Sunteți pe pagina 1din 9

www.primet.

ro 

ROMPETROL Bucuresti (VEGA) (VEGA) 
­ analiza societate ­ 

Informatii generale 

Adresa:  Calea Victoriei, nr. 222, Bucuresti, sect. 1 
Telefon:  021­3030800 
Fax:  021­3145337 
e­mail:  ­ 
Pagina web:  ­ 
Nr inregistrare R.C.:  J40/9709/2001 
CF:  R 3347498 
Persoana de contact actionariat:  ­ 

Raport de analiza 
Efectuat in data de 26 iulie 2003, pe baza rezultatelor financiare de la 31 decembrie 2002. 

Cateva date despre grupul Rompetrol: 

Compania a fost fondata in 1974 ca sa exporte know­how­ul romanesc in domeniul industriei de 
petrol si gaze pe plan international. A avut o serie de lucrari in strainatate: (1) constructia unei 
conducte de titei (43 km.) pentru rafinaria Jordan Petroleum Refinery Co. Ltd.; (2) diverse obiecte de 
infrastructura si alte instalatii inrudite pentru Yemen Petroleum Company; (3) servicii de foraj pentru 
Egyptian General Petroleum Co.; (4) a construit rezervoare de depozitare pentru rafinariile Assiut si 
Suez din cadrul El Nasr Petroleum Company, Egipt; (5) servicii de foraj pentru Jordan Natural 
Resources Authority. 

In anul 1994 compania a fost privatizata prin metoda MEBO. In anul 1998 compania este 
achizitionata de Dinu Patriciu si Sorin Marin. Din momentul privatizarii Rompetrol achizitioneaza 
compania Palplast (producator de polietilena de inalta densitate), deruleaza un contract cu 
Turkmengaz (Turkmenistan) pentru dezvoltarea unui camp de gaz natural condensat – Sovetabad 
45, inclusiv o intreprindere pentru procesarea si filtrarea gazului. 

In 1999 Rompetrol cumpara Rafinaria Vega, unicul producator de solventi de polimerizare, benzina 
de extractie, white spirits, diverse categorii speciale de bitum si catalizatori pentru sectoarele de 
procesare a titeiului si petrochimice. 

In anul 2000 este creat holding­ul Rompetrol Group B. V. care include firma Rompetrol si companiile 
asociate. Este achizitionata compania Petros (in prezent Rompetrol Well Services) – furnizor de 
servicii si echipamente (inchiriere) pentru sondare si foraj. In decembrie 2000 Rompetrol semneaza 
cu Fondul Proprietatii de Stat preluarea rafinariei Petromidia, devenind proprietar de­facto in ianuarie 
2001. 

La sfarsitul anului 2002 Rompetrol detinea in Romania 141 de benzinarii. Din acestea, 45 de unitati 
erau detinute de Rompetrol Downstream si 96 de benzinarii erau in sistem de franciza. 

1998  1999  2000  2001  2002  2003*  2004* 


ROMPETROL  0  0  0  80  141  160  190 
*estimari 

Benzinariile Rompetrol sunt amplasate cu preponderenta in partea de sud si sud­est a Romaniei, mai 
aproape de sursa de aprovizionare cu carburanti (raf. Petromidia).
www.primet.ro 

Rompetrol a ales varianta extinderii retelelor de benzinarii in franciza din lipsa capitalului necesar 
cresterii numarului de benzinarii proprii. Planul de extindere al benzinariilor Rompetrol prevede 
cresterea numarului acestora (atat prin achizitiile celor existente de la micii particulari, cat si prin 
marirea numarului de benzinarii in regim de franciza) la nivel national concomitent cu modernizarea 
celor existente. 

Politica de preturi ale benzinariilor Rompetrol este similara cu preturile practicate de Petrom. 

Rompetrol isi asigura desfacerea produselor petroliere prin intermediul a 5 depozite de produse 
petroliere: Brasov, Vatra Dornei, Simleul Silvaniei, Arad si Turnu­Severin. Alte 2 depozite sunt in 
constructie la Bucuresti si la Craiova. 

