Sunteți pe pagina 1din 3

Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Alexandra-Angela Crihană


Campus Tudor Vladimirescu, Bulevardul Tudor Vladimirescu 111, 700560 Iași (România)
(+40)767171341
crihanaalexandra@yahoo.com

Data naşterii 16/02/1995 | Naţionalitatea română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

25/06/2018–30/09/2018 House maid cleaning services


The Montreal Cleaners
1200 Avenue McGill College #1100, QC H3B 4G7 Montreal (Canada)
https://www.themontrealcleaners.ca/

Asigurarea tuturor proceselor cu privire la efectuarea și întreținerea curățeniei.


Efectuarea zilnică a curățeniei în condiții corespunzătoare spațiului repartizat.

Tipul sau sectorul de activitate Alte activităŢi de servicii

06/11/2017–22/12/2017 OPERATOR Sondaje de opinie


Ipsos SA
Strada Iarmaroc, nr. 44, Iași (România)
https://www.ipsos.com/ro-ro

Realizarea sondajelor de opinie telefonic, pe baza chestionarelor standardizate (cu întrebări


prestabilite), pe teme generale referitoare la servicii și bunuri de larg consum.

Tipul sau sectorul de activitate Alte activităŢi de servicii

10/07/2017–30/09/2017 Recepționer
Hotel Parc Tecuci
Bulevardul Victoriei, nr. 32, 805300 Tecuci (România)

Activităţi principale:
• preluarea şi înregistrarea rezervărilor de la clienţi;
• primirea şi cazarea clienţilor;
• întocmirea actelor necesare cazării clienţilor (contracte de turism, urmărirea şi încasarea plăţilor);
• promovarea serviciilor oferite clienţilor;
• soluţionarea eficientă a tuturor solicitărilor înregistrate;
• medierea conflictelor şi rezolvarea reclamaţiilor clienţilor.

Tipul sau sectorul de activitate Servicii de cazare şi restaurante

15/07/2016–24/09/2016 Ajutor ospătar


Piscina Municipal de Monzón, Monzón (Spania)

Activităţi principale:
• aranjarea și supravegherea meselor din punctul de vedere al aspectului, facilităților, curățeniei și
igienei

9/4/19 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 3


Curriculum vitae Alexandra-Angela Crihană

• debarasarea meselor și pregătirea acestora pentru clienții următori


• servirea exemplară a clienților
• asigurarea condițiilor optime de curățenie în sala de mese

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

01/10/2017–Prezent
Facultatea de Geografie și Geologie
UAIC Corp B, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, nr. 20A, Bulevardul Carol I, 700506 Iași
(România)
http://www.geo.uaic.ro/ro/

Specializarea: Turism și Dezvoltare Regională

01/10/2014–03/07/2017 Geografia Turismului


Facultatea de Geografie și Geologie
UAIC Corp B, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, nr. 20A, Bulevardul Carol I, 700506 Iași
(România)
http://www.geo.uaic.ro/ro/

Lucrarea de licență cu tema:


Activitățile turistice din Municipiul Galați, reprezentând un studiu privind activitățile turistice din
Municipiul Galați, evidențiindu-se trăsăturile generale ale turismului, regionarea geografică a ariei de
studiu cât și tipologia activităților practicate.

01/09/2010–15/06/2014 Filologie- Jurnalism


Colegiul Național ”Calistrat Hogaș”
Strada Costache Racoviță 20, 805300 Tecuci (România)
http://www.cnchogastecuci.ro/

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

Limbile străine ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE


Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie
engleză B1 B1 A2 A2 A2
Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare Spirit de echipă, capacitate de adaptare sporită, comunicare, seriozitate, capacitate de asimilare de
noi informații și abilități, disponibilitate pentru implicare în activități socioculturale, competențe
dobândite în urma realizării proiectelor de grup în cadrul universității.

Competenţe -Capacități decizionale și spirit organizatoric


organizaţionale/manageriale - Punctualitate, capacitatea de a lua decizii în condiții de stres
- Lucru în echipă
-Comportament adecvat
-Dorința de a învăța continuu

9/4/19 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 3


Curriculum vitae Alexandra-Angela Crihană

Competenţe dobândite la locul de - Comunicare, punctualitate, responsabilitate, seriozitate


muncă

Competențele digitale AUTOEVALUARE

Procesarea Creare de Rezolvarea de


Comunicare Securitate
informaţiei conţinut probleme

Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator


experimentat experimentat experimentat experimentat independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Alte competenţe O bună stăpânire a programelor: Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Publishare, Adobe Illustrator,
Philcarto

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Târgul de turism și tradiții Proiectul reprezintă o aplicație didactică, constând în simularea unui târg de turism, şi presupune
moldovenești organizarea unor standuri de promovare turistică pe localităţi sau regiuni geografice.
Standurile au fost amenajate cu materiale demonstrative, cum ar fi: pliante, postere, produse
artizanale, mâncăruri tradiţionale etc.

Practică de specialitate Desfășurarea activităţii la Stațiunea de cercetare și practică studențească ”Simion Mehedinți”,
Tulnici – Vrancea, în vederea consolidării cunoştinţelor teoretice şi formării abilităţilor necesare pentru
a le aplica în concordanţă cu specializarea.
În cadrul Facultății de Geografie și Geologie, Iași

Proiecte Publicație: „Jurnalul nostru” – publicaţie de informare şi opinie al elevilor de la Colegiul Național
Calistrat Hogaș Tecuci.
Diplomă de participare.

Alte informații:Hobby-uri citit, drumeții, călătorit

9/4/19 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 3