Sunteți pe pagina 1din 26

Sănătatea Mintală şi HIV/SIDA

Asistenţa Psihiatrică în Terapia Antiretrovirală (ARV)


(pentru asistenţa de nivelul doi)

Chisinau, 2007
WHO Library Cataloguing-in-Publication Data
Organizare şi sisteme de support pentru intervenţiile de sănătate mintală în programele de tratament antiretroviral
(ARV)
(seria Sănătatea Mintală şi HIV/SIDA)
1. Serviciile de sănătate mintală – organizare şi administrare 2.Agenţi antiretrovirali 3.Acordul pacientului -
psihologie 4.Infecţiile HIV - psihologie 5.Sindromul imunodeficienţei dobandite - psihologie I.Organizaţia
Mondială a Sănătăţii II.Serii.
ISBN 92 4 159304 0
(NLM classification: WC 503.7)
ISSN 1814-750X
© Organizaţia Mondială a Sănătăţii 2005
Toate drepturile rezervate. Publicaţiile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pot fi obţinute de la Presa OMS, World
Health Organization, 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland
(tel: +41 22 791 2476; fax: +41 22 791 4857; email: bookorders@who.int). Cererile pentru permiterea
reproducerii sau traducerii publicaţiilor OMS – atât pentru vânzare cât şi pentru distribuire non-comercială –
trebuie să fie adresate Presei OMS, la adresa de mai jos
(fax: +41 22 791 4806; email: permissions@who.int).
Desemnările angajate în prezentare materialului din această publicaţie nu implică expresia nici unei opinii din
partea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii referitor la statutul legal al vreunei ţări, teritorii, oraş sau regiune sau
autorităţile acestora, sau referitor la concentrarea delimitării graniţelor sau frontirelor sale. Liniile punctate pe
hărţi reprezintă frontierele aproximative, pentru care nu poate exista un acord deplin.
Menţionarea unor companiilor sau produse nu implică sprijinul sau recomandarea Organizaţia Mondială a
Sănătăţii şi nu se dă preferinţă, faţă de altele, care nu sunt menţionate. Erorile şi omiterile excluse, numele
produselor proprietare sunt remarcate cu iniţialele majuscule.
Toate prevederile rezonabile au fost luate de către OMS pentru a verifica informaţia conţinută în această
publicaţie. Oricum, materialul publicat este distribuit fără vreo garanţie. Responsabilitatea pentru interpretare şi
utilizarea materialului rămâne asupra cititorului. Nici într-un caz Organizaţia Mondială a Sănătăţii nu va fi
pasibilă de daunele apărute din cauza utilizării prezentului material.
Tipărit la Johannesburg

Autori:
Dr. Kevin Kelly
(Centrul pentru Dezvoltare, Cercetare şi Evaluare SIDA, Africa de Sud) şi
Prof Melvyn Freeman
(Consultant OMS, Africa de Sud)
Seriile Sănătatea Mintală şi HIV/SIDA
Acesta este modulul 1 din Seriile „Sănătatea Mintală şi HIV/SIDA”.
Alte module sunt:-
2 . Ghiduri de bază în consiliere pentru programele de terapie antiretrovirală (ARV)
3 . Asistenţa psihiatrică în terapia antiretrovirală (ARV) (pentru asistenţa de nivelul doi)
4 . Grupuri de suport psihosocial în programele de terapie antiretrovirală (ARV)
5 . Intervenţii psihoterapeutice în terapia antiretrovirală (ARV) (pentru asistenţa de nivelul doi)
OMS doreşte să recunoască suportul financiar al Uniunii Europene prin intermediul Departamentului
Naţional de Sănătate în Africa de Sud. Asistenţa editorială a fost oferită de către Bobby Rodwell iar
poziţionarea şi designul de către Fontline International.

2
Grupul tehnic şi consultativ pentru această serie:

Dr Atalay ALEM (Addis Ababa University, Ethiopia)

Dr Jose BERTOLOTE (WHO, Switzerland)

Dr Jose CATALAN (Chelsea & Westminster Hospital United Kingdom)

Dr Pamela COLLINS (Columbia University and the New York State Psychiatric Institute, USA)

Dr Francine COURNOS (New York State Psychiatric Institute, USA)

Prof Melvyn FREEMAN (Consultant to WHO, South Africa)

Dr Sandra GOVE, (WHO, Switzerland)

Dr Mark HALMAN (Saint Michael’s Hospital, University of Toronto, Canada)

Dr Kevin KELLY, (Centre for AIDS Development, Research and Evaluation, South Africa)

Ms Ray LAZARUS (Perinatal HIV Research Unit, South Africa)

Dr Joseph MBATIA (Ministry of Health, Tanzania)

Prof Dan MKIZE (N Mandela Medical School, South Africa)

Dr Vikram PATEL (Sangath Centre, India)

Ms Kerry SALONER (Centre for the Study of AIDS, South Africa)

Mr Vernon SOLOMON (University of KwaZulu-Natal, South Africa)

Prof Leslie SWA RTZ (Human Sciences Research Council South Africa)

Ms Annika SWEETLAND (Partners in Health, USA/Peru)

Dr Rita THOM (University of the Witwatersrand, South Africa)

3
Cuprins

Prefaţă 5

Cuvânt înainte 6

Modalităţi de Îngrijire pentru Spitalele / Medicii de Nivel Regional: 7


Stările Confuzionale, Demenţa, şi alte Tulburări Mentale

Stările Confuzionale 8

Demenţa 9

Riscul Suicidal 11

Depresia majoră 12

Psihoze 13

Tulburările anxioase 14

Sevrajul alcoolic 15

Medicamentele Psihotrope 16

Medicamentele antipsihotice 17

Medicamentele antidepresive 20

Medicamentele anxiolitice 24

4
Prefaţă

Epidemia SIDA e una din cele mai serioase încercări pentru sănătatea publică şi
pentru societate cu care s-a confruntat lumea. Ea distruge atat indivizi cat si familiile,
comunităţile şi ataca întreaga societate. Cele mai vulnerabile ţinte sunt comunităţile care
sunt ultimele ce pot folosi măsurile potrivite de prevenire şi control. Epidemia SIDA
probabil este cel mai mare obstacol pentru realizarea Scopurilor de Dezvoltare a
Mileniului. Ca o măsura contracarare, OMS a lansat Iniţiativa „3 by 5” care este bazată în
primul rând pe asigurarea tratamentului pentru milioane de oameni care au nevoie de el şi
în al doilea rând urmăreşte construirea elementelor sistemelor de sănătate care vor fi
necesare pentru livrarea tratamentului.