Rompetrol S.A. – rafinaria VEGA 

Rafinaria Vega a fost construita in 1904 si modernizata in anii 70 si in anul 1999. Rafinaria Vega este 
unicul producator de solventi de polimerizare, benzina de extractie, white­spirits, diverse categorii 
speciale de bitum si catalizatori pentru sectoarele de procesare a titeiului si petrochimic. 

In anul 2002, Societatea a participat la majorarea capitalului social al S.C. Rompetrol Rafinare – 
Complexul Petromidia S.A. Aporturile, atat in numerar, cat si in natura, au fost efectuate in temeiul 
art. 13 alin. 11 al Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii 
obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale, modificata, respectiv cu 
titlul de investitie efectuata in nume propriu de S.C. Rompetrol S.A. in calitate de societate afiliata a 
companiei The Rompetrol Group N.V. (fosta B.V.) ­ Olanda, in scopul realizarii obligatiilor de investitii 
prevazute in sarcina cumparatoarei The Rompetrol Group N.V. (fosta B.V.) ­ Olanda prin contractul 
de vanzare­cumparare de actiuni nr. 29/31.10.2000 incheiat cu Fondul Proprietatii de Stat. 

In schimbul aportului in numerar in valoare de 987.500.000 mii lei s­a emis un numar de 4.972.882 
actiuni care au fost atribuite S.C. Rompetrol S.A., iar in schimbul aportului in natura, aport constand in 
cladiri si constructii, echipamente tehnologice, utilaje, instalatii, echipamente de masura si control, 
mijloace de transport, alte mijloace fixe, precum si investitii in curs de natura categoriilor enumerate, 
in valoare neta reevaluata de 986.885.384 mii lei, s­a atribuit un numar de 5.079.706 actiuni. 

Obiectul principal de activitate al societatii 

Potrivit Actului Constitutiv al societatii comerciale Rompetrol S.A., domeniul principal de activitate il 
constituie prelucrarea titeiului, iar obiectul principal de activitate consta, de asemenea, in prelucrarea 
titeiului. Obiectul principal de activitate este completat cu obiecte de activitate secundare, printre 
care: extractia petrolului brut, extractia gazelor naturale, activitati de servicii anexe extractiei petrolului 
si gazelor naturale (exclusiv prospectiunile), alte activitati de servicii prestate in principal 
intreprinderilor etc. 

Vega livreaza rafinariei Petromidia benzina naphtha pentru procesarea ulterioara in vederea obtinerii 
de benzine auto, ERG, butan si catalizatori pentru instalatia de tratare cu hidrogen, VGO pentru 
instalatia de cracare catalitica. La randul sau, Petromidia poate livra rafinariei Vega n­hexane pentru 
producerea de hexane de calitate superioara. 

Vega prelucreaza titeiuri asfaltoase si fractiuni primite prin transfer de la alte rafinarii si produce: 
bitumuri de drumuri, de hidroizolatii si emulsii bituminoase; nafta; benzine de extractie si white­spirit; 
motorina; normal hexan; vaselina si unele fractiuni de uleiuri, solventi de polimerizare. 

Rafinaria Vega implementeaza un sistem integrat de management care vizeaza obtinerea 
certificarilor pentru ISO 9001:2000 (managementul calitatii), ISO 14001 (managementul mediului 
inconjurator) si BS 8800/SCC (protectia muncii si a sanatatii). 

Principalii clienti: 

Piata de desfacere pentru produsele petroliere a fost piata interna. Serviciile de extractie a petrolului 
si gazelor naturale, activitatea de servicii anexe extractiei de petrol si gaze precum si lucrarile de foraj
www.primet.ro 

si sondaj s­au executat exclusiv pentru export, principalele piete de desfacere fiind Libia si Ecuador. 
Echipamentele de foraj si sondaj au fost exportate in mare parte in Turkmenistan. 

