Sunteți pe pagina 1din 18

PROIECT EDUCATIV

Anul școlar 2017-2018

MOTTO:
„Măsurile educative privind igiena individuală sunt la fel de importante
ca și gramatica și geografia.” Tiberiu Grigorescu
PIPP

Ungureanu Ștefănica

1
Iași
2018
Titlul proiectului: Reguli de aur în igiena personală

Categoria în care se încadrează: Igienă corporală

Aria curriculară:
 Om și societate
 Arte
 Psihomotric
Durata: un semestru (o oră/ săptămână)

Clasa: a II-a B
Descriere: Clasa este formată din 26 de elevi, cu vârstă cuprinsă între 7-8 ani. Acești elevi sunt
receptivi la noile informații și de aceea am hotărât să aleg un opțional care să le fie util pe tot
parcursul vieții. Sunt foarte comunicativi și dornici să discute despre orice are legătură cu
sănătatea lor, majoritatea dintre ei practică diverse sporturi.

ARGUMENT

Bazele sănătății sunt înrădăcinate încă din timpul copilărie. Igiena este știința
medicală care are ca obiect de studiu sănătatea și factorii care o condiționează. Este o
modalitate simplă și eficientă de a rămâne sănătoși și de a fi o prezență plăcută pentru cei din
jurul nostru. Igiena personală înseamnă un set de reguli simple și ușor de respectat. Deși în
general termenul igienă este înțeles ca o simplă spălare, igiena reprezintă o serie întreagă de
condiții și practici care drept scop menținerea sănătății.

Igiena personală are ca scop menținerea unei stări de curățenie a corpului, a hainelor și
a mediului înconjurător. O igienă personală corectă este primul pas către o viață sănătoasă
deoarece include practici care previn apariția și răspândirea bolilor.

2
Iași
2018
Formarea deprinderilor de igienă încep în familie, fiind completată apoi în grădiniță, iar
mai târziu în școală. Deprinderile de igienă odată formate, îi dau copilului siguranță și încredere
în sine.

Prin acest opțional doresc ca elevii să afle importanța îngrijirii personale, să se


obișnuiască cu un regim de alimentație sănătos, să respecte regulile de igienă personală pentru
evitarea unor accidente fiind reguli folositoare pentru a avea un corp curat și sănătos într-un
mediu adecvat.

Am propus această disciplină ca activitate opţională deoarece am considerat că


va contribui la asigurarea sănătăţii copiilor atât în timpul anilor de şcoală cât şi după
terminarea acestora . Astfel, mai întâi doresc să transmit copiilor informaţiile accesibile
despre alcătuirea şi componentele corpului uman , despre păstrarea igienei personale şi
evitarea unor accidente şi pericole pentru sănătate și mai apoi evaluarea se va face pe baza
unui portofoliu ce va conține fișele de lucru și desene.

Așadar, prin acest opțional voi urmări formarea și consolidarea unor deprinderi și
obișnuințe de alimentație corectă și igienă și de ce nu, sa-i determin să iubească sănătatea.

Competențe dobândite:

1.Conștientizarea cu privire la ansamblul de reguli și măsuri ce trebuie respectate în vederea


apărării sănătății.

2. Însușirea noțiunilor de igienă și sănătate, precum și importanța în viața omului.

3. Copiii sunt conștienți de consecințele nerespectării normelor de igienă și curățenie.

4. Aplicarea corectă a normelor igienico-sanitare.

5. Cunoașterea alimentelor de bază, să le diferenţieze(piramida alimentelor).

6.Cunoașterea (recunoașterea ) simptomelor unor stări de boală.

3
Iași
2018
Activități de învățare:

Competențe Activități de învățare


- pentru aceasta se va folosi o prezentare
Conștientizarea cu privire la ansamblul de PowerPoint ce conține reguli de igienă;
reguli și măsuri ce trebuie respectate în - numirea de măsuri de prevenție a unor boli
vederea apărării sănătății. date;
- rezolvarea unui rebus, ce conține termenii
cheie discutați la oră.
- exerciţii de exprimare a propriei păreri cu
Însușirea noțiunilor de igienă și sănătate, privire la importanţa igienei și sănătăţii;
precum și importanța în viața omului. - vor completa spațiile libere dintr-un
ciorchine cu idei despre acțiuni pe care le
facem pentru a avea o igienă bună.
- Joc de rol „ De-a doctorul” – identificarea
Copiii sunt conștienți de consecințele şi tratarea unei boli cunoscute;
nerespectării normelor de igienă și curățenie. - vizualizarea unor imagini cu activități de
rutină, dar care sunt esențiale in evitarea
bolilor;
- enumerarea de consecințe ale nerespectării
igienei și găsirea de soluții ( acest exercițiu se
va realiza pe echipe de 4-5 elevi).
- La această oră va veni un medic care le va
prezenta copiilor modul corect de folosire a
obiectelor de igienă;
Aplicarea corectă a normelor igienico- - vizionarea unui filmuleț în care un copil
sanitare. prezintă modul corect de periere a dinților,
de spălare a mâinilor, etc.)
- cu ajutorul obiectelor de igienă personală
avute la dispoziție (pieptăn, pastă și periuță
de dinți, săpun, unghieră, prosop,etc.) copiii
voi exersa acele mișcări.

