Sunteți pe pagina 1din 60

PROIECT NR. 15/2016

Faza: D.A.L.I.

DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII PENTRU INVESTIȚIA:

ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE LA COLEGIUL MIHAI EMINESCU, DIN MUN. ORADEA

Beneficiar: MUNICIPIUL ORADEA noiembrie decembrie 2016

INTERVENȚIE LA COLEGIUL MIHAI EMINESCU, DIN MUN. ORADEA Beneficiar: MUNICIPIUL ORADEA noiembrie – decembrie 2016
Piese scrise - Borderou - Listă de semnături - Memoriu tehnic general - Extras CF

Piese scrise

- Borderou

- Listă de semnături

- Memoriu tehnic general

- Extras CF

- Certificat de urbanism

- Expertiză tehnică

- Studiu geotehnic

- Ridicare topografică

- Avize și acorduri

Piese desenate

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

B O R D E R O U

A.1

Plan de amplasare în zonă

1:10000

A.2

Plan de situație general

1:1000

A.3

Plan de situație

1:1000

A.4

Plan demisol existent

1:100

A.5

Plan parter existent

1:100

A.6

Plan Etajul 1 existent

1:100

A.7

Plan etajul 2 existent

1:100

A.8

Plan învelitoare existent

1:100

A9

Secțiune A-A existentă

1:100

A.10

Secțiune B-B existentă

1:100

A.11

Fațada nord-est existentă

1:100

A.12

Fațada nord-vest existentă

1:100

A.13

Fațada sud-vest existentă

1:100

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

2

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

A.14

Plan demisol suprapus

1:100

A.15

Plan parter suprapus

1:100

A.16

Plan etajul 1 suprapus

1:100

A.17

Plan etajul 2 suprapus

1:100

A.18

Plan demisol propus

1:100

A.19

Plan parter propus

1:100

A.20

Plan etajul 1 propus

1:100

A.21

Plan etajul 2 propus

1:100

A.22

Secțiune A-A propusă

1:100

A.23

Secțiune B-B propusă

1:500

A.24

Fațada nord-est propusă

1:100

A.25

Fațada nord-vest propusă

1:100

A.26

Fațada sud-vest propusă

1:100

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

Întocmit, arh. Dohi Trepszker Lilla

3

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

COLECTIV DE ELABORARE

Reprezentant Legal :

jr. Micle Zamfira ……………………………….

Șef Proiect :

arh. Dohi Trepszker Lilla

……………………………….

Arhitectură :

arh. Dohi Trepszker Lilla

Instalații sanitare, încălzire, hidranți:

Instalații electrice:

……………………………….

ing. Meleg Enikő

……………………………….

ing. Fumurescu Sorin

……………………………….

Devize :

ing. dipl. Rădulescu Ioana

……………………………….

Desenat :

Chereji Raul ………………………………. arh. Chereji Flavius ……………………………….

arh. Stan Anca

……………………………….

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

4

1.Date generale: Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de

1.Date generale:

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii:

”Elaborarea documentației de Avizare a lucrărilor de intervenție DALI la Colegiul Mihai Eminescu, din mun. Oradea

1.2. Amplasamentul:

Clădirea propusă spre reabilitare se află în centrul istoric al municipiului Oradea, pe strada Roman Ciorogariu, nr. 18., pe parcela cu număr de Carte Funciară: 192156, județul Bihor.

1.3.

Titularul investiției:

Municipiul Oradea

1.4.

Beneficiarul investiției:

Primăria Municipiului Oradea

1.5.

Elaboratorul documentației:

S.C. PROCAD BUSINESS S.R.L. Cod CAEN 7111

șef proiect: arh. Dohi Trepszker Lilla

2. Descrierea investiției

2.1. Situația existentă a obiectivului de investiții:

— Starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate în construcții, potrivit legii;

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

5

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

Arhitectură:

Cădirea Colegiului Național Mihai Eminescu a fost construită în secolul 18. Construcția, împreună cu terenul aferent, delimitat topografic, constituie mărturie cultural-istoric.

Marile clădiri publice, din centrul istoric, sunt cele mai spectaculoase, marcând aspectul urban al oraşului. Tipic acestora este tratarea faţadelor în manieră clasică a compoziţiei prin divizarea faţadelor în registre orizontale, prin simetria compoziţiei. Decoraţia este foarte pronunţată, fiind utilizate elemente din diverse stiluri istorice sau ca o altă concepţie, întreaga faţadă fiind realizată într-un stil istoricist. Pritre aceste clădiri spectaculoase se numără și colegiul Național Mihai Eminescu.

În ciuda faptului că edificiul are aproape 300 de ani, starea lui este acceptabilă. Există însă unele degradări care au apărut fiindcă nu s-au efectuat reparațiile mici periodice de întreținere, cu care acestea s-ar fi putut evita. Dacă aceste degradări nu se vor remedia, în viitorul apropiat vor evolua rapid și vor putea cauza probleme majore, care vor putea periclita și vieți umane.

Clădirea în momentul de față este în gradul IV. de rezistență la foc.

- învelitoarea clădirii a fost recent schimbată (în ultimii doi ani).

- structura de rezistență este în stare bună; clădirea are demisol, și pereți de rezistență groși. Terenul nu s-a tasat în mod semnificativ de la data construirii clădirii, cauză pentru care stabilitatea elementelor de construcție nu a fost compromisă. Nu se pot observa decât fisuri mici și nesemnificative în alocuri. În pod, s-a constatat că structura de rezistență a acoperișului este o structură sănătoasă (elementele din lemn nu sunt putrezite, structura este intactă, nu lipsesc elemente structurale, nu există distorsionări, denivelări, etc.)

Problemele care compromit încet-încet structura de rezistență sunt legate de umezeală și de starea necorespunzătoare a jgheaburilor, burlanelor și a trotuarelor de gardă perimetrale: jgheaburile și burlanele s-au desprins în unele locuri și s-au umplut cu frunze și alte obiecte, care blochează scurgerea apelor în direcția corectă. Unele bucăți din burlane s-au desprins și astfel apa se prelinge pe fațade, ajungând la zona de soclu, în loc să fie condusă prin burlan până la cota naturală a terenului și de acolo mai departe în rețeaua de canalizare. În jurul clădirii există un vechi trotuar de protecție, însă în unele porțiuni, panta acestuia, dirijează apele pluviale chiar spre clădire și nu spre direcția opusă, inundând astfel soclul și zona de demisol. Aproape toată zona de soclu prezintă semne de igrasie.

- podul este izolat termic cu pământ bătut (o metodă veche și nu foarte eficientă), izolație care nu asigură eficiență termică foarte ridicată, față de materialele termoizolante care sunt disponibile astăzi pe piață.

- elementele de șarpantă nu sunt ignifugate în momentul de față

- iluminatul în momentul de față este rezolvat de necesitate cu ajutorul neoanelor, care nu

sunt deloc estetice, și nu sunt demne de o clădire istorică, care se află clasificat în gradul

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

6

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

II de monument istoric. Despre iluminat arhitectural în momentul de față nu putem vorbi, fiindcă acesta nu există.

- numărul obiectelor sanitare în momentul de față nu este suficient raportat la numărul de

elevi și cadre didactice, care folosesc clădirea școlii Ar fi nevoie de lavoare, vase wc și pisoare auxiliare, ca să deservească nevoile utilizatorilor.

- finisajele interioare sunt parazitate și ușor degradate. Pe pereții din interior sunt aplicate

în foarte multe locuri lambriuri din Pvc, sau vopsea în ulei de culoare neadecvată; aceste elemente inestetice și-au pierdut culoarea inițială cu timpul și creează un aspect neplăcut, fiindcă nu sunt în ton cu statutul de monument istoric al clădirii. Suprafețele din încăperi nu sunt netede din cauza gletuirii și astfel nu ies frumos în evidență forma și muchiile bolților. În mai multe săli de clasă, peste pardoseala inițială s-a amplasat parchet laminat de calitate inferioară, care s-a degradat rapid din cauza traficului intens.