In ceea ce priveste serviciile de management si cele de inchiriere, acestea s­au desfasurat doar pe 
teritoriul Romaniei. 

Vanzarile catre S.C. Rompetrol Rafinare S.A. (fosta S.C. Rompetrol Rafinare – Complexul Petromidia 
S.A.) din cursul anului 2002 reprezinta 18% din cifra de afaceri a societatii. Principala cauza a acestei 
evolutii este complementaritatea proceselor de productie a celor doua rafinarii. 

Principalii concurenti: 

Interni  S.N.P. PETROM S.A. (principalul concurent intern) 
S.C. RAFINARIA ASTRA ROMANA S.A. 
S.C. STEAUA ROMANA S.A. 
S.C. PETROTEL LUKOIL S.A. 
S.C. RAFO S.A. 
S.C. RAFINARIA DARMANESTI S.A. 
Externi (foraj si sondaj)  DRILLFLOR Ecuador 
NATIONAL WORKOVER&DRILLING Co. Libia 
Externi (produse petroliere)  REPSOL 
PETROPRODUCCION 

Principalii furnizori: 

Titei  S.N.P. PETROM S.A. 
Alte materii prime  S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. 

La sfarsitul anului 2002, principalele date din bilant si din contul de profit si pierdere sunt: 

mii lei 
Cifra de afaceri  4.326.608.116 
Profitul brut  405.820.191 
Profitul net  239.734.017 
Datorii totale  1.971.519.194 
Activ total  4.749.723.308 
Capital social  1.745.368.687 
Valoarea nominala  1.000 lei/actiune 
Nr. actiuni  1.745.368.687 

In anul 2002 Rompetrol S.A. a realizat o cifra de afaceri de 4.326.608.116 mii lei, cu un profit brut de 
405.820.191 mii lei, pentru care societatea a calculat un impozit pe profit de 166.086.174 mii lei. Cifra 
de afaceri realizata este cu 60,78% mai mare decat in 2001 (in termeni reali, la o rata a inflatiei de 
17,8% in 2002, cresterea cifrei de afaceri este de 36,5%). Cresterea profitului a fost insa mult mai 
spectaculoasa decat a cifrei de afaceri, la finalul anului 2002 inregistrandu­se un rezultat de 4 ori mai 
mare decat in aceeasi perioada a anului 2001, in termeni nominali. 

Profitul brut de 405.820.191 mii lei a fost generat in proportie de 96% din activitatea de exploatare 
(profit din exploatare de 5,4 ori mai mare decat in 2001), restul fiind obtinut din tranzactiile financiare 
(rezultatul din activitatea financiara s­a diminuat cu 47,9%).
www.primet.ro 

Imobilizarile corporale s­au diminuat cu 36,5% in 2002 fata de 2001, in principal datorita aportului in 
natura la capitalul social al S.C. Rompetrol Rafinare – Complexul Petromidia S.A. In 2002, 
imobilizarile financiare au crescut de aproximativ 3 ori fata de 2001, in principal ca urmare a 
participarii la majorarea capitalului social al S.C. Rompetrol Rafinare – Complexul Petromidia S.A. cu 
aporturi in natura in valoare neta reevaluata de 986.885.384 mii lei si cu aporturi in numerar in 
valoare de 987.500.000 mii lei. 

Activele circulante la 31 decembrie 2002, in suma de 779.002.521 mii lei, s­au diminuat cu 10% in 
comparatie cu anul trecut. 

Datoriile curente au crescut cu 62% fata de anul trecut, totalizand 1.845.446.315 mii lei la 31 
decembrie 2002. 

In cursul anului 2002 capitalul social varsat a fost majorat cu suma de 466.878.370 mii lei ca urmare 
a unor aporturi in numerar si diminuat cu suma de 537.365.500 mii lei ca urmare a anularii unui 
numar de 537.365.500 actiuni proprii detinute de Societate la ea insasi prin efectul fuziunii din anul 
2001. 

