
imprimare scurte, medii sau lungi.
precum Secure Pass-words, Data Encryption,

Inca douä aspecte referitoare Ia calitatea IP Filtering i Disk Overwrite Protection,


materialelor imprimate. In primul rand, veti destinate sä protejeze datele companiei atât
obtine o finisare matä i netedã cu detalii perfect In imprimantä, cat i in opiuniIe serverului de
redate, datoritä celui mai nou tip de toner imprimare.
Emulsion Aggregation (EA).
In al doilea rand, beneficiati de registroie
fata-verso de +1- 1.0 mm, aspect deosebit de
important pentru cäri potale, cärti de vizitä,
cataloage i materiale imprimate fata-verso.
Senzorul Contact Image identificä marginea de
alimentare a poginii i se auto-regleaza pentru
registraie (lucrãrile complexe pot necesita
ajustäri speciale realizate de operator Ia interfata
cu utilizatorul).

3
Presa dig italã color Xerox
700 este rezultatul vastei
noastre experiene In
dezvoltarea afacerilor
de succes in domeniul
tiparului digital.

Secretul constã In calitatea imaginhi


Este primul lucru pe core II väd clienii
dumneavoosträ. Este ceea ce vindei.
Clienii dumneovoosträ vor aprecia culorile bine
definite, fotogrofiile dare, textul curat, nuantele Securizarea este parte integraritä
excepionale i detaliile fine. Toate ocestea
a proiectãrii
sunt posibile datoritä celei mai man rezoluii
disponibile 2’00 x 2’ioo dpi.

In calitate de liderin dezvoltorea tehnologiei
digitale, Xerox i-o asumat angojamentul
Xerox 700 foIosete un sistem performant de
de a asigura sigurana informatiilor
tronsfer ol imaginii pe paginä pentru rezultote
dumneovoosträ digitale.
optime indiferent de durota sesiunilor de
Echipomentul dispune de o serie de functil,
imprimore scurte, medii sau lungi.
precum Secure Pass-words, Data Encryption,

Inca douä aspecte referitoore Ia calitateo IP Filtering i Disk Overwrite Protection,


matenialelor impnimate. In pnimul rand, vei destinote sä protejeze dotele companiei otât
obtine o finisore motä i netedã cu detalii perfect In imprimanta, cat i in opiunile serverului de
redate, datonitä celui moi nou tip de toner imprimare.
Emulsion Aggregotion (EA).
In al doileo rand, beneficioti de registrotie
fotä-verso de +1- 1.0 mm, aspect deosebit de
importont pentru carti potale, cärti de vizitä,
catolooge i materiole imprimate fota-verso.
Senzorul Contoct Imoge identificä morginea de
alimentore a poginii i se outo-regleazã pentru
registroie (lucrãrile complexe pot necesito
ajustäri speciale reolizote de operotor lo interfota
cu utilizatorul).

3
Tot ce aveli nevole pentru
o lucrare de caLitate
c /
u

o gamã surprinzUtoare de optiuni i


diversitate inegalabilä ía un pret extrem de
avantajos. Indiferent dacä acesta este primu[
dumneavoastrã contact cu imprimarea digitaiâ
sau doriti sä vä optimizai funciiLe actuale, presa
digitalO coLor Xerox 700 vä permite sã preLuai din
ce In ce mai muLte LucrOri soLicitante.
Echipamentul Xerox 700 a fost special
conceput pentru a vä oferi performana,
opiunile excepionale de monevrare a hârtiei i
calitateo doritä de clienii dumneovoasträ de Ia
Inceput i pônä Ia sfârit.

0
0 0
3 tävi standard: alãturi de tava monualä pentru a
capacitate totalä de 1.900 coli de hOrtie. Calitatea imaginii: rezolutie 2t00 x 200 dpi. Dispozitiv de alimentare: Suporta documente Toner cc poate fi schimbatmn timpul imprimärii: Modulul de netezire: Productivitatea excepionaIa
o soiuie adaptabilã
Unitatea Corotron cii curatare automata permite oniginale de pänä Ia A3; dispozitivul de alimentare AsigurO sesuuni de imprimare mal hungi i in plus de a echipamentelor de finisare este asiguratO de
Imbunatatirea productivitatli i a calitäii imaginii. fatã-verso scaneazä automat documente originale productivitate. Ce[e douO unitOti de toner negru SMart dispozitivul de netezire. Dispozitivele inteiigente
imprimate fc4ä-verso (DADF). Kit” rninimizeazO nevoia deinlocuire i maximizeazO de netezire determina laturo, zona de acopenire l Aveti posibilitatea de a alege
0 productivitotea. umiditatea pentru a aphica presiunea necesarO netezinil
materiolelor impnimate.
configuraia potrivitä modelulul
dumneavoastrã de afaceri.
Unitatile SMart Kit pentru toner, cilindni, cuptar i sticla
Dispozitivul de atimentare de mare capacitate
pentru härtie supradimensionato: pentru tipurile de
0 o de toner reziduai prehungesc durata de viato a acestor
Pentru aceasta avei Ia dispozille,
consumabile.
hârtie cu dimensiuni marl, alegei una sau douä tävi de Registraie fc$ä-versa: Contact Image cinch servere de imprimare, precum
producie pentru a capacitate de 2.000 de coil cretate Senzonul Contact Image ojusteazO registratia Interfata cu utilizatorul: mai simpla i mai fiexibllä, i diverse module de fin isare i
sau necretate. a +1- 1 mm. asigurä controlul necesar alinierli i registraiei. De
asemenea, vä permite sO creai profiluri de hOrtie cii C ohimentare performante.
Deplasarea corectá a härtiei previne alimentarea
greitö a ocesteiaIn echipament.
dimensuuni personalizate pentnu utilizarea repetatO a 0 Dispazitive de finisare opionaIe: Aveti posibilitatea
acestora. de a obfine in profit mai mare, generOnd oplicatil
Dispozitivul de a[imentare clispune de patnu Traseul hârtiei: Traseu[ drept al hOrtiei cantnibule ha
ventilatoare, un sistem ovansat de role i un sistem de complexe cii o serie de dispozitive apionale de
cretereo flab lhltOil.
registraie centra[ä (ilustrat). finisare, inchusiv: tava offset, dispozitivul de finisare
Advanced, dispozitivul de finisare Professional,
Dispozitivul de alimentare de mare capacitate: dispozitivul de finisare Light Production Ccii
dispozitivul optional de mare capacitate susine 2.000 dispozitive opionale de phiere i broare i stivuitonul
coli de hôrtie (neilustrat). de mare capacitate.
Diversitate de [a Inceput i AIegell cel mcii potrivit server
pânä [a sfârit de imprimcire pentru cifacerea
du m neavoasträ
Finisarea i alimentarea profesionale reprezintä Inceputul i sfâritu1 oricUrei
Iucräri perfecte. Avei toate opiunile necesare pentru a tronsformci brouriLe, Aveti Ia dispoziie mai multe optiuni i funcii. Aceste servere performante oferä o
comunicatele, prezentärile, campaniile de direct mailing, pliantele i multe altele.,. gamä extrem de varicitO. de unelte color, funcii speci.fice fluxurilor de [ucru, vitezä de
Intr-un succes räsunätor. procesare i comenzi comp[exe de management aL culorilor.
Dispozitivul de alimentare de mare dispozitiv include capsore i Indoire pe mijloc, Server de imprimare FreeFlow® Imprimare de productie Ia un pre
capacitate. 2.000 de coil, cu o gamã optiuni necesore realizärii rapide de brouri
Sortare i Gäurire Server de imprimare Xerox CX, accesibil. 0 ocazie pe care flu o z4:
variotä de greutãi. panã lo 60 de pagini, phote in douä.
Coiationare puteti rata.
cu tehnologie Creo
T
Dispozitivul de alimentare de Dispozitivul de finisare LightProduction.*
Acum puteti avea totul cohtateo imaginli,
Server de imprimare Xerox EX,

mare capacitate pentru hârtie Aceastá opiune de finisare permite creoreo


uurinto utihzärii, productivitate, media
supradimensionatã. Ideal pentru apiicaii de brouri si plionte dor i stivuirea, copsoreo cu tehnologie Fiery®
diverse, optiuni de finisare i ahmentare, solutil
compiexe. i perfororeo ocestoro. Include, de osemeneo,
Capsare Broare Xerox Integrated Fiery® performante specifice fiuxurilor de lucru Ia un

o tavU pentru dispozitivul de inserore. 0 i mal


Tava de ieire oscilantä. Capacitate de Color Server pret cu adevãrat avantajos. Doriti sä profltai
more diversitate se poate obtine adäugând
stivuire de 500 de coil. de creterea imprimärii digitale color? Doriti sä
modulul optional de phere in trel, phere In Software EFI Splash RPX-iiV’
reduceti costurile i In ocelai timp sä extindeti
Dispozitivul de fin isare avansat. Ideal pentru Z i pherein Z-A3, disponibil pentru acest Color Workflow capacitatea de imprimare digitalä color? !n
monuale, ropoarte l prezentäri. Opiunea de dispozitiv de finisore. Splash RPX-Hl
Fiecare server o fost special conceput ocest caz, Xerox 700 este räspunsul pe care II
finisare include perforare 2, sau 4 gäuri Pliere in 3
Stivuitorul de mare capacitate.* Capacitate Pliere
— .

pentru aIndephni o serie de cerinte specitce cãutoti.


capsareIn poziii multiple pentru seturi de
de stivuire de 5.000 coIl pentru sesiunile de aplicatlilor i fluxurilor de lucru.
câte 50 de coil.