- faianța și gresia folosită în grupurile sanitare este degradată și de calitate inferioară, iar șapa pe care au fost aplicate plăcile de gresie nu are pante de scurgere care să canalizeze apele care ajung accidental pe podea, spre sifonul de pardoseală, astfel în unele locuri se poate observa apă care stagnează pe suprafața gresiei.

- tâmplăria interioară este degradată și de calitate inferioară.

- tencuielile exterioare sunt în stare avansată de degradare: se desprind de pe fațadă din cauza umezelii, și din cauza timpului (clădirea având aproape 300 de ani).

- bosajele, ornamentațiile, brâurile și cornișele, ancadramentele sunt degradate. Din cornișă cad bucăți de stucatură și cărămizi în unele locuri.

- tencuiala exterioară în zona soclului se exfoliază din cauza umezelii și din cauza igrasiei.

Zona soclului în multe părți e saturată de apă care ajunge în pământ și în demisol de pe acoperiș. Zona demisolului nu este hidroizolat, nu este prevăzut cu dren perimetral în jurul clădirii, iar trotuarul de protecție din jurul clădirii este deteriorat în câteva locuri, și panta de scurgere din cauza dislocărilor elementelor este inversă (apele pluviale se scurg spre clădire).

- gardul metalic care delimitează proprietatea spre strada Roman Ciorogariu, este în stare bună, dar gardul din cărămidă, tot spre strada Roman ciorogariu, care este în sud-estul proprietății este degradat.

- terenul de baschet este învechit. Suprafața de joacă nu este netedă, există în multe locuri crăpături și nici împrejmuirea nu este rezolvată.

- în curțile interioare, zonele verzi sunt demodate și ușor neîngrijite.

- asigurarea accesului și circulației persoanelor cu dizabilități este rezolvată doar de la

nivelulu trotuarului exterior până la intrarea în clădire și în primul hol de acces, cu o rampă

improvizată, din lemn.

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

7

Instalații de încălzire: -Obiectivul se incadreaza in -Categoria de importanta: B -Clasa de importanta: II

Instalații de încălzire:

-Obiectivul se incadreaza in

-Categoria de importanta: B

-Clasa de importanta: II

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

II.DESCRIEREA INVESTITIEI 1.SITUATIA EXISTENTA A OBIECTIVULUI DE INVESTITII

INSTALATII DE INCALZIRE

Încălzirea Colegiului National Mihai Eminescu este asigurată prin alimentarea cu agent termic de la punctul termic din demisolul cladirii.Acest punct termic are o capacitate de 1.43 Gcal/ h la incalzire si 0.13 Gcal/h la acm si furnizeaza agent termic incalzitor si apa calda pentru Colegiul National Mihai Eminescu si pentru consumatorii de pe str.Roman Ciorogariu, Moscovei si Academiei.Punctul termic este exploatat de SC TERMOFICARE SA Oradea. Dimensionarea instalatiei de incalzire se refera numai la instalatia interioara care porneste de la distribuitorul din PT (ramura colegiului).

Capacitatea punctului termic la incalzire este de 1.43 Gcal/h pentru Colegiul Mihai Eminescu.

Modernizarea, reechiparea punctului termic nu face obiectul prezentului proiect.Electropompele de circulatie agent termic,schimbatoarele de caldura, conductele, distribuitoarele/colectoarele etc. din PT nu se vor inlocui in aceasta etapa.

Instalatia de incalzire interioara a Colegiului National Mihai Eminescu a fost realizata la inceputul anilor 1970.

In clădirea Colegiului National sunt prevăzute radiatoare din elemente de fontă. Agentul termic este asigurat de punct termic local din incinta cladirii

- Δ H = 16 mCa mmCA,

- Q = 42-45 mc/h .

Distributia de agent termic în clădirea scolii este inferioară. Conductele de distributie si racordurile la coloane din cladirea Colegiului sunt montate sub tavanul demisolului. Conductele de distributie din demisol sunt termoizolate cu vată minerală, in stare uscată.

Distribuţia agentului termic se realizează prin sistem bitubular cu distribuţie inferioară şi coloane verticale care străbat planşeele. Coloanele sunt aparente şi sunt racordate la partea superioară a clădirii la vasul de aerisire. În demisol conductele formează o reţea de distribuţie ramificată.

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

8

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

Conductele de incalzire din sălile de clase nu sunt termoizolate. Conductele de distributie,coloanele de încălzire , racordurile la radiatoare si corpurile de incalzire nu au fost inlocuite de la inceputul anilor 1970.

Încălzirea sălilor de clasa se realizează cu corpuri de încălzire statice, radiatoare din fontă. Radiatoarele sunt prevăzute cu robinete de dublu reglaj, în mare parte nefuncţionale.

Reglarea temperaturi agentului termic se face manual in functie de temperatura aerului exterior din punctul termic zonal.

Corpurile statice existente in sălile de clasa sunt in general cele prevazute in proiectul de instalatii de incalzire - radiatoare din fonta. Instalatia de incalzire nu a mai fost spalata de cel putin 10 ani.

Condiţiile convenţionale de calcul sunt fixate de valorile: θ

=18°C, θ e = -15°C

tur

=90°C, θ

= 70º C,

θ

i

retur

de ocupare al clădirii este de cca 12 de ore pe zi, iar alimentarea

cu căldură se consideră în regim continuu.

Problema cea mai mare a instalatiei în ansamblu este că distributia( partial) si corpurile de încălzire au rămas neschimbate din anii 1970, astfel că instalatia de încălzire are o vechime de 40 ani, si în mod normal este uzată fizic si moral.Cf. HG 964/1998 privind duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, durata de serviciu normat pentru conducte de otel este de 25 ani.Conform Ghidului de performanta pentru instalatii de incalzire elaborat de IPCT se considera ca durata de viata pentru o instalatie de incalzire nu trebuie sa depăseasca 15-25 ani.

-La proiectarea si executarea instalatiilor de încălzire confortul tactil si acustic au fost neglijate.Aspectul si culoarea suprafetelor de încălzire nu contribuie la îmbunătăţirea estetică a sălilor de clase.

-Radiatoarele din fontă nu dispun de mijloace de reglare calitativă a căldurii. Robinetii de dublu reglaj sunt în mare parte blocati.

-Există zone de instalatii care nu se încălzesc ( coloane înfundate) in salile de la Etajul II.

Regimul mediu

In concluzie nu sunt respectate cerintele esentiale cf. L10/95:

-rezistenta si stabilitate mecanica -siguranta in exploatare

Avind in vedere ca Cladirea Colegiului National Mihai Eminescu este pe lista monumentelor istorice,rezistentele termice ale anvelopei nu se pot imbunatati prin termoizolarea lor ( L372/2005)

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

9

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

3.3. Consumuri de utilitati de energie termica( situatia existenta)

Consumul de energie termica pentru incalzire intre oct 2015-aprilie 2016 = 657.1 Gcal

Consumul de energie termica pentru preparare acc pe un an = 2.97 Gcal

Consumuri de utilitati de energie termica( situatia proiectata)

Consumul de energie pentru incalzire intre oct 2015-aprilie 2016 = 512.5 Gcal

Consumul de energie termica pentru preparare acc pe un an = 2.50 Gcal

INSTALATII SANITARE

-Obiectivul se incadreaza in

-Categoria de importanta: B

-Clasa de importanta: II

Situatia existenta :

Alimentarea cu apă rece a clădirii se realizează de la reteaua de apă rece existenta in incinta. Bransamentul de apa existent de F50 mm este racordat la conducta de apa stradala de pe str.Ciorogariu.Acest bransament alimenteaza punctul termic de la demisol si consumatorii menajeri din grupurile sanitare. La limita de proprietate este montat un camin de bransament.Contor de apă rece este montat in demisol, in imediata apropiere de intrarea in PT zonal. Un al doilea bransament de apa Dn 32 mm din HDPE alimenteaza consumatorii de la demisol si este echipat cu un apometru Dn 20 mm montat la demisol. Apa rece este asigurata la grupurile sanitare pentru elevi si profesori si la lavoarele/chiuvetele din laboratoarele de chimie, fizica, biologie, oficiu, cabinetul medical.Apa calda menajera este asigurata de la PTZ si este contorizata. Armaturile instalatiilor sanitare sunt cele clasice, cca 25 % sunt defecte. Coloanele de canalizare din fonta sunt uzate fizic ,sunt ruginite si la unele grupuri sanitare se observa scurgeri de apa.Urmele acestor scurgeri se pot observa la tavanurile incaperilor situate sub aceste grupuri sanitare. In momentul de fata numarul de obiecte sanitare existente este insuficient pentru numarul de elevi care frecventeaza Colegiul National Mihai Eminescu.

