Sunteți pe pagina 1din 2

SC ………………………… SRL

Sediu social :………………………………………………………..


CUI …………………….. J…………………………..

DECIZIE,
de incetare a suspendarii contractului individual de munca
Nr. 7 / 25.04.2019

Administratorul SC ....................... SRL, d-nul .................................

Avand in vedere ca salariata ...................................... angajata in functia de lucrator


comercial in cadrul SC ........................... SRL, a solicitat incetarea suspendarii
contractului individual de munca pentru ingrijirea copilului pana la varsta de 2 ani,
potrivit careia salariata urmeaza sa-si reia activitatea, si

In temeiul art.51 lit a) din Codul Muncii si in aplicarea art.1 alin.1, art.5 alin.1 din OUG
148/2005,

DECIDE:

Art.1. Incepand cu data de 29.04.2019 inceteaza suspendarea contractului individual de


munca nr.12/30.03.2015 al salariatei ....................................., avand functia de lucrator
comercial in cadrul SC ..................................... SRL, salariata reluindu-si activitatea.

Art.2. Prevederile prezentei decizii de incetare a suspendarii urmeaza a fi comunicate


salariatei.

Reprezentant legal,
-------------------------------------

Subsemnata ................................................................. avand functia de lucrator comercial in


cadrul SC ..................................... SRL am luat la cunostinta de prezenta decizie.

Data 25.04.2019 Semnatura ................................


Nr.20/25.04.2019

Domnule administrator,

Subsemnata ............................................, angajata la SC ................................... SRL, in


functia de lucrator comercial fiind in concediu pentru ingrijirea copilului si avand
contractul de munca suspendat conform art.51, alin.1, lit. a) din Codul Muncii, doresc
reluarea activitatii din data de 30.04.2019.

Va multumesc

Semnatura Data
25.04.2019

S-ar putea să vă placă și