De aceea tratarea tulburarilor mentale ale persoanelor ce trăiesc cu HIV/SIDA are


mari consecinţe umanitare, economice, şi de sănătate publică; similar, se referă şi la
asigurarea persoanelor în cauză cu suport psihologic potrivit. Aceasta nu este o sarcină
uşoară , in privinţa deficitului de resurse umane, echipament tehnic şi resurse financiare.
Seria prezentă este o contribuţie de la Departamentul de Sănătate Mintală şi Dependenţa
de Substanţe către Iniţiativa OMS 3 by 5. Acest proiect a adunat din toata lumea experţi
in tulburarile mentale asociate cu HIV/SIDA. Ei au contribuit cu cunoştinţe, energie,
entuziasm şi expertiză la acest efort. Noi le suntem profund datori atat lor cat si agenţiilor
şi organizaţiilor cu care sunt în legătură. Numele contribuitorilor sunt indicate in fiecare
modul din această serie. Mulţumiri speciale Prof Melvyn Freeman, care a condus acest
grup strălucit, câteodată prin ape neexplorate, cu răbdare şi eficienţă. Acuma noi facem
acest material accesibil nu ca un product final ci ca un instrument de lucru pentru a fi
tradus in limbile locale, adoptat şi îmbunătăţit pe parcurs. Un set de instrumente pentru
training şi învăţământ va fi în scurt timp lansat ca o altă contribuţie la sarcina uriaşă de
îmbunătăţire a resurselor umane disponibile şi necesare, în special unde este extinsă
Iniţiativa 3 by 5. Comentarii, sugestii şi suportul sunt binevenite.

Dr Benedetto Saraceno, Director, Departamentul de Sănătate Mintală şi Dependenţa de


Substanţe; Organizaţia Mondială a Sănătăţii
Dr Jim Kim, Director, Departamentul HIV/SIDA; Organizaţia Mondială a Sănătăţii

5
Cuvânt înainte

Printre cei afectaţi sau ce riscă să achiziţioneze HIV/SIDA, sunt persoane cu


tulburari mentale. Comorbiditatea este explicabila prin doua mecanisme: i. unele tulburari
mentale cresc vulnerabilitatea la infectarea cu virusul (de ex., utilizarea drogurilor
intravenoase, abuzul de alcool, depresia majoră, dizabilităţile de dezvoltare şi alte
tulburari de sănătate mintală, ce afecteaza judecata şi abilitatea de luare a deciziilor) şi
crec riscul expunerii la situaţii ce majorează posibilitatea transmiterii virusului la alte
persoane; şi ii. unele forme ale infecţiei HIV au afectare cerebrala, creând tablouri clinice
care iniţial seamănă cu câteva tulburari mentale.
Din păcate, interacţiunea dintre HIV/SIDA şi tulburarile mintale este mai mult
decat aleatorie .Probabil cel mai relevant aspect practic al acestei interacţiuni se referă la
aderenţa la tratament. Este binecunoscut că prezenţa unei maladii mintale netratate – în
particular depresia, precum si dependenta de substante – micşorează considerabil
aderenţa la tratamentul oricărei condiţii, inclusiv HIV/SIDA.
Eşuarea aderenţei la regimul potrivit de tratament antiretroviral (ARV) atrage după
sine trei consecinţe majore. Mai întâi de toate, beneficiul aşteptat al tratamentului nu are
loc, situaţia clinică se înrăutăţeşte şi creste riscul de deces. În al doilea rând,
neregularitatea primirii medicamentelor ARV produce noi tulpini rezistente ale virusului,
astfel complicând controlul ulterior al tratamentului. În al treilea rând, cursul întrerupt sau
incomplet al tratamentului duce la cheltuieli financiare inutile şi a altor resurse ce ar
putea produce rezultate mai bune din punct de vedere al cost-eficacităţii în cazul
aderenţei pacienţilor.
Ca adaos, fiind HIV/pozitiv, sau având pe cineva cu HIV/SIDA în familie poate fi
stresant pentru persoanele cu HIV şi pentru îngrijitori. În multe ţări unde prevalenţa HIV
este înaltă, nu este un lucru rar întâlnit să convietuiasca mai multe persoane cu
HIV/SIDA în aceeaşi casa.
Stresul existenţei cu o boală cronică sau îngrijirea oferită unei rude bolnave – chiar
dacă nu duce direct la o tulburare mintală majoră, cum ar fi depresia – poate rezulta într-
un şir de reacţii psihosociale ce cauzează durere şi disfuncţie considerabilă. Aceasta
disfunctie poate micşora rezistenţa faţă de condiţiile co-morbide, şi poate contribui la
reducerea aderenţei la tratament.

Jose M. Bertolote, Coordonator


Managementul Tulburarilor mentale şi Cerebrale
Departamentul de Sănătate Mintală şi Abuz de Substanţe
Organizaţia Mondială a Sănătăţii

6
Modalităţi de Îngrijire pentru
Spitalele / Medicii de Nivel Regional:
Stările confuzionale, Demenţa, şi alte Tulburări Mentale
Utilizarea acestui tabel

Secvenţa
Acest tabel este destinat pentru utilizare în ordinea apariţiei maladiei.

Prezentări
Prima coloana conţine o prezentare pentru fiecare maladie. Dacă prezentarea este
negativă, continuă cu prezentarea următorului diagnostic.

Diagnosticele.
Diagnosticele cuprinse sunt stările confuzionale, demenţa de tip Alzheimer,
demenţa asociaţia polara, tulburările anxioase si sevrajul alcoolic. Tulburarea bipolara şi
psihozele sunt trecute în listă împreună. Toate tulburările anxioase sunt trecute în listă
împreună. Informaţia mai specifică referitoare la diagnosticul diferenţial al acestor
tulburari poate fi găsită pe site-ul web al OMS www.mentalneurologicalprimarycare.org.

Tratamentele si monitorizarea ulterioara


Acest tabel conţine majoritatea tratamentelor. Pentru management general, consultare
pentru familii, şi asistenţă ulterioară de lungă durată, vezi site-ul web al OMS,
www.mentalneurologicalprimarycare.org

Pacienţii HIV-infectaţi
Este important de reţinut că pacienţii HIV-infectaţi au o prevalenta inalta de stari
confuzionale,demenţă, şi alte tulburări mentale. Acestea pot fi rezultatul tulburarilor
mentale pre-existente (în deosebi, tulburările legate de utilizarea alcoolului sau a altor
substanţe), efectele HIV asupra creierului, infecţiile oportuniste observate în etapele 3 şi
4, şi efectele secundare ale medicamentelor antiretrovirale şi ale altor medicamente
utilizate pentru a trata persoanele cu maladii ce ţin de HIV.

