Sunteți pe pagina 1din 2

CURRICULUM VITAE

Date personale
Nume-prenume: AVASILOAEI BOGDAN
Adresa: Ion Creanga nr. 19, bl. H1, sc. B, et. 4, ap. 17, Iasi
Telefon: 0758338082, email: bogdanavasiloaei@yahoo.com
Locul şi data nasterii: Iasi – 27/10/1987
Stare civila: necasatorit

Studii
• 2003-2007 - Liceeul „Dumitru Mangeron” Iasi
• 2010-2014 Universitatea Petre Andrei, Facultatea de Drept

Diplome obtinute:

1. Certificat de competente profesionale Tehnician prelucrari mecanice


2. Diploma bacalaureat

Competente profesionale dobandite

1.Comunicare interactiva la locul de munca


2.Aplicarea formei de lucru in echipa
3.Aplicarea normelor de protectie a muncii, PSI si protectie a mediului
4. Bune abilitati de lucru cu documentele si numerarul
5.Verificarea starii de functionare a utilajelor, echipamentelor si instalatiilor
6.Competente si cunostinte de utilizare a PC: Microsoft Office Word, Internet
Explorer, instalare windows, instalari programe
7.Utilizarea documentatiei tehnice pt. Stabilirea caracteristicilor
tehnico-functionale ale echipamentelor, masinilor si utilajelor de prelucrari
mecanice
8.Organizarea procesului de productie si a muncii
9.Permis conducere categoria B, data obtinerii 11/08/2008

Experienta Profesionala

2008- 2010 Fabrica ceramica Meridiana Italia


08/2012 –09/2015 Operator calculator si retele Public Bet
09/2015- 01/2019 Lucrator comercial Fortuna pariuri sportive
Responsabilitati:
- Informarea clientilor cu privire la serviciile oferite, regulamentul de joc,
campanii promotionale;
- Cresterea vanzarilor si a numarului de clienti;
- Acceptarea si validarea tichetelor de pariere;
- Incasarea si gestionarea numerarului pentru vanzarea serviciilor si
produselor companiei;
- Intocmirea zilnica a documentelor financiar-contabile;
- Crearea unui mediu agreabil pentru clienti.

Aptitudini

• Posibilitatea de a lucra in week-end si peste program


• Ma adaptez usor la conditiile de munca
• Invat lucruri noi si imi formez usor noi deprinderi profesionale
• Dornic sa invat mereu lucruri noi si sa ma pot dezvolta profesional

Limbi străine

Engleza- scris, citit, vorbit (mediu)


Italiana- scris, citit, vorbit (mediu)