Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE LITERE
Prof. univ. dr. Liviu Groza

LIMBA ROMÂNĂ CONTEMPORANĂ – LEXIC ŞI SEMANTICĂ


(LLR–LLS, anul I, seria a II-a)

Cursul este o introducere în lexicologia românească şi îşi propune să-i


familiarizeze pe studenţi cu principalele concepte şi probleme ale acestei discipline
lingvistice. Cursul nu este conceput dintr-o perspectivă excesiv de teoretică şi urmăreşte
cu precădere aspecte ale cultivării limbii.

TEMATICA DE CURS

1. Româna modernă, româna contemporană și româna actuală – delimitări


2. Scurt istoric al lexicologiei. Raportul dintre lexicologie şi lexicografie
3. Problemele definirii cuvântului – unitatea de bază a limbii. Organizarea
cuvântului.Variantele cuvântului şi tendinţa specializării semantice a acestora
4. Organizarea lexicului românesc. Fondul principal lexical şi masa vocabularului
5. Obiectul de studiu al semanticii. Categoriile semantice
6. Evoluţia semantică a cuvintelor
7. Principiile etimologiei ştiinţifice. Tipuri de etimologie
8. Criterii de diferenţiere a cuvintelor din punct de vedere etimologic
9. Conceptul de dinamică a lexicului. Raportul dintre abatere şi inovaţie
10. Cultivarea limbii. Fenomene lingvistice care contribuie la apariţia unor inovaţii
lexicale (analogia, contaminaţia, etimologia populară)
11. Formarea cuvintelor (procedee de bază şi procedee mixte)
12. Calcuri lexicale. Raportul dintre calc, traducere şi împrumut
13. Împrumuturi lexicale. Clasificarea împrumuturilor
14. Tendinţe în lexicul românesc actual

BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ

AVRAM, MIOARA, Anglicismele în limba română actuală, Bucureşti, Editura


Academiei Române, 1997.
BIDU–VRĂNCEANU, ANGELA şi FORĂSCU, NARCISA, Modele de structurare
semantică. Cu aplicaţii la limba română (polisemie, sinonimie, antonimie, câmpuri),
Timişoara, Editura Facla, 1984.
COTEANU, ION, Formarea cuvintelor în limba română. Derivarea, compunerea,
conversiunea, editat de Narcisa Forăscu şi Angela-Bidu Vănceanu, Bucureşti, Editura
Universităţii din Bucureşti, 2007.

1
COTEANU, ION, FORĂSCU, NARCISA şi BIDU–VRĂNCEANU, ANGELA, Limba
română contemporană. Vocabularul. Ediţie revăzută şi adăugită, Bucureşti, Editura
Didactică şi Pedagogică, 1985.
FORĂSCU, NARCISA, Analiza structurală a vocabularului limbii române
contemporane (Sinonimia adjectivală), Bucureşti, Tipografia Universităţii din
Bucureşti, 1978.
GROZA, LIVIU, Probleme de lexicologie, Bucureşti, Humanitas, 2004 (ediţia a II-a:
Editura Universităţii din Bucureşti, 2012).
HRISTEA, THEODOR, Probleme de etimologie. Studii. Articole. Note, Bucureşti,
Editura Ştiinţifică, 1968.
STOICHIŢOIU-ICHIM, ADRIANA, Vocabularul limbii române actuale. Dinamică,
influenţe, creativitate, Bucureşti, All, 2001.
STOICHIŢOIU-ICHIM, ADRIANA, Creativitate lexicală în româna actuală, Bucureşti,
Editura Universităţii din Bucureşti, 2006.

MODALITATEA DE EVALUARE

3 puncte (seminar) + 7 puncte (lucrarea scrisă finală) = 10 (nota finală)

S-ar putea să vă placă și