7
PREZENTARE DACĂ CRITERIUL DE DIAGNOSTIC/ TRATAMENTE
PREZENTAREA
ESTE POZITIVĂ
DIAGNOSTICA- SISTEM DE
CONTINUĂ RE CLASIFICA-
RE
• Starea confuzionala este o
SIMPTOME EVALUARE • Tulburarea conştiinţei STAREA urgenta medicală
· Confuzie / PENTRU: cu abilitate redusă de a CONFUZIONAL • Ia măsuri pentru a asigura
siguranta pacientului si a
schimbare • Tulburare de nivel focaliza sau menţine A (DELIRIUM)
celor din jurul lui
bruscă de al conştiinţei atenţia DSM IV 293 • Administrează glucoză,
comportament • Incapacitate de a • Dezvoltarea unei ICD 10 F05 tiamină şi fluide
concentra atenţia tulburări de percepţie • Evaluare medicală standard
ÎNTREABĂ • Tulburări de • Tulburarea dezvoltată completă şi testele sângelui,
FAMILIA: memorie pe parcursul orelor sau inclusiv testarea HIV
· Debut? • Suspiciozitate, zilelor şi fluctuaţii în • Spitalizarea, dacă este
iluzii, idei delirante, timpul zile, şi posibil
• Dacă este febril, acordă
ÎNTREABĂ halucinaţii • Tulburarea este
atenţie deosebită ipotezei unei
PACIENTUL: • Vorbire incoerentă, cauzată de starea boli infecţioase (inclusiv
· Determină şi medicala generala tuberculoza cerebrală),
dacă este • Tulburări ale (inclusiv alcool/droguri, deshidratare, sau sevrajul
orientat somnului traumatisme alcoolic
temporo- craniocerebrale) • Urmează protocolul OMS
CONSIDERĂ: pentru evaluarea malariei
spatial si la
Cauzele fizice • Dacă este un traumatism
persoanal cranian, evaluează fractura
• Maladii medicale
craniană sau hemoragia
EXAMINEAZĂ: multiple intracraniană (vezi protocolul
· Este pacientul • Intoxicaţia sau OMS), şi
dezorientat, sevrajul la alcool • Tratează cauzele fizice
agitat sau şi/sau droguri (bolile sistemice) sau
apatic? toxicitatea legata de consumul
• Traumatisme sau sevrajul la alcool,
· Pacientul este droguri/medicamente
febril? craniocerebrale
• Dacă este în relaţie cu HIV,
stabilizează şi începe terapia
ARV cu suportul la aderenţă
• Dacă este foarte agitat,
încearcă o doză redusa de
haloperidol sau, dacă este
HIV pozitiv, foloseşte
risperidona sau alt
antipsihotic atipic, dacă este
disoralnibil
• Evită diazepam sau alte
benzodiazepine: pot înrăutăţi
confuzia şi agitaţia, şi
•Instituează managementul
general, consultă familia, şi
furnizează asistenţă
ulterioară. Vezi următorul
web site:
www.mentalneurologicalprim
arycare.org.

8
PREZENTARE DACĂ PREZENTAREA CRITERIUL DIAGNOSTIC/SI TRATAMENTE
ESTE POZITIVĂ, DE STEM DE
CONTINUĂ DIAGNOSTI- CLASIFICA-RE
CARE
SIMPTOME: EVALUARE PENTRU: • Tulburări DEMENŢA • Realizează o
• Tulburări ale • Orientare: abilitatea de cantitative de DE TIP evaluare completă
memoriei şi a-şi spune numele, adresa memorie, şi ALZHEIMER medicală şi de
declinul si numele rudelor care îl • Una sau mai DSM-IV 290 laborator pentru a
funcţionării. însoţesc. multe dintre ICD 10 F03 exclude o cauză ce
• Abilitatea de a numi trei următoarele poate fi tratată (de
ÎNTREABĂ obiecte şi de a le dereglări exemplu,
FAMILIA: redenumi peste trei cognitive: metabolică,
• A apărut vreo minute.
À Afazia endocrină,
schimbare în • Abilitatea de a îndeplini
À Apraxia neoplasm, HIV) şi
personalitate sau lucrurile de rutină zilnica
• Apatie sau instabilitate
À Agnozia, tratează
în comportament? şi corespunzător
• De cand? emoţională
• Igienă personală proastă À Tulburări
• Tulburări de vorbire ale funcţiilor •Instituează un
EXAMINEAZĂ executive management
(afazia)
• Vârsta superioare general, consultă
• Dificultatea de a
pacientului. Cu comenzi motorii deşi • Aceste familia şi oferă
toate că poate funcţionarea motorie este deficite asistenţă ulterioară.
apărea mai intacta (apraxia) cognitive Vezi următorul web
devreme, totuşi • Eşuarea în recunoaşterea afectează site:
boala Alzeimer de obiectelor cunoscute funcţionarea www.mentalneurolo
obicei debutează (agnosia) şi • Declin gicalprimarycare.org
după 60 de ani, şi • Deficite ale funcţiei progresiv .
• Pacientul se executive (de exemplu, • Diagnostic
poate prezenta gândire abstractă şi de excludere • Dacă este agitat
normal, apatic, capacitate sau prezintă idei
sau neîngrijit. organizaţională)
delirante,
administrează
CONSIDERĂ:
• Starea confuzionala,
haloperidol sau alt
• Alte cauze medicale de antipsihotic în doză
demenţă ce includ maladii mică
cerebrovasculare, boala • Dacă este prezentă
Parkinson şi boala insomnia, încearcă
Huntington în doze mici
• Demenţa HIV – vezi amitriptilina sau un
mai jos, şi antipsihotic , şi
Depresia cu înrăutăţire • Dacă este
temporară a funcţiei diagnosticat
cognitive (în special dacă Alzheimer, trebuie
pacientul este în vârstă). luaţi în consideraţie
inhibitorii de
colinesteraza, dacă
sunt disponibili.

