Sunteți pe pagina 1din 6

Alianta pentru Dezvoltarea Economiei Sociale

Date despre proiect

Sursa de finantare

 POS DRU
 AXA 6 Incluziune sociala
 6.1 Economie sociala

Valoare proiect

 Valoare totala: 19.925.637,00 lei


 Valoare nerambursabila: 19.557.457,00 lei
Detalii despre proiect
Proiectul a fost implementat în perioada 01.07.2010 – 30.06.2013 în parteneriat cu
MMFPSPV, DGPPH (fosta ANPH), Fundația Motivation, DGASPC Iași și Cooperativa
Socială Il Poliedro, Italia fiind cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU, axa 6.1.
Dezvoltarea economiei sociale și a avut o valoare totala de 18.408.995 lei.

Scopul proiectului a fost promovarea structurilor economiei sociale ca instrumente


flexibile și durabile pentru dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă la nivel
naţional pentru persoanele supuse riscului de excluziune socială.

Proiectul a avut ca și grup țintă principal tineri cu dizabilități, inclusiv HIV/SIDA,


tineri din sistemul de protecție al copilului și alți tineri din grupuri vulnerabile, iar ca și grup
țintă secundar, specialiști din sector. Aria de intervenție la nivelul tinerilor a fost în județele
Iași, Constanța, Mureș și Ilfov, București, iar o parte din activități destinate dezvoltării
sectorului au fost derulate la nivel național și transnațional.

Proiectul a vizat trei mari arii de intervenție:

Extinderea serviciilor de consiliere, orientare profesională, formare / calificare și


angajare protejată la un număr de 276 de tineri în domeniile IT, legătorie manuală, artă
meșteșugărească, pictură, croitorie și confecționare lumânări decorative în propriile ateliere
protejate din Iași, Constanța și Tg. Mureș. Dezvoltarea celor 3 unități protejate ale ADV
România, inclusiv prin construirea la Iași a unui centru modern de economie socială
accesibilizat pentru persoane cu dizabilități și dotarea cu echipamente a unității protejate a
partenerului Fundația Motivation. Tot prin proiect au fost angajate în cele trei unități protejate
ale ADV România (întreprinderi sociale) un număr de 74 de persoane, din care 35 tineri cu
dizabilități. Până la acest moment, au fost păstrate toate locurile de muncă create.

Dezvoltarea sectorului de economie socială: formare în domeniul economiei sociale /


vizite de studiu la propriile unități protejate; organizarea Târgului Unităților Protejate, edițiile
2 și 3; consultanță și sprijin prin intermediul centrelor de resurse create pe proiect în 4 locații
din țară – Iași, Constanța, Tg. Mureș și București. Un număr total de 975 de specialiști au
beneficiat de aceste servicii.

Dezvoltarea de instrumente resursă în domeniu: cercetarea ”Politici, practici și tendințe


în economia socială în România și în Uniunea Europeană în ansamblu”; Manual de proceduri
și modele de bună practică ”Experiențe de Economie Socială”; Centrul de resurse în
domeniul economiei sociale; Platforma de prezentare și
licitații www.unitatiprotejate.ro Magazinul on-line cu servicii și produse realizate în unitățile
protejate ale fundației www.utildeco.ro Filmul de prezentare a dezvoltării unităților protejate
care poate fi vizualizat pe http://www.youtube.com/watch?v=DEGuz2WnI54Campanie
media națională de promovare a rezultatelor proiectului.

Obiectiv

Obiectiv general: Proiectul își propune să promoveze structurile de economie socială ca


instrumente flexibile și durabile pentru dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă
la nivel național pentru persoanele supuse riscului de excluziune socială.

