Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECȚIE

DATA: 16.05.2017
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială ,,Ovidiu Drimba``Lugasu de Jos
ÎNVĂȚĂTOAREA: Ardelean Andreea
OBIECTUL: Comunicare în Limba Română (CLR)/ Limba și literatura română
CLASA a II-a a IV- a
SUBIECTUL Valea cu fluturi, cu păsări și cu flori după La cireșe, după Ion Creangă
Fănuș Neagu
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE ,,Copilăria cea veselă și nevinovată” ,,Amintiri din copilărie”
TIPUL DE LECȚIE Mixtă Mixtă
FORMA DE REALIZARE Activitate integrată Activitate integrată
DISCIPLINE INTEGRATE -Muzică și mișcare (MM) -Muzică și mișcare (MM)
-Arte vizuale și abilități practice (AVAP) -Arte vizuale și abilități practice (AVAP)
COMPETENȚE SPECIFICE CLR Limba română
1.1 Identificarea semnificației unui mesaj oral 3.1Formularea de concluzii simple pe baza
din texte accesibile variate lecturii textelor informative sau literare;
2.1 Formularea unor enunțuri proprii în situații
4.4. Povestirea pe scurt a unei secvenţe dintr-o
concrete de comunicare
4.1 Scrierea de mesaje, în diverse context de poveste/ dintr-un film/ desen animat / a unei
comunicare. activităţi/ a unei întâmplări imaginate/trăite
MM MM
2.1 Cântarea în colectiv,în grupuri mici și 2.1. Cântarea individuală, în mici grupuri, în
individual, asociind dirijatul intuitiv. colectiv, însoţită de elemente de mişcare cu
AVAP diferenţieri expressive.
2.1. Realizarea de creații funcțonale sau AVAP
estetice folosind materiale și tehnici elementare 2.2. Realizarea de compoziții la alegere,
diverse. valorificând potențialul expresiv al limbajului
plastic
OBIECTIVE OO1:-să povestescă oral o întâmplare văzută; OO1:-să scrie propoziții corecte;
OPERAȚIONALE OO2:- să intoneze un cântecel învățat; OO2:- să intoneze un cântecel învățat;
OO3:- să citescă corect și conțtient; OO3:-să citească corect și conștient;
OO4:-.să răspundă la întrebări; OO4:-să realizeze harta textului.
OO5:- să rezolve corect fișa de lucru; OO5:-să realizeze un tablou, care redă conținutul
OO6:-să realizeze un tablou despre textul textului.
studiat. .
METODE ȘI PROCEDEE Metoda R.A.I., conversașia, explicația, metoda Citirea, exercițiul, metoda ciorchinelui.
cadranelor, metoda floare de lotus.
MIJLOACE DE ÎNVĂȚARE Flipchart, fișe de lucru, minge, jetoane, planșe Fișe de lucru, caiet.
cu metode, caiet.
FORMA DE ORGANIZARE În cerc, frontală, individuală. În cerc, frontală, individuală.
DESFĂȘURAREA LECȚIEI
ETAPELE O CONȚINUTUL LECȚIEI ETAPELE OO CONȚINUTUL LECȚIEI EVALUARE
LECȚIEI / O CLASA A II-A LECȚIEI / CLASA A IV-A
DOZARE DOZARE
TIMP TIMP

1.Moment Activitate directă 1.Moment Activitate directă


organizatoric/ -Se asigură condițiile optime organizatori -Se asigură condițiile optime
5` pentru desfășurarea activității; c pentru desfășurarea activității;
-Aerisirea sălii de clasă / 5`
-Pregătirea materialelor necesare
desfășurării activității

2.Verificarea O1 Activitate directă 2.Verificarea O1 Activitate directă -Se apreciază


cunoștințelor -Orele trecute am exersat cunoștințelo -Scrie 2 propoziții cu cuvântul verbal copiii
teoretice și a povestirea unor întâmplări trăite r teoretice și ,,primăvara”
temei pentru sau observate, așadar pentru a temei
acasă / 5` verificarea cunoștinșelor, voi pentru acasă -Metode și procedee:
prezenta un filmuleț cu o / 5` -exercițiul
întâmplare. -Mijloace de învățământ:
-caiet
-După vizualizarea întâmplării, -Forme de organizare:
copiii se așază în cerc. -individual
-Povestim întâmplarea văzută, cu
ajutorul unei mingi. Elevul care
ține mingea în mână formulează o
propoziție, după care o aruncă,
continuăm tot așa, până ajungem
la finalul povestirii întâmplării.
-Se verifică cantitativ tema.
-Metode și procedee:
-metoda R.A.I.
-Mijloace de învățământ:
-minge, calculator
-Forme de organizare:
-frontală, în cerc
3. Pregătirea O2 Activitate directă 3.Pregătirea O2 Activitate directă
psihologică/ -Dragi copii, în drum spre școală psihologică/ -Dragi copii, în drum spre școală
5` am găsit un fluturaș rănit și mă 5` am găsit un fluturaș rănit și mă
gândeam că am putea s-o gândeam că am putea s-o
înveselim cu un cântecel. înveselim cu un cântecel.
-Să cântăm cântecelul -Să cântăm cântecelul
,,Primăvara” ,,Primăvara”
-După intonarea cântecelului voi -După intonarea cântecelului voi
adresa următoarele întrebări adresa următoarele întrebări
copiilor: copiilor:
1. Despre ce am cântat? 1. Despre ce am cântat?
2. Ce peisaj ne descrie acest 2. Ce peisaj ne descrie acest
cântecel? cântecel?
-Am cântat foarte frumos precis -Am cântat foarte frumos precis
că am reușit să înveselim că am reușit să înveselim
fluturașul! fluturașul!