9
PREZENTARE DACĂ CRITERIUL DE DIAGNOSTIC/ TRATAMENTE
PREZENTAREA DIAGNOSTICARE SISTEMUL DE
ESTE CLASIFICARE
POZITIVĂ,
CONTINUĂ
SIMPTOME: EVALUARE • Tulburările cognitive DEMENŢA HIV • Evaluare medicală
• Schimbare PENTRU: au apărut in 2 sau mai ASOCIATĂ deplină (vezi
progresive a • Probleme cognitive: multe domenii: DSM IV 294.9 Demenţa, tip
capacitatii de - Gândire încetinită - Atenţie înrăutăţită ICD 10 F02.4 Alzheimer)
functionare - Probleme de - Concentrare (022.0) • Testarea HIV
cognitiva concentrare - Memorie pentru a stabili sau
- Înrăutăţirea - Încetinire confirma
ÎNTREABĂ memoriei verbale psihomotorie, şi seropozitivitatea
PACIENTUL: - Schimbări de - Schimbări de HIV
• Ai fost testat personalitate personalitate ce • Exclude alte
HIV? - Dificultăţi în afectează capacitatea de etiologii comune în
• Care a fost rezolvarea functionare maladiile HIV (de
rezultatul? problemelor, şi • Anormalitate în ex., infecţiile
- Agravarea funcţiilor performanţa motorie sau oportuniste,) şi
EXAMINEAZĂ: executive. în comportament, tratează în
• Este pacientul • Probleme motrice tulburări de mers conformitate
prea tânăr pentru a - Mişcări încetinite • Diagnosice diferenţiale • Stabileşte şi începe
avea demenţă de tip - Tulburări de terapia ARV cu
Alzheimer? echilibru si de mers substratul pentru
- Fatigabilitate aderenţă
• Probleme • Dacă este în
comportamentale depresie, tratează cu
- Apatie antidepresante
- Izolare socială SSRI. Dacă nu sunt
- Instabilitate disoralnibil,
emoţională foloseşte triciclice,
- Înrăutăţirea şi
funcţionarii, cum ar fi • Dacă este psihotic,
dificultăţi maniacal, sau agitat,
profesionale sau de foloseşte în doze
îngrijire personală. mici antipsihotice,
de preferinţă
Dacă este posibil, se antipsihotice atipice.
iau în consideraţie
testele standardizate
indicative de
înrăutăţire
neuropsihiatrică HIV
(de ex. Examinarea
HIV Hopkis, etc)
CONSIDERĂ:
Toate alte cauze
medicale de demenţă.

10
PREZENTARE DACĂ CRITERIUL DE DIAGNOSTIC/ TRATAMENTE
PREZENTAREA DIAGNOSTICARE SISTEMUL DE
ESTE POZITIVĂ, CLASIFICARE
CONTINUĂ
SIMPTOME EVALUARE Dacă sunt prezente RISCUL • Dacă riscul e
• Are idei suicidare, PENTRU: gânduri suicidale, SUICIDAL crescut, asigură
sau a atentat • Gânduri suicidale se consideră ICD 10 X60-X89 observarea
suicidul. curente gradul de risc înalt constantă şi
• Intenţia de a pentru suicid dacă spitalizează, dacă
Dacă aceasta se acţiona conform pacientul: este posibil
întâmplă: gândurilor suicidale • Are un plan şi • Evaluează
• Determină • Prezenţa unui plan modalităţi de tulburările
potenţialul letal specific, ce include îndeplinire psihiatrice majore şi
un termen anumit • Este foarte tratează
Dacă aceasta nu se sau timp, şi anxios corespunzător, şi
întâmplă: potentialul letal • Reprezintă un
ÎNTREABĂ pericol pentru alţii, • Instituează
PACIENTUL: • Dacă exista căile şi managementul
• Te-ai gândit ca ai de îndeplinire a • Are multiplii general, consultă
prefera sa mori? planului factori asociaţi cu familia, şi
• Ai mai avut alte • Toate tentativele riscul de suicid. furnizează asistenţă
tentative de suicid? anteriore si ulterioară. Vezi site-
potentialul lor letal ul web
EXAMINEAZĂ • Factorii asociaţi cu www.mentalneurolo
• Daca pacientul riscul de suicid: gicalprimarycare.or
prezintă semne de - un stres recent g
ranire - abuzul de alcool
• Pacientul pare sau droguri
deprimat, anxios sau - depresia
agitat - psihozele
- atacurile de panică
- tulburările
psihiatrice majore
- antecedente
familiale de suicid
- tentative
anterioare de suicid
- acte anterioare de
violenţă
- durere cronică, şi
- deznădejde
• Cu cât sunt mai
severe simptomele,
cu atât mai mult
contribuie la riscul
de suicid.

11
PREZENTARE DACĂ CRITERIUL DE DIAGNOSTIC/SISTE TRATAMENTE
PREZENTAREA DIAGNOSTICARE MUL DE
ESTE POZITIVĂ CLASIFICARE
CONTINUĂ
SIMPTOME• ÎNTREABĂ Pe parcursul aceloraşi DEPRESIE MAJORĂ • Dacă este suspectată o
Dispoziţie depresivă sau PACIENTUL: 2 săptămâni, Episod unic tulburare bipolară, vezi
tristă, pierderea plăcerii Pe parcursul pacientul: DSN IV 296.2 pagina 12
şi a intereselor, sau ultimelor 2 • A avut o dispoziţie ICD 10 F32 • Asigurate că evaluarea
energie scăzută. săptămâni, ai avut: depresivă aproape Episoade recurente medicală standard include
• Insomnie sau continuă, sau DSM IV 296.3 testarea tiroidei
ÎNTREABĂ hipersomnie • Pierdere IDC 10 F33 • Dacă simptomele încep ca
PACIENTUL: • Te-ai simţit obosit semnificativă a urmare a administrării recente
• Te simţi trist, deprimat sau cu puţină interesului pentru a efavirenzei (EFV),
sau deznădăjduit? energie? activităţile obişnuite. evaluează dacă pacientul
• Ţi-ai pierdut interesul/ • Lipsa de apetit sau poate tolera depresia pina la
plăcerea de a face apetit prea mare? Ca adaos, pacientul ameliorarea spontana a
lucruri pe care de obicei • Te simţi lipsit de are cel putin trei (dacă simptomelor
îţi place să le faci? importanta sau ambele de sus sunt . Dacă nu, tratează depresia
• Ai mai avut episoade simti ce viata ta e prezente) sau patru sau consideră schimbarea
de depresie severă? un esec? din urmatoarele regimului ARV
• Tulburări de criterii: • Pentru cazurile
EXAMINEAZĂ: concentrare • Pierdere sau castig uşoare/moderate consideră
• Pacientul pare trist, • Te mişti sau în greutate intervenţiile non-
plânge usor, pare obosit vorbeşti atât de • Insomnie sau farmacologice
sau are lentoare încet, încât şi alte hipersomnie • Pentru cazurile
psihomotorie persoane observă • Agitaţie sau lentoare moderat/severe, începe un
aceasta? Sau psihomotorie antidepresiv triciclic sau, dacă
dimpotrivă, te simţi • Pierdere este disponibil, un
atât de nervos, încât semnificativă de antidepresiv SSRI. Vezi
te mişti mult mai energie tabelul de medicaţie cu
mult ca de obicei? • Sentimente de psihotrope
• Ai gânduri ca ar fi vinovăţie • Instituează managementul
mai bine să fii mort • Tulburări persistente general, consultă familia,
sau te gindesti să-ţi de concentrare furnizează asistenţă
faci vreun rău? • Gânduri recurente ulterioară. Vezi web site-ul
de suicid,tentative sau www.mentalneurologicalprim
EVALUEAZĂ: planuri de suicid arycare.org
• Simptome Consideră dacă • Monitorizează creşterea
acompaniatoare: depresia este riscului suicidar pe parcursul
- ameţeli secundară unei boli etapelor de tratament
- palpitaţii fizice sau este o medicamentos (pacientul se
- dureri fizice reacţie la un stresor . poate activa sau pot apare
- disfuncţie sexuală, efecte secundare ce majorează
şi riscul)
anxietate • Pentru primul episod al
• Acuzele fizice depresiei, continuă
asociate cu depresia antidepresivele pentru 6 luni
ce necesită până la un an
tratament medical, • Dacă pacientul are mai mult
şi de 3 episoade, continuă
• Riscul suicidal, antidepresivele in
vezi pagina 8 permanenta, şi
• Dacă este o depresie minoră
(simptomele nu îndeplinesc
criteriile) consideră
consiliere/psihoterapie sau
medicaţie în funcţie de
nivelul suferinţei subiective.

