Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 4 la O.MEdCT nr. 3565 din 27.03.

2008

REGISTRUL SPECIAL AL ORGANIZAŢIILOR FURNIZOARE DE EDUCAŢIE


CARE ORGANIZEAZĂ ŞI DESFĂŞOARĂ, PE TERITORIUL ROMÂNIEI, ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
CORESPUNZĂTOARE UNUI SISTEM EDUCAŢIONAL DIN ALTĂ ŢARĂ

Denumirea Sediul Reprezentantul Denumirea Sediul unităţii Reprezentantul Sistemul de Curriculum-ul Acte de studii Acte de studii Nr. elevi la începutul anului
persoanei legal unităţii de învăţământ legal învăţământ adoptat eliberate de recunoscute/ şcolar
juridice de îmvăţământ adoptat unitatea echivalate Nr. elevi/ Nr. de elevi de
de învăţământ an de studiu naţionalitate
română