Sunteți pe pagina 1din 1

Prof.

Boloș Iuliana

FIȘĂ DE LUCRU

Sarcini de lucru:

1. Creați în Microsoft Word tabelul de mai jos:

Tabel cu componente PC

Denumire
Nr. Crt. Cantitate Pret/buc. Total Imaginea
componentă

1. Memory stick 25 36 =PRODUCT(left)

2. Placă video 74 102


3. Placă audio 106 170
4. Track ball 89 52
5. Monitor LCD 56 210
6. Tastatură 102 19
7. Creion optic 79 78
8. Boxe 34 61
9. Microfon 26 42
10. CD 214 12
Total general =SUM(above)

2. Calculați folosind o formulă de calcul Totalul și Totalul general


3. Căutați pe Internet imaginea fiecărei componente în parte, copiați-o respectiv lipiți-o la locul
potrivit (conform primei poziții din tabel)
4. Formatați tabelul astfel:
a. Titlul –aliniat centru, font TAHOMA, boldat, culoare roșie, mărime 14
b. Antetul tabelului (capul tabelului) – Boldat, font Arial, mărime 12, culoare albastră
c. Restul textului- font Times New Roman, mărime 12, aliniat centru, culoare verde, cursiv
(înclinat)
d. Aplicați pentru tot tabelul linii de contur duble, grosime 1 1/2, culoare portocalie
e. Aplicați culoare de umbrire (shading) galbenă pentru tot tabelul.
5. Salvați fișierul cu numele Formule de calcul în tabele Word în folderul clasei voastre
6. Trimiteți fișierul la adresa de e-mail a clasei voastre.