Obiective specifice:

 Realizarea unui studiu comparativ din punct de vedere al legislaţiei româneşti şi cea a
ţărilor Uniunii Europene privind dezvoltarea structurilor de economie socială în România;
 Dezvoltarea structurilor de economie socială la nivel naţional și a capacităţii profesionale
pentru un număr de 910 reprezentanţi ai instituţiilor publice, ONG-uri, agenți economici și
persoane cu dizabilităţi privind structurile de economie socială;
 Dezvoltare de abilități profesionale în rândul a minim 270 de persoane cu dizabilități,
inclusiv HIV/SIDA, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie
a copilului, persoane afectate de HIV/SIDA, alte grupuri vulnerabile din județele Iași,
Constanța și Tg. Mureș în unul sau mai multe domenii precum TIC, legătorie – tipografie,
artizanat, pictură, croitorie, confecționare lumânări decorative, antreprenoriat;
 Consolidarea şi dezvoltarea celor 3 unităţi protejate ale solicitantului din Iaşi, Constanţa şi
Tg. Mureş și o unitate protejată a partenerului Fundația Motivation România localizată în
București - Ilfov. Dezvoltarea celor 4 unităţi protejate va contribui la crearea unor noi
locuri de muncă și dezvoltarea unui model de incluziune socială în România.

Locul si durata implementarii

 Regiunea NE, Regiunea Centru, Regiunea SE, Regiunea S


 36 luni
 Data depunerii cererii de finantare: 15 aprilie 2009
 Data semnarii contractului: 30 iunie 2010
 Data inceperii implementarii contractului: 01 iulie 2013
 Data finalizarii proiectului: 30 iunie 2013
 Proiect nefinalizat
Rezultate asteptate

Conform obiectivului 1:

 1 raport de cercetare realizat privind nevoile și problemele identificate în rândul


instituţiilor care au dezvoltat sau intenţionează să dezvolte structuri ale economiei sociale
în România;
 1 raport de cercetare privind analiza comparativă a legislației românești cu cea a legislației
din Uniunea Europeană;
 1 document de poziție privind modificarea/îmbunătățirea legislației românești în domeniul
economiei sociale, document multiplicat în 1.500 exemplare și tradus în engleză pentru
postarea pe site;
 210 persoane din 41 județe și municipiul București care participă la dezbateri în domeniul
economiei sociale;
 8 persoane participante la programe de formare dedicate specialiştilor în domeniul
incluziunii sociale - schimburi de experiență în 4 țări din Uniunea Europeană.

Conform obiectivului 2:

 Crearea a 4 Centre de Resurse înființate în domeniul economiei sociale - în județele Iași,


Constanța, Mureș și București-Ilfov;
 Organizare study-visit pentru alte ONG-uri/autorităţi în vederea schimbului de experienţă
pe programe de economie socială – 4 vizite de studiu / 80 de persoane;
 Organizare eveniment Ziua Uşilor Deschise la unitățile protejate ale ADV România și
Fundația Motivation România – 12 evenimente / 290 participanți;
 Extinderea paginii de site www.unitatiprotejate.ro - creare portal european pentru ONG-
uri, instituţii din ţară şi UE care desfășoară programe de economie socială;
 Organizare cursuri de formare pentru reprezentanți ai altor ONG-uri, instituţii care doresc
să dezvolte programe de economie socială – 4 cursuri / 80 de persoane;
 Realizare târg naţional în domeniul economiei sociale, ediţiile 2 şi 3 – 350 de participanți
din țară și UE, din care 30 persoane cu dizabilități;
 Realizarea unui manual de proceduri şi bune practici în domeniul economiei sociale –
10000 exemplare cu CD-uri incluse distribuite gratuit.

Conform obiectivului 3:

 Structuri de economie socială funcționale: 11 ateliere protejate în Iași, Constanța și Mureș


și 4 unități protejate în Iași, Constanța, Mureș și București-Ilfov;
 Construire centru de economie socială la Iaşi;
 Realizare activităţi de producţie în unitatea protejată din Iaşi – tipografie digitală, legătorie,
croitorie, arhivare; Constanța – legătorie și croitorie; Tg. Mureș - legătorie și confecționare
lumânări decorative;
 Persoane care beneficiază de orientare/consiliere profesională în domeniul economiei
sociale: 120 persoane din rândul grupurilor dezavantajate social;
 Participanți la cursuri de formare/instruire în domeniul economiei sociale: 270 persoane
(150 persoane cu dizabilități, inclusiv HIV/SIDA, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul
instituționalizat de protecție a copilului și alte grupuri vulnerabile formați în 6 domenii de
activitate: legătorie, TIC, croitorie, lumânări decorative, artă meșteșugărească și pictură;
 120 de persoane instruite în activități de antreprenoriat;
 Menținerea locurilor de muncă în cele trei structuri de economie socială ale ADV România
(unități protejate) din Iași, Constanța și Tg. Mureș - 40 de persoane, din care 20 cu
dizabilități, inclusiv HIV/SIDA;
 Creare de noi locuri de muncă în cele trei structuri de economie socială ale ADV România
(unități protejate) din Iași, Constanța și Tg. Mureș;
 Evenimente de comunicare și promovare pe economie socială: 8 conferințe de presă
realizate în Iași, Constanța, Mureș și municipiul București de lansare și închidere privind
mediatizarea proiectului;
 Realizare campanie de promovare a rezultatelor proiectului;
 Realizare film de prezentare a celor 4 unități protejate – structuri de economie socială
dezvoltate prin proiect.