4
Iași
2018
- joc de rol „ De-a medicul nutriţionist”
(exerciţii de îndrumare spre consumul
alimentelor sănătoase);
Cunoașterea alimentelor de bază, să le - pe echipe vor face o plasă cu fructe și
diferenţieze (piramida alimentelor). legume sănătoase;
- aducerea de argumente pro/contra, pe
echipe, a unui mod dat de gătire (fierbere,
prăjire, coacere, la aburi, la grătar).
- li se va descrie niște simptome ale unor
Cunoașterea ( recunoașterea ) simptomelor persoane iar elevii trebuie să identifice boală
unor stări de boală. și să ofere soluții de prevenire a acestora.
- pe echipe vor realiza un afiș de atenționare
a oamenilor cu privire la bolile cauzate de o
igienă precară.

Metode și procedee: explicația, demonstrarea, exercițiul, descoperirea, jocul dirijat,


memorizarea, metoda cubului, metoda ciorchinelui.

Materiale și mijloace: Laptop, videoproiector, film educațional, flyere, panou


expozitiv, imagini, produse de igienă - prosop, săpun, pastă de dinți, periuță de dinți, șampon,
gel de duș, șervețele nazale, șervețele umede, bețișoare de urechi, gel antibacterian, unghieră.

Conținuturi:

I. Noțiuni elementare de anatomie și fiziologie


1. Corpul uman
2. Organele de simț
II. Alimentele sănătoase
1. Alimente sănătoase
2. Alimente nesănătoase
III. Combaterea dăunătorilor
1. Bacteriile
2. Boli cauzate de lipsa igienei
3. Tratarea bolilor cauzate de lipsa igienei
5
Iași
2018
IV. Igienă personală
1. Igiena cavității bucale
2. Igiena corpului
V. Activitate și odihnă
1. Regimul de activitate si odihnă
2. Sportul și sănătatea
3. Mediul și sănătatea
VI. Recapitulare

Metode de evaluare:

 activități practice, convorbire, desen, portofoliu cu lucrările copiilor

Timp: 45 min.

6
Iași
2018
Planificare calendaristică - semestrul I

Nr. Nr. ore


crt. Unitatea de Competențe Tema activității și mijloc de Data
Învățare realizare

Să-și descrie propriul corp, ,,Acest sunt eu”- observare 1


1. enumerând funcțiile vitale ale 13.09.2017
Noțiuni organismului uman.
elementare
de anatomie
2. și fiziologie Să identifice propria stare de ,,Să vedem ce ne spune oglinda” 1
sănătate privindu-se în oglindă – exercițiu 20.09.2017
Să cunoască alimentele
3. sănătoase și pe cele ,,Despre alimentele sănătoase și 27.09.2017 1
nesănătoase. nesănătoase” –observare
1
4. Alimentele Să spele fructele și legumele ,,Salata de fructe sau legume”- 04.10.2017
sănătoase înainte de a le consuma. activitate practică

7
Iași
2018
1
5. Să dovedească că știu să ,,Cum să mâncăm” de Silvia
consume alimente într-o Dima – poveste 11.10.2017
anumită ordine
1
6. Să cunoască modul de ,, Ce sunt microbii?” - citire de 18.10.2017
transmitere a microbilor. imagini și informații
1
Să dovedească înțelegerea ,, Cum să ne ferim de boli?” 25.10.2017
7. Combaterea acțiunilor concrete de prevenire - convorbire
Dăunătorilor a îmbolnăvirilor.

1
Să cunoască instituții și ,,Prietenii sănătății” – convorbire
8. organizații având ca principal 08.11.2017
scop sănătatea.