In cladirea Colegiului nu exista instalatii interioare si exterioare de stingere a incendiilor.

3.3. Consumuri de utilitati de apa rece( situatia existenta)

Consum de apa rece : q AR = 2.6 l/s

Consum de apa calda q AC = 1.4 l/s

Consumul de apa pentru stingerea incendiilor qi = 0 l/s

Consum de energie electrica pentru SP= 0 kW

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

10

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

Valoarea de inventar a construcției;

Actul doveditor al forței majore, după caz;

prezentarea a cel puțin două opțiuni:

Opțiunea 1:

Beneficiarul prezentului D.A.L.I. și-a propus realizarea unei investitii prin care să asigure reabilitarea, clădirii Colegiului Național Mihai Eminescu din Oradea situată pe strada Roman Ciorogariu nr. 18;

Amplasamentul studiat se află în centrul istoric al municipiului Oradea, pe o parcelă de 10707 mp, pe care se înalță un complex de clădiri, care cuprinde Colegiul Național Mihai Eminescu (fosta Academie Regală de Drept), mănăstirea Premonstratens și biserica catolică, care se află în administrarea ordinului premonstratens. Prezentul D.A.L.I. se ocupă de reabilitatrea colegiului (nu cuprinde corpul mănăstirii și biserica, care sunt alipite).

Se dorește reabilitarea, reamenajarea parțială, și modernizarea atât exterioară cât și interioară a clădirii cu păstrarea și punerea în valoare a caracterului de monument istoric prin identificarea, reabilitarea și conservarea elementelor valoroase. Spațiile clădirii se propun a se transforma în spații moderne, curate și multifuncționale, din care se elimină construcțiile și finisajele parazitare. Iar exteriorul degradat se propune a se curăța, restaura și conserva.

Monumentul istoric se va utiliza numai în scopuri compatibile cu destinația sa inițială. Întreținerea curentă și corespunzătoare a imobilului se va efectua prin folosirea unor materiale adecvate, compatibile cu cele din structura monumentului istoric.

Lucrările de conservare, consolidare, restaurare, precum şi a oricăror alte lucrări, se va efectua numai de către persoanele fizice sau juridice atestate în acest sens şi prevederea în contracte a condițiilor și termenelor de execuţie cuprinse în avizul de specialitate.

Se propune luarea măsurilor compensatorii în vederea încadrării clădirii din gradul IV. de rezistență la foc, în gradul III. de rezistență la foc.

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

11

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

Prin lucrări de reabilitare se înțeleg următoarele:

Arhitectură:

Se dorește reabilitarea degradărilor care au apărut din cauza neefectuării reparațiilor mici, periodice, ca acestea să nu cauzeze probleme majore, care ar putea periclita și vieți umane;

- Revizuirea șarpantei

- verificarea stării tehnice a învelitorii

- izolarea podului

- ignifugarea elementelor de șarpantă

- introducerea unui perete antifoc în pod

Reabilitarea spațiilor interioare:

- iluminatului arhitectural al clădirii

- obiecte sanitare: numărul obiectelor sanitare existente în situația actuală, nu este suficient; în concluzie se propune recompartimentarea parțială a grupurilor sanitare, astfel încât acestea să deservească nevoile utilizatorilor: elevi și cadre didactice, conform normativelor igienico-sanitare în vigoare.

Din adresa trimisă de către Primăria municipiului Oradea în data de 19.12.2016, reiese că în colegiul Național Mihai Eminescu, numărul utilizatorilor este, după cum urmează:

Număr total de elevi: 1428, din care 818 fete și 610 băieți

Număr total de cadre didactice: 103, din care 87 femei și 17 bărbați

Tesa (personal tehnic, economic și social-administrativ): 20 din care 17 femei și 3 bărbați

În clădire au fost identificatepentru cele doua catrgorii de persoane urmatoarele :

- Pentru Elevi:

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

12

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

- Băieți: 14 vase wc, 10 lavoare, 4 fântâni de băut apă, 4 pisoare;

- Fete: 19 vase wc, 13 lavoare, 4 fântâni de băut apă;

- Pentru Cadre didactice și tesa:

- 4 vase wc, 3 lavoare; - grupuri sanitare comune

Conform Ordinului 1955/1955, stas 1478-90, numărul de toalete necesare pentru acest număr de utilizatori este:

- Elevi:

- Băieți: 10 vase wc, 6 lavoare, 20 pisoare, 6 fântâni de băut apă;

- Fete: 30 vase wc, 6 lavoare, 6 fântâni de băut apă;

În concluzie, se mai propun:

- Pentru Elevi:

- Băieți: 0 vase wc, 0 lavoare, 16 pisoare, 2 fântâni de băut apă;

- Fete: 11 vase wc, 0 lavoare, 2 fântâni de băut apă;

- un grup sanitar pentru personae cu dizabilități

- Pentru Cadre didactice și tesa:

- Femei: 6 vase wc, 3 lavoare;

- Bărbați: 0 vase, 0 lavoare, 1 pisoar;

Grupurile sanitare vor fi separate pe sexe.

Lucrări interioare de finisaj integral:

- gletuiri

- faianțări

- gresieri

- turnare șapă sub gresie

- se prevede desfacerea finisajelor interioare parazitare

- reînlocuirea finisajelor interioare existente cu cele originale, istorice

- înlocuirea tâmplăriilor interioare existente

- amenajarea unei săli de prezentare istoric clădire

- curățarea, revopsirea, completarea, stabilizarea, reabilitarea și conservarea elementelor

de feronerie din interior: ușițele de vizitare metalice ale coșurilor de fum, pe coridoare,

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

13

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

balustradelor metalice. Mâna curentă din lemn, de la balustrade, se va înlocui cu mână curentă din lemn, nouă.

Desfacerea și refacerea tencuielilor exterioare complexe, reabilitarea fațadelor:

- desfacerea și refacerea tencuielilor degradate de pe fațadă, respectând culoarea inițială

a clădirii, galben pal - crem gălbui

- se vor completa și conserva bosajele

- se vor completa și conserva ancadramentele

- se vor completa și conserva brâiele

- se vor completa și conserva cornișele

- se va retencui și revopsi fațada în culoarea ei originală

- schimbarea tâmplăriilor existente exterioare nevaloroase, nefuncționale, demodate și de

calitate inferioară cu tâmplării din lemn, noi, performante din punct de vedere termic (cu geamuri tip termopan) dar cu respectarea ritmării șprosurilor, numărul inițial al canatelor, traverselor, materialelor și culorilor istorice, originale.

- se vor păstra și se vor reabilita tâmplăriile exterioare cu obloane și tâmplăriile exterioare

de la sala de festivități de la etajul I. deasemenea, ușa de intrare sculptată de la parterul clădirii, de dimensiuni 1.60/2.40, care este în apropierea bisericii, pe fațada nord-est a clădirii. Se va evita orice soluţie a înlocuirii cu tâmplării care denaturează aspectul original

al faţadelor, din motivul neconformării la proporţiile şi dimensiunile iniţiale, clădirea

În concluzie, se vor păstra și se vor repara tâmplăriile ferestrelor istorice, valoroase, iar la înlocuiri se vor folosi ferestre cu rame din lemn

- consolidări locale la pereți – se vor executa eventualele lucrări de consolidare propuse prin expertiza tehnică.