12
PREZENTARE DACĂ CRITERIUL DE DIAGNOSTIC/S TRATAMENTE
PREZENTAREA DIAGNOSTICARE ISTEMUL DE
ESTE POZITIVĂ, CLASIFICARE
CONTINUĂ
SIMPTOME: EVALUARE PENTRU: • Criteriile variază în funcţie de : PSIHOZĂ • Ia măsuri pentru
• Comportament • Idei bizare - Tulburări psihotice scurte ŞI/SAU a preveni rănirea
straniu, neobişnuit • Gândire sau vorbire - Tulburări delirante MANIA pacientului sau a
de impulsiv. dezorganizată - Schizofrenia (TULBURARE altora
• Tulburări perceptuale - Tulburare schizoafectivă, sau BIPOLARĂ) • Evaluează
ÎNTREABĂ • Anxietate - Alte tulburări psihotice Psihoza cauzele medicale,
PACIENTUL: • Dezinhibiţie • Depresia poate fi acompaniată de DSM IV 295 inclusiv
• Auzi voci ale unor comportamentala psihoze ICD 10 F20-F29 intoxicarea cu
persoane ce nu sunt Tulburare Bipolară substante şi
în cameră? CONSIDERĂ: • Consideră mania, dacă pacientul DSM IV 296A tratează
• Simţi că cineva • Cauzele fizice inclusiv are: ICD 10 F30-F31 corespunzător
vrea să-ţi facă vreun medicaţia, alcoolul, - Energie excesiva sau • Spitalizează
rău? drogurile de stradă, hiperactivitate psihomotorie dacă este posibil
• Ai fost vreodată traumatisme craniene, şi - Hipertimie sau iritabilitate • Începe
spitalizat pentru infecţia HIV - Vorbire rapidă tratamentul cu
vreo maladie - Dezinhibiţie (inclusiv financiară şi antipsihotice
psihiatrică? sexuală) (haloperidol).
- Necesitate scăzută de somn Dacă pacientul
EXAMINEAZĂ: - Grandiozitate este HIV-pozitiv,
• Pacientul se foloseşte
comportă într-o Pentru clarificare ulterioară a risperidona sau
manieră bizară? diagnosticării, vezi site-ul web alt antipsihotic
www.mentalneurologicalprimarycar atipic dacă este
Întotdeauna exclude e.org disponibil
mai întâi stările • Dacă se
confuzionale foloseşte
haloperidol sau
clorpromazin
pentru agitaţie, cu
o a 3-a sau a 4-a
etapă clinică a
unui pacient HIV
pozitiv, consideră
augmentarea cu o
doză foarte mică
de diazepam
pentru a diminua
riscul de SEP.
Vezi tabelul de
medicaţie cu
psihotrope
• Dacă psihoza
persistă sau
pacientul are
manie, fă
referinţă la
asistenţa
specializată

• Instituează
managementul
general, consultă
familia, şi
furnizează
asistenţă
ulterioară. Vezi
următorul site
web:
www.mentalneur
ologicalprimaryc
are.org

13
PREZENTARE DACĂ CRITERIUL DE DIAGNOSTIC/SIS TRATAMENTE
PREZENTAREA DIAGNOSTICA TEMUL DE
ESTE RE CLASIFICARE
POZITIVĂ,
CONTINUĂ
SIMPTOME: ÎNTREABĂ • Criteriile variază TULBURARI DE • Evaluează dacă exista
• Anxietate, PACIENTUL: în funcţie de ANXIETATE risc suicidar
evitarea situaţiilor • Ai următoarele diagnostic: GAD • Exclude cauzele
obişnuite, simptome - Tulburare DSM IV 300.02 organice
comportament - Palpitaţii generală de ICD 10 F41.1 • Consilierea referitor la
ritualizat. - Transpiraţii anxietate (GAD) ASD managementul
abundente? - Tulburare de DSM IV 308.3 anxietăţii conform
ÎNTREABĂ - Tremor al stres acut sau stres ICD 10 F43.0 situaţiilor specifice
PACIENTUL: miinilor? post-traumatic PTSD • Învaţă pacientul cum
• Te simţi - Senzaţie de (ASD/PTSD) DSM IV 309.81 să respire încet şi să se
îngrijorat sau sufocare? - Tulburare de ICD 10 F43.0 relaxeze progresiv
stresat in - Ameţeli? panică D/o Panică • Dacă este o anxietate
majoritatea - Teama de - Tulburare DSM IV 300.01 severă, consideră
timpului? moarte? compulsiv- ICD 10 F 41.0 utilizarea de scurtă
• Te simţi uneori - Dureri de cap? obsesivă (OCD), OCD durată a diazepamului
înspăimântat fără • Exista sau DSM IV 300.0 (până la 2 săptămâni) şi
nici o cauză? lucruri/situaţii - Alte tulburări de ICD 10 F42 utilizarea pe termen mai
specifice de care îţi anxietate lung a unui
EXAMINEAZĂ: este frică? • Anxietatea poate antidepresant SSRI, şi
• Pare pacientul fi comorbidă cu • Criteriile pentru
să fie CONSIDERĂ: depresia. utilizarea medicaţiei
înspăimântat, • Cauzele organice includ:
îngrijorat sau de anxietate, - Lipsa ameliorării în
obosit? inclusiv problemele urma consilierii
cardiace, astmul, - Simptome persistente
tireotoxicoza, - Depresie comorbidă
utilizarea - Agravarea
stimulantelor. semnificativa a
capacitatii de
functionare
- Suferinţă subiectivă
majoră.