-Metode și procedee: -Metode și procedee:


-conversația, cântecul. -conversația, cântecul
-Mijloace de învățământ: -Mijloace de învățământ:

-Forme de organizare: -Forme de organizare:


frontal frontal
4.Anunțatrea Activitate directă 4. Activitate directă
temei și a -Azi vom citi un alt text din Anunțarea -Azi vom citi un nou text,
obiectivelor/1 manual, ,,Valea cu fluturi, cu temei și a ,,Amintiri din copilărie” de Ion
` păsări și cu flori după Fănuș obiectivelor / Creangă, după care vom întocmi
Neagu. 1` harta povestioarei.
-Vom analiza textul și vom .
rezolva fișe de lucru.

5.Însușirea Activitate indirectă 5.Însușirea Activitate indirectă -Se apreciază


noilor -Vom audia textul. noilor -Elevul va citi textul în gând, elevii verbal
cunoștințe/ -Citim textul în gând apoi în lanț. cunoștințe / după care va citi și cu voce tare.
10` 10`
Activitate directă -Metode și procedee:
-Explicăm cuvintele necunoscute: -explicația, citirea
O4 pridvor și voal. -Mijloace de învățământ:
- fișe de lucru.
-Dacă tot am vorbit despre flori, -Forma de organizare
v-am pregătit și eu una, dar -frontal, individual.
trebuie să o asamblați voi.
Problema este că nu vă pot da
petalele doar după ce rezolvați O3
corect exercițiile găsite în
plicurile de pe tablă.
-Plicurile conțin următoarele
indicații:
1.Numește un coleg care să
citească enunțul care înfățișează
Luna și un alt coleg care să
citească enunțul rostit de pitic.
2. Citiți textul pe roluri.
3. Găsește un alt titlu potrivit
textului.
4. Transcrie-ți enunțul care
conține o enumerare.
5. Selectează, din text, elemente
reale și elemente imaginare.
-BRAVO

-Metode și procedee:
-metoda Floare de lotus, explicația
-Mijloace de învățământ:
- Planșă, manual, caiete
-Forme de organizare:
-frontal.
6.Fixarea O5 Activitate indirectă 6. Fixarea O4 Activitate directă -Aprecieri
cunoștințelor/ -Fixarea cunoștințelor se cunoștințelo -Se completează harta verbale
10` realizează printr-o fișă de lucru r/ textului(Anexa 1).
(Anexa1). 10`
-Metode și procedee:
-Metode și procedee: -conversația, explicația,
- conversația, metoda cadranelor ciorchinele
-Mijloace de învățământ: -Mijloace de învățământ:
-fișă de lucru -fișă de lucru
-Forme de organizare: -Forma de organizare
-individual. - frontal.
7. Evaluare/ O6 Activitate directă 7. Evaluare/ O5 Activitate indirectă
Aprecieri -Numesc un copil care să Aprecieri -Evaluarea se realizază rin
5` concentreze cele învățate într-o 5` exprimarea părerii elevului
singură propozițe. despre textul studiat.
-Apreciez copiii pentru rezolvarea .
cu succes a fiecărei cerințe.
- Fiecare copil primește o surpriză -Metode și procedee:
(flori, fluturi, păsări) pe care îl -exercițiul
lipește pe un panou. (Prin lipirea -Mijloace de învățământ:
acestora se va realiza o vale cu -caiet
flori, fluturi și pasari). -Forma de organizare
-individual, frontal
Metode și procedee:
- explicația, lipirea.
-Mijloace de învățământ:
-flori, fluturi și păsări autocolante.
-Forme de organizare:
-frontală
8. . Tema Activitate directă 8. Tema -Temă: exersarea citirii
pentru acasă. -Copiii își notează tema pentru pentru
Indicații acasă în caietele de clasă. acasă.
pentru Indicații
studiul pentru
individual/ studiul
2` individual/
2`
9. Încheierea -Ne-am descurcat foarte bine și 9.Încheierea Activitate directă
lecției/ 2` mă bucur că ați fost activi toată lecției/ 2` -Se fac aprecieri asupra modului
ora. de desfășurare al activității.

S-ar putea să vă placă și