Sunteți pe pagina 1din 4

Anul școlar 2013-2014

Probă de evaluare sumativă lamatematică , clasa a III-a


Numele, prenumele_____________________________________________ Data 07 mai
1. Ordonează descrescător numerele :
635 , 197 ,638 ,653 , 681 , 179 , 604 , 650 , 36 , 300 . L012
________________________________________________________________________

2. Calculează :
a. 416 -237 +94 -205 +142 L01234

b. 444 :2 x3 :6 x5 L01234

3. Scrie prin exercițiu și calculează :


a.Mărește cu 106 cîtul numerelor 248 și2 _________________________________________________ L012
b.Micșorează cu 185 jumătatea numărului 640 _____________________________________________ L012
c.Micșorează de 3ori suma numărului 317 și a predecesorului său ______________________________ L012

4. Află numerele necunoscute :


a) b x 4 =484 b) 3x d = 390 c) 802 : z = 2 d) n : 7 = 103, rest1 L01
L01
L01
L01

5. Determină ordinea efectuării operațiilor , apoi calculează :


L0123
185 + ( 102 - 33 ) : 3 =

6. Rezolvați problema cu justificări și efectuați schema :


În parcul din sat cresc în total 985 de sălcii , stejari și brazi . Sălcii și stejari sînt în total 607. Stejari și
brazi sînt în total 596. Aflați cîți copaci de fiecare fel sînt .
Schema :
Sălcii L01
Stejari
Brazi
Rezolvare :

L0123

L01
Răspuns _________________________________________________________________
7. Rezolvă problema şi scrie răspunsul deplin.
Într-un coş erau mere şi prune, în total 23 de fructe. Mere erau cu 5 mai
puţine decît prune. Cîte mere erau în coş?
Schema:

L02

Rezolvare cu justificări:
L012
L012
L012

L01
Răspuns : ______________________________________________________

8. Calculează şi completează tabelul.


L01

Cantitatea Preţul Costul L01


(bucăţi) (lei) (lei)
Ilustrate 9 12

Pixuri 3 84

L01

9.Rezolvă problema cu plan și prin exercițiu .


La o crescătorie de păsări sînt 142 de găini și 163 de găște . Cîte aripi au în total păsările din crescătorie ?
Schema :

L012
L012
Rezolvare cu plan :

L01
L01

Exercițiul problemei : _______________________________________


Răspuns :______________________________
SUCCESE !
Punctaj total :_______
Nota :______