14
PREZENTARE DACĂ CRITERIUL DE DIAGNOSTIC/SI TRATAMENTE
PREZENTAREA DIAGNOSTICARE STEMUL DE
ESTE CLASIFICARE
POZITIVĂ,
CONTINUĂ
SIMPTOME: EVALUARE • Întreruperea (sau SEVRAJUL • Sevrajul
• Nu se simte PENTRU: reducerea) utilizării ALCOOLIC alcoolic este o
bine după Simptome de lungă durată şi DSM IV 291.1 urgenţă medicală
oprirea sau uşoare/moderate abuziva a alcoolului – urmează
reducerea • Nervozitate / • Două sau mai recomandările
utilizării anxietate / mult dintre pentru stările
regulate de • Instabilitate următoarele au avut confuzionale – şi
alcool în emoţională loc în ultimele evaluează si alte
decursul • Coşmaruri câteva zile: tulburări
ultimelor câteva • Palpitaţii - Hiperactivitate medicale legate
ore până la • Vomă autonoma de consumul de
câteva zile. • Transpiraţie - Tremor al alcool (de ex.
• Paloare mâinilor insuficienţă
ÎNTREABĂ • Tremor al - Insomnie hepatica)
PACIENTUL extremităţilor - Vomă • Administrează
SAU • Insomnie - Halucinaţii sau oral 100 mg
FAMILIA: • Dificultăţi de iluzii vizuale, tactile tiamină, 1 mg
• Confirmă concentrare sau auditive oral de acid folic
istoria utilizării - Agitaţie şi o
abuzive si Simptome severe psihomotorie multivitamină în
regulate de • Stare - Anxietate, şi fiecare zi pe
alcool precum confuzionala - Atacuri de panica parcursul
si oprirea sau • Halucinaţii tratamentului
reducerea • Agitaţie pentru sevraj, şi
recenta a psihomotorie • Începe
consumului • Febră tratamentul cu
• Convulsii diazepam,
• Amnezia lorazepam, si
episodului eventual
carbamazepină.
Vezi tabel ul de
medicaţie
psihotropa pentru
doze.

15
Medicamentele Psihotrope

Utilizarea Acestui Tabel

Medicamentele incluse în listă


Acest tabel conţine majoritatea medicamentelor psihotrope ce sunt în formularul
model al OMS. De asemenea include unele medicamente psihotrope ce, dacă sunt
disponibile, sunt mai uşor de administrat la pacienţii infectaţi cu HIV, în deosebi care
sunt în etapele clinice 3 şi 4 şi care iau inhibitori ca parte a regimului ARV. Multe dintre
medicamentele psihotrope mai noi sunt de asemenea potrivite pentru pacienţii infectaţi cu
HIV, dacă sunt disoralnibil.

Efectele Secundare
Acest tabel nu enumera toate efectele secundare posibile. Se concentrează asupra
celor mai serioase şi mai frecvente. Efectele secundare rare nu sunt incluse. Informaţie
mai detaliată poate fi obţinuta din formularul model al OMS sau/şi din resursele online.

Tulburările mentale
Acest tabel cuprinde medicamentele psihotrope pentru managementul stărilor
confuzionale, demenţei, şi a celor mai comune tulburări mentale. El nu conţine
tratamentul pentru schizofrenia cronică (cu medicaţie injectabilă depot).

Dozele
Dozele medicamentelor sunt aproximative, şi trebuie să fie ajustate în conformitate
cu răspunsul terapeutic şi tolerabilitatea. Pacienţii cu maladii cronice, inclusiv HIV, pot fi
în regimuri medicamentoase multiple, ce pot afecta metabolismul medicamentelor
psihotrope administrate.

Medicaţiile
Informaţia este prezentată în mod teoretic. Majoritatea medicamentelor psihotrope
sunt bine tolerate de către pacienţii ARV.

Utilizarea concomitenta a mai multor Psihotrope


Mereu avertizaţi pacienţii în cazurile prescrierii simultane a mai multor psihotrope,
din una sau mai multe clase.

Etapele 3 şi 4 Clinice ale Pacienţilor HIV în Regimuri Medicale Complexe


Ca adaos la ARV, mulţi dintre pacienţi vor lua agenţi antimicrobieni pentru
prevenirea şi/sau tratarea infecţiilor oportuniste. Dacă este posibil, atunci când se adaugă
un medicament psihotrop la un regim complex, verifică o resursă online pentru
interacţiunile potenţiale ale medicamentelor şi evitarea toxicităţii

16
Clasa: Antipsihotice

Indicaţii: Antipsihoticele orale fi utilizate pentru a trata tulburările psihotice, mania şi tulburările severe
de comportament, cum ar fi agitaţia asociată cu stările confuzionale şi demenţa.
Medicamentul: Doza: Doza: Efecte Avertizaţi Interacţiuni
Denumirea Adult Sănătos Bolnav Medical, Secundare pacienţii: Antiretrovi
(Tipul) În Vârstă sau Serioase rale
Doze HIV Etapa Clinică 3 Principale
sau 4
Haloperidol Iniţiere: de la 2 la Iniţiere: de la 0,5 la 1 Serioase, Avertizaţi NNRTIs:
(Antipsihotic 5 mg ORAL odată mg ORAL odată sau de acute: în cazul Nu sunt date
tipic de prima sau de două ori pe două ori zilnic distonie, antecedent publicate.
generaţie) zi dischinezie, elor de
alte simptome SNM şi
extrapiramidale boală
(SEP) sindrom medicală
neuroleptic
malign (SNM),
aritmii,
hipotensiune
Doze Agitaţie severă: Agitaţie severă: Serioase de Altele: NRTIs:
disponibile 5 mg IM şi se 2 mg IM şi se repetă lungă durată: Pacienţii Nu sunt date
Formularul repetă peste o oră peste o oră la nevoie. SNM, TD în Etapele publicate.
model OMS la nevoie Dacă încă este agitat, Clinice
2 mg consideră augmentarea HIV 3 sau
5 mg cu o doză redusa de 4 sunt
Alte: anxiolitic. foarte
0,5 mg senzitivi
1 mg la SEP.
10 mg De
20 mg asemenea,
SNM şi
dischinezi
a tardiva
(TD) pot
apare.
Foloseşte
risperidon
a dacă
este
posibil.
Tratament de Tratament de Efecte secundare Inhibitori de
întreţinere: întreţinere: uzuale: protează:
De la 2 la 20 mg De la 1 la 5 mg Anxietate Ritonavir poate
zilnic zilnic Ameţeli creste nivelul
Letargie plasmatic de
Creşterea în greutate haloperidol:
SEP foloseşte doze
Galactoree mici de
Dereglări menstruale haloperidol.

