Sunteți pe pagina 1din 3

SUBIECTE Beton Armat I

1. Care sunt principalii constituenti ai unui beton ? Care sunt proportiile acestora într-un amestec tipic?
2. Care sunt principalii compusi mineralogici din ciment si ce produsi de hidratare dau? Care este
contributia produsilor de hidratare la rezistenta finala a cimentului hidratat?
3. Care sunt principalele tipuri de aditivi si care este rolul lor?
4. Care sunt principalele tipuri de adaosuri minerale si care este rolul lor?
5. Care sunt fazele componente ale betonului si de ce comportarea betonului difera de cea a fiecarei faze luata
separat?
6. Discutati caracteristicile fizico-chimice ale C-S-H, CH si CASH prezenti în pasta de ciment hidratata.
7. Câte tipuri de pori sunt prezente în pasta de ciment hidratata? Care sunt dimensiunile lor tipice?
Discutati semnificatia spatiilor interlamelare de C-S-H în raport cu proprietatile pastei de ciment hidratate.
8. Câte tipuri de apa sunt asociate cu o pasta de ciment hidratata? Discutati semnificatia fiecareia. De ce este de dorit
sa facem distinctie între apa libera din capilarele mari si apa din capilarele mici?
9. Discutati de ce rezistenta zonei de tranzitie este în general mai mica decât a pastei de ciment
hidratate. Explicati de ce betonul cedeaza fragil la întindere, dar nu la compresiune.
10. Ce întelegeti prin durabilitate? Comparativ cu alte consideratii, cât de multa importanta trebuie data
durabilitatii la proiectarea si executiastructurilor de beton?
11. Care sunt cele doua mecanisme care duc la coroziunea armaturilor înglobate în beton?
12. Descrieti pe scurt masurile care pot fi luate pentru a controla coroziunea armaturilor inglobate în beton.
13. Ce masuri se pot lua pentru a evita degradarea betonulu prin ghet-dezghet repetat?
14. Care este efectul apelor pure asupra pietrei de ciment ?
15. Care este diferenta intre abraziune si cavitatie? Din punct de vedere al durabilitatii la abraziune, ce
recomandari ati face pentru proiectarea si execu,tia unei pardoseli industriale de beton?
16. Enumerati câteva surse obisnuite de ioni sulfat în mediul natural si industrial.
17. Ce reactii chimice sunt în general implicate în atacul sulfatic asupra betonului? Care sunt manifestarile fizice ale
acestor reactii?
18. Ce este reactia alkali-agregate?
19. Determinati grosimea necesara din punct de vedere al durabilitatii pentru stratul de acoperire al armaturilor la
placile si grinzile din interiorul unei cladiri de locuit. Comparati rezultatele obtinute prin aplicarea prevederilor din EN
1992 si respectiv STAS 10107.
20. Care sunt cerintele principale privind armaturile pentru beton armat ?
21. Ce parametru defineste calitatea aderentei barelor profilate ?
22. Definiti ductilitatea unei structuri (sau a unui element structural). Care sunt avantajele unei comportari structurale
ductile ?
23. Cum se verifica capacitatea de îndoire a barelor de armatura ?
24. Care sunt parametrii care influentaza sudabilitatea armaturilor ?
25. Care este criteriul de verificare al rezistentei la oboseala a armaturilor ?
26. Desenati diagramele tipice s−e ale otelurilor. Comentati.
27. Desenati diagramele de calcul s−e ale otelurilor. Comentati.
28. Care sunt tipurile de armaturi utilizate în România si ce caracteristici are fiecare ?
29. Care sunt rolurile pe care le pot avea armaturile într-un element de beton armat. Exemplificati.
30.Care este rolul aderentei între beton si armatura într-un element de beton armat ?
31. Prin ce mecanisme se realizeaza aderenta beton-armatura ?
32. Care sunt factorii care influenteaza aderenta ?
33. Comportarea unei grinzi din beton armat. Explicati etapele de lucru.
34. Conlucrarea beton – armatura
35. Inginerul proiectant. Echipa de lucru
36. Criterii majore de indeplinit de catre structura. Eficienta economica
37. Procesul de proiectare – generalitati
38. Conceptul
39. Proiectul preliminar
40. Proiectul detaliat
41. Explicaţi care este legătura dintre porozitate şi rezistenţă.
Nr. 1
1. Comportarea unei grinzi din beton armat. Explicati etapele de lucru.
2. Definiti ductilitatea unei structuri (sau a unui element structural). Care sunt avantajele unei
comportari structurale ductile ?
3. Care sunt cerintele principale privind armaturile pentru beton armat ?
4. Explicaţi care este legătura dintre porozitate şi rezistenţă.
5. Procesul de proiectare – generalitati

Nr.2
1. Conlucrarea beton – armatura
2. Câte tipuri de pori sunt prezente în pasta de ciment hidratata? Care sunt dimensiunile lor tipice?
Discutati semnificatia spatiilor interlamelare de C-S-H în raport cu proprietatile pastei de ciment
hidratate.
3. Care este diferenta intre abraziune si cavitatie? Din punct de vedere al durabilitatii la abraziune,
ce recomandari ati face pentru proiectarea si executia unei pardoseli industriale de beton?
4. Criterii majore de indeplinit de catre structura. Eficienta economica
5. Conceptul