La data de 31 decembrie 2002, capitalul social subscris si varsat era de 1.684.690.887 mii lei 
reprezentand un numar de 1.684.690.887 actiuni autorizate subscrise si platite in intregime, la 
valoarea nominala de 1.000 de lei pe actiune. La aceeasi data, capitalul social subscris si nevarsat 
era de 60.677.800 mii lei, respectiv 60.677.800 actiuni la valoarea nominala de 1.000 lei pe actiune. 
Pentru acest aport varsamintele s­au efectuat in cursul anului 2002 de catre actionarul majoritar, The 
Rompetrol Group N.V., neexistand insa pana la data de 31 decembrie 2002 inregistrarea la Oficiul 
Registrului Comertului data fiind prelungirea termenului de exercitare a dreptului de preferinta stabilit 
de catre Consiliul de Administratie. In urma acestei majorari, The Rompetrol Group N.V. si­a marit 
procentul de participare de la 81.17% la 81.82%. 

Principalii indicatori sintetici: 

Pentru indicatorii calculati in functie de curs s­a avut in vedere o valoare a acestuia de 507 lei. 

Profit net pe actiune pe curs  27.09% 
Activ net pe actiune pe curs  313.96% 
Solvabilitate  2,41 
Lichiditate imediata  6,05% 
Rentabilitate  9,38% 
Solvabilitatea 
Se calculeaza dupa formula ACTIV TOTAL / DATORII TOTALE si are valoarea de 2,41, ceea ce 
arata capacitatea societatii de a­si acoperi datoriile totale din activele totale. Din activul total, ajustat 
cu diferenta dintre cheltuieli in avans si venituri in avans, 3.937.009.959 mii lei (82,9%) reprezinta 
active imobilizate, iar 779.002.521 mii lei (16,4%) active circulante. 

Lichiditatea 
Lichiditatea imediata = (TREZORERIE POZITIVA / DATORII CURENTE) x 100 = 6,05% atesta o 
capacitate mica a societatii de a acoperi datoriile curente din lichiditati. La sfarsitul anului 2002, 
societatea avea disponibilitati banesti in valoare de 111,6 miliarde lei si datorii curente de 1845,4 
miliarde lei. 

Lichiditatea curenta = [(IMOBILIZARI FINANCIARE+ACTIVE CIRCULANTE NETE +TREZORERIA 
NETA) / NR. ACTIUNI] / CURS x 100 = 218.69% 
Lichiditatea curenta este foarte buna, ceea ce denota un excedent de lichiditate raportat la cursul 
actual al actiunii. Pretul platit pe actiune este acoperit in totalitate de activ net lichidizabil, fiind un 
argument pentru cumpararea acestui titlu, insa trebuie atent analizati toti indicatorii financiari pentru a 
depista eventualele motivatii ascunse ce pot conduce la un curs scazut de tranzactionare. La analiza 
acestui indicator trebuie, obligatoriu, sa tinem cont si de posibila sezonalitate a productiei societatii,
www.primet.ro 

ce poate schimba radical valoarea indicatorului in perioada urmatoare. 

Profitabilitatea 
a. Profitabilitatea economica a activului: 
(PROFIT NET / ACTIV TOTAL) x 100 = 5,05%. 
Valoarea indicatorului reflecta o profitabilitate mica a activului total, capacitatea acestuia de a genera 
plus­valoare fiind totusi cu mult imbunatatita fata de anul precedent, datorita diminuarii activelor 
circulante si a imobilizarilor, concomitent cu majorarea profitului net. Trebuie tinut cont si de specificul 
activitatii societatii, caracteristica rafinariilor fiind valoarea mare a activelor imobilizate. 

b. Rentabilitatea investitiei 
(PROFIT NET pe actiune / CURS) x 100 = 27.09%. 
Profitul net pe actiune raportat la curs se situeaza cu mult peste rata inflatiei pe anul 2004. Valoarea 
acestui indicator indica faptul ca la actualul curs investitorii au posibilitatea sa cumpere active ce pot 
bonifica rate ale profitului situate cu mult peste rata inflatiei, ceea ce se constituie intr­o recomandare 
a investitiei in actiunile societatii. Totusi, datele privind profitul trebuie studiate pe un orizont mai mare 
de timp, stiut fiind faptul ca anumite activitati economice implica sezonalitate, ceea ce conduce la 
variatii puternice ale profitului societatii. De asemenea prognozele despre societate si cele referitoare 
la ramura economica in care aceasta actioneaza trebuie analizate foarte atent. 