:
productie lungi.
Dispozitivul de finisare Professional. Ideol Contactati reprezentantul Xerox pentru a
pentru brouri necretate, cu numãr more alege gama potrivitã.
de pogini, manuole, etc. Pe längä funciile
PlieretipZ PlieretipZ
dispozitivulul de finisore ovansat, acest format A3
//

:1—

Fiery Color Server

Server de imprimare
FreeFlow©
) Serverdeimrpimare
CX
Serverdeimprimore._-
EX
)i5 //We/

*
Necesitd modulul interfafã

6
Specificaiile Presei Digitale Color Xerox® 700

Dimensiuni härtie • Dispazitiv de finisare Avansata:


Rezolutie
tavä superioarä de 500 coli
Dimensiunea maxima pentru toate tavile:

• Imprimare/Copiere: 2400 x 2400 dpi •


—tavä de stivuire de 3,000 coli
Scanare: 200 x 200, 300 x 300,400 x 400,600 x 600 SRA3/330 x 488 mm
capsare in pozifl multiple
Suprafaa maxima ce poate fi imprimatä:


Tehnolog ie 323x 480 mm
—perforare
• Incarcare härtie In timpul imprimarii • Dispozitiv de finisare Professional
• Dimensiunea maxima a imaginii La copiere:
tavá superioara de 500 coli
• Tehnologie avansatä de control a registratiei

297 x 432 mm
tavO de stivuire de 1,500 coli
• Configurare härtie personalizatä Dimensiunea minima a hârtiei In tOvile 1-3:


• Toner Xerox EA —capsare pana Ia 50 coli
140x 182mm
perforare
• Consumabile SMart Kit”’ pentru tonere, cilindri,

• Dimensiunea minimO a hârtiei In tava:


cuptor, corotroni, rezervoare pentru reziduuri, capse —Pliere, broare pana Ia 20 de coli
lOOx 148mm
• Sistem activ de netezire a hârtiei groase necretate
• Dimensiunea minima a hârtiei OHCF:
• Dispozitiv de finisare Light Production C:
Scaner integrat 85/176 x 250mm
—tavá superioara de 500 coli
• capacitate 250 coli Grosimi i tipuri de härtie —tavä de stivuire de 3,000 coli
• 50 ppm color/80 ppm a/n • Tävile 1-3: 550 coli fiecare, 64-220 g/m
2 necretat; —capsare i perforareln pozitii multiple
• Documente originale pâna La A3 cu grosimi de Ia 2 -220 g/rn
106 g/m ) cretat
2 — capsare pänO Ia 100 coli
38 g/m’ Ia 200 g/m’ • Tavo manualä: 250 coli, 64-300 g/m 2 necretat; — dispozitiv de inserare 200 coli
• Dispozitiv pentru alimentare automata fatä-verso - 300 g/m
106 g/m
2 cretat
2 — dispozitiv opionaI de broare pentru hârtie cretatä
(DADE) • Hârtie cretatä, groasa, folii transparente, DocuMagnet — modut optional de pliere In trei i tip Z
etichete, separatoare. Toate tävile pot alimenta (A4 i A3)
Viteze de imprimore • Dispozitiv do stocare de mare capacitate:
hârtie cretatä
• A4 / 8.5 x 11 — tavä superioara de 500 coli
— 70 ppm (64-1 76 g/m
2 necretatã) Capacitate hârtie — 102x142mm-SRA3
— 51 ppm (177-256 g/m’ necretatä) • 1900 coli cu dimensiuni pana Ia SRA3 prin intermediul — tavä principala 5000 coli
(106-176 g/m’ cretatä) celor trei tävi interne + tava manualä — 182x257mm-SRA3
— 35 ppm (257-300 g/m2 necretatä) • Capacitate maxima hârtie: 5900 coli SRA3 prin tävile • Capsator
2 cretatä)
(177-300 g/m standard i douä dispozitive de olimentare de mare — capsati pôna Ia 50 coIl 90 g/m
2
•A3/11 x17 capacitate (optional) • Dispozitiv interfata externä
— 35 ppm (64-1 76 g/m
2 necretatä) • Imprimare fata-verso: automata cu härtie pôna Ia — permite conectarea echipamentelor
— 25 ppm (177-256 g/m2 necretatä) 2 cretatä i necretatä, din toate tövile.
220 gIm externe pentru contorizarea modurilor
2 cretatä)
(106-176 g/m Manual pentru hârtie de 300 g/m 2 de copiere i imprimare.
17 ppm (257-300 g/m2 necretatä)
Opti un i Servere de imprimare

(177-300 g/m
2 cretatä)
• SRA3 I 12x 18 • Dispozitiv de alimentare de mare capacitate: • Server de irnprimare FreeFlow®
— 2 necretatä)
31 ppm (64-1 76 g/m -A4 • Server de imprimare CX
— 22 ppm (177-256 g/m2 necretatä) —2000 coli cu grosimi de päna Ia 220 g/m
2 • Server de imprimare EX
(106-176 g/m
2 cretatä) • Dispozitiv de alimentare de mare capacitate pentru • Fiery® Color Server Integrat
— 15 ppm (257-300 g/m2 necretatä) hôrtie supradimensionata: • EFI”’ Splash Software
(177-300 g/m’ cretatä) 2 necretatä
64-300 gIm
Alimentare

106-300 g/m2 cretatã


— 182x250mm/ Imprimanta 200-24OVCA/50160 Hz
B5 SRA3/330 x 488 mm
-
0 tiuni: 100-24OVCA 50/60 Hz
— Imprimare fata-verso automata pâna Ia Dimensiun
2 härtie cretatä i necretatä
220 g/m
tnaltime 1372 mm
Imprimare fatO-verso manual pentru
Lungime 1714mm

härtie de 300 g/m


2
Adâncime 777 mm
— Unul sau douä module de tOvi: 2000 coli sau
4000 coli
• Tavä de ieire oscilantä
— 500 coIl

Contactai reprezentontul Xerox pentru mal multe informaii


xerox
despre funciiIe de imprimare color.

@2008 Xerox Corporation. Toote drepturile rezervate. Xerox®, FreeFiow®, SMart Kit i DoouMagnet® sunt mOrci ale Xerox corporation
in Statele Unite i/sau alte Ori. EF1, Splash, Fiery® y RPX-iii’ sunt mOld ale Electronics pentru lma®ng, Inc. Specific®iile, configuroio
i/sou aspectul produsului pot Ii modificote oricOnd fOrO preaviz. 04/08
Xerox Romãna i Republica Moldovo
Tel: ÷40 21 30 33 500 35 o6
Fox:÷40 21 3033 555
Pentru mai multe informotii despre echipamenteLe
Xerox contoctoti cel mal apropiat portener autorizot Xerox
sau vizitali www.xerox.ro
xerox

Productivitatea de care au nevoie birourile active sau medlile de producie


Echipamentele multifunctionale Xerox destinate birourilor sau medlilor de produc;ie sunt concepute
pentru imprimare, copiere, fax i scanare ultra-rapide de o calitate de exceptie, care va depäi chiar i cele
mai exigenteuteptãri.
Cu aceste echipamente putei realiza mai multe lucrãri simultan i vei avea astfel o productivitate
mult mai more.

Culoare de excepie
Beneficiai de avantajele echipamentelor aib-negru, dar l de cele date de documentele color.
Echipamentele multifuncionale color produc documente de Inaltä calitate, cu rezolutli marl i cu costuri
scazute pe paginä, o varietate de suporturi de imprimare.
Imaginile color produse sunt dare, In culori vibrante, i pot ft imprimate pe suporturi multiple.

UurinO In folosire
Interfaa intuitivä cu comandä prin atingere este uor de folosit i vä permite sã Incepei lucrul imediat,
putänd alege chiar funciile care vor ft afiate. Intervenia din partea utilizatorilor este minima, datoritä
cartuelor de toner care pot ft folosite pe o perioada Indelungatä sau pentru un volum mare de documente,
i care pot fi Inlocuite cu uurintä.
Instalarea este simplä, managementul echipamentului este facil chiar i pentru utiLizatoril nol, dar In
acelai timp oferä informaii detaliate pentru utilizatoril avonsai.

F I abi I itate
Sistemele multifuncionale lucreazä in aceLai ritm cu dumneavoasträ. Va putei baza pe disponibiLitatea
echipamentelor in once moment.

Pentru a ne asigura cä oricine poate folosi echipamentele noastre am instalat meniul de


comandä In limba românU.

Informaii valabile to data pubLicarii — octombrie 2008.