Nr.3
1. Desenati diagramele tipice s−e ale otelurilor. Comentati.
2. Care sunt tipurile de armaturi utilizate în România si ce caracteristici are fiecare ?
3. Care sunt fazele componente ale betonului si de ce comportarea betonului difera de cea a
fiecarei faze luata separat?
4. Inginerul proiectant. Echipa de lucru
5. Proiectul preliminar

Nr.4
1. Desenati diagramele de calcul s−e ale otelurilor. Comentati.
2. Care sunt tipurile de armaturi utilizate în România si ce caracteristici are fiecare ?
3. Care sunt principalii compusi mineralogici din ciment si ce produsi de hidratare dau? Care este
contributia produsilor de hidratare la rezistenta finala a cimentului hidratat?
4. Discutati de ce rezistenta zonei de tranzitie este în general mai mica decât a pastei de ciment
hidratate. Explicati de ce betonul cedeaza fragil la întindere, dar nu la compresiune.
5. Proiectul detaliat

Nr. 1
1. Comportarea unei grinzi din beton armat. Explicati etapele de lucru.
2. Definiti ductilitatea unei structuri (sau a unui element structural). Care sunt avantajele unei
comportari structurale ductile ?
3. Care sunt cerintele principale privind armaturile pentru beton armat ?
4. Explicaţi care este legătura dintre porozitate şi rezistenţă.
5. Procesul de proiectare – generalitati

Nr.2
1. Conlucrarea beton – armatura
2. Câte tipuri de pori sunt prezente în pasta de ciment hidratata? Care sunt dimensiunile lor tipice?
Discutati semnificatia spatiilor interlamelare de C-S-H în raport cu proprietatile pastei de ciment
hidratate.
3. Care este diferenta intre abraziune si cavitatie? Din punct de vedere al durabilitatii la abraziune,
ce recomandari ati face pentru proiectarea si executia unei pardoseli industriale de beton?
4. Criterii majore de indeplinit de catre structura. Eficienta economica
5. Conceptul
Nr. 1
1. Comportarea unei grinzi din beton armat. Explicati etapele de lucru.
2. Definiti ductilitatea unei structuri (sau a unui element structural). Care sunt avantajele unei
comportari structurale ductile ?
3. Care sunt cerintele principale privind armaturile pentru beton armat ?
4. Explicaţi care este legătura dintre porozitate şi rezistenţă.
5. Procesul de proiectare – generalitati

Nr.2
1. Conlucrarea beton – armatura
2. Câte tipuri de pori sunt prezente în pasta de ciment hidratata? Care sunt dimensiunile lor tipice?
Discutati semnificatia spatiilor interlamelare de C-S-H în raport cu proprietatile pastei de ciment
hidratate.
3. Care este diferenta intre abraziune si cavitatie? Din punct de vedere al durabilitatii la abraziune,
ce recomandari ati face pentru proiectarea si executia unei pardoseli industriale de beton?
4. Criterii majore de indeplinit de catre structura. Eficienta economica
5. Conceptul

Nr.3
1. Desenati diagramele tipice s−e ale otelurilor. Comentati.
2. Care sunt tipurile de armaturi utilizate în România si ce caracteristici are fiecare ?
3. Care sunt fazele componente ale betonului si de ce comportarea betonului difera de cea a
fiecarei faze luata separat?
4. Inginerul proiectant. Echipa de lucru
5. Proiectul preliminar

Nr.4
1. Desenati diagramele de calcul s−e ale otelurilor. Comentati.
2. Care sunt tipurile de armaturi utilizate în România si ce caracteristici are fiecare ?
3. Care sunt principalii compusi mineralogici din ciment si ce produsi de hidratare dau? Care este
contributia produsilor de hidratare la rezistenta finala a cimentului hidratat?
4. Discutati de ce rezistenta zonei de tranzitie este în general mai mica decât a pastei de ciment
hidratate. Explicati de ce betonul cedeaza fragil la întindere, dar nu la compresiune.
5. Proiectul detaliat

Nr.3
1. Desenati diagramele tipice s−e ale otelurilor. Comentati.
2. Care sunt tipurile de armaturi utilizate în România si ce caracteristici are fiecare ?
3. Care sunt fazele componente ale betonului si de ce comportarea betonului difera de cea a
fiecarei faze luata separat?
4. Inginerul proiectant. Echipa de lucru
5. Proiectul preliminar

Nr.4
1. Desenati diagramele de calcul s−e ale otelurilor. Comentati.
2. Care sunt tipurile de armaturi utilizate în România si ce caracteristici are fiecare ?
3. Care sunt principalii compusi mineralogici din ciment si ce produsi de hidratare dau? Care este
contributia produsilor de hidratare la rezistenta finala a cimentului hidratat?
4. Discutati de ce rezistenta zonei de tranzitie este în general mai mica decât a pastei de ciment
hidratate. Explicati de ce betonul cedeaza fragil la întindere, dar nu la compresiune.
5. Proiectul detaliat