Rentabilitatea exercitiului financiar 
R = (PROFIT BRUT / CIFRA DE AFACERI) x 100 = 9,38%. 
Si acest indicator s­a imbunatatit fata de anul precedent, ca urmare a cresterii mai accelerate a 
profitului decat a cifrei de afaceri, insa o valoare in jurul a 10% caracterizeaza o rentabilitate sub 
medie a exercitiului financiar. 

Gradul de evaluare al pietei 
Se calculeaza dupa formula (CAPITALIZARE BURSIERA / CIFRA DE AFACERI) x 100 si are 
valoarea de 20.45%. 
Acest indicator reflecta modul in care coteaza piata cifra de afaceri a societatii, sau cu alte cuvinte cu 
cat se cumpara cifra de afaceri realizata de companie pe piata bursiera. O valoare mai mica de 50% 
ne indica o subevaluare puternica a cifrei de afaceri, acest fapt putand fi explicat de una dintre 
urmatoarele cauze: o profitabilitate in suferinta, valori slabe ale solvabilitatii societatii sau o imagine 
mai putin favorabila a sectorul economic in care aceasta activeaza. In lipsa uneia dintre cauzele 
enumerate mai sus, valoarea acestui indicator poate fi considerata ca un factor favorabil unei 
recomandari de cumparare a actiunilor societatii. 

Un alt indicator este (ACTIV NET pe actiune / CURS) x 100 care, in cazul Rafinariei VEGA are 
valoarea de 313.96%. 
Activul net pe actiune raportat la curs are o valoare pozitiva iar cursul de tranzactionare este la o 
valoare mult mai mica decat activul net. Pretul platit de investitor pentru achizitionarea unei actiuni 
este inferior valorii de lichidare a societatii, cumparatorul beneficiind de un “discount” semnificativ la 
cumparare. Aceasta situatie este una des intalnita pe piata bursiera autohtona si ea tine mai mult de 
gradul de dezvoltare a pietei decat de performantele intrinseci ale societatii. Media acestui indicator 
se situeaza in jurul a 100%, din acest punct de vedere valoarea indicatorului in cazul de fata, poate fi 
considerata ca un important factor al unei recomandari de cumparare a actiunilor societatii. 
Activul net pe actiune al societatii este in valoare de 1592 lei. 

Eficienta activului 
Se calculeaza dupa formula (CIFRA DE AFACERI / ACTIV TOTAL) x 100 si releva gradul in care 
activele societatii realizeaza activitate economica (numarul de rotatii ale activului). O valoare de 
91,09% indica faptul ca activul total a participat la mai putin de un ciclu de productie in cadrul 
exercitiului financiar. Durata medie a unei rotatii este de 400 zile.
www.primet.ro 

Situatia echilibrului financiar al societatii: 

mii lei 
FOND DE RULMENT  ­1.032.732.966 
NECESAR DE FOND DE RULMENT  ­909.915.015 
TREZORERIA NETA  ­122.817.951 

Datele de mai sus indica o situatie nefavorabila a echilibrului financiar, caracterizata prin dificultati in 
asigurarea surselor proprii de finantare pe termen lung, la care se adauga un grad mare de 
indatorare pe termen scurt. 