CataLoguE sistemeLor
muLtifunctionaLe
comptexe pentru
birou
xerox
WorkCentre®
5225 /5230
echipomentul Dispazitiv automat de
r’ alimentare fata-verso
mu Itifu nctio nal
ciib-negru __hI ,

Dispozitivde alimentare
de mare capacitate
Tavd de e,re
• j Dispozitiv de broare

Opiunea Dispozitivde
finisare tntegrat
:
/ High-Capacity :s!7- Dispozitiv de finisare
i Stand Tandem Tray Office Finisher LX
-

--- ---n —../.....—--Madulcudoud r


tdvi —

—. .—----——i- ,__
—i .

WorkCentre 5225/5230 Coplator WorkCentre 5225 / 5230 Imprlmantã / Coplator


phnhlo25/3opprn

5225: pano Ia 75.000imagini pe Iunh: WorkCentre 5230: phna Ia 100.000


m:0rkcee
256 MB std / 512 MB 5MBstd/768 max

Standard ‘10 GB
Hard disk
Tava manualô 100 cot: Dimensiuni personalizate: 89 x 99mm -297x 1432 mm
Standard Tava 1 500 cot, 1140 x 216 mm A3
Aiimentare hàrtie
-

Tava2: 500coIi; 1’lOx 182mm-A3


Dispozitiv automat de alimentare fc$ã-verso (DADF): 75 coli; l’iOx2l 0 mm 297 xli32mm -

Alegeti: Stand mobil


Modul Cu douä tôvi: 500 coIl liecare; Dimensiuni: 139.7 xl 82mm -297 x 1432mm
Tavã tandem de mare capacitate: 0 tavã 800 coli, a tavh 1200 coli; Dimensiune: All (LEt) - -

Optional Dispozitiv de ailmentare de mare capacitate: 2,000 coIl; Dimensiuni: 85, ExecutIve, 8.5 x 11 in., All (LEF)
r Standard
Tavô pentru pllcuri: phni9 Ia 65 plicuri: #10 commercial. Monarch, DL,C5, petsonolizot, Large US Postcard, A6
AutomatU fa(h-verso, tava centralä 500 coIl
Ielre hãrtie -

Optional LTaVo lateralô 100 coli


Finisare Optional Dispozitlv de finisare integrat: tavO de elite 500 call, capsare 50 coIl, intr-a singuro pozitie
Office Finisher LX: tavO de iellre 2000 coIl, capsare 50 coIl, in 3 pozitll, optional gourire i broturare (perforare, capsare Ia mijIoc)

Copiere
Coplereo primel pogini — 14,3 secunde

Rezolutle (max) panh Ia 600 x 600 dpi


li.__ colationare, separatoare, copiere carti, brourare, coperli, poster, adnotOri, filigran, copiere carduri de identitate, N-up, construire lucrare, lucrare de praba
I mprimare
Imprlmareo primel pagini Optional 12 secunde

Rezolutie pânaIal200xl200dpi
Conectivitate 1O/lOOBose-TX Ethernet, USB 2.0
Procesor Power PC 333 MHz
lJmbaje tie imprimare PCL®6, PCL Se, ®PostScnpt® 3(optional)
Imprimare securizatä, imprimareintârzlato, set de probh, brolurare, coperti,
Funqli
• Multi-up, filigran, suprascriere date
Fax Optional Fax Ia echlpament (0 IlnIe) Fax Ia echipament (o linle), Internet Fax, Server Fax
Functll LAN Fos, trimitere fax a destina(u multiple, fax securizat, Cod F. priaritizare Ia dlstantô, Rapaarte
Kit sconore alb-negru côtre email (cu LDAP i functii Mailboxt, Kit Avansat de Scanare (Text Searchable PDF i
Scanare Optional K6scanareolb-negruinretea,Scanto PC Desktop®
-
256MB memoHe pentru cornpree MRC)
Scanare Colo in re;ea, lormate de fiuiere: JPEG, PDF, TIFF,
Necesith kit upgrade Formate de liiiere: PDF, TIFF, TIFF multipagina, XPS;
Funqil [TIFF multipagina, XPS, op(ional PDF Searchable, Sconare c6tre e-mo
. . -

-
Scanare cätre Mailbox, Sconare catre PC, functie Job Flow Sheets Scanare cOtre Mailbox, Scan cätre Home, Scanare cOtre PC,
Vitezö scanare func(ie Job Flow Sheets
Echipctmentul mu[tifunciona[ pand Ia 55 ipm Ia 200 dpi pano Ia S5 ipm (alb-negru), 145 ipm (color)
—.

rizar Auditron Copiere


- Auditron Copiere, Imprimare, Scanare, Fax; Xerox Standard Accounting

Copiere, Impnmare, Fax, optional contonzareIn retea (prin partenen)

WorkCentre® 5225 / 5230 ran;aStandarL


Optional ——
Impnmaresecurizath. HTTPS (SSL), SNMPV3, autentificareIn re(eo, filtrare IP
Kit siguranto (suprascriere dote, criptare date i log audit), acces securizat
iM B memorie precalationatft*,
p;iuni -

Dispozitiv interfath externã

flexibil i uor de
_____
dispozitiv interfatäexternO _

Sisteme de operare Windows 2000/ Windows XP / Windows Vista / Windows 2000 Server / Windows Server 2003:
Productiv, Necesita Kit de Imprimare Mac OS.l 0.311 superior: UNIX/Solaris, Linux, Citrus

Otrøorrfru 00cr hr ronRguru WodrCerrtre 5225 / 5230


Cop.0cor
Necerrro optrorrci configurotia Imprrmanta
kopraor

folosit

rni
xerox IIMac
copvrgSo C 21Oi8 5ER CORPORATION.
itrOOs of XEROX CORPORATION
ER®RGY STAR ood tire ENEPOy STAR
Oil rrghls reserued Contents of this pubbcotioo racy not be reprodruced in any Sorer w,t.hout permrsson of XEROX CORPORATION XEROX° and WorkCentre° ore
in the U.S credo, other courntoeru Ax Or, EEwROV STAR Portrre,, Xerox Corpor30orr f deterunoed tied thn product rrreea the EP®RGY STAR ghoerrer for energy eFftnency
Pentru ma multe informato Va
wgom

so no ontoctot a tel 021 3033 50


racrk ore regotered U.S. rrraries d other serderrorrlo ore the property of thor rerpecoure e rudecturerru The rrforroctiorr e hen brochrrue su*ctto choose wslrorut flcbce
W3OBRO1UA I son sä vizitOt www.xerox.ro
I

WorkCentre
5632/5638/5645/5655 Moduide fin/sore Moduide fin/sore Moduide fin/sore Maduide fin/sore profesionalde Moduide finisare Diopozitiirde inoerare

r’
simplu de b/rou de b/mu profesional voium mare (HVF) HVFCu iegarebraguri
echipcimentul r
-

C—, .1
—t-’jTavfldeieire
Ø cucoiaponar
multifunctjonal WORKCENTRE 5645 -‘
1 -

aib-negru 0
p ozItIvde

U
olimentarede
mare
cqe,citote L Un/tate de Indoire
tip ZiC

ponä Ia32 / 38/45/55 ppm


Viteza
640 MB std! 1280 MB max
Memorie
PLatan (disponibli Ia 5632); Dispozitiv automat dealimentorefatO-verso (DADH): 5632 / 5638:75 coil, 5645 /5655:100 coil
0-.

Hãrtie
0.
Amentate Standard Tava manuaI: 100 ccli: Dimensiuni pecsonalizate:A6 A3: 60—216 gsm -

TãvlIe 1—2: 500 coIl fiecare; Dimensiuni: A5 - A3: 60—200 gsm


Stand (disponibli Ia 5632/5638 / 5645): Tavã de mare capacitate (standard Ia 5655): 3,600 coil total (1600 l 2,000 coil); Dlmensiuni: M
OptIonal
Dlspazltiv de ailmentare de mare capacitate (HCE): 4,000 coil; Dimensiuni: NI LEE
__Kituri HCF (HCF necesar): 2,000 cat A3 SEF sau 2,000 coil Au SEE; Aite Kiturl: KIt Plicuri -.

