Sunteți pe pagina 1din 2

GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE

,,SĂ ŞTII MAI MULTE ,SĂ FII MAI BUN’’


SĂPTĂMÂNA 4- 8 .04. 2016

Nr. Denumirea Obiective. Modalitati de Loc de Evaluare Dat Responsabil,


crt. activităţii Elevul va fi capabil : desfasurare desfăşurare a participanţi,
invitaţi

O1- sa identifice cuvintele date; - impartirea cuvintelor pe - sala de - afisarea


O2- sa redea literele componente categorii de dificultate; clasă clasamentului Prof. .......
ale fiecarui cuvant; - fiecare elev alege bilete si
1 recunoaste literele fiecarui Elevii claselor
SPELLING O3- formarea deprinderilor de cuvant; V-VIII
citire corectă, conştientă şi - castigator e desemnat
CONTEST expresivă; ultimul eliminat

O4- să dezvolte sentimentul de


competiţie, întrajutorare şi
respect reciproc;

O1- stimularea interesului pentru


o alta cultura; - elevii formeaza grupe - sala de - aprecierea Prof. .........
”THE O2- sa recunosca versurile unei impreuna cu care sa clasă echipei sau
SOUND OF melodii interpreteze melodii elevului care a Elevii claselor
MUSIC” O3- să dezvolte sentimentul de -fiecare grupa alege o interpretat cel I-VIII
2 competiţie, întrajutorare şi melodie din lista de melodii mai corect o
Karaoke respect reciproc;; -elevii interpreteaza melodie
contest O4- încurajarea copiilor în melodiile incercand sa
vederea participării la activităţi respecte acuratetea
de echipă; versurilor.
O5- să –şi formeze deprinderi de
muncă în echipă; -materiale utilizate; laptop,
video-proiector
O1- stimularea interesului fata de - vizionarea filmului “Pe - sala de - rezumarea
cultura si istoria franceza; aripile vântului”, adaptare clasă; filmului vizionat Elevii claselor
,,Gone with O2- realizarea unei educaţii dupa romanul lui xxxxxxx -discutii V-VIII
3 the Wind” artistice şi estetice
O3- să cunoască importanţa - materiale utilizate: laptop,
Vizionare film evenimentelor istorice; videoproiector
O4- să manifeste spirit empatic;

O1- realizarea unei bune educaţii - joc de rol- dramatizarea - sala de - discutii Prof…….
CLUBUL civice şi comunitare; unei situatii sociale clasă;
O2- realizarea unei educaţii - elevii se transpun Elevii claseilor
BUNELOR estetice; situatiilor date I - VIII
4 O3- formarea deprinderilor de comportandu-se dupa cum
MANIERE conduit corecta; considera ei corect
O4- dezvoltarea creativitatii; - verificarea in “Codul
bunelor maniere” a
conduitei corecte