Fondul de rulment negativ se datoreaza in principal cresterii participatiilor la alte societati din grup cu 
1586,6 miliarde lei (aproximativ 3 ori) si nu unei supradimensionari a imobilizarilor corporale (acestea 
s­au redus cu 36,5%, prin aport in natura la Rompetrol Rafinare, aport inregistrat in capitolul 
imobilizari financiare). Aceasta crestere a imobilizarilor financiare a avut loc ca urmare a urmatoarelor 
evolutii: 

­ majorarea capitalului social al Rompetrol Rafinare; 
­ achizitia a 49% din actiunile Lumbaqui Ltd., societate inregistrata in Bahamas care este implicata in 
activitati de explorare si proiductie a titeiului in Ecuador, care are rezerve estimate de titei de 
aproximativ 125 milioane barili. Pretul platit este de 14,5 milioane USD. 
­ achizitia de titluri de participare in valoare de 94,74 miliarde lei la Uzina Termoelectrica Midia, prin 
conversia in actiuni a creantelor fata de aceasta societate. 

Capitalurile proprii si datoriile pe termen lung, ca surse de finantare, s­au majorat fata de anul 2001, 
cu influente pozitive asupra fondului de rulment. Majorarea lor nu a putut sa acopere insa cresterea 
imobilizarilor totale, de unde deficitul de fond de rulment. Capitalurile proprii s­au majorat pe seama 
rezervelor si a rezultatului net, iar datoriile cu scadenta mai mare de 1 an au crescut prin esalonarea 
majorarilor la plata aferente datoriilor fiscale pe o perioada de 4 ani, in vederea scutirii la plata cu 
75%, conform Conventiei nr. 173/2002 incheiata cu Ministerul Finantelor Publice. 

La nivelul al doilea al bilantului, valoarea negativa a necesarului de fond de rulment se datoreaza 
devansarii activelor realizabile (stocuri si creante) de catre datoriile curente nefinanciare (datorii 
comerciale si fiscale). Din totalul de 1611,5 miliarde lei cat reprezinta aceste datorii, 1015 miliarde lei 
sunt datorii comerciale (de 2,5 ori mai mari decat in 2001). Societatea beneficiaza astfel de o 
creditare intr­o proportie semnificativa din partea furnizorilor, insa pe termen lung aceasta situatie ii 
poate afecta activitatea comerciala. Trebuie mentionat faptul ca, din totalul datoriilor comerciale, un 
procent de 47% sunt catre partile afiliate, deci nu sunt de natura a periclita buna aprovizionare a 
societatii in viitor. Durata medie de achitare a acestor datorii este de 135,9 zile. 

Stocurile societatii la finalul anului 2002 sunt in valoare de 425,4 miliarde lei, cu 84,8% mai mari 
decat in 2001. Cresteri mari se inregistreaza la materii prime si materiale si la produse finite. Durata 
medie de rotatie a stocurilor este de 35,8 zile. 

Creantele societatii in aceeasi perioada sunt in valoare de 241,9 miliarde lei, cu 45,1% mai mici decat 
la finalul anului 2001, ca urmare a conversiei in actiuni a creantelor detinute de societate la Uzina 
Termoelectrica Midia, dar si a preocuparii manageriale de recuperare a creantelor. Durata medie de 
rotatie a acestora este de 23 de zile. 

In afara de datoriile comerciale si fiscale pe termen scurt, societatea inregistreaza la finalul anului 
2002 si datorii bancare, in suma de 234.421.487 mii lei (6.997.656 USD), corespunzator unei linii de 
creditare deschisa pe termen scurt la HVB Bank Romania, cu limita maxima de 7.000.000 USD. 
Astfel, in conditiile inregistrarii de lichiditati aflate la dispozitia societatii in valoare de 111.603.536 mii 
lei, reprezentand atat numerar cat si investitii financiare pe termen scurt, a rezultat trezorerie neta 
negativa. 

Numerarul inregistrat la finalul anului 2002, de 49,47 miliarde lei este cu 147,4 miliarde lei mai mic 
decat in aceeasi perioada a anului precedent, datorita iesirilor de numerar din activitatea de investitii,
www.primet.ro 

in valoare de 1971,09 miliarde lei (ca urmare, in principal, asa cum am aratat, a achizitiilor de 
imobilizari financiare), iesiri care nu au putut fi acoperite de intrarile de numerar din activitatile de 
exploatare si finantare, in valoare de 1344,1 miliarde lei si, respectiv, 479,6 miliarde lei. 