1
Igienă personală Să enumere oral și în scris ,,Igiena corpului uman”-
9. reguli de igienă personală conversația 15.11.2017

8
Iași
2018
1
10. Să dovedească deprinderea de a ,,Arată-mi ce și cum pot folosi” 22.11.2017
Igienă utiliza corect obiectele de uz Joc didactic
personal.
Personală
11. 1
Să enumere principalele reguli ,,Cum să ne spălăm pe dinți”- 06.12.2-017
de igienă dentară şi exercițiu
consecinţele nerespectării lor.

12. 1
Să argumenteze necesitatea ,, Sfatul periuței de dinți” de M. 13.12.2017
respectării regulilor de igienă Marancea – memorizare
dentară.

13. 1
Sport și Să conștientizeze rolul ,,Gimnastica de înviorare” de 20.12.2017
Sănătate exercițiilor fizice în menținerea Ana Ruse - memorizare
sănătății.

9
Iași
2018
14. 1

Sport și sănătate Să realizeze un desen ilustrativ ,,Minte sănătoasă în corp 10.01.2018


pentru această temă. sănătos”- evaluare

15. Regimul 1
de activitate Să înțeleagă necesitatea
și odihna momentelor de destindere și să ,,Dacă vesel se trăiește… ”- joc 17.01.2018
le trăiască afectiv muzical
corespunzător.

16. 1
Mediul Să înțeleagă că trebuie să ,,Ia priviți cum fac eu treabă” de 24.01.2018
și sănătatea mențină ordinea și curățenia în E. Blaghinina - memorizare
cameră, clasă.

17. Să răspundă la întrebări; să 1


Recapitulare demonstreze practic ceea ce „Sănătatea- bunul care 31.01.2018
știu. contează” – evaluare

10
Iași
2018
11
Iași
2018
DESCRIEREA ACTIVITĂȚII
Data: 15.11.2017

Unitatea de învățământ: Liceul Teoretic ,,Miron Costin” Pașcani

Propunător: Ungureanu Ștefănica

Clasa: a II-a B

Disciplina: Reguli de aur în igiena personală

Aria curriculară: Om și societate

Unitatea de învățare: Igienă personală

Titlul lecției: Igiena corpului uman

Tipul lecției: predare – învățare

Scopul lecției: Formarea și dezvoltarea deprinderilor de igienă personală în vederea menținerii


sănătății

Obiective operaționale:

 Cognitive:
 Să identifice corect,oral, segmentele corpului omenesc privind o planșă. Obiectivul este
realizat la minim dacă elevii identifică cel puțin trei părți ale corpului uman.
 Să completeze, într-un interval de 10 minute, spațiile libere ale unui ciochine.
Obiectivul minim va fi atins dacă elevii completează cinci spații libere din cele opt.
 Să identifice în cadrul unui careu cuvintele care denumesc obiecte de igienă personală.
Obiectivul va fi atins la nivel minim dacă elevii identifică patru din cele șase cuvinte.
 Să descrie regulile de igienă personală. Obiectivul este realizat la nivel minim dacă
elevii descriu corect cel puțin cinci reguli de igienă personală.
 Psihomotorii
 Să exerseze, în cadrul momentului de energizare, mișcările specifice regulilor
de igienă personală. Obiectivul va fi atins la nivel minim dacă elevii redau
mimico-gestual cinci din cele nouă reguli de igienă personală.

12
Iași
2018
 Afective
 Să ofere feedback corect pentru răspunsurile oferite de colegi, obiectivul este atins la
nivel minim dacă elevii oferă cel puțin douăzeci din cele douăzeci și șase de feedback-
uri în mod corect.

Strategii didactice:

a) Metode și procedee: Conversația, explicația, demonstrația, povestirea,


observarea, exercițiul, metoda ciorchinelui, prezentare PowerPoint .
b) Mijloace și materiale didactice: Planșă cu corpul omenesc, pictograme,
videoproiector, laptop, foi, creioane colorate.
c) Forma de organizare: Frontală, individuală
d) Resurse: timp: 45 min. , 26 de elevi.

Bibliografie:

1. M.E.N. ,,Educaţia pentru sănătate în învăţământul preşcolar”, îndrumător metodic, Editura


Medicală, Bucureşti, 1979

2. Peneş Marcela, ,,Igiena personală” Editura Ana, Bucureşti, 2000

3.Culea L. , ,,Aplicarea noului curriculum pentru educație timpurie – o provocare?”, Editura


Diana, Pitești

13
Iași
2018
Desfășurarea activității:

Momentul organizatoric:

Organizarea clasei: stabilesc climatul de ordine și disciplină necesar desfășurării activității


în condiții optime. Pregătirea materialului didactic necesar-voi distribui materialul potrivit
pentru activitatea de astăzi.

