Sunteți pe pagina 1din 4

Denumirea disciplinei Proiectare Asistata de Calculator II

Domeniul de studiu Inginerie electronică şi telecomunicaţii - licenţă


Specializarea Electronica
Codul disciplinei 55354906
Titularul disciplinei Sef Lucrari ing. Gabriel Chindris
Colaboratori As.ing. Gabriel Muntean
Catedra Electronică aplicată
Facultatea Electronică, telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei

Sem. Tipul disciplinei Curs Aplicaţii Curs Aplicaţii Stud. Forma de

TOTAL
Fundamentală,

Credit
Ind. verificare
Ing. din dom., Spec., [ore/săpt.] [ore/sem.]
Opţională, Facultativă
S L P S L P
I Spec. 2 - 2 - 28 - 28 - 74 130 5 Colocviu

Competenţe dobândite:
1. Modelarea si simularea algoritmilor de control.
2. Proiectarea aplicatiilor software de achizitie si control.
3. Integrarea aplicatiilor software de tip SCADA.
4. Magistrale de comunicatie industriala.
Cunoştinţe teoretrice, (Ce trebuie sa cunoasca)
Sa cunoasca elemente fundamentale de dispozitive si circuite electronice analogice si
digitale, materiale electronice, sisteme de conversie si achizitie a datelor
Sa inteleaga elemente fundamentale din disciplinele de : Bazele Electronicii, Semnale
Circuite si Sisteme.

Abilităţi dobândite: (Ce ştie să facă)


• Să ştie sa utilizeze programe de achizitie si prelucrare a datelor: matlab,
LabVIEW, simulink
• Sa stie sa programeze aplicatii de achizitie si control in LabVIEW
• Sa stie sa masoare semnale industriala cu sisteme de achizitie
• Sa stie sa analizeze datele in sisteme SCADA
• Sa stie sa interpreteze datele pe magistralele de comunicatie industriale

Cerinţe prealabile ( Daca este cazul)


NU

A. Conţinutul cursului (titlul cursurilor)


Curs 1. CAD in sisteme industrial. Introducere.
Curs 2. Modelarea si simularea sistemelor industriale I
Curs 3. Modelarea si simularea sistemelor industriale II
Curs 4. Proiectarea software in achizitia datelor.
Curs 5. Sisteme SCADA. Elemente de proiectare hardware.
Curs 6. Sisteme SCADA. Elemente de proiectare sofware.
Curs 7. Sisteme SCADA. Elemente de proiectare a magistralelor de comunicatie.
Curs 8. Programarea orientata pe flux de date.
Curs 9. Proiectarea protectiilor in sisteme SCADA.
Curs 10. Achizitia si analiza dateor industriale.
Curs 11. Integrarea aplicatiilor industriale in sisteme de gestiune a datelor.
Curs 12. Analiza avansata a datelor in sisteme controlate automat I
Curs 13. Analiza avansata a datelor in sisteme controlate automat II
Curs 14. Evaluarea performantelor sistemelor de control automat: PLC, SCADA, embedded

B1. Conţinutul aplicaţiilor (lista lucră, teme de seminar, conţinutul proiectului de an)
Lucrare 1. Introducere in LabVIEW.
Lucrare 2. Sructuri de date numerice.
Lucrare 3. Siruri de caractere, tabele, fisiere.
Lucrare 4. Structuri de baza. Gestionarea fluxuui de date.
Lucrarea 5. Achizitia si generarea semnalelor in LabVIEW.
Lucrarea 6. Analiza avansata a datelor.
Lucrarea 7. Integrarea aplicatiilor C, Matlab in LabVIEW.
Lucrarea 8. Achizitia seriala a datelor. RS-232.
Lucrarea 9. Achizitia USB a datelor.
Lucrarea 10. TCP/IP in LabVIEW.
Lucrarea 11. Portul parallel in LabVIEW.
Lucrarea 12. Subrutine.
Lucrarea 13. LabVIEW Real-Time.
Lucrarea 14. Evaluarea activitatii ractice.
B2. Sala laborator (E01)

C. Studiul individual (tematica studiilor bibliografice, materiale de sinteză, proiecte,


aplicaţii etc.)

Pregatirea pentru 3 evaluari partiale din tematica laboratorului.

Structura Studiu Rezolvări Pregătire Timp Studiu Total ore


studiului materiale teme, lab, aplicaţii alocat bibliografic pregătire
individual curs proiecte examinărilor suplimentar individuală
Nr. ore 28 21 14 3 8 74

Bibliografie
Hackworth R. John, Hackworth D. Frederick – „Programmable Logic Controllers:
Programming Methods and Applications”- 2001
Analog Devices –„ Practical Design Techniques for Sensor Signal Conditioning”-2001
James R. Carstens – “Automatic Control Systems and Components” -2001
John R. Hackworth – “Programmable Logic Controllers – Programming Methods and
Applications” -2001

Modul de examinare şi atribuire a notei


Modul de examinare Colocviul consta intr-un test scris (Notat C) din materia de curs
si o proba practica (P) din materia de laborator. Temele partiale
vor constitui nota T.
Componentele notei Colocviu (nota C); Practic (nota P); Teme (nota T);
Formula de calcul a notei N=0,4C+0,3P+0,3T;
Conditie de promovare: N>5; C>4; P>4; T>4

BIBLIOGRAFIE

 CHE VIDRARU – Echipamente si documentatie interna

 SIEMENS – „Temperature Measuremen, Evaluation and Logical Connection”

 SIEMENS Tehnical Manual - „Remote control and Monitoring per SMS via

GSM

Radio Communication”
 SIEMENS Tehnical Manual – „Introducing the ST – 200 MicroPLC”

http://www.masurari.ro/masurari/masurari1-
4/scada42001.html
http://www.byte.ro/byte98-08/scada.htm
http://www.tech-faq.com/scada.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/SCADA
http://members.iinet.net.au/~ianw/primer.html