Sunteți pe pagina 1din 3

Nr......./.............

An şcolar: 2018-2019
Clasa:a V-a
Profesor diriginte:
Profesor educator:

Planificarea activităţilor extracurriculare şi extraşcolare


din săptămâna 13-17 mai 2019
“Să ştii mai multe, să fii mai bun!”

Notă:

Activităţile extracurriculare din săptămâna 30, a anului şcolar 2018-2019 şi


anume săptămâna 13-17 mai 2019, vor fi organizate şi desfăşurate conform
Ordinului MEN nr. 5.079/31.08.2016 cu privire la atribuţiile profesorului diriginte şi
Ordinului MEN nr. 3.220/19.02.2018 privind structura anului şcolar 2018-2019 şi
au fost dezbătute în prima sedinţă cu părinţii elevilor clasei a V-a şi aprobate în
prima şedinţă a consiliului clasei din anul şcolar 2018-2019. Aceste activităţi sunt
coordonate de cadrele didactice care predau la clasa a V-a: Prof. diriginte:, Prof.
educator:, Prof. logopedie:, Prof. kinetoterapie: şi Prof. psihodiagnoză:
Nr. Numele activităţii Locul Cadre didactice Data de
crt. desfăşurării coordonatoare desfăşurare

Prof.

Prof.

Prof.
Terenul de kinetoterapie
Activităţi
1. sport al Luni
sportiv-recreative Prof.
liceului …
Părinţii
Prof.

Prof.

Picnic în Prof.
Activităţi natura
2. Marţi
recreative în
Lunca Prof.
natură
Prahovei
Sat Stejaru Părinţii
Prof.

Vizitã la Prof.
Activităţi
3. Cultural- Manãstirea Miercuri
Prof.
religioase Turnu
Sat Târgşorul Părinţii
Vechi
Prof.

Prof.

Prof.
Activităţi
4. Excursie la Joi
practice Prof.
Şcoala de la
„Caravana
Piscu
meşteşugarilor” Părinţii
Prof.

Prof.

Prof.
Activităţi Excursie la
5. Vineri
sportiv-recreative Edenland Park Prof.
Bucureşti Părinţii