- desfacerea/ refacerea tencuielilor exterioare în zona soclului (hidroizolare adâncime min. 2,00 m montare dren perimetral, prevederea golurilor de aerisire, construire/reconstruire trotuar de protecție pe tot perimetrul clădirii.

- completarea și reabilitarea ornamentațiilor

- desfacerea/refacerea tencuielilor exterioare în zona soclului

- introducerea unei hidroizolații, la o adâncime de min. 2,00 m, pe partea exterioară a

peretelui exterior de la demisol și la o adâncime de cca. 1.00 m în zonele unde nu există demisol.

- reînlocuirea jgheaburilor și burlanelor existente cu jgheaburi și burlane noi

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

14

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

- se va monta un sistem de dren perimetral în jurul demisolului clădirii, pentru colectarea și canalizarea apelor pluviale

- se vor monta grile de aerisire

- se prevedere înlocuirea trotuarului de protecție existent

- unitățile exterioare ale aparatelor de climatizare se vor demonta de pe fațada clădirii

Se propune iluminarea artistică exterioară a fațadelor clădirii.

Lucrări de împrejmuire:

- se propune restaurarea elementelor metalice prin curățare și revopsirea acestora

- restaurarea gardului metalic și a celui din cărămidă

- se propune construirea gardurilor de protecție la terenurile de sport

Lucrări exterioare:

- amenajări peisagistice în curțile interioare:

- pavajele exterioare

- trotuar de gardă din jurul clădirii

- înierbări

- plantări

- cosmetizări plante

- reabilitarea terenului de baschet

- reabilitarea terenului de sport

- asigurarea accesului și circulației, atât pe orizontală cât și pe verticală a persoanelor cu dizabilități

DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROIECTATE – instalații de încălzire

reducerea

consumului de energie termica pentru incalzire. Interventiile vor fi nivelul utilizatorului.

Clădirea este încadrată în categoria monumentelor istorice, din aceasta cauza termoizolarea peretilor exteriori nu este posibila. Se propune inlocuirea tamplariei exterioare si termoizolarea planseului de pod pe partea dinspre pod, astfel incat

Interventiile

asupra

instalatiilor

aferente

cladirii

vizeaza

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

15

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

rezistentele termice corectate ale acestor elemente de constructii sa fie mai mari ca rezistentele termice minime corectate date de normele in vigoare.

Necesarul de căldură a clădirii s-a calculat în conformitate cu STAS 1907/1 şi 2 pentru stratificatiile existente ale peretilor exteriori, tamplarie exterioara noua, planseu peste Etajul II neizolata termic,placa pe sol si planseu peste demisol neizolate termic.

Q = Qt x ( 1 + ΣA/100) + Qi (W)

Unde Qt este fluxul termic cedat prin transmisie,corespunzătore diferenţei de temperatură între interiorul şi exteriorul elementelor de construcţii care delimitează încăperea.

Qi este sarcina termică pentru încălzirea aerului rece pătruns în interior de la temperatura exterioară la temperatura interioară

ΣA este suma adaosurilor afectate fluxului termic cedat prin transmisie

Calculul necesarului de căldură s-a efectuat pentru temperatura exterioară de

–15 C (jud. Bihor), zona eoliană IV, v = 4 m/s şi temperatura interioara cf. STAS 1907/2/97, tI = +18 0 C pentru Sali de clase .

Date de proiectare:

- Temperatura exterioara nominala iarna:

- Temperatura interioara de calcul iarna:

- 15 C

Sali de clase:

18 o C

Grupuri sanitare

15 o C

Birou:

20 o C

Coridor:

18 °C

Casa scarii:

15 °C

- Rezistente termice corectate al elementelor anvelopei cladirii(cf.NP 60/2000 si

C107/3):

Perete exterior:

Planseu pod: 3,33 W/m 2 /K

1,55 W/m 2 /K

Tamplarie exterioara:

2,00 W/m 2 /K

Usi exterioare:

2,00 W/m 2 /K

Planseu peste demisol:

2,86 W/m 2 /K

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

16

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

Necesarul de energie termica pentru cladirea Colegiului National Mihai Eminescu în condiţiile STAS1907/97 cu ti=+18C şi te=-15C si luind in calcul numarul de schimburi de aer minim necesar de 3/h pentru Sali de clase de Qt= 1330 kW .

Q inc = 1333,055 kW

Conducte de distributie,corpuri de incalzire

Se

va

utiliza

drept

agent

termic

apă

caldă

cu

temperatura

maximă

de

90C.Temperatura agentului termic la iesire din PT : max 90 C

-Modul de amplasare a conductelor de distribuţie:

-Demisol :distributie inferioara

-Parter, Etaj I, Etaj II distribuţie superioara.

-La trecerea conductelor prin elemente de constructie care au rolul de sigurantă la foc

(pereti si plansee)se vor lua măsuri de protectie necesare ( piese de trecere si de etansare)asigurîndu-se limita de rezistentă la foc egal cu al elementului traversat.

-Pe portiunile în care conductele traversează elemente de constructii nu se admit îmbinări.

-Soluţia de alcătuire a retelei de distribuţie : retea arborescentă

-Gradul de răspuns la condiţiile de stabilitate termică si hidraulică :instalaţie cu reglare termohidraulică locală (robineţi cu cap termostatic )

-Componenţa transmisiei de căldură în spaţiul încălzit :cu suprafeţe convective (radiatoare din otel)

Alegerea schemei de distribuţie s-a făcut astfel încît să se asigure :

-alimentarea aparatelor de încălzire

-funcţionarea concomitentă a acestora dar si posibilitatea funcţionării partiale a instalaţiei

-stabilitatea hidraulică a instalaţiei , la variaţii de debit

-posibilitatea reglării instalaţiei la schimbarea condiţiilor nominale

-Se vor opta pentru radiatoare din otel, cu puteri specifice mari pe mp radiator

- Radiatoarele vor fi echipate cu robinete cu cap termostatic si detentoare

-La corpurile de încălzire statice, prin montarea robinetilor termostatici se poate reduce cedarea de căldură în spaţiile neocupate până la temperatura de gardă, în funcţie de dorinţa şi posibilităţile financiare ale beneficiarului.

- Montarea vaselor de aerisirea la partea superioară a coloanei, pe tur si pe retur.

- Montarea robinetilor de golire la partea cea mai joasă a instalatiei.

- Rezistenta termică a tîmplăriei din zona elementelor de radiator va fi de cel putin 0,6 mpK/W

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

17

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

Masurile de reabilitare a instalatiei de incalzire conduc la cresterea eficientei instalatiei de incalzire prin asigurarea unei bune circulatii a agentului termic si eliminarea pierderilor de agent termic din instalatia interioara.

Armături de închidere, reglare, golire, dezaerisire

Instalaţiile interioare de încălzire se prevăd cu armături de închidere:

-pe conductele principale la ieşirea/intrare din/in PT si pe fiecare ramura de distribuţie

Armăturile de închidere se montează în locuri accesibile.

Pe circuitele corpurilor de încălzire se montează robinete de dublu reglaj, cu cap termostatic pe conducta de ducere si detentoare pe conducta de întoarcere.

Pentru golirea apei din instalaţie se prevăd armături de golire în punctele cele mai joase ale părtilor de instalaţii separate prin armături de închidere ( la baza coloanelor de încălzire din demisol)

Se prevăd robinete automate de aerisire la fiecare radiator , şi în punctele cele mai înalte a instalaţiei.(capatul coloanelor de la Etajul II).

