Sunteți pe pagina 1din 4

Clasificarea accidentelor de muncă

Accidentele de muncă se clasifică, în raport cu urmările suferite de victimă şi cu numărul


persoanelor accidentate, în:

1.accidente care produc incapacitate temporară de


muncă de cel puţin 3 zile calendaristice;
2.accidente care produc invaliditate;
3.accidente mortale;
4.accidente colective, când sunt accidentate cel puţin 3
persoane în acelaşi timp şi din aceeaşi cauză.

ALTE TIPURI DE ACCIDENTE DE MUNCĂ:


1.accidentul suferit de persoane aflate în vizită în
întreprindere si/sau unitate, cu permisiunea angajatorului;
2.accidentul suferit de persoanele care îndeplinesc sarcini de
stat sau de interes public, sportive, în ţară sau în afara
graniţelor ţării, în timpul şi din cauza îndeplinirii acestor
sarcini;.
3.accidentul survenit în cadrul activităţilor cultural-sportive
organizate, în timpul şi din cauza îndeplinirii acestor
activităţi;
4.accidentul suferit de orice persoană, ca urmare a unei
acţiuni întreprinse din proprie iniţiativă pentru salvarea de
vieţi omeneşti;
5.accidentul suferit de orice persoană ca urmare a unei
acţiuni întreprinse din proprie iniţiativă pentru prevenirea ori
înlăturarea unui pericol care ameninţă avutul public şi privat;
6.accidentul cauzat de activităţi care nu au legătură cu
procesul muncii, dacă se produce la sediul persoanei juridice
sau la adresa persoanei fizice, în calitate de angajator, ori în
alt loc de muncă organizat de aceştia, în timpul programului
de muncă şi nu se datorează culpei exclusive a
accidentatului;

7.accidentul de traseu dacă deplasarea s-a făcut în timpul şi


pe traseul normal de la domiciliul lucrătorului la locul de
muncă organizat de angajator şi invers;
8.accidentul suferit în timpul deplasării de la sediul persoanei
juridice sau de la adresa persoanei fizice la locul de muncă
sau de la un loc de muncă la altul, pentru îndeplinirea unei
sarcini de muncă;

9.accidentul suferit in timpul deplasării de la sediul persoanei


juridice sau de la adresa persoanei fizice la care este
încadrată victima, ori de la orice alt loc de muncă organizat
de acestea, la o alta persoană juridică sau fizică, pentru
îndeplinirea sarcinilor de muncă, pe durata normală de
deplasare;
10.accidentul suferit înainte sau după încetarea lucrului, dacă
victima preia sau predă uneltele de lucru, locul de muncă,
utilajul ori materialele, dacă schimbă îmbrăcămintea
personală, echipamentul individual de protecţie sau orice alt
echipament pus la dispoziţie de angajator, dacă se află în
baie ori în spălător sau dacă se deplasează de la locul de
muncă la ieşirea din întreprindere sau unitate şi invers;
11.accidentul suferit în timpul pauzelor regulamentare, dacă
acesta a avut loc în locuri organizate de angajator, precum şi
în timpul şi pe traseul normal spre şi de la aceste locuri;
12.accidentul suferit de lucrători ai angajatorilor români sau
de persoanele fizice române, delegaţi pentru îndeplinirea
îndatoririlor de serviciu în afara graniţelor ţării, pe durata şi
traseul prevăzute în documentul de deplasare;

13.accidentul suferit de personalul român care efectuează


lucrări şi servicii pe teritoriul altor ţări, în baza unor
contracte, convenţii sau în alte condiţii prevăzute de lege,
încheiate de persoane juridice române cu parteneri străini, în
timpul şi din cauza îndeplinirii îndatoririlor de serviciu;
14.accidentul suferit de cei ce urmează cursuri de calificare,
recalificare sau perfecţionare a pregătirii profesionale, în
timpul şi din cauza efectuării activităţilor aferente stagiului
de practică;

15.accidentul determinat de fenomene sau calamitaţi


naturale, cum ar fi furtună, viscol, cutremur, inundaţie,
alunecări de teren, trăsnet (electrocutare), dacă victima se
află în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea
îndatoririlor de serviciu;
16.dispariţia unei persoane, în condiţiile unui accident de
muncă şi în împrejurări care indreptăţesc presupunerea
decesului acesteia;
17.accidentul suferit de o persoană aflată în îndeplinirea
atribuţiilor de serviciu, ca urmare a unei agresiuni.
Verificarea cunoştinţelor
Problema 1.

Sunteţi în vizită la un muzeu. Vizita a fost organizată de şcoala unde învăţăţi. Profesorul
coordonator care este cu voi la muzeu cade pe scări şi îşi rupe piciorul. Menţionaţi:
Tipul accidentul suferit de profesor. Argumentaţi răspunsul dat.
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................

Problema 2.

Sunteţi la şcoală şi astăzi trebuie să susţineţi la matematică teza cu subiect unic. Directorul
şcolii trimite maşina şcolii împreună cu un profesor la ISJ după subiecte. În trafic are loc un
accident de circulaţie şi şoferul şcolii decedează pe loc. Profesorul care se afla în maşină este în
stare de şoc, dar nu s-a rănit.
Menţionaţi:
Tipul accidentului în care au fost implicaţi cele două persoane. Argumentaţi răspunsul dat.
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................

Problema 3.

Enumeraţi cinci accidente de muncă cu incapacitate temporară muncă:


................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................................................

Problema 4.

Un tânăr în vârstă de 24 de ani lucra ca DJ într-o discotecă de 3 ani. La acel moment, el nu a


conştientizat pericolul pe care îl reprezintă expunerea la zgomot şi, în consecinţă, nu şi-a luat nici o
măsură de protecţie. Ulterior i-a fost afectat în mod grav auzul datorită nivelului ridicat al
zgomotului.

Menţionaţi tipul accidentului relatat mai sus.. Motivaţi răspunsul dat.

................................................................................................................................................................
....................................................................................................................