Optiunldefinisare Tavö de ieire Cu colaionare (dltponibilU Ia 5632 / 5638 / 5645 / 5655): 300 coil
Modul de finisare simple de birou (dispanibli Ia 5632 / 5638 / 5645): tUvi del 000 + 250 coil, capsare 30 coil a singu pozitie
Moduldefinisarede birou (disponibli Ia 5632 / 5638 / 5645 / 5655): icM de 2,000 + 250 call, capsare 50 coIl in mai multe pozih,opionaigauiire;
Modul de finisare profesional (disponibil Ia 5632 / 5638 / 5645): tävi de 1,500+ 250 coil ,capsore 50 ccli in mai multe poziii, gziurire 2 gauri göuri opionol),
(Lj
— -

broilurare cu capsare Ia mijioc indaire tip V;


2 Modul de finisare profesionaldevolum mare (i-lW) (disponibil Ia 5655): tävi de 3,000 ÷ 250 coIl, capsore 100 coIl in mci multe pozitli, opionoI gãurire;
Modulde finisare HVF cu legore brouri (disponibil Ia 5655): adauga functia de broilurare cu capsare Ia mijloc Unitate deindoirelip Zi C cu HVF cu Booklet Maker
coIl
adaugO functia deIndoire tip Z ill Ca fomate4orA4; Dpozitivde inserare cu HVF ill HVF cu Booklet Maker insereazfi documente pretiparite: Capsator: copseazU 50

Copiere
Imprimarea prlmei pagini 5632 / 5638: päna Ia 4.6 seconds, 5645 / 5655: panO Ia 3.4 seconds

zolu(te (max) 600 x 600 x 8 dpi! 4800 x 600 dpi interpolat

Funcii Copiere automatô fata-verso, cala(lonare, Miqorare/mflrlre automate, seiectare autamatfl a hãrtiei, schimbare automatU a tfivilor, copiere transparente. caplere tip brpsiiro,
Multi-up, negatlsul imaginhi, coperti, capiere carduri identitate, ach’iotörl, copiere insertun i separatoare, setde pmba
Imprimare
ocesor 1.2 0Hz FreeScale 8545 / Hard Disk 80GB portajat

Canectlvitate Ethernet 10/100 Bose T, IEEE8O2.5 (Token Ring) prin adaptor,


Wireless Ethernet (IEEE8O2.1 laJb/g) prin adaptor, USB pdnt
limboje de lmprimare PCL®6, PCLSe, emulere PostScript® 3, LCDS, SCS, XES i IPDS,
i imprimore directfl TWF, POE, suport AS/400 prin Workstation Customisotion Objects
Rezolutie pitnd Ia 1200 x 1200 dpi
Functul ImprimareIntârziatO, de proba, securizatfi; Procesare, primire, programare i transmisie simuitane; drivere de imprimare bi directionale; programarea paginilor exceptie;
lnlmarea separatoarelor-, server web incorporat pentru control, monitorizare i configurare; rnonitorizareo lucidsilor
Fax 0pionat 33.6 Ktspobrile 32 MBsau Internet Fac NetwedcSeroerftDc
2Iinii256MB)cuLAN Fax ,compresieJBIG 0iocaLFax(33.6ibpoilnie32MBsaj
2 mu 256 MB) oj LAN Fax
Scanare optional ScanareIn re(eacu Email (autentificare ill LDAP),Scanarecãtredlrector,’ r•
-
Scarrarecãtre PDF, PDF/A l XPS®. Opaonat Scan to PC Desktop, EreeFiowSMARTsend
Securitate Securitate fax. Imprimare securizacfi, 802.1 x, HTTPS (SSL), SNMP V3, IPv6, IPsec outentificare reteo,
parolare echipament, filtrare IP, audit Log, criptare hard disk. suprascriere date

EchipamentuE mu[tifunciona[ Contorjzare


Contorizare internO Copiere -

Xerox Standard Accounting - Copiere, Imprimore, Fax


Optional: activare contorizarein reteo
Contorizare internO - Copiere
Xerox Standard Accounting - Copiere, Imprimare, Scanare, Fax
Optional: activare contorizare in retea
(furnizon terti)
(furnizori ter(i)

WorkCentre®5632/5638/56t5I5655 :- Kit upgrade Ia Copiatarflrrçflrwi,talScarwr MA

256 MB rnerrioriepre-colatjonare, nterfrjfiIn limbi strUine,XeroxCopierAssistant Solupi Rix/Scanare/Contorizare,Xerox Unicodelnternational Flinling,XeroxSecure

Performanta idealä pentru Access Unified ID System cu Foilow You Prinf’

birourile active
xerox e 1001 XEROX rTIas
Mac
x: rights rn erved Coolenct of this
(Irw xIothes ttanmorfroore Ye property of pubircotron
rooy not be repruced in ony form wrthout permission of XEROX CORPORATION XEROX°, WorkCentre’, ond CentreWore’ond on to PC Desktop’ ore trodemortr of XEROX CORPORATION
. power, Xerou Corporopon hot determrned hot this product mesctthe ENERGY STAR gurdeirnes for energy effroeo The ENERGYSTAR noroe on/logo
their respectruemonufocturers Ason ENERGY STAR
5
I. hodecw
5 The ni ornrot,on in the
brochure is subjat to choose without notice 9j07
5665/5675/5687
Modulde finisare
echipamentul Modulde profesionalde
multifunctional Capsator finisaredebirou volum mare (HVF) HVFcu legarebrotur, —

I_E

D,spoz,tivde,nserare
0
k

Dispozitivdealimentare
Tavã de
de mare capacitate -- — ietire Cu -

— colationare Unitatede i’ndoire


‘—.4 —.. —-
, ripZiC

Copiator/ImprimantälScaner
566515675/5687 5665/5675/5687
Vitezr panala6S/75/87ppm panala6S/75/87ppm panaIo6S/75/87 ppm
Memorie I 256 MB std/ 768 MB max 768 MB std / 1024 MB max 7G8MBstd/lO24MBmax
H Ortle Dispozitiv automat de alimentore fata-verso (DADF): 100 coli
Aiimentare Standard Tavo manualb: 100 coIl; Dimensiuni personahzate: A6 A3; 60—216 gsm
-

Tbvile 1—2: 500 call flecare; Dimensiuni: A5 A3; 60—200 gsm


-

Tavb de mare capacitate: 3,600 call in total (1,600 i 2,000 coIl): Dimensiune: A4
Optional Dispozitiv de alimentare de mare capacitate (HCF): 4,000 coIi; Dimensiune: A4 LEF
Kituri HCF (HCF necesar): Kit 2,000 coIl A3 SEF sau Kit 2,000 cali A4 SEF; Alte Kituri: Kit Plicuri
Optiuni de finisare Tavô de iellire oscilantã (dispanibila Ia 5665): 300 coIl
Dispozitivdefinisare Office Finisher (disponibil Ia 5665 / 5675): tfivi de 2,000 + 250 coIl, capsare 50coli In mai multe poziii,opianaIgaurire
Dispozitiv de flnisore Profesional (disponibil Ia 5665 / 5675) tfivi 1500 + 250 coIl, capsare 50 coli in mal multe pozitii,
gaurire 2 i 4 gauri, broturare cu capsore Ia mijloc, indoire tip V
Dispozitiv definisare High Volume Finisher (HVF) (disponibil Ia 5665 / 5675 / 5687):tavi de 3,000 + 250 coli, capsare 100 cohn mai multe p021(1, op(ionalgaurire;
Dispozitiv de finisare High Volume Finisher cu Booklet Maker (disponibil Ia 5665 / 5675 / 5687): adauga func(ia de brollurare cu capsore Ia mijioc;
Unitate de indoire tip Z i C cu HVF cu Booklet Maker adauga func(ia de indoire tip Z i Ca formatelor Alt
Dispozitiv de inserare Cu HVF i HVF cu Booklet Maker inserecrzb documente pretipfirite; Capsator: capseaza 50 coli
Copiere
Imprimarea primel pagini panfi Ia 2.7 secunde
RezoIu(ie (max) 600 x 600 x 8 dpi / 4800 xl 200 dpi interpolat
Func(1 coplere automata fc4fi-verso, cola(ionare, Mictorare/marire automate, selectors automata a hârtiei, schimbare automata a tbvilor, copiere
transparente, copiere tip bralura, Multi-up, negativul imaginhi, coperti, copiere carduri iderrtitate, odnotfiri, copiere inserturi i separatoare,set de proba
Imprimore
Procesor 1.46Hz AMD Athion dedicat / Hard Disk 80GB partajat
Conectivitate Ethernet 10/100 Base T, IEEE8O2.5 (Token Ring) prin adaptor,
Wireless Ethernet (IEEE8O2.1 la/b/g) prin adaptor
Umbaje de imprirrcue PCLx6, PCL 5e, emulare PostScript® 3, LCDS, SCS, XES i IPDS,
optional
i imprimare directã TIFF, PDF, suport AS/400 prin Workstation Customisation Objects
Rezolu(ie päna Ia 1200 x 1200 dpi
Func(ii Imprimare Intôrziatö, de probU, securizató; Procesore, primire, pragramare i transmisie simultane;
drivere de imprimare bi-direcionoIe; programarea paginilar exceptie; imprimarea separataarelor;
server web incorporat pentru control, monitorizareiconfiqurare;monitorizareaiucrorHor
Fax OponaL Fax(33.6 Kbps,ollnie 32 MBSOU OptIonaL Fax (33.6 Kbps,o linie 32MB sau Fwg Network Serer Forç
2 linhi 256 MB) as compresie JBIG 2 linli 256 MB) as LAN Fax i campresie JBIG OpIonoL Fax (33.6 Kbps,o Ilnle 32MB sau

Scanare
________________ r 2 linlI 256 MB) cu LAN Fox
Sconare in reea cu Email (autentificare
I LDAP), Scanare cötre director,
Echipcimentu[ muLtifunclionoi op(ional Scanorecatre PDF. PDF/A XPS
OptIonaL actlvare sconare color,
Scan to PC Desktop, FreeFlowSMARTsend
L

