Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei Naționale

Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi


__________________________________________________________________
Olimpiada de Religie, Cultul Ortodox
Etapa locală/Judeţul Iaşi
21 februarie 2019 Varianta 2

Clasa a XII-a
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin barem.
 Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în
acord cu ideile precizate în barem.

Subiectul I 30 puncte
1. Pentru precizarea corectă şi completă, pe baza textului, a sensului vieţii creştine, „viaţa ta
să fie după însuşirile Mele. Altfel, Eu nu recunosc în tine icoana Fiinţei Mele.” , şi aducerea
de argumente biblice se acordă 5 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se
acordă 3 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
2. Pentru explicarea corectă a necesităţii raportării permanente a omului la modelul divin se
acordă 5 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 3 puncte, pentru
răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
3. Pentru argumentarea corectă a legăturii existente între post, milostenie şi rugăciune ca trepte
duhovniceşti în realizarea ascezei creştine se acordă 5 puncte, pentru răspuns parţial corect
sau incomplet se acordă 3 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă
niciun punct;
4. Pentru enumerarea corectă a minimum cinci modalităţi de punere în practică a ascezei
creştine de către un tânăr în societatea contemporană se acordă 5 puncte, pentru răspuns
parţial corect sau incomplet se acordă 3 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia
nu se acordă niciun punct.
5. Pentru explicarea corectă a modului în care postul adevărat nu se referă doar la aspectul
alimentar, ci presupune înfrânarea de la orice păcat, se acordă 10 puncte, pentru răspuns
parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia
nu se acordă niciun punct.

Subiectul II 20 puncte
1. Pentru respectarea construcţiei unui text de tip argumentativ se acordă 5 puncte, pentru
respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă
niciun punct;
2. Pentru argumentarea corectă şi completă, în concordanţă cu tema dată, se acordă 15 puncte,
pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 7 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se
acordă niciun punct.

Subiectul III 40 puncte


a) Pentru definirea şi explicarea corectă a învăţăturii de credinţă despre înviere şi viaţa veşnică
se acordă 5 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 3 puncte, pentru
răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
b) Pentru argumentarea nuanţată a rolului de mărturisitor pe care îl are tânărul creştin,
preocupat de viaţa veşnică, în dinamica şi etica societăţii actuale, se acordă 5 puncte, pentru
răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 3 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia nu se acordă niciun punct;
c) Pentru ilustrarea şi argumentarea a cel puţin două modalităţi prin care tânărul creştin călăuzit
de idealul vieţii veşnice în Hristos lucrează la mântuirea sa şi a semenilor săi, promovând
virtuţile creştine, se acordă 15 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă
7 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
d) Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi exemplificarea din Sfânta Scriptură se
acordă 5 puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru
nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;
e) Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unei compuneri, se
acordă 5 puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru
nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;
f) Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte, pentru lipsa
creativităţii şi a originalităţii textului nu se acordă niciun punct.

Total test - 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.


Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut.