Sunteți pe pagina 1din 1

SRL ,,Î.

I Macovschi Nicolai – Construct’’

Primăria Zăicani, r-nul Rîşcani Vă comunică, ca în rezutatul evaluării ofertelor la achiziţia


publică “Reparația acoperișului la Casa de Cultură s.Zăicani”din 12.05.2018 prin procedura
Concursului Ofertelor de Preţuri cîştigător a fost stabilit ofertantul I.I ,,TAR-AEROTUR‘’cu
oferta 238390,614 lei.

Primar
Preşedintele grupului de lucru V.Tăbîrţă