Sunteți pe pagina 1din 8

Unitatea de învăţământ: COLEGIUL NAŢIONAL ,,I.C.

BRĂTIANU” HAŢEG
Profilul: Servicii
Domeniul de pregătire de bază– Turism şi alimentaţie Avizat
Modulul: M I – Etică și comunicare profesională Director
Nr de ore/an: 105 ore, din care: T:70, IP: 35
Nr. ore /săptămână: 3, din care: T:1, IP: 2
Clasa: X F,H Avizat,
Profesor: Părăian Nicoară Anamaria Şef catedră
Plan de învăţământ aprobat prin anexa nr.2 la OMEN nr. 3.081/27.01.2010
Programa aprobata prin anexa2 la OMEN nr. 3.915 /18.05.2017

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2018 - 2019

URÎ 1
Nr. Nr. ore Săptămâna
Etică și comunicare profesională Conținuturile învățării Obs.
crt.
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 1.1.1 1.2.1. 1.3.1. Procesul comunicării
1.3.2.  Ce este comunicarea 2 1 S1(10.09-14.09);
1.1.2 1.2.2. 1.3.3.  Elementele procesului de comunicare
1.1.3. 1.3.4.  Poziționarea intr-o schemă de
1.2.3. 1.3.5. comunicare
 Obiectivele comunicării 2 1 S2(17.09-21.09);
1.3.6.  Funcțiile comunicării 2 1 S3(24.09-28.09)
 Nivelurile comunicării 2 1 S4(01.10-5.10);
2 1.1.4. 1.2.4. Forme de comunicare
1.2.5. 1.3.7.  Comunicarea verbală 2 1 S5(08.10-12.10);
1.3.8.  Comunicarea nonverbală 4 2 S7(22.10-26.10);
1.2.6. S8(29.10-02.11);
1.2.7. 1.3.9.  Comunicarea scrisă 2 1 S9(05.11-9.11);

 Stabilirea formelor de comunicare 2 1 S10(12.11-16.11);


inficate în diferite contexte
3. 1.1.5. 1.2.8. 1.3.10. Mijloace de comunicare
 Mass media 2 1 S11(19.11-23.11);
 Mijloace de comunicare orală 2 1 S12(26.11-30.12);
1
1.3.11.  Mijloace de comunicare scrisă 2 1 S13(03.12-07.12);
 Mijloace de comunicare vizuală 2 1 S14(10.1214.12)
 Mijloace de comunicare audiovizuală
 Internet
4. 1.1.6. 1.2.9. 1.3.12 Comunicarea scrisă
1.2.10.  Caracteristicile mesajului scris 2 1 S15(17.12-21.12);
 Reguli de redactare a mesajului scris 2 1 S16(14.01-18.01);
 Formele comunicării scrise ( preces 2 1 S17(21.01-25.01);
verbal, minută, memoriu, referat, raport,
dare de seama)
 Corespondența comercială ( cerere de 2 1 S18(28.01-01.02);
ofertă, ofertă, comandă)
 Raportul formal 2 1 S19(11.02-15.02);

5. 1.1.7. 1.2.11 Comunicarea nonverbală


1.3.13.  Limbajul tăcerii 2 1 S20(18.02-22.02);
1.3.14.  Limbajul timpului
1.3.15.  Limbajul corpului 2 1 S21(25.02-01.03);
1.3.16.  Gestica
1.3.17.  Tonalitatea vocii
 Aspectul fizic/prezența personală
 Limbajul spațiului 2 1 S22(04.03-08.03);
 Limbajul culorilor
6 1.1.8. 1.2.12 Comunicarea eficientă
1.2.13.  Factori ce influențează comunicarea
 Tehnici de ascultare 2 1 S23(11.03-15.03);
 Ascultarea activă/pasivă 2 1 S24(18.03-22.03);
1.2.14.  Barierele comunicării si îndepărtarea lor 2 1 S25(25.03-29.03);

