Sunteți pe pagina 1din 6

CURSUL NR.

shop - magazin
shopping - cumpărături
street - stradă
station - stație
bus - autobuz
train - tren
car - mașină
railway - cale ferată
church - biserică
tower - turn
ușă - door

turn de biserică - church tower


gară - railway station
stație de autobuz - bus station
stradă cu magazine - shopping street
ușa care dă la stradă - street door
cu mașina / cu trenul - by car / by train

ARTICOLUL

Stă înaintea unui substantiv.


• Articolul hotărât este ”the” când ne referim la un anumit lucru/ființă
Ex. the shop = magazinul
the street = strada
the train = trenul

• Articolul nehotărât se află înaintea cuvintelor care definesc lucruri/ființe/noțiuni


despre care vorbim, la modul general; corespunde articolelor ”un” , ”o” din română
1. se folosește articolul ”a” în fața substantivelor care încep cu o consoană
Ex. a shop = un magazin
a street = o stradă
a tower = un turn
2. se folosește articolul ”an” în fața substantivelor care încep cu o vocală sau h mut
Ex. an orange = o portocală
an hour = o oră
an office = un birou
• Articolul zero (lipsa articolului): nume de persoane, nume de state, zone geografice,
munți, anotimpuri, lunile anului, zilele săptămânii, mesele zilei, în generalizări, în
adevăruri general-valabile
Ex. Maryʹs house,
Romania is my country
Transylvania is beautiful.
May is a beautiful month.
1
Exersați cuvintele în limba engleză folosind articolul potrivit:

o mașină - a car
ușa - the door
un magazin - a shop
stația - the station
o biserică - a church
turnul - the tower
o stradă - a street
o ușă - a door
un tren - a train
strada - the street
strada cu magazine - the shopping street
gara - the railway station
turnul de biserică - the church tower
ușa dinspre stradă - the street door

MODUL INFINITIV

Să învățăm câteva verbe care ne pot ajuta la formarea unor propoziții simple.
• În limba engleză, verbele la modul infinitiv (forma pe care o găsim în dicționar) sunt
precedate de particula ”to”
• În limba română, verbele la modul infinitiv (forma pe care o găsim în dicționar) sunt
precedate de particula ”a”

to see - a vedea
to visit - a vizita
to open - a deschide
to enter - a intra

a vedea trenul - to see the train


a vizita gara - to visit the railway station
a intra în mașină - to enter the car
a deschide ușa - to open the door
a intra într-un magazin - to enter the shop
a vedea strada - to see the street
a intra într-o biserică - to enter the church
a vizita un turn - to visit a tower
a deschide ușa de la stradă - to open the street door

OBS! Particula ”to” se folosește în limba engleză :


- pentru a indica timpul infinitiv
- pentru a indica mișcarea într-o anumită direcție (spre, către, la): ex. to the hotel
2
PRONUMELE PERSONAL

I (se scrie întotdeauna cu majusculă) - eu


you - tu, dumneavoastră
he/she/it - el/ea/pentru obiecte
we - noi
you - voi, dumneavoastră
they - ei/ele

OBS!
În limba engleză, este obligatorie indicarea printr-un pronume personal
a persoanei care face acțiunea:
ex. I see / you open / we visit / they enter

Pentru a forma propoziții în limba engleză, avem nevoie de cuvinte (numite adverbe) ca:

always - întotdeauna
often - des
seldom - rar
every day - în fiecare zi
every morning - în fiecare dimineață

OBS!
Cuvintele ” always, often, seldom” stau întotdeauna între pronumele personal și verb;
Expresiile ”every day, every morning stau la începutul sau la sfârșitul propoziției.

Să exersăm cele învățate:

Noi întotdeauna vedem turnul. We always see the tower.


Tu vezi stația în fiecare dimineață. You see the station every morning.
Vizitează rar biserica. They seldom visit the church.
Eu deschid întotdeauna ușa. I always open the door.
Voi intrați des în casă. You often enter the house.
Eu văd strada în fiecare zi. I see the street every day.
Tu deschizi întotdeauna ușa și eu intru în You always open the door and I enter the
casă. house.
Noi intrăm des în gară și eu văd trenul. We often enter the railway station and I see
the train.