Traseele conductelor in interiorul clădirii:

Traseele conductelor termice interioare s-au prevăzut astfel încît să asigure :

-alimentarea tuturor consumatorilor

-accesul la conducte, aparate şi armături în timpul exploatării

-lungimi minime de retea

-autocompensarea dilatărilor

La trecerea conductelor de incalzire prin încăperi neîncălzite din demisol conductele se vor izola termic.Grosimea termoizolatiei va fi de min 0,75 x d ( mm ) iar λ izolatie va fi min 0,05 W/ mK.

Panta normală a conductelor instalaţiilor de încălzire cu apă caldă este de 3‰. Distanţa minimă între conductele paralele neizolate termic sau între acestia si pereti, plansee este de 3 cm.

La trecerea prin pereti, conductele se vor monta în tuburi de protectie. Pe portiunile de conducte care traversează pereti, nu se fac îmbinări.

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

18

Economia de energie: Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor

Economia de energie:

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

In vederea respectarii prevederilor legislatiei in vigoare, a normativelor si prescriptiilor tehnice in vigoare, se vor adopta urmatoarele soluţii tehnice de creştere a eficienţei energetice pentru instalatii de incalzire:

-utilizarea robinetilor cu dublu reglaj cu robineti cu cap termostatic -reducerea alimentării cu căldură pe perioadele de neocupare a clădirii; -reducerea infiltraţiilor de aer rece, prin etanşarea rosturilor elementelor mobile (uşi, ferestre), simultan cu asigurarea ventilării naturale organizate a spaţiilor ocupate; -reechilibrarea circuitelor care alimentează corpurile de încălzire funcţionând cu apa caldă (din punct de vedere termic - prin ameliorarea locală a izolaţiei, iar din punct de vedere hidraulic - prin ameliorarea distribuţiei debitelor); -rezistenta termică a tîmplăriei din zona elementelor de radiator va fi de cel putin 0,6 mpK/W;

Consumuri de utilitati de energie termica( situatia proiectata)

Consumul de energie pentru incalzire intre oct 2015-aprilie 2016 = 512.5 Gcal

Consumul de energie termica pentru preparare acc pe un an = 2.50 Gcal

3.3.2. Estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati

Consumul de energie termica pentru incalzire este mai mic cu 144,6 Gcal in urma modernizarii instalatiei de incalzire si a anvelopei cladirii.

Consumul de energie termica pentru preparare acc este mai mic cu 0.47 Gcal in urma modernizarii instalatiei de apa calda, montarea robinetilor cu temporizare si cu

limitarea consumului de apa, inlocuirea bateriilor defecte cu baterii monocomanda.

Situatia proiectata_Instalatii sanitare :

Modernizarea instalatiilor sanitare cuprinde:

-inlocuirea sistemului de a.c.c., apa rece, incendiu,canalizare menajera, canalizare pluviala. Grupurile sanitare vor fi dotate cu obiecte sanitare clasice din portelan sanitar, armaturi cromate. Grupurile sanitare vor fi reechipate tinand cont de prevederile normelor in vigoare privind echiparea cu obiecte sanitare.Se va amenaja un grup sanitar pentru persoane cu handicap locomotor la parterul cladirii.

Se va asigura apa calda menajera la bateria fiecarui lavoar.

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

19

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

Se vor inlocui obiectele sanitare, coloanele si conductele de legatura de apa rece, apa calda, canalizare interioara , bateriile si robinetii de serviciu.

Cladirea se va echipa cu hidranti de incendiu interiori cf. P 118/2/2013.

Se va echipa laboratorul de chimie cu chiuvete din gresie antiacida pentru laborator.

Se va amenaja o statie de pompare ape de stins incendiu la demisolul cladirii.

- Se va dota canalizarea menajera din demisol cu clapete contra refulării

canalizării exterioare;

- Incaperea din demisolul in care se va monta statia de pompare se va dota

impotriva infiltratiilor de ape freatice printr-un sistem de conducte de drenare orizontala,racordate la o basa de la care apa infiltrata se va pompa la canalizarea pluviala din incinta.

Reteaua de apa rece :

Dotarea minimă cu obiecte sanitare şi accesorii a clădirii s-a făcut ţinând seama de prevederile STAS 1478. Grupurile sanitare s-au dotat cu:

-lavoar din porţelan sanitar cu baterie de amestec de perete 1/2"

-vas de closet din porţelan sanitar cu rezervor de spălare montat la înălţime

-pisoar

Vestiarele de langa salile de gimnastica s-au dotat cu dusuri.

Pentru un numar de 1400 elevi ( repartitia pe sexe 50-50%) sunt necesare minim:

-9 WC uri pentru baieti

-26 WC-uri pentru fete

-18 pisoare pentru baieti

-7 fantani de baut apa

-6 lavoare pentru baieti

-6 lavoare pentru fete

Pentru sala de gimnastica 1 se propun 3 grupuri sanitare echipate cu:

-1 WC ,2 lavoare , 6 dusuri pentru baieti

-1 WC, 2 lavoare, 6 dusuri pentru fete

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

20

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

Pentru sala de gimnastica 2 se propun 2 grupuri sanitare echipate cu:

-1 WC ,1 lavoar , 1 dus pentru baieti

-1 WC, 1 lavoar, 1 dus pentru fete

-1 WC, 1 lavoar, 1 dus pentru cadre didactice

Pentru cadrele didactice se propun grupuri sanitare separate pe sexe echipate cu

- 1 WC ,1 pisoar, 2 lavoare pentru barbati

- 6 WC , 4 lavoare pentru femei

Pentru menţinerea gărzii hidraulice, la sifoanele de pardoseală se recomandă racordarea la aceasta,a conductei de scurgere a unui obiect sanitar cu utilizare frecventă.

Necesarul de apă pentru instalaţiile sanitare interioare se asigura de la reteaua exterioara de apa rece din incinta,iar apa necesara stiingerii incendiilor(hidranti interiori si exteriori) se asigură din 2 rezervoare de cate 100mc, proiectate în incinta .

Statia de pompare a apelor menajere si de incendiu se va amplasa la demisolul cladirii.La conducta de refulare a statiei de pompare se va racorda reteaua de apa din incinta care alimenteaza coloanele de hidranti interiori si hidrantii exteriori.

În incinta se prevede o reţea ramificata de apă pentru incendiu exterior, prevăzută cu 3 hidranţi exteriori subterane sau supraterane. dispuşi astfel încât să se poată interveni în caz de incendiu de la hidranţii cei mai apropiaţi. Reţeaua de apa din incintă se va racorda la conducta de apă în aval de căminul de apometru.Apometrul din demisol se va desfiinta si se va procura un apometru combinat ce se monteaza in caminul de apometru de la limita incintei.Pentru alimentarea autospecialelor de pompieri a fost prevazut un hidrant supratran racordat la reteaua de apa din incinta HiE1.

Conductele de distribuţie a apei reci se vor monta partial în demisol, partial in pamant.

Panta minimă a conductelor de apă va fi de 2 ‰ în sens contrar sensului scurgerii apei reci,astfel se asigură golirea conductelor.

sistem

ramificat.Schema de distribuţie va fi: distribuţie inferioara.

La amplasarea coloanelor s-a ţinut seama de gruparea coloanelor de alimentare cu apă cu cele de canalizare.

Pentru conducte izolate,distanţa între feţele exterioare ale izolaţiei şi suprafaţa finită al elementelor de construcţii va fi de 10 cm.

Conductele de apă se montează deasupra celor de canalizare. Conductele de apă rece se montează sub conductele de apă caldă.

Reţeaua

de

distribuţie

interioară

a

apei

reci

se

va

realiza

în

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

21

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

Poziţia conductelor de apă sau canalizare :

-faţă de inst. electrice se realizează respectînd I7.

-faţă de inst. de gaze se realizează respectînd Ordin ANRE.

La trecerea prin pereţi sau plansee, conductele de apă se montează în tub de protecţie.