Captarea atenției:

Captarea atenției se va realiza prin intermediul unei planșe cu corpul omenesc, iar elevii
trebuie să recunoască părțile componente ale unui om.

,, - Care sunt părțile componente ale unui om?”

Anunțarea temei și a obiectivelor activității

„- Astăzi vom vorbi despre igiena corpului uman. Va trebui să identificați părțile
componente ale unui om având la dispoziție o planșă. Apoi veți completa spațiile libere dintr-
un ciorchine cu ceea ce presupune o bună igienă iar la al doilea exercițiu va trebui să găsiți
termenii cheie dintr-un rebus, termeni ce denumesc obiecte de igienă personală.”

14
Iași
2018
Reactualizarea cunoștințelor

,,- Ce înseamnă cuvântul igienă?„

,,- Ce faci pentru a avea o igienă bună?”

,,- Ce obiecte folosim pentru a ne îngriji?”

Dirijarea învățării

Copii primesc o fișă de lucru, aceasta conține un ciorchine. Ei trebuie să completeze


căsuțele libere cu ceea ce fac ei pentru a avea o igienă bună.

imi

Igiena personală

După ce toți copiii au terminat, exercițiul va fi rezolvat frontal, pentru a corecta


eventualele greșeli, iar fiecare regulă de igienă va fi descrisă oral de către elev.

Copiilor li se va explica importanța păstrării igienei zilnice a corpului.

15
Iași
2018
După completarea lui, voi ilustra printr-un PowerPoint cele mai importante reguli de
igienă personală:

 Fac baie/duș o dată pe zi pe tot corpul cu apă caldă și săpun.


 Mă spăl pe mâini :
 Înainte și după masă;
 După ce m-am jucat în parc;
 După ce am fost la baie;
 După ce duc gunoiul.
 Mă spăl pe dinți dimineața, seara și după fiecare masă.
 Fac gimnastică în fiecare dimineață cu fereastra deschisă.
 Nu se împrumută batista.

Pe fișă mai este de rezolvat un exercițiu, în care elevii trebuie să găsească cuvintele cheie
dintr-un rebus, cuvinte ce denumesc obiecte de igienă personală.

P A P B L F K P H P K T U Z I O P
H L U O P P C I O A E G Q G Y A R
F O A R F E C E L S A B W F X Q O
J P H U I I D P R T S S P Z C W S
L I J F Z U E T P A O Ă D R D E O
Z F L C I Z M E R D P P T A F R P
Y V C F E Z S N W E N U Z T L T N
P E R I U Ț Ă D E D I N Ț I H E G
X C D U Ș T Q A R E G U I O J G B
V S A J N C H I U V E T Ă I B F V

După ce toți copiii au terminat, colegii de bancă vor face schimb de foi pentru a corecta
eventualele greșeli iar mai apoi vor nota exercițiul,

Obținerea performanței

Redarea de către copii a ideilor principale ale lecției, iar mai apoi vor realiza un desen.

,,- Copii, acum veți realiza cu toții câte un desen pe o foaie A4. Trebuie să vă imaginați că
mergeți la o petrecere sau la un eveniment important și să desenați cum vă pregătiți pentru
acel eveniment. Apoi fiecare elev va prezenta și explica colegilor desenul lui.”

16
Iași
2018
Asigurarea retenției și a transferului

Se va propune un moment de energizare: ,,faceți ca mine!” . Copiii trebuie să execute prin


gesturi următoarele cerințe:

o Spălați-vă pe dinți!
o Faceți duș!
o Ștergeți-vă cu prosopul!
o Spălați-vă mâinile cu apă și săpun!

Încheierea activității

Desenele și fișele de lucru se vor pune în portofoliile elevilor care la finalul semestrului vor
fi notate. Pentru activitățile de astăzi toți elevii au fost apreciați pentru desenele lor și pentru
exercițiile efectuate.

17
Iași
2018
„A învăța copilul, de la vârsta cea mai fragedă să fie
îngrijit, să respecte reguli de igienă personală, să se
obișnuiască cu un regim rațional de alimentație,
înseamnă a rezolva în cea mai mare parte problema
esențială a formării comportamentului igienic.” G. A.
Batchin

18
Iași
2018

S-ar putea să vă placă și