Politica de dividend 
lei 
1999  2000  2001  2002 
Profit net/actiune  15.775,7  3182  33,37  137,35 
Dividend brut/actiune  ­  1539,9  0  30 

Valoarea dividendelor aferente anului 2000 a fost de 8.502.819 mii lei. Adunarea Generala Ordinara 
a Actionarilor Societatii intrunita in sedinta din data de 30.04.2002 a hotarat nedistribuirea de 
dividende pentru exercitiul financiar al anului 2001. Valoarea dividendelor pentru anul 2002 este de 
30 lei pentru o actiune cu o valoare nominala de 1.000 lei, in total 52.361.060 mii lei. 

Structura actionariatului 

The Rompetrol Group N.V.  1.428.109.522 actiuni  81,82% 


ALTI ACTIONARI  317.259.165 actiuni  18,18% 

Numarul total al actionarilor la data de 31.12.2002 era de 3.598. 

La data de 31.12.2002, societatea detinea actiuni la urmatoarele societati comerciale: 

Societate  Procent 
S.C. Palplast S.A. Sibiu  97,28 
S.C. Rompetrol Downstream S.A.  47,05 
S.C. Ecomaster ­ Servicii Ecologice  0,5 
S.C. Rompetrol Logistics S.A.  17,95 
S.C. Astra Investitii Imobiliare S.A..  83,91 
S.C. Rompetrol Sport S.A.  99,6 
Societatea de Asigurare Reasigurare ARDAF 
3,32 
S.A. 
S.C. Trapez Invest S.A.  13,92 
S.C. Rompetrol Rafinare S.A.  7,29 
S.C. Rom Oil S.A.  63 
S.C. Uzina Termoelectrica Midia S.A.  22,16 
Lumbaqui Ltd.  49 

In urma participarii la majorarea capitalului social al Rompetrol Rafinare S.A., mentionata mai sus, 
societatea Rompetrol S.A. ­ Rafinaria VEGA detine acum un numar de 10.668.237 actiuni, 
reprezentand 14,44% din numarul total de actiuni emise de Rompetrol Rafinare S.A.
www.primet.ro 

Analiza cursului de tranzactionare 

Concluzii 

Puncte tari: 
­Cresterea spectaculoasa a profiturilor fata de anul precedent; 
­Pozitia de unic producator intern pentru anumite produse aflate in portofoliul societatii; 
­Activitate intensa la export, mai ales in domeniul lucrarilor de foraj si sondaj; 
­Societatea beneficiaza de esalonarea majorarilor aferente datoriilor fiscale pe o perioada de 4 ani; 
­Societatea face parte dintr­un grup complet integrat pe verticala, fiindu­i astfel asigurate atat o parte 
din materiile prime cat si piata de desfacere; 
­Valoarea mare a activului net. 

Puncte slabe: 
­Situatie nefavorabila a echilibrului financiar; 
­In ciuda profitului in crestere, indicatorii de profitabilitate/rentabilitate au valori sub medie. 

Oportunitati: 
­Patrunderea pe noi piete de desfacere. 

Amenintari: 
­Concurenta straina; 
­Concurenta autohtona a SNP Petrom, in special in conditiile privatizarii acesteia. 

Sursele din care au fost preluate date in vederea intocmirii acestui raport sunt: 
­Bilantul contabil incheiat la 31 decembrie 2002 + anexe; 
­Contul de profit si pierdere la 31 decembrie 2002 + anexe; 
­Raport Anual conform Regulamentului CNVM nr.2/1996 pentru exercitiul financiar 2002; 
­Raport de gestiune privind activitatea din 2002; 
­Alte surse (presa, internet etc.).
www.primet.ro 

Pentru o analiza mai detaliata a societatii, contactati Prime Transaction. 

© 2003 Prime Transaction S.A.

S-ar putea să vă placă și