Armături de închidere vor fi prevăzute

-pe conducte de alimentare cu apă rece la intrarea în clădire

-la baza coloanelor ,în apropierea conductelor de distribuţie a clădirii

-în fiecare grup sanitar

Armături de reţinere se vor prevedea în următoarele cazuri:

-pe bransament,după contorul general

-pe conductele de refulare a pompelor

Armăturile de închidere ale instalaţiilor interioare vor fi dublate de armături sau dispozitive de golire

-la baza coloanelor de apă rece si caldă

Poziţionarea armăturilor se va face în locuri accesibile .

Montarea conductei de apă direct în pămînt se face sub limita de îngheţ ,măsurată de la generatoarea superioară a conductei pînă la suprafaţa terenului amenajat .

Traseele conductelor s-a ales astfel încăt să nu existe pericolul scoaterii din funcţiune a instalaţiilor de alimentare cu apă datorită condiţiilor de funcţionalitate a clădirii.

Distanţa între coloanele de apă rece si apă caldă va fi min. 3 cm.

Instalaţiile se vor realiza astfel încît să fie usor accesibile.

Înaintea fiecărui armături este obligatorie montarea unui robinet de închidere amplasat sub obiectul sanitar.

Conductele de la parter,Etajul I şi II .(condiţie importantă de estetică )

Pentru diminuarea zgomotelor sau vibraţiilor, la alegerea traseului conductelor de apă, coloanele de apă nu se vor monta pe peretii grupurilor sanitare care delimitează aceste încăperi de salile de clase.

se vor masca cu diferite măsti de acoperire

Reţeaua de apă caldă menajeră:

Apa calda este preparata la PTZ din demisolul cladirii.Distribuţia apei calde se realizează cu distribuţie inferioară,cu conducte de distribuţie izolate montate in demisol .

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

22

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

La adoptarea sistemului de alimentare cu apa calda menajera s-a ţinut seama de :

-numărul specific de apă caldă de consum ,numărul de consumatori şi durata efectivă a perioadei de consum

-natura,regimul de furnizare

-prevederile specifice din I 13

Cf. STAS 1478/90 necesarul de apă caldă menajeră de 60 C este de 5 l/elev zi.

Timpul de furnizare a apei calde : 10 ore.

Diferenţa de presiune între apa rece şi caldă la nivelul aceluiasi obiect sanitar nu va fi mai mare de 0,3 bar.

Preluarea eforturilor transmise la conducte de apă caldă se va face prin suporti ficsi, rigidizati de elemente de construcţii adiacente.

Reţeaua interioară de apă caldă se amplasează pe trasee comune cu cele de apă rece si se execută din PPR sau conducte din otel.

Instalaţii de canalizare interioare şi exterioare Prezentul proiect tratează problema apei uzate menajere interioare pana la racordurile la canalizarea exterioară.

Instalaţia interioară de canalizare se va lega la reţeaua exterioară din incinta prin intermediul a 6 cămine de vizitare .

Căminele de vizitare se vor amplasa faţă de clădire la o distanţă minimă de 2 m.

La aceste camine se vor racorda si burlanele de ape pluviale.

In momentul de fata exista doua racorduri de canalizare menajera ( un racord de Dn 250 mm din tub de beton, prin intermediul careia se descarca apele menajere in colectorul din str. R. Ciorogariu ) si un racord de canalizare menajera Dn 160 mm din PVC prin intermediul careia apele uzate menajere se descarca in colectorul din str. Academiei.

Apele pluviale din incinta sunt evacuate prin intermediul a 3 racorduri Dn 200 din beton in colectorul din str. R. Ciorogariu.Racordurile de canalizare existente se mentin, se inlocuiesc caminele de racord si caminele de canalizare din incinta.

La amplasarea conductelor de canalizare exterioară se vor respecta distanţele faţă de alte conducte subterane cf. STAS 8591.

Conductele montate direct în pămînt vor fi pozate direct pe fundul nivelat şi compactat al transeii. Conductele de canalizare se vor executa din tub PVC- KG Dn 110,160,200,250mm cu pantă normală .

Stabilirea numărului de coloane şi poziţionarea acestora s-a făcut astfel încît legăturile la obiecte sanitare să fie cît mai scurte.

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

23

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

Poziţia şi unghiurile de racordare ale conductelor de canalizare s-au ales astfel încît să nu favorizeze înfundarea reţelei.

S-au redus la minimum numărul schimbărilor de direcţie.

Racordările legăturilor coloanelor se vor face cu un unghi de max. 45.

Nu se vor utiliza racorduri duble pe orizontală.

Se vor prevedea tuburi de curuţire la schimbări de direcţie,la puncte de ramificaţie greu accesibile pentru curăţirea din alte locuri precum şi pentru trasee rectilinii lungi cf. I9.

La iesirea din clădire a conductelor de canalizare se va asigura adîncimea minimă de protecţie contra îngheţului măsurată la nivelul finit al terenului pînă la generatoarea superioară a conductei.

Pe coloane de scurgere cu legături la obiecte sanitare se prevăd piese de curăţire la baza coloanei,deasupra ultimei ramificaţii şi la fiecare 2 nivele.

Înălţimea de montaj a piesei de curăţire va fi de 0,4-0,8 m faţă de pardoseală.

Ventilarea directă se prevede prin prelungirea peste nivelul acoperisului a tuturor coloanelor de scurgere cu 0,5 m.

La amplasarea conductelor trebuie respectate următoarele condiţii :

-să fie asigurată o pantă continuă care să permită scurgerea apelor uzate prin gravitaţie

-traseele să fie cît mai drepte, evitîndu-se schimbările de direcţie

-să fie asigurate ventilarea permanentă a retelei

Materialul ales a tevii de scugere este PVC tip U ( la montaj interior ) şi PVC tip G (la montaj în pămint)

Apele meteorile vor fi colectate prin burlane din materiale plastice Dn 160 mm.Partea inferioară a burlanului , începînd de la 1,5 m de la suprafaţa terenului şi legătura pînă la reteaua exterioară de canalizare se execută cu tuburi de fontă de scurgere ,fiind prevăzute cu o piesă de curăţire.

Distanţele minime dintre traseele canalizării exterioare şi clădire trebuie să fie 2-3 m

.

apei prin

gravitaţie ,în funcţie de diametrele tuburilor şi de continutul de impurităţi de ape uzate.

Tuburile

de

canalizare

se montează

cu pantă

asigurînd

scugerea

Adîncimea minimă de montaj este de 0,8 m.

Căminele de vizitare vor fi cu secţiunea circulară din material plastic cu diametru interior de 1,0 m.Accesul în cămine se face de la suprafata terenului , printr-un capac, cu ramă de fixare , cu muchiile protejate cu piese din fontă.

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

24

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

Masuri pentru reducerea consumurilor de energie

-Dotarea instalaţiei de apă caldă de consum cu armături de calitate ridicată, cu limitare a consumului de apă

- Utilizarea dispersoarelor de duş economice;

- Inlocuirea bateriilor si armaturilor defecte cu armaturi de calitate ridicata, cu limitare a consumului de apa.Utilizarea perlatoarelor la bateriile lavoarelor permite reducerea debitului de apa la 6-8 l/min in loc de 12 l/m

- Echilibrarea hidraulică a reţelei de distribuţie a apei calde de consum

- Asigurarea mentenanţei construcţiei şi instalaţiilor aferente.

Lucrari exterioare din incinta:

Prin modernizarea cladirilor din incinta se va asigura stingerea incendiilor cu hidranti interiori si exteriori. Din aceasta cauza bransamentul de apa existent de 50 mm din fonta este subdimensionat si trebuie inlocuit.

Alimentarea cu apă a clădirii se va realiza printr-o conductă PE 110 mm pn 6 bar , de la reteaua de apa stradala de pe str.Roman Ciorogariu.

Reteaua exterioară de apă din incintă va fi retea ramificată.

Reteaua de apă va avea o singură zonă de presiune, respectînd conditia presiunii maxime de 6 bar.

De la reteaua de apa din incinta se vor alimenta consumatorii menajeri, hidrantii de gradina, fantanile de baut apa si se va realiza umplerea rezervoarelor de apa de incendiu din incinta.

In incinta sunt prevazuti 3 buc de hidranti exteriori subterani Dn 80 mm.Un hidrant de incendiu exterior exista montat pe reteaua de apa de pe str. Academiei si 1 hidrant de incendiu este montat pe reteaua de apa stradala str.Roman Ciorogariu in fata Bisericii, astfel se va proteja toate fatadele cladirii.( cu 5 buc hidranti exteriori)

Hidrantii de incendiu se vor monta pe conducta de apa Dn 140/ Dn 133 x 4 mm mm in aval de statia de pompare.

Hidranţii de incendiu exteriori se dotează cu accesorii pentru trecerea apei în funcţie de scenariile de siguranţă la incendiu întocmite pentru situaţiile cele mai defavorabile, asigurînd intervenţie la nivelul cel mai înalt al cladirii H = 19,20m.

Apele uzate menajere evacuate la canalizare vor respecta prevederile NTPA 002/97.In incinta s-a prevazut o retea noua de canalizare menajera la care se vor racorda grupurile sanitare din cladire.Apele uzate de la laboratorul de chimie se vor descarca la instalatia de canalizare din incinta prin intermediul unui camin de neutralizare.

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

25

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

La cladirea Colegiului Mihai Eminescu avand acoperis tip sarpanta evacuarea apelor meteorice se realizează prin coloane de canalizare exterioare(burlane) total 27 buc.

Echiparea şi dotarea cu instalaţii pentru prevenirea şi stingerea incendiilor:

HIDRANŢI INTERIORI

Regimul de înălţime Date constructive :

Ac = 3313,83 mp

D partial +P+2E

Acd =13.224,84 mp

Au = 9626,40 mp

Compartimente de incendiu : clădirile de pe amplasament vor constitui 1 compartiment de incendiu. Fiind vorba de un monument istoric,nu se pot face modificari constructive.

Ac =3313,83 mp

Acd =13.224,84 mp Au =9626,40 mp

V = 46.113,21 mc

Conform prevederilor art. 238 din P118/1 suprafata construita maxim admisa la

clădirile avînd nivelul de stabilitate la foc III este Acadmis = 2000 mp, iar atunci cand se prevad instalatii automate de semnalizare a incendiilor, ariile se pot majora cu 25 %corelat cu art.241 Tabel 5 privind numărul maxim de niveluri admis la clădirile de învăţămînt N =

3.

Destinatia clădirii: clădire de invatamint

Numar de niveluri supraterane :3

Clădire fara sali aglomerate.( sala de festivitati cu 140 de locuri- sala cu aglomerari de prersoane)

Nivel stabilitate la incendiu III

Categoria de importanta B

Clasa de importanta II

Conform P118/2/2013 Art.4.1.:

Echiparea tehnică a clădirilor, compartimentelor de incendiu, spaţiilor, cu hidranţi de incendiu interiori, se realizează, la:

- cladiri de învatamînt cu mai mult de 200 de utilizatori sau cele cu aria construita mai mare de 600 mp si mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane;

In concluzie este necesară dotarea clădirii cu hidranti de incendiu interiori.

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

26

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

Avind in vedere categoria si clasa de importanta a constructiei s-au prevăzut cite 7 hidranti de incendiu pe fiecare nivel iar la subsol 6 hidranti ( total 27 hidranti).Coloanele de hidranti sunt amplasate pe coridoare.

Hidrantii interiori vor fi alimentati cu apa de la statia de pompare din demisol.

Conductele de apă pentru alimentarea hidrantilor interiori vor fi executate cu tevi din Ol Zn.Reteaua de distributie a apei reci va fi separata de reteaua de apa pentru stingerea incendiilor la hidrantii interiori.

Pentru alimentarea cu apă a instalaţiei interioare cu hidranţi de incendiu, direct de la pompele mobile de incendiu, se prevede o conductă cu Dn 110 mm, cu robinet de închidere, ventil de reţinere şi două racorduri fixe tip B, amplasate pe peretele exterior al clădirii pe str. Roman Ciorogariu.Racordurile fixe se vor monta in în nişe cu geam, marcate cu indicatoare la înălţimea de maximum 1.40 m de la nivelul trotuarului clădirii, racordată la conducta principală a reţelei de alimentare cu apă.

Hidranţii de incendiu interiori se pot monta aparent sau îngropat, marcându-se corespunzător. Standardele de referinţă sunt STAS 297/2 şi SR ISO 6309.

In interiorul cladirii s-au prevăzut reţele separate pentru consum menajer şi hidranţi interiori.Conducta de apa exterioara din incinta ( in aval de SP) va fi de Dn 140 mm si va fi executata din tevi HDPE p regim = 6 bari. Racordurile de apa la coloanele de hidranti interiori se vor executa din tevi din Ol Zn 21/2 “si se vor monta in demisol.In demisol,distributia de apa de incendiu se va executa din conducte de OL Zn, iar distributia pentru apa rece ( separata de cea de incendiu) tot din Ol Zn.Cf. STAS 1478 ,si P118/2 pentru cladiri de invatamint-scoli cu un volum mai mare de 25.000 mc(V = 46.113,21 mc) numărul de jeturi în funcţiune simultană va fi de 2,iar debitul de calcul va fi de 4,2 l/s.Lugimea minimă a jetului compact va fi de 10m, iar amplasarea hidranţilor se va realiza astfel încît fiecare punct din interiorul cladirii să fie protejat de cel putin 1 jet.

se vor folosi

În reţelele instalaţiilor interioare de apă pentru stingerea incendiilor numai ţevi de Ol Zn.

S-au prevăzut în total 27 buc hidranti de incendiu din care cite 7 buc la parter,Etaj I si 6 hidranti interiori la subsol.Hidrantii vor fi amplasati astfel încăt să se asigure

si Etaj II

atingerea fiecărui punct combustibil cu un jet , iar numărul de jeturi in funcţiune simultană va fi de 2.

Hidranţii interiori se vor monta pe coridoare , marcîndu-se cf. STAS 297/1.

se face astfel încît fiecare punct din interiorul

încăperilor să fie protejat de cel puţin un jet .

Robineţii hidranţilor se montează de la 0,8 m la 1,5 m de la pardoseală ,iar cutiile vor fi protejate împotriva loviturilor.Cutiile hidranţilor se vor executa cf. STAS 3081.

Hidranţii de incendiu interiori se pot monta aparent sau îngropat, marcându-se corespunzător. Standardele de referinţă sunt ISO 3864/1,2, 3, 4 şi ISO 7010.

Amplasare hidranţilor interiori

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

27

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

În lipsa iluminatului normal, identificarea hidranţilor trebuie să se facă prin iluminat de securitate pentru marcarea hidranţilor interiori. Robinetul hidrantului de incendiu, împreună cu echipamentul de serviciu format din furtun, tamburul cu suportul său şi dispozitivele de refulare a apei, se montează într-o

1,50m de la

cutie specială, amplasată în nişă sau firidă în zidărie, la înălţimea de 0,80m pardoseală.

Nişele hidranţilor de incendiu interiori nu trebuie să străpungă pereţii rezistenţi la foc, pe cei care despart încăperi cu risc de incendiu diferit sau care delimitează căi de evacuare. În cazul în care se montează în nişă, rezistenţa la foc a peretelui, după montarea nişei, trebuie să rămână neschimbată.

Hidranţii de incendiu interiori se echipează cu furtunuri semirigide sau cu furtunuri plate şi cu ţevi de refulare universale montate la extremităţile furtunurilor pentru a forma, dirija şi controla jetul de apă (standarde de referinţă SR EN 671-1 sau SR EN 671-2).