3
Cuvinte noi:

girl - fată
boy - băiat
woman - femeia
man - bărbat
building - clădire
apartment - apartament
apartment building - bloc, clădire cu apartamente
house - casă
entrance - intrare
side-walk - trotuar
no - nu, nici un, nici o
so - astfel, așadar, așa

Să formăm propoziții cu noile cuvinte:

Tu intri des în clădire. You often enter the building.


Văd o mașină. I see a car.
Ei întotdeauna vizitează femeia. They always visit the woman.
Eu văd rar autobuzul. I seldom see the bus.
Noi vedem băiatul în fiecare zi. We see the boy every day.
Tu intri în apartament în fiecare dimineață. You enter the apartment every morning.
Ei văd intrarea. They see the entrance.

TIMPUL PREZENT
(Present Simple Tense)

Dacă înaintea verbului se află pronumele personal ”I, you, we, they”, atunci forma
verbului nu se schimbă.
Ex. I visit = eu vizitez we visit = noi vizităm
you visit = tu vizitezi they visit = ei vizitează

Dacă înaintea verbului se află pronumele personal la persoana a III-a ”he, she, it” atunci
verbul primește terminația ”-s” sau ”-es” sau ”-ies”
Ex. He visits = el vizitează she opens = ea deschide
He goes = el merge she watches = ea privește
It flies (the plane) = el zboară she cries = ea plânge

4
TO BE = A FI

Aff (forma afirmativă) Neg. (forma negativă)


I am I’m eu sunt I am not I’m not eu nu sunt
You are you’re tu ești You are not you’re not tu nu ești
He is he’s el este He is not he’s not el nu este
She is she’s ea este She is not she’s not ea nu este
It is it’s acesta este It is not it’s not acesta nu este
We are we’re noi suntem We are not we’re not noi nu suntem
You are you’re voi sunteți You are not you’re not voi nu sunteți
They are they’re ei/ele sunt They are not they’re not ei/ele nu sunt

Int (forma interogativ-afirmativă) Int-neg. (forma interogativ-negativă)


Am I? = sunt eu ? Am I not? = nu sunt eu?
Are you? = ești tu? Are you not? = nu ești tu?
Is he/she/it? = este el/ea? Is he/she/it not? = nu este el/ea?
Are we? = suntem noi? Are we not? = nu suntem noi?
Are you? = sunteți voi? Are you not? = nu sunteți voi?
Are they? = sunt ei/ele? Are they not? = nu sunt ei/ele?

TO HAVE = A AVEA

Aff (forma afirmativă) Neg. (forma negativă)


I have I’ve eu am I have not I haven’t eu nu am
You have you’ve tu ai You have not you haven’t tu nu ai
He has he’s el are He has not he hasn’t el nu are
She has she’s ea are She has not she hasn’t ea nu are
It has it’s acesta are It has not it hasn’t nu are
We have we’ve noi avem We have not we haven’t noi nu avem
You have you’ve voi aveți You have not you haven’t voi nu aveți
They have they’ve ei/ele au They have not they haven’t ei/ele nu au

Int (forma interogativ-afirmativă) Int-neg. (forma interogativ-negativă)


Have I? Eu am Have I not? Haven’t I? nu am (eu)?
Have you? Tu ai? Have you not? Haven’t you? nu ai (tu)?
Has he/she/it? El/ea are? Has he/she/it not? Hasn’t he/she/it? nu are (el/ea)?
Have we? Noi avem? Have we not? Haven’t we? nu avem (noi)?
Have you? Voi aveți? Have you not? Haven’t you? nu aveți (voi)?
Have they? Ei/ele au? Have they not? Haven’t they? nu au (ei)?

5
Verbe noi:

to be - a fi
to have - a avea
to drive - a conduce
to walk - a se plimba
to go - a merge
to go to - a merge la
to go by - a merge cu
to look - a se uita, a privi
to look at - a se uita, a privi la ceva

I often drive a car = Eu conduc des mașina.


You seldom look at the side-walk = Privești rar trotuarul
We look at the building every day = Ne uităm la clădire în fiecare zi.

Să exersăm cuvintele noi împreună cu verbe aflate la persoana a III-a singular:

Strada are trotuar. The street has a side-walk.


Vedem un băiat și o femeie. We see a boy and a woman.
Magazinul are o ușă. The shop has a door.
El se uită întotdeauna la apartament. He always looks at the apartment.
Femeia merge des la magazin. The woman often goes to a shop.
Eu merg rar la stația de autobuz. I seldom go to the bus station.
Ea este o fată. She is a girl.