Sunteți pe pagina 1din 1

SUBIECTUL al II-lea

Prezintă în minim 50 de cuvinte rolul notaţiilor autorului în următorul fragment.

Fragmentul citat din „Ultima oară „ de Mihail Sebastian, face parte dintr-un text dramatic
, fiind structurat pe acte şi scene, pentru a putea fi prezentat în faţa spectatorilor..(Actul I ,
Scena I )
De asemenea ,modul de expunere predominant este dialogul scenic redat prin replici,
precedate de numele personajelor care le rostesc : VOICU şi NIŢĂ .
Scena are loc in redactia ziarului DEŞTEPTAREA .Personajul VOICU ,dormitează cu
capul pe masă , în timp ce prin fereastra deschisă se aud strigătele vânzătorilor de ziare .
NIŢĂ îi aduce lui VOICU ce continuă să stea cu capul pe masă, un exemplar proaspăt tipărit
al ziarului , care are mirosul specific al cernelii de tipar.
Ca marcă a genului dramatic ,în acest fragment, un rol foarte important îl au
didascaliile, adică notaţiile autorului , care la început prezintă indicaţii de scenografie
asupra locului unde se desfăşoară scena dramatică: Redacţia ziarului Deşteptarea. In
dreapta pianului, o uşă de intrare . etc
De asemenea , Scena I se deschide cu o altă indicaţie privind decorul şi cadrul scenografic :
Dimineaţă de vară. Soare mult. Ferestre deschise. Voicu la masa din dreapta doarme sau
numai dormitează … Se aude doar prin ferestrele deschise rumoarea surdă a străzii…
izbucnesc strigătele vânzătorilor de ziare …Intră NIŢĂ ,servitorul ,cu un teanc de ziare …
Indicaţiile de autor ,în acest fragment fac de asemenea precizări privitoare la atitudinea
personajelor :
VOICU (mormăind ) …, NIŢĂ …(freacă cu degetele hârtia… ), ( duce gazeta la nas şi o
miroase ), VOICU (…după o pauză de o secundă …)
Prin urmare în acest fragment ,didascaliile sau notaţiile autorului sunt singurele
intervenţii directe ale dramaturgului , prin care acesta face precizări utile regizorului,
scenografului , personajelor …, constituind mărci esenţiale de apartenenţă a textului la genul
dramatic.