Sunteți pe pagina 1din 3

iOS vs Android – Sisteme de operare mobile, avantaje si

dezavantaje
1. Date generale:
– Data: – 27.09.2018
– Clasa: Grupa 2 Curs Formatori
– Unitatea de învăţare: iOS vs Android
– Obiect: Metodica Predarii In Mediul Virtual
– Conţinut: Sisteme de operare mobile, avantaje si dezavantaje
– Tipul lecţiei: acumulare şi consolidare cunoştinţe, actualizare şi sistematizare a informaţiilor, pe
parcursul unităţii de învăţare

2.Obiective operaţionale
O1 – definirea corectă a noţiunilor
O2 – rezolvarea corectă a întrebărilor
O3 – prezentarea propriilor opţiuni
O4 – prezentarea propriilor aşteptări
O5 – participarea activă la lecţie

3. Resurse:
– Calculatoare
– Internet

4.Metode de învăţămant:
– conversaţia
– explicaţia
– descoperirea
– demonstraţia
– problematizarea
– exerciţiul

5.Moduri de activitate cu elevii:


– participare interactivă şi prin comunicare directă

1. Metode de evaluare:
– notare progresivă pe măsura activităţii interactive (50%)
– testarea noţiunilor generale în final (50%)

Etapele Obiecti Continutul


lectiei ve activitatii Metode Mijloace

– Se creeaza un
climat adecvat
psihologic
– Pregatirea
materialului
necesar lectiei –
comunicar
e directă–
– Salut elev- activare
1. Momentul profesor mijloace
organizatoric – Conversatia on-line

2. Captarea – Scurtă prezentare – – Internet–


atentiei a sistemelor de Conversatia– Dispozitiv
operare iOS si Explicatia cu sistem
Android de operare
– Acomodare cu instalat iOS
sistemele de
operare în general

– Privire de
ansamblu asupra
sistemelor de
operare – Dispozitiv
cu sistem
– Arhitectura de operare
sistemelor de instalat
operare – Exercitiul Android

– iOS vs Android –
Sisteme de operare – Utilizarea
3. Anuntarea mobile, avantaje si unui slide
lectiei noi dezavantaje – Explicatia proiectat

– utilizarea
ppt

clasificarea
– feed-
Conversatia– backurilor
Explicatia în funcţie
– de interes,
Problematizar atât de la
ea grupuri,
cât şi de la
recrutori
– direct
Demonstratia

– Exercitiul prezentare
Power
Proiect de lectie 1: – Conversatia Point/Prezi
iOS – avantaje si
dezavantaje –
Proiect de lectie 2: – Explicatia
prezentare
Android – avantaje în
si dezavantaje – document
Problematizar Word,
4. ea
Actualizarea Proiect de lectie 3: trimisă sub
si De ce este Android- formă de
sistematizare ul ( inca ) inferior – curs, on-
a iOS-ului ? Demonstratia line
cunostintelor


document
Word cu
5. Realizarea – Interactivitate – exercitiul– enumerare
feedback- asupra conţinutului problematizar pe scurt a
ului predat ea noţiunilor

6. Aprecierea Tema finală : iOS – conversatia – draft în


elevilor vs Android – – explicatia Power
Sisteme de Point/Prezi
operare mobile, cu
avantaje si
dezavantaje
– Aprecierea se va
face de catre
profesor

– Concomitent se
poate menţiona ce
ar putea fi prezentare
îmbunătăţit în a noţiunilor
conţinut predate