Sunteți pe pagina 1din 7

Test Sociometric

Clasa XII „A”

Punctul de plecare al oricarei cercetări sociometrice îl constituie administrarea unui test prin care se solicită
tuturor indivizilor din acel grup să-și exprime afinitățile lor față de ceilalți parteneri. Testul sociometric presupune
mai multe etape:

I. Faza de pregatire
In functie de obiectivele urmarite am procedat la elaborarea testului sociometric. Acest test este alcatuit din
doua intrebari, dintre care: o varianta se refera la alegerile pozitive (simpatii), alta care urmeaza imediat, vizeaza
raspunsuri de respingere (antipatii modul de acceptare sau respingere in conditiile muncii in echipe.

Nu am procedat la o ierarhizare a raspunsurilor, respectiv la acordarea unei ponderi diferite in functie de locul
raspunsului (primul, al doilea, al treilea), deoarece am pornit de la ideea că sociometria este in primul rînd o
tehnică pentru a depista relațiile ce se constituie între indivizi.

II. Faza de aplicare: în care se motivează aplicarea testului, se asigură confidențialitatea și se oferă
instrucțiunile .
Subiecții iși exprimă în scris, după o scară de preferințe, atitudinile de atracție, de respingere sau de indiferență
față de ceilalți membri ai grupului.

Grup ţintă: 27 elevi din aceeaşi clasă (băieţi-10; fete-17)

1. TESTUL SOCIOMETRIC:
1.1 Întrebări:
 Dintre colegii tăi, cu cine ai vrea să lucrezi în echipă?
 Dintre colegii tăi, cu cine nu ai vrea să lucrezi în echipă?

2. MATRICEA SOCIOMETRICĂ- anexa 1


3. SOCIOGRAMA- anexa 2
4. INDICII SOCIOMETRICI:
4.1 Indici individuali:
 Statusul pozitiv:
Si = nr. de alegeri pozitive primite de i / (n-1)
Statusul pozitiv al liderului informal al grupului: Sp = 14/(27-1) = 0,63
 Statusul negativ:
Si = nr. de alegeri negative primite de i / (n-1)
Statusul negativ al elevului S: Sn = 11/(27-1) = 0,49
 Gradul de expresivitate(expansivitate):

Expansivitate pozitivă: Ei+ = nr. de alegeri pozitive efectuate de i / (n-1)
Expansivitatea pozitivă a elevului F = 7/(27-1) = 0,23

Expansivitatea negativă: Ei- = nr. de alegeri negative efectuate de i / (n-1)
Expansivitatea negativă a elevului F = 1/(27-1) = 0, 05

Expansivitatea totală: Et = Ei+ + Ei-
Expansivitatea totală a elevului F: Et = 0,23+0,05 = 0,28
 Indicele de statut preferenţial:
Isp = nr.de alegeri - nr. de respingeri primite de copil / n-1
A. +1/26 = + 0,09 L. +3/26 = +0,19
B. +2/25 = + 0,10 M. -7/2 = - 0,33
C. - 4/25 = - 0,19 N. +1/25 = +0,05
D. +3/25 = + 0,14 O. -4/25 = - 0,19
E. - 3/25 = - 0,14 P. +3/25 = +0,14
F. +6/25 = +0,29 Q. -1/25 = - 0,05
G. - 4/25 = - 0,19 R. +2/25 = +0,10
H. +12/25= +0,57 S. -7/25 = - 0,33
I. 0/25 = 0 T. +3/25 = +0,14
J. 0/25 = 0 U. 0/25 = 0
K. -1/25 = -0,05 V. -1/25 = - 0,05
 foarte populari: 0,57 H.- liderul informal
Ipp = +3
 populari: 0,29 F.
Ipp = +2
 acceptaţi: 0,14 D.,L.,P.,T.
Ipp = +1 0,10 B.,R.,
0,05 A.,N.
 indiferenţi: 0 I.,J.,U.
Ipp = 0
 respinşi: -0,33 M.,S.
Ipp = -1 -0,19 C.,G.,O.,
-0,14 E.
-0,05 K.,Q.,V.
4.2 Indici grupali
 Indicele de coeziune colectivă(nivelul de consolidare):
Cgr = nr. de alegeri pozitive reciproce efectuate în grup / nr. maxim posibil de alegeri pozitive reciproce în grup
(Cn2), unde Cn2=n(n-1)/2
Cn2 = 27(27-1)/2 = 236
 Alegeri pozitive reciproce:
B ↔ P
C ↔ L
F↔H
F↔J
Cgr = 4/236 = 0,04
 Indicele evidenţiază o coeziune slabă a grupului
 Nivelul de expresivitate:
Egr = nr. total de alegeri pozitive efectuate în grup/n
Egr = 67/27 = 3,05
 Indicele de putere preferenţială:
Ipg = suma frecvenţelor indicelui de putere preferenţială individuală / n
Ipg = [ 1x3+1x2+8x1+3x0+9x(-1)] / 22 = 0,18
 Indicele de stabilitate preferenţială:
Ispg = (alegeri reciproce – respingeri reciproce) / n
 Respingeri reciproce in grup:
A↔U
E↔ S
G↔J
I ↔L
M↔ S
Ispg = (4 – 5) /27 = - 0,05
Anexa 1 –MATRICEA SOCIOMETRICĂ
Pe
cine A.
alege B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. T T
Cine + -
alege
A. 0 + - + + - 3 2

B. 0 + - + - + - 3 3

C. 0 - + + - + - 3 3

D. - 0 - + + + + 4 2

E. 0 - - - + - + + 3 4

F. 0 + + - + 3 1

G. - 0 - + - + + 3 3

H. - + + 0 - - + 3 3

I. - + + + 0 - - 3 3

J. - + - 0 + - + 3 3

K. + + + 0 - - - 3 3

L. + + - - 0 + - 3 3

M. + - + - 0 + - 3 3
N. + - + - 0 - + 3 3

O. + - + + - 0 - 3 3

P. - + - + + 0 - 3 3

Q. - + - + - 0 + 3 3

R. + + - + - 0 - 3 3

S. + - - + + - 0 3 3

T. + - + - + - 0 3 3

U. - - + - + + 0 3 3

V. + + + - - - 0 3 3

T+ 3 3 3 4 4 10 0 12 2 2 1 4 1 2 1 3 1 3 2 4 1 1 67 -
T- 2 1 7 1 7 4 4 0 2 2 2 1 8 1 5 0 2 1 9 1 1 2 - 63
+1 +2 -4 +3 -3 +6 - 4 +12 0 0 -1 +3 - 7 +1 - 4 +3 - 1 +2 -7 + 3 0 -1
Anexa2
0(indiferenţi)

*I
*J +1(acceptaţi)
^U
*D
*L +2(populari)
^P
^T ^F
*B +3
*R (f.pop
*A )
^N *H
*H

* fată H.,D.,L.,B.,R.,A.,I.,J.,M.,S.
^ băiat F.,P.,T.,N.,U.,C.,G.,O.,E.,K.,Q.,V.