7 1.1.9. 1.2.15. Agenda electronică


1.1.10.  Importanța agendei electronice 2 1 S26(01.04-05.04);
1.2.16.  Colectarea, prelucrarea și folosirea
1.1.11. informațiilor 2 1 S27(07.04-11.04);
1.2.17.  Validitatea informatiilor oferite de
agenda electronică
1.2.18.  Organizarea unei agende electronice 2 1 S28(14.04-19.04);
 Utilizarea unei agende electronice
8 1.1.12. 1.2.19. Administrarea corespondenței
 Reguli de monitorizare a corespondenței 2 1 S29(06.05-10.05);
2
1.2.20.  Proceduri specifice de recpție a
1.2.21. corespondentei și aplicarea lor
 Înregistrarea datelor cu privire la 2 1 S30(13.05-17.05);
1.2.22. corespondența primită
 Expedierea corespondenței prin poștă
sau fax 2 1 S31(20.05-24.05);
 Poșta electronică
9 1.1.13. 1.2.23. Etica profesională
1.1.14. 1.2.24. 1.2.25.  Relațiile interumane – climatul optim de 2 1 S32(27.05-31.05);
1.1.15. muncă
 Condiții care facilitează activitatea
umană( structura personalității, tipuri de 2 1 S33(03.06-07.06);
temperament, psihologia grupurilor)
 Imaginea personală
 Deontologia personală 2 1 S34(10.06-14.06)
 Principii de etică profesională
 Norme etice la locul de muncă, norme 2 1 S35(17.06-21.06);
de comportament
 Disciplina în muncă și secretul de 2 1 S36(24.06-28.06)
serviciu

X F S9, 37,38
S.P.P.
X H S7,37,38 Întocmit,
Prof. Părărian Nicoară Anamaria

Unităţile de rezultate ale învăţării URÎ sunt corelate cu unităţi de competenţă/ competenţe specifice conform tabelului de corelare din Standardul de
Pregătire Profesională detaliat în anexa 4 la OMENCS nr. 4121/13.06.2016
3
Unitatea de învăţământ: COLEGIUL NAŢIONAL ,,I.C. BRĂTIANU” HAŢEG
Profilul: Servicii
Domeniul de pregătire de bază– Turism şi alimentaţie Avizat
Modulul: M I – Etică și comunicare profesională Director
Nr de ore/an: 105 ore, din care: T:70, IP: 35
Nr. ore /săptămână: 3, din care: T:1, IP: 2
Clasa: X F,H Avizat,
Profesor: Părăian Nicoară Anamaria Şef catedră
Plan de învăţământ aprobat prin anexa nr.2 la OMEN nr. 3.081/27.01.2010
Programa aprobata prin anexa2 la OMEN nr. 3.915 /18.05.2017

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare: URÎ 1


Etică și comunicare profesională
Rezultate ale învățării
Nr. Resurse
Conținuturile învățării (codificate conform SPP) Activități de învățare Evaluare Perioada
crt. procedurale
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Procesul comunicării 1.1.1 1.2.1. 1.3.1. Tabla,cretă, Fise test
Ce este comunicarea 1.3.2. marker, Fișe de lucru
Elementele procesului de 1.1.2 1.2.2. 1.3.3. Exercițiul personal Literatură de Fise de
comunicare 1.1.3. 1.3.4. Experimentul specialitate autoevaluare
Poziționarea intr-o schemă 1.2.3. 1.3.5. Lucrul infividual Filme didactice, S1(10.09-4.09);
S2(17.09-1.09);
de comunicare Tehnica muncii cu fise calculator, Test de S3(24.09-28.09)
Obiectivele comunicării 1.3.6. Stiu/vreau să știu/am învățat videoproiector verificare a S4(01.10-5.10);
Funcțiile comunicării Cubul Scanner, fax, cunoștințelor
Nivelurile comunicării Spune-mi mai mult telefon, Prezentare
Cine știe,câștigă imprimantă, Chestionare
copiator Proiect
activității Portofoliu
economice