Rezultate intermediare

„Munca il innobileaza pe om”. Stim cu totii asta, dar ce ne facem cand omul nu este
sprijinit sa se integreze pe piata muncii? Apelam la economia sociala. Aceasta vine sa umple
golurile lasate in urma de intreprinderile care nu creeaza suficiente locuri de munca sau care
din varii motive nu stimuleaza integrarea persoanelor vulnerabile pe piata muncii. Astazi,
desi Romania este la inceput in domeniul economiei sociale, cei mai multi dintre noi
constientizam si militam pentru infiintarea unor intreprinderi sociale care au ca scop nu
neaparat succesul propriu al organizatiei, ci revigorarea economica si sociala a societatii.

Societatea civila face primii pasi catre dezvoltarea economiei sociale. Fundatia
„Alaturi de Voi” Romania ne demonstreaza prin proiectele pe care le implementeaza ca
putem sprijini oamenii, care indiferent de deficientele avute, isi doresc sa munceasca, isi
doresc sa fie utili pentru familie si societate, isi doresc sa contribuie la bunastarea lor. Un
astfel de proiect initiat de „Alaturi de Voi” este „Alianta pentru dezvoltarea economiei
sociale” despre care Angela Achitei, Presedintele Executiv al Asociatiei a povestit intr-un
interviu acordat portalului www.proiecte-structurale.ro.

R: Cum s-a nascut ideea proiectului?

A.A.: Acest proiect a fost gandit ca o continuare fireasca a activitatilor derulate de


Fundatia Alaturi de Voi Romania in domeniul economiei sociale, organizatia avand deja 3
unitati protejate infiintate din ianuarie 2008, in care au fost create locuri de munca pentru
persoane cu dizabilitati. Initial, in noiembrie 2008 am contractat primul proiect strategic
”Primul pas spre o viata independenta”, prin care am derulat o serie de activitati de dezvoltare
a sectorului, dar si a propriilor structuri de economie sociala. In iunie 2010, am demarat cel
de-al doilea proiect – Alianta pentru Dezvoltarea Economiei Sociale, derulat in parteneriat cu
Directia Generala Protectia Persoanelor cu Handicap – MMFPSPV, Fundatia Motivation
Romania, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi si Cooperativa
Sociala Il Poliedro, Italia si finantat prin intermediul Programului Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 6 "Promovarea incluziunii
sociale", Domeniul major de interventie 6.1. Dezvoltarea economiei sociale.
R: Care este povestea proiectului? Cum v-
ati propus sa contribuiti la dezvoltarea
economiei sociale?

A.A: Avand in spate experienta


demersurilor similare, proiectul demarat are
in vedere:

