Sunteți pe pagina 1din 5

3. Cronologia formării dinţilor.

Vârsta dentară

Cronologia dezvoltării dentare cuprinde mai multe stadii cheie pentru formarea dinţilor:

•1) debutul formării mugurelui,

•2) debutul mineralizării coroanei,

•3) terminarea mineralizării coroanei,

•4) erupţia,

•5) închiderea +apexului

DINŢII TEMPORARI

•debutul formării mugurelui:6-10 săpt. VIU. 11/2–21/2 luni

•Mugurii încep să se formeze la mici intervale de timp începând cu incisivii şi terminând


cumolarii.

•debutul mineralizării coroanei:2-6 luni VIU

•(întâi frontalii şi apoi molarii)

•nastere

•terminarea mineralizării coroanei: între 4 luni-10-12 luni PN.

•erupţia între 6 -30 luni (6 luni –2 ½ ani)

• închiderea apexului: 9 luni-19 luni deci între 1,5 ani-4 ani

DINŢII PERMANENŢI

1.debutul formării mugurelui:

• VIU M6 ani (4 luni viu, incisivii şi caninii (lunile 5-6 viu)

• PN: ceilalţi

• PM1 la naştere,

• PM2 7-8 luni postnatal, M2 la 8-9 luni postnatal, M3 4 ani.

2. debutul mineralizării coroanei

• I centrali superiori şi inferiori: 3-4 luni postnatal


• I laterali superiori: 8-12 luni postnatal

• C 4-5 luni post natal

• PM1 1-11/2-2 ani

• PM 2: 2 ani -21/2 ani

• M 6 ani: naştere

• M12 ani: 2ani-21/2-3 ani

• M3 :7-10 ani

3.terminarea mineralizării coroanei

• I central 4-5 ani

• I lateral 4-5 ani

• C 6-7 ani

• Pm1 5-6 ani

• Pm2 6-7 ani

• M6 ani 2-3 ani

• M12 ani 7-8 ani

• - M3 12-14 ani

4.erupţia

5.închiderea apexului.

• Icentral 2-3 ani după erupţie

• I lateral 2-3 ani

• C 1-3 ani

• PM1 2 ani

• PM 2 2 ani

• M1 3-4 ani

• M2 2-3 ani
• M3 3-4 ani

DETERMINAREA VÂRSTEI DENTARE

Se calculează apreciind principalele momente ale formării dinţilor în raport cu vârsta când

ele se produc.

Principalele momente ale dezvoltării dentare sunt notate cu scoruri de la 1-10 după NOLLA:

1. debut formare mugure

2. iniţierea calcificării coronare

3. 1/2 coroană calcificată

4.2/3 coroană calcificată

5.coroana aproape complet mineralizată

6.corona complet mineralizată

7.1/3 rădăcină formată

8.2/3 rădăcină formată

9.rădăcina aproape complet formată

10.închidere apicală.

• Procesul descris este similar pentru toţi dinţii, temporari şi permanenţi; cu specificaţia, că el

apare la diferite momente şi cu diferite viteze pentru diferitele grupe dentare.

• Există studii asupra vârstei dentare a unui individ la o anume vârstă cronologică (tabele pe
sexe)

• Cunoaşterea vârstei dentare este importantă pentru ortodont pentru aprecierea vârstei optime

de tratament şi pentru pedodont pentru un dinte în cursul tratamentului

• Se efectuează ortopantomograme şi se notează pentru fiecare dinte în parte care este

dezvoltarea dentară (scoruri 0-10 pentru diferite grade ale mineralizării de la debutul
mineralizării până la închiderea apexului). Scorurile fiecărui dinte se adună şi se face o medie.
Apoi se caută în tabele şi se vede ce vârstă dentară corespunde acestui scor mediu.
• Se apreciază dacă vârsta dentară corespunde cu vârsta biologică.

Vârsta dentară are cea mai slabă corelaţie cu dezvoltarea generală

Creşterea fizică se corelează destul de corect cu vârsta osoasă, reprezentată de nivelul relativ de
maturare al sistemului osos

Evaluarea vârstei osoase se bazează pe statusul maturarii markerilor scheletali (grad de maturare al
oaselor mâinii şi încheieturii)

Alt indicator al maturarii este vârsta comportamentală (psihologică): corelaţia dintre indicatorii de
maturare şi vârsta cronologică este satisfăcătoare

Metoda Demirjian

Stadiul A: Mineralizarea coroanei debutează sub forma unor conuri separate fără existenţa unor
punţi de fuziune

Stadiul B: Puncte mineralizate ce se unesc într-o suprafaţă ocluzală cu contur continuu

Stadiul C: Formarea smalţului este încheiată la nivelul suprafeţelor ocluzale

- Dentina îşi începe mineralizarea limitat

- Camera pulpară are limita curbă către suprafaţa ocluzală

Stadiul D: Mineralizarea coroanei este încheiată

- La monoradiculari camera pulpară are forma bine definită

- La pluriradiculari are forma trapezoidală prin conturarea coarnelor pulpare sub forma de
“vârf de umbrelă”

- Rădăcina îşi începe formarea, pereţii iau aspectul unui spic

Stadiul E: La monoradiculari camera pulpară bine conturată cu coarne mai bine evidenţiate

- Lungimea rădăcinii < lungimea coroanei

- La pluriradiculari formarea bifurcaţiei sub forma unei semilune mineralizate

Stadiul F: La monoradiculari pereţii camerei pulpare se întâlnesc formând un triunghi isoscel

- Lungimea râdăcinîi >/=lungimea coroanei

- La pluriradiculari zona bifurcaţiei bine dezvoltată

- Lungimea rădăcinii > lungimea coroanei


Stadiul G: Pereţii canalelor radiculare sunt paraleli, porţiunea terminală parţial deschisă (în special
rădăcinile distale ale molarilor)

Stadiul H: Porţiunea terminală este complet formată, apexul este închis

- Membrana periodontală înconjoară fără întrerupere rădăcina şi zona apicală

Aprecierea vârstei dentare prin metoda Demirjian

1. Evaluarea stadiului de dezvoltare al dinţilor din cadranul stâng mandibular (31 - 37)

2. Stabilirea unui suport pentru fiecare dinte conform tabelului Demirjian

3. Aprecierea scorului de maturitate (31+32+33+34+35+36+37)

4. Tranformarea scorului de maturitate în vârstă dentară conform tabelului de conversie

S-ar putea să vă placă și