Securitote Securitate fax Securitate fax, Imprimare securizatô, 802.1 x, HTTPS (SSL), SNMP V3, IPv6, IPsec,
WorkCentre®5665/5675/5687 autentificare retea, parolare echipament, filtrare IP, audit Log, criptare hard disk,
suprascriere date
Contorizore Contorizare internb Copiere
— Contorizare internb— Capiere; Contoflzcrre lnterna-Copiere:
Xerox Stanclord Accounting-Copiers, Imprimare, Fax. Xerox Stcwxki counting-Ct plere, Imprimare, Fox.
Productivtatea Scanare. 0panat activare cantorizarsIn re(eo
(prin fumizori tsr-tI)
Sconare. OptIonok octivore coritodmrein retea
(prlnfurnlzorl teslI)
Alte optiuni KtupodeloCopianimantö, Kit upgrade Ia
Kit upgrade Ia Copiator/Imprimanto/Sconer
de care aveti nevole 256 MB menrarie pre-cokflIarrare, interfata Interit4ain hrthi straine,Xerox CopierAssistar4 Kit USB 2.0/ (IEEE 1284) port paraiel,
in Onti straIae, Xerox pier P,ssietant Sdi4h Fax/ Scariom/ Contorizare, Xerox Urricade International Printing,
Xerox Secure Access Urfied ID Systern cu Follow You Print

xerox
•nu este disponibil Ia modelul Copiotot

IViac
45951M
Xerox
echipcimentul
multifunctional
aib-negru
Dispozitiv de finisare i inserare

Dispozitiv de olimentore de more


capacitate

Xerox 4595 Copiator / lrnprimantä


VitezO pânä Ia 95 ppm
Memorie 512 MB RAM, hard disk 40 GB din care 14.6 GB pentru stocarea documentelor
Härtie
Alimentare Standard Tavo 1: 1,100 coIl A4; 52—216 glmp
Tava 2: 1,600 coIl A4; 52—216 gsm
Thvile 3—4: 550 coli fiecare; Dimensiuni personalizate: 140 xl 82- 330 x 488 mm; 52-216 gsm
Tava 5- monualä 250 coli; Dimensiuni personalizate: 102 xl 52- 330 x 488 mm; 52- 253 gsm
Optional Tävile 6—7 Dispozitiv de alimentare de mare capacitate:2 Tãvi —2,000 coli A4 flecare; 52-216 gsm
Alimentare documente Dispoziuv de alimentare automata fata-verso:250 coli
Finisare (alegeti o optiune Dispozitivdeflnisare: 3,000 coIl, capsare dublä sau simpla 100 coIl In 3 pozitli, gaurire cu 2 sau 3 gauri
LDispozitiv de inserare: 175 coIl A4 A3; 52- 220 gsm
-

Dispozitivdeflnisarecu brourare: 2,000 coli, Capsare dublU sau simpla 100 coIl In 3 poziii, gäurire cu 2 sau 3 gUuri, brourare
—- Dispozitiv de inserare: 175 coli A4 A3; 52- 220 gsm
-

--N

-
Optional DispozltWdefirdse cu indore indoire tip Ci tip Z a colilor A4 i a colilor A3 pentru inserare
Copiere I
Imprimarea primel paginij pânä Ia 3 secunde
Rezolutie 600 x 600 dpi
Functii copiere automata fata-verso, separatoare transparente, brourare, documente originale de dimensiuni diferite, N-up,
inserare coperti, adnotare, scalare automata, tergerea marginilor, repetarea unei imagini, construirea IucrUrii, copiere separatoare
Imprimare
Sistem 750 MHz, hard disk 40GB, memorie 512 MB
Conectivitate 10/1 OOBase-TX Ethernet
Limbaj de imprimare —- PcL® 6, PCL 5e, 0
Adobe
3 , HPGL, HPGL2, Direct print TIFF, PDF
PostScript -

Rezolutie imprimare pânä Ia 2400 x 2400 dpi


Functii filigran, N-up, impozitionare tip brourä, suprapunere imagini
Echipamentu[ mu1tifuncionaL notificäri email, imprimare de proba, imprimare amânatã
Scanare
Destinatii scanare - ——_______ - scanare cätre email cu suport LDAP, server de fliere, director, abloane
L 595
TM
Xerox’ VitezU scanare 100 imagini/min simplex, 60 imagini/min duplex
Securitote Imprimare securizatä
Contorizare Auditron Intern
Opliuni inteifata laterala kit securitate (criptarea datelor i suprascrierea imaginilor) interfata in limbi straine kit de activare a scanarii color
Perfect pentru brouriLe

ag[omercite

xerox
ç TOTAL 012007 XEROX CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVEY XEROSTAND CENTREWAREARE TRADEMARKS OF XEROX CORPORATION IN ONE UNITED STATES ANDIOR OThER COUNTRIES. IN SUPPORT OF XEROX’S ENVIRONMENTAL
LEADERSHIP GOALS, ThESE MODELS MAY CONTAIN SOME RECYCLED COMPONENTS ThATAUE RECONDITTONEOTENERGY 5100 ISA U REGISTERED MARE AS 025 ENERGY STAR PARONER XEROX CORPORHI1ON 445 DEIRRMINED

&1AI[II1 IUZISJ/RB’HAr.S,I
THAT ThESE PRODUCTS MEET THE ENERGY STA01 GUIDELINES FOR ENERGY EFFICIENCY. TERRA CHOICE ENVIRONMENTAL SERVICES, INC. OF CNNADA HAS VERIFIED THAT THESE PRODUCTS CONFORM TO ALL APPLICARL
ENVIRONMENTAL CHOICE ECOLOGY REQUIREMENTS FOR MINIMIZED IMPACT TO THE EHVIRONMENT. PRODUCT APPEARANCE, BUILD STASIS AND/OR SPEC IFICNTIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
610P727B20 U95RR-1
1 4coE
TM 100 ipm scaner cu cop rezoluie de imprimare dispozitiv de inserare
Xerox ti12/t127 dublu de scanare (100
ipm simplex 3i duplex)
2400x2400 dpi 200 coli post procesare

echipcimentui dispozitiv de alimentare


250 coli
mu itifu nctio n cii Tavã manualä 250 COIl
Dispozitiv de
alimentare de mare dispozitiv de ñnisare Cu legare
broun
aib-negru Capacitate
capsare 2-100 COIi, 3 pozi(ii
lungimi vajiabile
. gãurire
tavã de ie,cire cu Cola ponare
2,000 cob
tavä superioara 500 Coli
Dispozitie de finisare Cu mndoire
tip C,Z
i tip Z pentru formate A3
3

*
- Dispozitiv de alimentare de mare capacitate
op(ional cu dimensiuni standard gi personalizate
= cob
I- (2.000 coli pdnã Ia 13x19.2 in) \r -/

Vitezä 110 pin(M) - 125 ppm(A4)


Volum lu 600.000 pagini
Hârtie Grosimi i capacitate :Tava 1: 1,100 coli (Au); 52 216 g/mp; Tava 2:1,600 coli (Aui); 52 216 g/mp;
- -


Alimentare Tava 3-4: 550 coIl fiecare 1 t
i0mm x 182mm 330mm x 488mm/A5 SRA3; 52 to 216 glmp:
- -

Standard Tava 5:250 coIl 102mm x 152mm -330mm x 488 mm: 52- 253 g/mp
Optional Dispozitiv de alimentare de mare capacitate:2 tävi, 2,000 coIl fiecare (A4): 52- 216 g/mp
Dispozitiv de alimentare de mare capacitate formate mari:1 tavä; 2,000 coIl (B5 SRA3); 6’i 253 g/mp - -

permite folosirea mai multor tipuri de hârtie cretatä

Ieire Dispozitiv de finisare standard: capsare simpla sau dublä, In 3 poziii, 100 de coIl; perforare 2 i 3 gäuri:
dispozitiv bi-directional de indreptare a colilor; capacitate de ieire de 3,000 coIl

Standard Dispozitiv de inserare post procesare:Insereoza documente color pre-imprimate dupä imprimarea originalului; 200 coli (A4 A3); -

52 g/mp 220 g/mp -

Optional Dispozitiv de finisare cu legare brouri optional Include functiile dispozitivului de finisare standard plus: creeozã automat brouri
-

de päna Ia 20 de coli (80 pagini cu capsare Ia mijloc): creeazä brouri din cali SRA3, A3 i Ai; capacitate de ieire 2,000 cali;
Dispozitiv de indoire :indoire tip C i Z a colilor A4; Imprimare in interiorul i exteriorul colilor finisate; finiseazã coil A3 tip Z pentru
inserare in seturi de documente A4
Imprimare
Imprimara primel
pagini 3 secunde
Rezolutie Pãnä Ia 1200 x 1200 DPI rezolutie de procesare i päna Ia 21i00 x 2400 dpi rezolutie de imprimare cu screening 106 Ipi (implicit)
sau 150 Ipi (mod high quality)
Conectiviate Interfatä retea (10 MBTX/sec i 100 MBTX/sec); Medii de retea native: TCP/IP, SNMP, SMB, Novell® IPX, AppleTalk®, IPP
Limbaj de imprimar Adobe® PostScript® Level 3; PDF; PCL 5e i 6; TIFF; HPGL,HPGL2
Sistem 40GB Hard disk. 512 MB RAM. touch screen color 10.4”
Imprimare intârziatä, de praba. securizatã; Procesare, primire, programare i transmisie simultane; drivere de imprimare bi
Functii
directionale: programarea paginilor exceptie; imprimarea separatoarelor; server web incarporat pentru control, monitorizare i
ere
- configurare; monitorizarealucrãriLar -
Copierea primei