 dezvoltarea a 4 unitati protejate – structuri


de economie sociala cu locatia in Iasi,
Constanta, Tg. Mures si Ilfov, Bucuresti –
partener Fundatia Motivation, care are in
vedere crearea a 74 de locuri de munca, din care 35 pentru tineri cu dizabilitati, acestia
avand activitate in domeniile: croitorie, legatorie manuala, arhivare, tipografie, artizanat,
pictura, serigrafie si confectionare lumanari decorative;
 formarea si calificarea profesionala a 276 de tineri cu dizabilitati, proveniti din centre de
plasament si din familii sarace, in domenii precum – IT, legatorie manuala, artizanat,
pictura, croitorie, confectionare lumanari decorative si antreprenoriat social;
 dezvoltarea competentelor in domeniul economiei sociale in randul a 975 de specialisti
prin facilitarea participarii acestora la cursuri de formare, vizite de studiu, Targul Unitatilor
Protejate, editiile 2 si 3, consultanta si sprijin prin intermediul celor 4 centre de resurse in
domeniul economiei sociale;
 dezvoltarea de instrumente resursa in domeniu – cercetarea ”Politici, practici si tendinte in
economia sociala in Romania si in Uniunea Europeana in ansamblu”, manualul de
proceduri si modele de buna practica ”Experiente de Economie Sociala”, centrul de resurse
on-line www.ropes.ro, platforma de prezentare si licitatii www.unitatiprotejate.ro,
magazinul on-line cu servicii si produse realizate in unitatile protejate ale
fundatiei www.utildeco.ro.

R: La aproape un an si jumatate de la inceperea proiectului care estimati ca este


impactul proiectului?

A.A: Proiectul este in valoare de 18.409.996 lei, iar pana la data de 30 iunie 2013, data
de finalizare a proiectului estimam o cheltuire a fondurilor de 99,5% si o depasire a
majoritatii indicatorilor asumati prin proiect. Dincolo de indeplinirea obiectivelor prezentate
mai sus, tot prin proiect, la Iasi a fost construit Centrul National de Economie Sociala, dotat
cu accesibilitati pentru persoane cu dizabilitati si in care functioneaza 7 ateliere protejate, in
care tineri cu dizabilitati, inclusiv HIV/SIDA, tineri proveniti din mediul rural, tineri expusi
riscului de excluziune sociala sau proveniti din sistemul de protectie al copilului invata o
meserie in unul sau mai multe domenii sau
realizeaza productie si servicii ca angajati ai
fundatiei in cadrul unitatii protejate Util
Deco. Atelierele sunt dotate cu echipamente
profesionale si asigura anual formarea a
peste 80 de tineri din judetul Iasi. Produsele
si serviciile realizate de acestia pot fi
vizualizate pe magazinul on-
line www.utildeco.ro.
R: Ati repeta experienta implementarii unui proiect finantat prin intermediul
fondurilor europene?

AA: Da, vom mai aplica in continuare pe proiecte, in special pe partea de economie
sociale, pentru ca avem nevoie de aceste fonduri noi ca tara, iar beneficiarii nostri de
serviciile pe care le pot accesa si de care au mare nevoie. ADV Romania a reusit sa creeze un
model de buna practica in domeniul economiei sociale, si ne propunem in continuare sa
asiguram sustenabilitatea structurilor de economie sociala si implicit a locurilor de munca. De
asemenea, vom continua sa investim in profesionalizarea resurselor umane, cresterea
capacitatii de productie, crearea de produse si servicii inovative in acord cu cerintele pietii,
cresterea numarului de clienti, a cotei de piata si a vanzarilor. De asemenea, vom continua sa
avem un rol activ in tot ceea ce inseamna dezvoltarea sectorului de economie sociala atat prin
resursele create pe proiect, cat si in partea de lobby si advocacy.

Acest proiect este dovada faptului ca o persoană cu dizabilitate poate deveni un angajat
de succes daca i se oferă o șansă și dacă se investește în acest sens. Un număr de 35 de tineri
au devenit din persoane asistate social în persoane care participă la viața comunității, inclusiv
plătind taxe și impozite! • În luna septembrie 2013, Comisia Europeană a publicat pe propria
pagină, la secţiunea „Angajare, afaceri sociale şi incluziune” modelul de bună practică
reprezentativ pentru România pentru angajarea protejată, acesta fiind Util Deco – unitatea
protejată a fundaţiei. • În luna octombrie 2013, Fundaţiei ADV România i-a fost decernat
premiul de excelenţă, ca model de bună practică, în cadrul iniţiativei ENWPH „Promovarea
sănătăţii la locul de muncă pentru angajaţii cu boli cronice - Sănătate Publică şi Muncă”.

Despre beneficiar

Fundatia "Alaturi de Voi" Romania

ONG

Servicii sociale

Parteneri

 Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice


 Fundatia Motivation Romania
 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi
 Cooperativa Il Poliedro, Italia

S-ar putea să vă placă și