Sunteți pe pagina 1din 4

Ordinea și cronologia erupției dinților temporari şi permanenţi

Erupţia dentară este un proces fiziologic, îndelungat, complex, dictat genetic care
aparţine odontogenezei şi care este strâns corelat cu creşterea şi dezvoltarea
restului structurilor craniofaciale. Erupţia dentară reprezintă procesul prin care un
dinte se deplasează din locul germinativ iniţial (poziţia sa de formare intraosoasă
din grosimea oaselor maxilare) până la atingerea planului de ocluzie şi intrarea în
funcţie.
DINTII TEMPPORARI
• Secvenţa erupţiei(ordinea) reprezintă ordinea în care dinţii erup. (de ex. mai
întâi erup incisivii centrali inferiori şi apoi incisivii centrali superiori la ambele
dentiţii).
• Cronologia erupţiei reprezintă la momentul în timp (vârsta) la care fiecare grup
dentar erupe (de ex. incisivul central inferior erupe în jur de 6 luni la dentiţia
temporară şi în jur de 6 ani la dentiţia permanentă).
1. Secvenţa erupţiei:
- 1,2,4,3,5 este ordinea erupţiei DT la ambele arcade
- întâi erup dinţii inferiori şi apoi cei superiori cu excepţia ILsup. care erup înaintea
celor inferiori
- la băieţi primul grup incisivii erup mai devreme
2. Cronologia erupţiei:
- DT erup între 6 luni – 21/2 ani (30 luni)
- cronologia erupţiei DT este influenţată în special de factori genetici, mai puţin de
factori de mediu deoarece o bună perioadă de timp (9 luni) aceşti dinţi sunt
protejaţi de organismul matern
- erupţia DT se desfăşoară în 3 etape separate între ele de o pauză de câteva luni:
între 6-12 luni: - incisivii centrali mandibulari
- incisivii centrali maxilari
- incisivii laterali maxilari
- incisivii laterali mandibulari
între 12-18 luni:- primii molari mandibulari
- primii molari maxilari
între 18-24 luni: - caninii mandibulari
- caninii maxilari
între 24-33 luni: - molarii secunzi mandibulari
- molarii secunzi maxilari.
Erupţia dinţilor temporari poate începe şi mai devreme, şi anume, la 4-5 luni, dar şi
mai târziu, la 8 luni, dar în general la 33 de luni procesul de erupţie este încheiat.
În literatura de specialitate, erupţia dinţilor temporari este grupată în trei etape
caraceristice:
I. Prima etapă o constituie erupţia grupului incisiv, care începe la aproximativ 6
luni, cu erupţia incisivilor mandibulari. Incisivul central maxilar urmează să erupe
în medie la 10 luni, apoi la 11 luni va erupe incisivul lateral maxilar iar, la 13 luni
incisivul lateral mandibular. Abaterile de 3-4 luni în plus sau în minus sunt
considerate în limite normale. Se acceptă abateri mai mari, la dinţii care erup mai
târziu. În concluzie putem spune că prima etapă se desfăşoară pe o perioada de
timp ce dureză aproximativ 6 luni, între vârsta de 6 luni şi cea de 13 luni a
copilului. După terminarea erupţiei incisivilor urmează o perioada de 4 până la 6
luni în care nu erupe nici un dinte.
II. Etapa a doua începe după primul an de viaţă al copilului, cu erupţia primului
molar, urmată de erupţia caninului. Dinţii mandibulari erup cu diferenţe foarte
mici înaintea celor maxilari. Erupţia primului molar mandibular va avea loc în
medie la un an şi 4 luni, fiind aproape imediat urmat de erupţia primului molar
maxilar. Erupţia caninului mandibular va avea loc la un an şi 7 luni, fiind urmat la
un interval foarte mic de timp de erupţia caninului maxilar. În concluzie, acest
proces se desfăşoară între vârsta de un an şi 4 luni al copilului şi cea de un an şi 7
luni, existând de asmenea variaţii ale vârstei de erupţie. Pauza care urmează este
de 4 luni pentru mandibula şi de 6 luni pentru maxilar.
III. Etapa a treia interesează doar erupţia molarilor secunzi. Molarul secund
mandibular erupe în medie la 2 ani şi 3 luni, fiind urmat la un interval de timp
variabil de apoximativ 2 luni de erupţia molarilor secunzi maxilari.
După incheierea procesului de erupţie a incisivilor, dinţii incisivi temoprari
superiori acoperă aroape în intregime faţa vestibulară a incisivilor inferiori.
Zonele distale ale arcadelor, încă edentate, rămân în contact intim. După erupţia
molarilor primi temporari, va avea loc o înălţare a ocluziei denumită “ prima
inălţare fiziologică a ocluziei”
În concluzie regula erupţiei DT este 6/4 adică la fiecare 6 luni mai erupe câte un
grup de 4 dinţi.

DINTII PERMANENTI
După incheierea perioadei de erupţie a şirului temporar urmează o pauză de 4-5
ani, după care vor erupe dinţii permanenţi. Erupţia acestora are loc între 6 ani şi 12
ani dacă nu luăm în considerare molarul trei a cărei perioadă de erupţie este foarte
variabilă. Ordinea şi vârsta de erupţie este diferită la arcadă superioară faţa de cea
inferioara. Primul dinte care erupe este M1inf, apoi erup in ordinea lor numerică
Csup erupe după PM, ceea ce explică frecvenţa mare a ectopiilor de Csup, spaţiul
lor fiind deja ocupat de PM Cu excepţia M1 a căror mineralizare începe la naştere,
toti ceilalţi DP încep mineralizarea după aceea.
Cronologia erupţiei dinţilor permanenţi este în general urmatoarea:
- la 6 ani erup primii molari inferiori, primii molari superiori şi incisivii centrali
inferiori;
- la 7 ani erup incisivii centrali superiori;
- la 8 ani erup incisivii laterali superiori şi cei inferiori;
- la 9 ani erup caninii inferiori şi primii premolari superiori;
- la 10 ani erup primii premolari inferiori şi premolarii secunzi superiori;
- la 11 ani erup premolarii secunzi inferiori şi caninii superiori;
- la 12 ani erup molarii secunzi inferiori şi cei superiori
- intre18-25 ani erup molarii de minte.

S-ar putea să vă placă și