Echipcimentul muttifunctionaL pagini


Rezolutie
Functii
600x600 dpi
3 secunde

Loplere automata tata-versa, colationare, micarareImarire automate, selectare automata a namei, scnimbare automata a
tflvilor, copiere transparente, copiere tip brourU, multi-up, negativul imaginii, coperti, copiere carduri identitate, adnotari, copiere

Xerox’ L1 1 2/
TM .il 27
t Sconare
- — -
inserturijseparatoare,setdeproba
Scaner cu cap dublu 100 ipm scanare simplex alb-negru 100 ipm scanare duplex alb-negru. Rezolutie optica 600 x 600 dpi

8-bit gri (256 nuante)-

Construit pentru
Optional Kit scanare color
Functil Scanare cätre casuta potala, Scanare cätre PC, Scanare cätre E-mail Scanare cätre FTP, Scanare cätre SMB
Formate TIFF, PDF, Multi-page TIFF, JPEG
Securitate

compania dumneavoasträ Standard


Optional
Imprimare securizatfl
Suprascrierea datelor de 3 on (optional); compatibit iPV6; codiflcare date (SSL/TLS) (optional)
Contorizare

xerox
Standard Contorizare internã capiere, imprimare i scanare
-

Optional Activare contarizare in retea (Job Based Accounting Kit)


WorkCentre®
7232172LQ
echipamentul Dpoztivavtomotde

multifunctional
color Depczito’de
otvnerOarede
--. - rnoreropccrrole
Modu!inte’ot d Modside f,oiso’e
db,ro debicou
c. T -
S..
TO,dor
-

Stw,d xitt -

MAcudcthO

_..L,
——

-w--J . —, e -.
—--—---

Vite’7ñ
VuuIn{
I z. WorkCentre 7232
pana Ia 32 ppm aib-negru/lO ppm color
panalalo0,000imagini/luna - —
.-
WorkCentre 7242
pana Ia hO ppm aib-negru/ 10 ppm color
panalal25,000irnagini/luna
-- —

-urt
\‘ Alimentore Standard Tava manualä: 100 coIl; Dimensiuni: 89 x 981i mm- A3
Tava 1:520 coIl; Dimensiuni: 139.7 x 182mm A3, detectare automata a dimensiunii hUrtiei
-

4’
Optional Platan sau Dispozitiv automat de alimentare fata-verso (DADF): 75 coli; Dimensiuni: 125 xli 5 mm -297 x 1i32 mm
Modul cu douä tävi: 520 coil flecare; Dimensiuni: 139.7 x 182mm A3, detectare automata a dimensiunii hârtiei
-

Tavi de mare capacitate: o tavä de 900 coIl, o tavä del 200 Coil; Dimensiuni: Ahi (LEF)
Dispozitiv de alimentare de mare capacitate: 2,000 coil; Dimensiuni: B5, Executive, A14 (LEF)
Capacitate hârtie Maxim: 4,720 coil; Greutai: 64—216 gsm din toate tãvile
Ieire Standard Imprimare automata fl4a-verso, douã tävi de ieire (tava superioara cu colationare) + tavO Iateratä de 100 coli
Optional Modui integrat de flnisare de birou: tavä de ieire 500 coIl, capsare 50 coli, a singura pozitie
Modul de finisare de birou: tavä de ieire 1000 coli, capsare 50 coli, 3 poziii
Imprimare
Imprimarea primei pogin 14 secunde aib-negru / 23 secunde color (timp de incãlzire: mai puin de 30 secunde)
Rezoli4ie
ConectMtate - 600 x 600 x 14 dpi, pôna Ia 1200 dpi
10/1 00 BoseT Ethernet, USB 20, optional 802.11 bIg (prin adapto), optional Bluetoothprin adaptor)
Limboje de imprimare
Sistem —— - XPS, PCL® 5c, emulare PCL6, Optional Adobe® PostScript® 3
667 MHz Power PC, hard disk 40 GB standard, memorie 1.2 GB
imprimare automata fata-verso, imprimare securizatallntarziata, set de proba, creare brouri, selectare coperti, selectarea hârtiei dupa atribute,

— —
Functil
multi-up, fihigran, coli banner, dimensionare Ia formotul paginii, inserare transparente, selectarea tãvii de ieire,
stocare i reluare setari driver imprimare directo PDF salvarea setarilor driverulut in functie de aplicaie
I.
Copiere
Copierea primel pclgini 6 secunde alb-negru / 1 5 secunde color
Rezolutie 600 x 600 dpi
Functil copiere automata fata-verso, pre-colationare electronicà, selectare automata a tãvii, construirea lucrarii, imagine negativa/In oglinda, creare brouri,

Fax (ontional)
--multi-up, originale de dimensiuni diferite, auto registroie, coperti, set de proba, copiere carti, stocare i reluare lucrari,
adnotari, selectare automata a culorii, selectorea zonei, mod poster, filigran, copiere carduri
-

Fox (opiuni: o linie sau trei linii), LAN fax, Internet fax, Server de fox

Echipamentu[ muLtifuncionaL
Functil

Sconare (optional)
Mailbox, Duplex Send and Receive, print on fox up to 11 x 17 / A3, Selectable Output Tray, Fax Build Job,
Fax Bound Originals, Fax forward to email using Job Flow Sheets
Scanare catre email, scanare cati-e casuta potaia, scanare in retea,
--
Optionat Scan to PC Desktop® Business Edition (5 licen;e, versiuni Pro i SE), SMARTsend”

WorkCentre®7232/72Li2 Functii

Securitate Standard
PDF, JPEG, TIFF, TIFF multi-pagina, XPS, originale Cu dimensiuni diferite, construirea lucrarii, culori automate, abloane,
Optional: fiiere PDF in care pot Ii cautate cuvinte cheie, compresie MRC, Viteza scanare: pana Ia I40 dpm alb/negru, 13 dpm color @ 200 dpi
Imprimare securizatU, fax securizat, autentiflcare In retea, filtrarea adreselor IP i a domeniilor, blocarea porturilor, IPv6, 802.lx
Optional Data Security Kit include suprascrierea datelor i codificare, kitul de scanare include PDF-uri codiflcatei protejote prin parola

Performanä i culoare Contorizare

AIte optiuni
Standard
Ootional
Imprimare, Capiere, Fax, Scanare (color i aib-negru), auditron intern, Xerox Standard Accounting. Active Directory (imprimare, copiere)
Kit de contorizare in reteo i Xerox Business Partner Solutions
Interftita In limbi strãine, Kit wireless LAN (terti), Bluetooth (terti), Xerox Secure Access Unified ID System”

accesibi[ä pentru brouL Aege pcichetu de optiuni pothvit ap[icotiilor durnneovoasträ

du m neavoctsträ Pachet generic pontru btrou


• Kit 1 linie Fax cu iFax
Pachet 5canare
• Kit scanare in retea + kit email
Pachet productivitate
• Kit scanare In retea + kit email
i:
-

F]

xerox • Kit scanore ccttre email • Scan to PC Desktop


Kitscanareavonsatd
— Pro


• Kit 1 linie Fax Cu iFax
ModuldefinisaredebfrOu
Kit Adobe PostScript .
1.1’
—-

p
MC

[.
-

• Kit sconore avansatO


AdPosI5aiKr iftrti/’E&1f1;i

© 2007 XEROX CORPORATION. All rights reserved Xnroo orrd WorkCentre’ ore rrodenrorks of XEROX CORPORATION In sopporl of Xeron environrnenlol lenders/op gools, these models rnoy contorn sorrme reeyded components Shot ore reconditioned Adobe ond PostScrrptt XThre registered
trodemnorks or trodernorks of Adobe Systems Incorporoted PCO no regrstered trodemnork of Hewlett-Pockord Conspony ENERGY STAR rs o regrstered mnork As on ENERGY ST/A Portner, Xeron Corporotron hot deterrnrned shot these prodocts nreer the ENERGY STAR gordeirnes for energy
effrcrency Prodoct infornmotion ted/Or specrhcotrons ore sobject to chonge vsrrhoot notrce. g/07 610P729230 WO2BR-O1UA
V
WorkCentre®
7328I7335/73l5I73146
echipument mu1tifuncional color
formotA3

Dispozitiv de Dispozitiv de
Dispozitiv pentru alimentare
f,nisare Advanced finisare Professional
automata fatO -versa
Office Finisher Finisher
Capaculpentru platan
Opponal
Unitate de bazd
cv to vd de 520
Tavd tandem de mare
capacitate Op(ianal
-

Dispozitiv de

EE
‘“ Trei tdvi opponale I f,n,sare Office
Finisher
V 1
L. . —---I
F WorkCentre 7328 WorkCentre WorkCentre WorkCentre 7346
Vitezä pana 1Q28 ppm alb-negru I pSna Ia 35 ppm alb-negru I panä Ia 45 ppm alb-negru / pänU ailS ppm alb-negru I
26 ppm color 31 ppm Color 35 ppm color ‘10 ppm color
Volum lunar maxim 80,000 imagini I lunã 105,000 imagini I lunã 130,000 imagini I lunä 150,000 imogini I lunU