17
Medicamentul: Doza: Doza: Efecte Avertizaţi Interacţiuni
Denumirea (Tipul) Adult Bolnav Secundare pacienţii Antiretrovirale
Doze disponibile
Sănătos Medical, Serioase şi Principale
În Uzuale
Vârstă
sau
HIV
Etapa
Clinică 3
sau 4
Clorpromazina Iniţiere: 25 Iniţiere: Serioase, Similare
(Antipsihotic tipic mg de 3 ori 10 mg de 3 acute: celor de la
de prima generaţie) pe zi sau 75 ori pe zi Hipertensiune haloperidol
mg seara sau 25 mg SNM
seara SEP
Discrazii
sanguine
Doze disponibile Agitaţie Agitaţie Serioase de Atenţionări NRTIs:
Formularul model severă: severă: lungă durată: Adiţionale: Nu sunt date
OMS De la 25 la De la 12,5 SNM, TD Evită publicate.
100 mg 50 mg IM până la 25 utilizarea cu
Alte: şi se repetă mg IM şi litium: risc
10 mg la fiecare 6- se repetă la crescut de
25 mg 8 ore la fiecare 6-8 SEP.
50 mg nevoie ore la Evită
200 mg nevoie utilizarea
concomitenta
cu fluoxetină
sau
sertralină:
risc de
prelungire
QT şi aritmii
cardiace.
NNRTIs:
Nu sunt date
publicate.
Tratament de Tratament Alte efecte Inhibitori de
întreţinere: de secundare protează:
De la 100 la 300 întreţinere: uzuale: Ritonavir
mg zilnic. Oralate De la 25 la Efecte poate creste
fi majorat în caz de 100 mg secundare nivelul
necesitate. zilnic autonome, plasmatic de
somnolenţă clorpromazina.
Foloseşte doze
mici de
clorpromazina

18
Medicamentul Doza: Doza: Efecte Avertizaţi Interacţiuni
Denumirea Adult Bolnav Secundare pacienţii Antiretrovirale
(Tipul) Sănătos Medical, Serioase şi Principale
Doze În Vârstă Uzuale
disponibile sau
HIV Etapa
Clinică 3
sau 4
Risperidona Iniţiere: de la Iniţiere: de la Serioase, Altele: NNRTIs:
(Antipsihotic 1 la 2 mg 0,25 la 0,5 acute: Foloseşte cu Nu sunt date
atipic) ORAL odată mg ORAL Hipotensiune atenţie în publicate.
pe zi odată pe zi , SEP (de cazul istoriei
Majorare: Majorare: obicei nu de SNM şi de
Câte 1 sau 2 Câte 0,5 mg o apare la doze boală
mg o dată la dată la 3-7 mici), SNM medicală
3-7 zile. zile.
Doze disponibile Agitaţie Agitaţie Serioase de NRTIs:
Formularul model severă: severă: lungă
OMS Sunt Sunt durată:
Nu este disponibile disponibile SNM, TD,
Alte: numai numai diabet
0,25 mg preparate preparate zaharat
0,5 mg orale. orale.
1 mg Administreaz Administreaz
2 mg ă 2mg ORAL. ă 1 mg
3 mg Repetă la ORAL.
4 mg nevoie peste Repetă la
3-4 ore. nevoie peste
3-4 ore.
Tratament de Tratament Alte efecte Inhibitori de
întreţinere: de secundare protează:
De la 4 la 16 mg întreţinere: uzuale: Nu sunt date
zilnic De la 1 la 6 Efecte publicate.
mg zilnic secundare
autonome,
dereglări
menstruale,
creştere în
greutate

19
Clasa: Antidepresive

Indicaţii: Multe antidepresive (de ex. SSRIs) pot fi utilizate atât pentru a trata tulburările
depresive cât şi cele de anxietate. Medicamentele pentru tratarea anxietăţii cum ar fi
benzodiazepinele nu sunt indicate în tratamentul depresiei. Dozele mici de antidepresive sedative
pot fi utilizate pentru tratarea insomniei.
Medicamentul: Doza: Doza: Efecte Avertizaţi Interacţiuni
Denumirea Adult Sănătos Bolnav Medical, Secundare pacienţii Antiretrovirale
(Tipul) În Vârstă sau Serioase şi Principale
Dozele HIV Etapa Uzuale
disponibile Clinică 3 sau 4
Amitriptilina Iniţiere: 50 mg Iniţiere: 25 mg Serioase, Contraindicaţii: NNRTIs:
(Antidepresiv seara seara acute: Infarct miocardic Nu sunt date
Triciclic) După 1 După 1 Hipotensiune recent publicate.
săptămână săptămână Aritmii Aritmii
majorare: 75 majorare: 25 mg Convulsii Manie
mg seara seara Viraj maniacal Boli hepatice
După 3 După 3 Altele:
săptămâni săptămâni Administrează
majorare: 25 majorare: 25 mg doze mici dacă
mg seara; 75 mg seara; 50 mg seara pacientul este
seara Două săptămâni suicidal datorita
Două mai târziu în caz riscului de
săptămâni mai de răspuns aritmii letale in
târziu în caz de neadecvat: 25 mg caz de
răspuns seara; 75 mg seara supradoză.
neadecvat: 50 Doza maximă:
mg seara; 100 125 mg
mg seara Pentru insomnie:
Doza maximă: de la 10 la 25 mg
250 mg
Pentru
insomnie: de la
10 la 50 mg
Doze Agitaţie severă: Altele obişnuite: NRTIs:
disponibile Sunt disponibile Efecte secundare Nu sunt date
Formularul numai preparate autonome, publicate
model OMS orale. somnolenţă,
25 mg Administrează 1 creştere în greutate
Alte: mg ORAL.
10 mg Repetă la nevoie
50 mg peste 3-4 ore.
75 mg
100 mg
150 mg
Inhibitori de
protează:
Ritonavir creste
nivelul
plasmatic al
amitriptilinei.
Foloseşte doze
mici de
amitriptilină.

20
Medicamentul: Doza: Doza: Efecte Avertizaţi Interacţiuni
Denumirea Adult Bolnav Secundare pacienţii: Antiretrovirale
(Tipul) Sănătos Medical, Serioase şi Principale
Doze În Vârstă Uzuale
disponibile sau
HIV
Etapa
Clinică 3
sau 4
Imipramină Aceeaşi doză Aceeaşi Aceleaşi Similare Similare
(Antidepresiv ca la doză ca la efecte ca la amitriptilinei amitriptilinei
triciclic) amitriptilină amitriptilină amitriptilină
Doze disponibile Agitaţie Altele, Ritonavir
Formularul model severă: uzuale: creste
OMS Sunt Efecte nivelul
Nu exista disponibile secundare plasmatic al
Alte: numai autonome, imipraminei
10 mg preparate somnolenţă, Urmează
25 mg orale. creştere în aceeaşi
50 mg Administrează greutate procedură ca
1 mg ORAL. în cazul
Repetă la amitriptilinei
nevoie peste
3-4 ore.