2 Forme de comunicare 1.1.4. 1.2.4. Spune-mi mai mult Tabla,cretă, Fise test
Comunicarea verbală 1.2.5. 1.3.7. Cine știe,câștigă marker, flipchart Fișe de lucru S5(08.10-2.10);
4
Comunicarea nonverbală 1.3.8. Mozaicul Literatură de Fise de
Comunicarea scrisă 1.2.6. Observația proprie specialitate autoevaluare
Stabilirea formelor de 1.2.7. 1.3.9. Exercițiul personal Filme didactice, S6(05.10- 09.10)
comunicare inficate în Experimentul calculator, Test de S7(22.10-6.10);
diferite contexte Lucrul infividual videoproiectoe verificare a S8(29.10-2.11);
S9(05.11-9.11);
Tehnica muncii cu fise Computer, cunoștințelor
cenexiune Prezentare
internet Chestionare
Scanner, fax, Proiect
telefon, Portofoliu
imprimantă,
copiator
3. Mijloace de comunicare 1.1.5. 1.2.8. 1.3.10. Tabla,cretă, Fise test
Mass media Documentarea după diverse marker, flipchart Fișe de lucru
Mijloace de comunicare surse de informare Literatură de Fise de
orală 1.3.11. Observația proprie specialitate autoevaluare
Mijloace de comunicare Exercițiul personal Formulare S10(12.11-16.11);
S11(19.11-23.11);
scrisă Instruirea programată tipizate Test de S12(26.11-30.12);
Mijloace de comunicare Experimentul Computer, verificare a S13(03.12-07.12);
vizuală Lucrul infividual cenexiune cunoștințelor
Mijloace de comunicare Tehnica muncii cu fise internet Prezentare
audiovizuală Spune-mi mai mult Scanner, fax, Chestionare
Internet Cine știe,câștigă telefon, Proiect
Mozaicul imprimantă, Portofoliu
copiator
4. Comunicarea scrisă 1.1.6. 1.2.9. 1.3.12 Spune-mi mai mult Tabla,cretă, Fise test
Caracteristicile mesajului 1.2.10. Mozaicul marker, flipchart Fișe de lucru
scris Documentarea după diverse Literatură de Fise de S14(10.1214.12)
Reguli de redactare a surse de informare specialitate autoevaluare S15(17.12-21.12);
mesajului scris Exercițiul personal Formulare S16(14.01-18.01);
S17(21.01-25.01);
Formele comunicării Instruirea programată tipizate Test de S18(28.01-01.02);
scrise ( preces verbal, Experimentul Computer, verificare a
minută, memoriu, referat, Lucrul infividual cenexiune cunoștințelor
raport, dare de seama) Tehnica muncii cu fise internet Prezentare
Corespondența comercială Scanner, fax, Chestionare
( cerere de ofertă, ofertă, telefon, Proiect

5
comandă) imprimantă, Portofoliu
Raportul formal copiator
Dosare,
bibliorafturi
Documente
specifice
activității
economice

5. Comunicarea 1.1.7. 1.2.11 Tabla,cretă, Fise test


nonverbală 1.3.13. Stiu/vreau să știu/am învățat marker, flipchart Fișe de lucru
Limbajul tăcerii 1.3.14. Spune-mi mai mult Literatură de Fise de S19(11.02-15.02);
Limbajul timpului 1.3.15. Cine știe,câștigă specialitate autoevaluare S20(18.02-22.02);
Limbajul corpului 1.3.16. Documentarea după diverse Filme didactice, S21(25.02-01.03);
Gestica 1.3.17. surse de informare calculator, Test de
Tonalitatea vocii Observația proprie videoproiectoe verificare a
Aspectul fizic/prezența Exercițiul personal Computer, cunoștințelor
personală Experimentul cenexiune Prezentare
Limbajul spațiului Lucrul infividual internet Chestionare
Limbajul culorilor Tehnica muncii cu fise Proiect
Portofoliu
6 Comunicarea eficientă 1.1.8. 1.2.12 Documentarea după diverse Tabla,cretă, Fise test
Factori ce influențează 1.2.13. surse de informare marker, flipchart Fișe de lucru S22(04.03-08.03);
comunicarea Observația proprie Literatură de Fise de S23(11.03-15.03);
Tehnici de ascultare Exercițiul personal specialitate autoevaluare S24(18.03-22.03);
Ascultarea activă/pasivă 1.2.14. Experimentul Filme didactice,
Barierele comunicării si Lucrul infividual calculator, Test de
îndepărtarea lor Tehnica muncii cu fise videoproiectoe verificare a
Cine știe,câștigă Computer, cunoștințelor
cenexiune Prezentare
internet Chestionare
Scanner,fax,telef Proiect
on, imprimantă, Portofoliu
copiator
7 Agenda electronică 1.1.9. 1.2.15. Documentarea după diverse Tabla,cretă, Fise test
Importanța agendei 1.1.10. surse de informare marker, flipchart Fișe de lucru S25(25.03-29.03);