Memorie cel puin 1 GB plus ‘10 GB hard disk cel putln 1.5 GB plus 40 GB hard disk

Hârtie
Alimentore hârtie Standard Dispozitiv pentru atimentare automatö fato-verso: 75 coli (hôrtie de 80 g/m
)
t
Tava manualã: 100 coli; Dimensiuni: 105 x 148mm- SRA3
Tava 1: 520 coli; Dimensiura: 1 39.7 x 182 mm A3 -

Optional Trel távi optionale (Total 2,180 coIl): Trei tãvi adi(ionale de 520 cot; Dimensiuni: 139.7x 182 mm A3 -

Tavã tandem de mare capacitate (Total 3,140 coIl): o tavã de 520 coli; Dimensiuni: 1 39.7 x 182 mm A3, -

o tavö de 800cali io toed de 1,200 coli; Dimensiuni: A4


letire hattie Standard TavO de ie3ire cu decalare de 400 coli (200 coli cu once dispozitiv de finisare)
Finisore Optional Dispozitiv de finisare Office Finisher: stivuitor 1.000 coli, capsare in pozitii multiple 50 coli
Dlspozltlv de finisare Advanced Office Finisher: stivuitar 3.000 colt i tavã de ietire 500 colt, capsare In pozitil multiple i gourire 50 coli
Dispozitiv de finisare Professional Finisher: stivuitor 1.500 coli i tavä de ie9ire 500 coli, capsareIn poziti multiple ti gOurire 50 coli,
brourare 15 coli cu capsore Ia mijloc, indoire tip V
Securizare Standard secunzare fax, imprimare securizatä
Optional Suprascriere date, PDF protejat prin parolä, hard disk criptat 9i canal de email i imprimare prin criptare SSL/TLS, acces securizat, IPv6, filigran securizat
Contorizare Contonzare Xerox Standard Accounting Copiere, Imprimare, Fax, Scanare; contorizareIn retea(solutii parteneni);
— —

acces Ia copiere i imprimare color prin Active Directory


Copiere
Copierea pilmel poglni 48 secunde olb-negru I 4.8 secunde alb-negru I
5.9 secunde alb-negni I 7.9 secunde color 7.2 secunde color 6.7 secunde color
Rezolutie 600 x 600 dpi
Functii Copiere automata fata-verso, interfata color prin ecranul cu comand prin atingere, pre-colationare electronicã, selectarea automotö a tIerS, construire lucrare, imagine
negativãtin oglinda, creare automata brouri, Multi-up, originole de dimensiuni diferite. inserore coper(i, set de proba, copiere cUr)i, programare lucrãri,

Wo rkCentre® Imprimare
Procesor I Limbaje de
adnotäri, selectare automata culoare, mod poster, llligran, mod fato contone

7328 / 7335 / 73L5 / 73L


1
6
imprimare 667 MHz I emulari Adobe® PostScript® 3, XPS®, HP-GLT, PCL® Sc! PCL 6
Conectivitate 10/1 OOBase-TX Ethernet 1 OBase2, 1 OBaseS (prin adaptor), USB (optional), Wireless Ethernet 802.1 lb (prin adaptor furnizori terti)
Rezolutie 6000 600 dpi, 1200 xl 200 dpi
Functii imprlmare automata fota-verso, imprimaresecunizata, imprimareIntarziata, setde probe, creare brouri, selectare coperti, selectare hârtieIn functie de proprietati,

Echipctment mu[tifuncionaL
Multi-up, Eligron, coli tip banner, dimensianare Ia forrnatul paginii, selectareo tävii de ie9ire, salvare pi Incärcore setUri driver
Fax Optional Fax (a linie sax trei hi), Server fax re(ea
Functi Internet fax, LAN fax, retransmitere fax, transmitere pi primire duplex, imprimore fax pana Ia format A3, construire lucrare fax
Scanare

FuncH performante pentru birou


Optonal scanare cätre email, Scan to PC desktop, scanare côtre director personal, scanare côtre FTP, previzualizare, solu(i parteneri Xerox, SMARTsend®
Functii PDF cu optiuneO tIe cãutare a textului, XPS, JPEG, TIFF, TIFF multi-pagina, originale de dimensiuni difenite, construirea lucräri, reglare automatU a culonlor
Sisteme de operare Windows 2000IXPIServer 2003Nista; Mac OS 10.3 i mai nou; AIX 51 vS.3; HP OX 11.0/1 ii v2; Solaris 8/9/10; Linux Fedora Core 1/5; Red Hot ES4; SUSE 10.x

Alte optiuni Dispozitiv interfota externa, dispozitiv decitirecard memorie I memorie USB, previzualizare, server de retea EFI Fiery,

p[us avantajeLe culoril


r
interfata paralelO, interfata USB, capsator, Scan to PC Desktop, SMARTsend

xerox
i:i Mac
lJ (J IItWi.’ffr,;I

Copyright © 2008 XEROX CORPORATION. All rights reserned XEROX°, CeotreWore°, Phoser
. Ph05erSMART°, hentin orrt° orrd the Sphere of ConnecticItydesrgn ore troderoortrs of XEROX CORPORATION n the 11.5.
0
orrdfor other corrotrres. ENERGY STAR° so JO. regritered rno& Noon ENERGY STNS1° Partner, Xeroo Corpoottion Etss deterrnrned that these products rrreet the ENERGY STAR° gaidetrres for energy effcierrcy. All other
troderoorloorethe propertyoftheirrespectrvn rnonufocturers. Product ioforrootionordlornpecificotroosore sobjecttocfnrngewthout notrce. N/08 W73BRG1 1C
WorkCentre®
7655/7665/7675
echipamentul
mu1tifunciona1

0
coiectsre
— simpla [

TavO de
colectare
. ‘ . ‘ , •
offset
Distribuitor de —
Echipament de Echipament dv finisore Echipament de Echipament dv finisare dv
mace capacitate — Unitate de bozO finisare avansat profesional finisare de mica mica producpe Cu modul
producie de pliere

WorkCentre 7655 WorkCentre 7665 WorkCentre 7675


VitezO Pânä Ia 55 ppm (pagini pe minut) Pânö Ia 65 ppm (pagini pe minut) Pänä Ia 75 ppm (pagini pe minut)
alb-negw / hO ppm color aib-negru / 50 ppm color alb-negru I 50 ppm color
Volum maxim 200.000 pagini/lunU 300,000 pagini/luna 300,000 pagini/luna
Memorie 512 MB
1-lUrtie Dispozitiv de alimentare documente automat duplex: 250 coIl
Alimentare Standard Tavile 1—2: câte 500 coO fiecare; MUrime: Marimi personalizate de pôna Ia A3; Tavo 3: 870 coli; Mänme: A4; Tava ti: 11 i0 coil; Märime: Ni
TavU manualU (Tava 5): 250 coh; Mänme: Màrimi personalizate de pânä Ia SRA3; Total: 3,260 co
Optional Dispozitiv de alimentare de mare capacitate: 2000 cdi; Märime: Ni; TotaL 5,260 coil
Ieire Standard Tavä de colectare simpla
Optional Tavã de colectare ofset (OCT); Echipament de finisare avansat Tavä superioarä de 500 cdi, tavU stivuitoare de 3000 coli,
perforare In 2/h sau 2/3 gäuri i capsare In poziii multiple pentru 50 coli; Echipament de finisare profesional cu Booklet Maker (dispozitiv de
creare brouri): Tavã superioarä de 500 coli, tovä stivuitoare del 500 coli, perforare in 2/h sau 2/3 gäuri, capsareln pozil,ii multiple pentnj 50 coli, creare
de brouri cusute Ia mijlocul ftisciculei, plierein V; Echipament de finisare de mica producie: Tavä superioarô de 500 coli, tavä stivuitoare de 2000 coli,
perlorare, capsareln pozil,ii multiple pentru 100 coli, creare de brouri cusute Ia mijlocul fasciculei; Echipament de finisare de mica productie cu modul
de pliere: Tavä superioara de 500 coli, tnvä stivuitoare de 2000 coli, perforare, capsare In pozitii multiple pentru 100 coli, creare de brouri cusute Ia
mijlocul
fosciculei; pliere In V, C i Z, dispozitiv de intercalare postprocesare pentru 200 coli; Capsator convenabil: Capsare 50 cdi
Securitote Fax Security (Securitate fax), Secure Print (Imprimare securizotä), Audit Log (Jurnal de audit), Secure Workflows
(Fluxuri de lucru securizate), 802.1 x, SNMP V3, Network Authentication (Autentificare In retea)Device Access Password Protection
(Protectie prin parola a accesului Ia dispozitiv), OP Filtering (Filtrare IP), Disk Image Overwrite (Suprascriere imagine disc)
Contonzore Auditron intern, Contabilizare Xerox Standard (Copiere, Imprimare, Scanare, Fax, E-mail), Opl,iuni suplimentare de contobilizare disponibile pe baza
lucrärilor
Copiere
EchipcimentuL muLtifuncllonal Copierea primel pagini De numai 5,5 secunde alb-negru / 8,9 secunde color
Rezolutie 21i00 x 2L
00 dpi
1
Functil Copiere automata fota-verso, micorare i märire automata (25 %—h00 %), selectare automatö a hartiei, schimbare automatU a tö.vii, documente originale de
WorkCentre®7655/7665/7675 mUrimi mixte, creare de brouri, imbunatal,iri ale calitatii imaginii, operal,iune de reconstituire, fotocopiere carp / fotocopiere cãrl,i fal,a-verso, selectare automatU
a culorii, folii transparente, creore de brouri, multi-up (imprimarea mai multor pagini Intr-una singura), inversore imagini, coperl,i, adnotare i tanl,are Bates”’ (cu
capacitate color),_copiere_inserl,ii i_cotor, stocare set de eantioane i_lucrari, hôrtie de greutate mare
Imprimcire
Produclie de performanä i Procesor/LimbaJ 1,8 6Hz Athlon”' / PCL® Sc, emulal,ie PCL 6, suport limbaj PostScript® 3”, PDF vi .5
Conectivitate Ethernet 10/100 Base-TX
Rezalutie 2LrOO x 2tiOO dpi