21
Medicamentul: Doza: Doza: Efecte Avertizaţi Interacţiuni
Denumirea Adult Bolnav Secundare pacienţii: Antiretrovirale
(Tipul) Sănătos Medical, Serioase şi Principale
Doze În Uzuale
disponibile Vârstă
sau
HIV
Etapa
Clinică 3
sau 4
Clomipramina Iniţiere: 25 mg Iniţiere: Similar Similar Similar
(Antidepresiv ORAL înainte 10 mg amitriptilinei amitriptilinei amitriptilinei
triciclic ) de somn ORAL
Majorare: în înainte de
doze divizate somn
câte 25 mg Majorare:
fiecare 4-7 zile în doze
până la 100- divizate
150 mg câte 10 mg
Doza maximă: fiecare 4-7
250 mg zile până
la 50-75
mg
Doza
maximă:
100 mg
Doze disponibile Ritonavir creste
Formularul model nivelul
OMS plasmatic al
10 mg clormipraminei.
25 mg Urmează
Alte: aceeaşi
50 mg procedură ca în
75 mg cazul
amitriptilinei

22
Medicamentul: Doza: Doza: Efecte Avertizaţi Interacţiuni
Denumirea Adult Bolnav Secundare pacienţii: Antiretrovirale
(Tipul) Sănătos Medical, Serioase şi Principale
Doze În Uzuale
disponibile Vârstă
sau
HIV
Etapa
Clinică 3
sau 4
Fluoxetina (SSRI) Iniţiere: de Iniţiere: Severe: Altele: NNRTIs:
la 10 la 20 de la 5 la Sindromul Foloseşte cu Nu sunt date
mg ORAL 10 mg serotoninergic atenţie publicate.
zilnic ORAL Sevraj medicamentele NRTIs:
Majorare: zilnic maniacal ce cresc nivele Nu sunt date
10 mg Majorare: Obişnuite: de serotonină publicate
fiecare trei 10 mg Efecte (antidepresive
săptămâni fiecare trei secundare triciclice,
până la săptămâni autonome: litium, alte
răspunsul până la - Greaţă SSRI) şi ECT.
clinic răspunsul - Dureri de
adecvat clinic cap
Doza adecvat - Insomnie
maximă: Doza - Anxietate
60 mg maximă: - Astenie
40 mg - Diaree
- Tremor
- Erupţii
cutanate

Doze disponibile Inhibitori


Formularul model de
OMS protează:
Nu exista Ritonavir
Alte: creste
10 mg nivelul
20 mg plasmatic al
40 mg fluoxetinei.
Aceasta nu
pare să fie
semnificativ
din punct de
vedere
clinic.

23
Clasa: Anxiolitice

Indicaţii: Anxioliticele pot fi folosite pentru a trata tulburările de anxietate şi pot fi


utilizate pentru perioade scurte în cazul tulburărilor de somn.
Medicament Doza: Doza: Efecte Avertizaţi Interacţi
ul: Adult Bolnav Secundare pacienţii: uni
Denumirea Sănătos Medical, Serioase şi Antiretr
(Tipul) În Vârstă Uzuale ovirale
Doze sau Principa
disponibile HIV Etapa le
Clinică 3
sau 4
Diazepam Iniţiere: 2 mg Iniţiere: 1-2 Severe: Atenţionări: NNRTIs:
(Benzodiazepin 1-2 ori pe zi mg odată sau Inhibiţia centrilor Dacă pacientul Nu sunt
e) Majorare: dacă de două ori respiratori; foloseşte inhibitori date
este necesar, în zilnic Sevraj de protează, publicate.
doze divizate Majorare: 5- Hipotensiune foloseşte cu atenţie NRTIs:
odată la 7-14 10 mg pe zi, Bradicardie şi substituie cu Nu sunt
zile câte 10-20 în doze Dependenţă lorazepam sau date
mg pe zi divizate abuz buspiron. publicate
fiecare 7-14 Obişnuite: Altele: nu se
zile. - Somnolenţă administrează
Doza - Ataxie femeilor gravide.
maximă: 40 - Confuzie Poate cauza
mg - Dizartrie anomalii
- Hipotensiune congenitale, în
- Tulburări de deosebi în cazul
vedere când se folosesc în
primul trimestru.
Evită in cazul
pacienţilor cu
tulburări cognitive.
Doze Inhibitori de
disponibile protează: Poate
Formularul creste nivelul
model OMS plasmatic al
2 mg diazepamuluiui ,
5 mg provocând
Alte: toxicitate
10 mg inclusiv
depresie
respiratorie.
Evită
diazepamul.

24
Medicamentul: Doza: Doza: Efecte Avertizaţi Interacţiuni
Denumirea Adult Bolnav Secundare pacienţii: Antiretrovirale
(Tipul) Sănătos Medical, Serioase şi Principale
Doze disponibile În Uzuale
Vârstă
sau
HIV
Etapa
Clinică 3
sau 4
Lorazepam Iniţiere: 1 Iniţiere: Similare Similare NNRTIs:
(Benzodiazepine) mg ORAL 0,5 mg diazepamului diazepamului. Nu sunt date
de 2-3 ori pe ORAL Cu excepţia publicate.
zi odată sau utilizării mai NRTIs:
Majorare: de două sigure Nu sunt date
până la 6-10 ori pe zi împreună cu publicate
mg pe zi, Majorare: inhibitorii de
dacă este până la 3-4 protează.
necesar, în mg pe zi,
doze divizate dacă este
Doză necesar, în
maximă: 10 doze
mg zilnic divizate
Doza
maximă:
4 mg
Doze disponibile Inhibitori
Formularul model de protează:
OMS Nu sunt date
Nu exista publicate.
Alte: Lorazepamul
0,5 mg este
1 mg preferabil în
2 mg locul
diazepamului
din cauza
riscului mai
mic de
interacţiune
cu inhibitorii
de protează.

25
Medicament: Doza: Doza: Efecte Avertizaţi Interacţiuni
Denumirea Adult Sănătos Bolnav Secundare pacienţii Antiretrovirale
(Tipul) Medical, Serioase şi Principale
Doze În uzuale
disponibile Vârstă
sau
HIV
Etapa
Clinică 3
sau 4
Buspirone Iniţiere: 10 mg Iniţiere: Serioase: Foloseşte cu Inhibitori de
(Non- ORAL de 2-3 ori 10 mg Nu sunt atenţie in protează:
Benzodiazepine) pe zi ORAL de raportate asociere cu Inhibitorii de
Doze Majorare: dacă 2-3 ori pe Altele alte protează pot
disponibile este necesar, câte zi obişnuite: medicamente majora nivelul
Formularul 5 mg la fiecare 3 Majorare: Ameţeli ce cresc plasmatic de
model OMS zile dacă este Somnolenţă nivelul de buspirone.
Nu exista Doză maximă: necesar, Vomă serotonină Consideră
Alte: 60 mg zilnic câte 5 mg Dureri de (antidepresive utilizarea în doze
5 mg Notă: Poate fi la fiecare 3 cap triciclice , mai mici.
7,5 mg mai puţin zile nervozitate litiu, SSRI) şi
10 mg eficient decât Doza cu ECT.
15 mg benzodiazepinele maximă:
30 mg în tratarea 45 mg
anxietăţii, însă
are potenţial
adictiv mic

26