6
electronice 1.2.16. Observația proprie Literatură de Fise de
Colectarea, prelucrarea și 1.1.11. Exercițiul personal specialitate autoevaluare
folosirea informațiilor 1.2.17. Instruirea programată calculator,
Validitatea informatiilor 1.3.13. Experimentul videoproiector Test de S26(01.04-05.04);
oferite de agenda 1.2.18. 1.3.14. Lucrul infividual Computer, verificare a S27(07.04-11.04);
electronică 1.3.15. Tehnica muncii cu fise cenexiune cunoștințelor
Organizarea unei agende 1.3.16. Stiu/vreau să știu/am învățat internet Prezentare
electronice 1.3.17. Spune-mi mai mult Scanner, fax, Chestionare
Utilizarea unei agende telefon, Proiect
electronice imprimantă, Portofoliu
copiator
Documente
specifice
activității
economice
8 Administrarea 1.1.12. 1.2.19. Documentarea după diverse Tabla,cretă, Fise test
corespondenței surse de informare marker, flipchart Fișe de lucru
Reguli de monitorizare a 1.2.20. Observația proprie Literatură de Fise de
corespondenței 1.2.21. Exercițiul personal specialitate autoevaluare S28(14.04-19.04);
Proceduri specifice de Instruirea programată Formulare
recpție a corespondentei și 1.2.22. Experimentul tipizate Test de S29(06.05-10.05);
aplicarea lor Lucrul infividual Filme didactice, verificare a
Înregistrarea datelor cu Tehnica muncii cu fise calculator, cunoștințelor
privire la corespondența Stiu/vreau să știu/am învățat videoproiectoe Prezentare S30(13.05-17.05);
primită Spune-mi mai mult Computer, Chestionare
Expedierea cenexiune Proiect
corespondenței prin poștă internet Portofoliu
sau fax Scanner, fax,
Poșta electronică telefon,
imprimantă,
copiator
Dosare,
bibliorafturi
Documente
specifice
activității

7
economice
9 Etica profesională 1.1.13. 1.2.23. 1.3.13. Documentarea după diverse Tabla,cretă, Fise test
Relațiile interumane – 1.1.14. 1.2.24. 1.3.14. surse de informare marker, flipchart Fișe de lucru
climatul optim de muncă 1.1.15. 1.2.25. 1.3.15. Observația proprie Literatură de Fise de S31(20.05-24.05);
Condiții care facilitează 1.3.16. Exercițiul personal specialitate autoevaluare
activitatea umană( 1.3.17. Experimentul Filme didactice,
structura personalității, Lucrul infividual calculator, Test de S32(27.05-31.05);
tipuri de temperament, Tehnica muncii cu fise videoproiectoe verificare a
psihologia grupurilor) Stiu/vreau să știu/am învățat Computer, cunoștințelor S33(03.06-07.06);
Imaginea personală Jurnalul cu dublă intrare cenexiune Prezentare
Deontologia personală Cubul internet Chestionare S34(10.06-14.06)
Principii de etică Spune-mi mai mult Scanner, fax, Proiect
profesională Cine știe,câștigă telefon, Portofoliu 35(17.06-21.06);
Norme etice la locul de Mozaicul imprimantă,
muncă, norme de copiator
comportament
Disciplina în muncă și
secretul de serviciu

Întocmit,
Prof. Părăian Nicoara Anamaria