impact pentru Functii Delay, Sample and Secure Print (Imprimare cu mntôrziere, de eontioane i securizatä), functii simultane de rupere, receptionare, Programme Ahead
cuLocire cu
(Prioritate program), proces de oteptare i transmitere, driver-e de imprimanta bidirectionale, programare Ia nivel de pagina, imprimare cotor, Server web
integrat pentru controVmonitorizare/configurare de [a distantU. monitorizare operotiuni de Ia dispozitiv i de [a calcutatorul de birou
Fx Optional Fax V*lk-Up (opl,iuni cu a linie i douä linii), Fax LAN, Fax Internet, Fax prin server de rel,ea
birou
Sconore VitezU 80 ppm (pagini pe minut) alb-negru /50 ppm color

Optional Scanore In retea, Scanare pentru e-mail, Scan to PC Desktop® (Scanare pentru PC Desktop),
Scanare pentni cäsuta potala, Scanare In PDF i XPS cu cäutare
ALte optiuni Foreign Device Interface (Interfal,U pentru dispozitive externe), Xerox copier Assistant (Asistent copiator Xerox), USB 2.0, Xerox Secure
Access Unified ID System (Sistem de ID unificat pentru acces sigur Xerox), Xerox Extensible Interface Platform (Platformä interfata extensibilU
Xerox) (EIP)

xerox FLHZI•CEC®US
Call today. For more information, call 1-800-ASK-XEROX or visit us at www.xerox.com/office
02008 Xe:a, Carparation. AU right, renarerd. Xe,o,®. CnntreWare®. WarkCerrtre®. Stan to PC Desktop® WolkLlp®. SMart Kit and the tphere oR canarextorty AeOn are trade
mark, or registered trademarks of Xerox Corporation in thn United Staten and other countries Adobe® and Postscript® 3are troderrrarks at registered tradnararks of Adobe. tat.
UPS® a regroter trademark of Mzrroaoft Coeporotioo. PCL® a a rngfstmed traderrrank of HersiettPcokario As an EN(RGY STAR® partner. Xerox Corporation has determined tOot
thesa vtodovts meet lien ENERGY STAR gvidnine, Foe errnrgp etfrUnaay IdE torrfigarotrasrs enoept WorkConvre FOSS Capiet Only cmsioof TI,, ENERGY STAR name and ago ore segA
tYrnd U.S. trodommkc. Terra Choice Erraitoorramatal Soraices. tot. of Canada has verified that thra OerOsprndact conforms to alt opplixablo 000rroomerrtol Choice Ecalogoregairerrreotti
far minimized irrgtavt to tire environment The z,torrnaban in ion brochure asubject to choage withoat notice. 8108 610P724950h W6SBR-O1XII
DocuColor
TM
Capsator
2’.i2/2521260 convenabil

echipamentul Dispozitiv de Dispozitiv de


alimentare de
de producie ailmentare

color
de mare mare capacitate
capacitate de de format mare
de 2,000 coil
_ Unitate de bazO Cu
5 tãvi standard
— Echipament
2,000 coIl I definisare
1 de producie
\_
-
__‘ti---
j1
0 -._EChipament Echipament
- - TavS de colectare de finisare
—...

de finisare
offset avansat profesional
,,—, ..,‘—, —

z ©

V”
LL Vitezã
(color/alb-negw)
Pânã Ia 40 ppm / 55 ppm PUnã Ia 50 ppm / 65 ppm Pânã Ia 60 ppm / 75 ppm

Volum maxim Pânä Ia 200.000 de paginh/luna Pänä Ia 200.000 de pagini /Iunà Pänä Ia 300.000 de pagini /Iunä
Memorie 512 MB
HOrtie Tavä manualä de 250 coli; douä tävi de härtie A3 de 500 coIl; o tavä de hârtie Ni de 870 coli;
Alimentare Standard 0 tavä de härtie Ni de 1.140 coIl ( Total 3.260 coIl)
Optional Dispazitiv de alimentare de mare capacitate de 2.000 call A4 —

Dis pozitiv de aIlment are de mare capacitate de format mare de 2,000 call pâna I a SRA3 i pânö Ia 300 g/m p

Ieire Optional Tavä de colectare offset (OCT): 500 coIl


Echipament de finisare avansat tavä superioarä de 500 coIl, tavä stivuitoare de 3. 000 coIl, perforare i capsareIn pozitii multiple
Echipament de finisare profesional: tavä superioarU de 500 coIl, tavä stivuitoare del .500 coIl, perforare, capsareIn pozitil multiple,
creare de brouri pilate In douã, creare de brouri capsate La mijloc

I Copiere

Copierea primei pagini


Echipament de finisare de mica productie: tavä superioarä de 200 coIl, tavä stivuitoare de 1.500 coIl, perforare, capsareln pazitii
multiple, pliereIn douä, creare de brouri capsate La mijloc, dispozitiv de intercalare. Modulul optional permite pliereain trel i plierea
In Z (A4 si A3)

256 MB plus unitate hard disc de 80 GB


Numai 10,7 secunde color I 4,3 secunde alb-negru
Rezolutie 2400 x 2400 dpi
Functil Micorare/mUrire (25% —400%), nivel ridicat de strälucire, fotocopiere cUrti/fotacopiere cUrti fatä-verso, dacumente originale de märimi
mixte, rotire imagini, tergere margini, imagini In oglinda/negativ, deplasare imagini, creare brouri, Multi-Up (imprimarea mai multor
pagini Intr-una singura), adnotare i numärare seturi, caperti, mod Poster, repetare imagini, aperatiune de reconstituire, tergere i editare
interioarälexteriaarä; Copiere multipla 1-9999 copii
Imprimore
Rezolutie de imprimare 2400 x 2400 dpi
Scanore
Rezolutie de scanare 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Alte optiuni KIt lnterfr4a dispozitive externe, capsator extem

Conditu electrice 10 amp (220/240v) 10 amp (220/240v) 12 amp (220/240v)

Alte specificaii Manevrarea suporturilor de Imprimare ConsumabiLe

EchipcimentuL muLtfunc11onaL Timp de Incälzire


Din modul inactiv: 150 secunde (aprox.)
Din modul Low Power (Consum redus de energie):
Tãvile 1 —2: 500 coIl fiecare
Märimi: Märimi personalizate de p6nä Ia A3
Tava 3:870 coIl; Märime: A4
Unitàti inlocuibile SMart Kit”
Cartue toner (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Galben, 2 Negru),
cartue cilindru (Cyan, Magenta, Galben, Negru),
corotron

TM 2L
DocuCoLor’ 212521260
1 30 secunde (aprox.) Tava 4: 1.140 coIl; Märime: Ni de Incdrcare, modul cuptor, recipient pentru toner
Vitezá de scanare cu DADF Dispozitiv de alimentare
- Tövile 1 —4: Greutati: coperti rezidual,
documente automat duplex (A4): 64—220g/mp rezervä de capse pentru capsatorul extern i optiuni
50 ppm color Tavä de untare (Tava 5): 250 coIl de finisare
80 ppm alb-negru Märimi: MUrimi persanalizate de pônä Ia SRA3 Speciflcatii generale

CuLocire accesibiLä GreutUti: Pânä Ia (300 g/mp)


Märime maxima a imaginhi:
imprimare —323 x 480mm
copiere —297 x 432mm
DocuColor 242/252/260
Dimensiuni
Cel mai mic gabarit (lungime x adäncime x Inältime):
1653,6 x 921 xl 372mm

pentru medlu orce

4
Mac

xerox Copyright © 2008 Xerox Corporation. All rights reserved. Contents of this publication may not be reproduced in any form without permission of Xerox Corporation. XEROXO. CentreWare®, Phoser® und the sphere of
connectivity design are trademarks of Xerox Corporation in the U.S. and/or other countoes. Adobe® and PostScript® 3’ are registered trademarks or trademarks of Adobe Systems. Incorporated PCI® isa registered
trademark of Hewlett-Packard. As an ENERGY STAR® partner, Xerox Corporation bus determined that this prodoct meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark ore
registered U.S. morks. All other trademarks are the property of their respective manufacturers. The information in thin brochure Is sabject to change without notice. 9/08 330BR.O1 1A

S-ar putea să vă placă și