Furtunurile semirigide trebuie să aibă unul din următoarele diametre interioare:19 mm; 25 mm; 33 mm. Diametrul nominal al furtunului plat nu trebuie să depăşească 52 mm. Fac excepţie aplicaţiile specifice care permit alte valori.

(1) Lungimea furtunului semirigid trebuie să fie de maxim 30m.

(2) Lungimea furtunului plat trebuie să fie de maxim 20 m.

(3) Fac excepţie aplicaţiile specifice care permit alte lungimi ale furtunurilor.

Ţeava de refulare universală trebuie să permită următoarele poziţii de reglare:

închidere şi jet pulverizat şi/sau jet compact. Când jetul pulverizat şi jetul compact sunt condiţionate, se recomandă să se poziţioneze jetul pulverizat între poziţia de închidere şi poziţia jetului compact.

Ţeava de refulare universală trebuie prevăzută cu un robinet de închidere a alimentării cu apă. Robinetul de închidere trebuie să fie cu supapă sau de alt tip cu deschidere lentă. Robinetul trebuie să se închidă prin acţionarea unei roţi de manevră în sens orar, iar sensul de deschidere trebuie marcat.

Pentru hidrantul interior de incendiu echipat cu furtun semirigid, tamburul trebuie dotat cu două flanşe circulare cu diametrul maxim de 800mm şi cu sectoare interioare sau cu o bobină cu diametrul minim de 200mm pentru furtunurile de 19mm şi 25mm şi cu diametrul minim de 280mm pentru furtunurile de 33mm. Tamburul trebuie să se rotească în jurul axei sale.

(1) Suportul de furtun plat pentru hidrantul interior de incendiu, poate fi: cu tambur, cu furtun pliat de două sau cu furtun bobinat.

(2) Tamburul trebuie să se rotească în jurul axei sale în aşa fel încât să permită desfăşurarea liberă a furtunului. Tamburul interior trebuie să aibă diametrul minim de 70mm, cu o fantă largă de cel puţin 20mm în care se aşează cuta mediană din lungul furtunului.

(1) Cutiile trebuie prevăzute cu o uşă şi pot fi echipate cu o încuietoare. Cutiile pot fi zăvorâte, trebuie prevăzute cu un dispozitiv de deschidere în caz de urgenţă

care

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

28

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

care să fie protejat cu ajutorul unui material transparent, care să poată fi spart cu uşurinţă. Robinetul de închidere cu supapă înşurubat până la capăt, trebuie poziţionat astfel încât să permită rămânerea a cel puţin 35mm spaţiu liber în jurul diametrului exterior a roţii de manevră.

(2) Dacă dispozitivul de deschidere în caz de urgenţă este protejat printr-un geam frontal, acesta trebuie să poată fi spart cu uşurinţă, fără a exista riscul de a lăsa bucăţi sau corpuri ascuţite care să poată provoca rănirea celor care acţionează dispozitivul de deschidere în caz de urgenţă.

(3) Uşile cutiilor trebuie să se deschidă cu minimum 170 0 pentru a permite furtunului să fie mişcat liber în toate direcţiile. Pentru anumite condiţii climatice este necesar să se prevadă cutia cu găuri cu ventilare corespunzătoare.

Accesul la hidranţi nu va fi blocat cu materiale, mobilier sau utilaje, iar uşile cutiilor hidranţilor trebuie să se deschidă uşor şi vor fi marcate conform reglementărilor in vigoare.

Persoanele care lucrează în spaţiile în care se află hidranţi interiori trebuie să cunoască poziţia şi modul de folosire a acestora.

Instalaţiile electrice pentru iluminatul de siguranţă pentru marcarea hidranţilor interiori de incendiu vor fi menţinute în stare de funcţionare.

Vanele (robinetele) de pe conducte care alimentează hidranţii de incendiu vor fi sigilate în poziţia deschisă, pentru asigurarea în permanenţă a debitului de apă şi a presiunii necesare în caz de incendiu. În caz de avarie, când este necesară închiderea acestor vane, nu se admite scoaterea din circuit a unui număr mai mare de 5 hidranţi de incendiu.

Nisele hidranţilor nu trebuie să străpungă peretii antifoc,pe cei care despart încăperi cu pericol de incendiu diferit sau care delimitează căi de evacuare.În cazul în care hidrantul se montează în nisă,, rezistenţa la foc a peretelui va rămîne neschimbată.Strapungerea planseelor si peretilor cu coloanele sau conducte de distributie de hidranti se vor executa obligatoriu conform proiectului de rezistenta.

În execuţie si exploatare se vor respecta cotele ,dimensiunile şi pantele indicate pe planse.De asemenea, se vor respecta prevederile din "Norme republicane de protecţia muncii".Echipamentul hidranţilor interiori trebuie să fie corespunzător debitului şi presiunii din instalaţia respectivă.

Conductelete care transporta fluide pentru combaterea incendiilor vor fi vopsite cu vopsea rosie cf. STAS 8589/70. Culori conventionale.

Statia de ridicare a presiunii apei pentru stins incendii

Instalaţia de ridicare a presiunii apei reci trebuie prevazuta deorece presiunea disponibilă din conducta publică în punctul de racord al instalaţiei interioare este

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

29

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

insuficientă pentru funcţionarea normală a punctelor de consum ( hidranti de incendiu interiori si exteriori)

În componenta staţiei de pompare intră : grupul de pompare , rezervoarele sub presiune.

Staţia de pompare deserveste instalaţiile de stins incendiu ( hidranţi interiori si exteriori ).

Staţia de ridicare a presiunii se va amplasa la demisolul cladirii.

Pompele vor aspira din rezervoarele exterioare semiîngropate de 2x100 mc.

S-au ales 4 buc recipiente sub presiune cu membrana V = 500 l/buc , avînd volumul total util egal cu volumul util rezultat din calcul ( STAS 1478)

La instalaţiile de pompare se va prevedea un agregat montat de rezervă, egală cu cea mai mare pompă din grupul în funcţiune .

Pompele pot fi acţionate automat sau manual.În cazul în care pompele sunt acţionate automat, se va prevedea si o acţionare manuală.Oprirea motoarelor se va face manual.Se admite oprirea automată din cauza lipsei de apă.

Pompele se vor monta astfel încît nivelul rezervei de apă pentru incendiu din rezervorul exterior să fie mai sus decît partea superioară a corpului pompelor.

Pentru încercarea periodică a pompelor de incendiu se asigura posibilitatea întoarcerii apei în rezervor.

Pompele trebuie să asigure următoarele debite :

- -pompele pentru incendiu vor asigura debitul pentru stins incendiu la hidrantii interiori si exteriori.

Legarea pompelor la retea de distribuţie se face astfel :se va prevedea un distribuitor propriu al instalaţiei , separat si independent , alimentat prin minim 2 conducte fiecare asigurînd debitul maxim necesar.

Staţia de ridicare a presiunii va fi alimentată cu 2 surse de energie ( normală şi de rezervă- cf proiectului de instalatii electrice ).

Din conducta exterioară apa pătrunde în rezervoarele exterioare ingropate de 2x100 mc, închise, avand conducte de dezaerisire cu legatura directa cu atmosfera.

Din rezervor, apa este aspirată de grupul de pompare si refulată în instalaţie.

Se admite prevederea unei conducte de aspiratie pentru întregul debit teoretic de incendiu.

Automatizarea pompelor va fi asigurată din furnitura de automatizare a grupului de pompare.

prevăzută cu 1 sorb , calculat

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

30

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

La staţia de ridicare a presiunii apei se vor prevedea, pentru aerisire , ferestre cu ochiuri mobile , usor accesibile pentru manevrare.Se va asigura buna ventilare a staţiei de pompare.

de restul clădirii prin pereti RF 3 h şi

plansee rezistenţi la foc 1 h şi 30 min., avînd acces direct din exterior.

Încăperea în care se găsesc pompe de incendiu se prevăd cu legătură telefonică cu serviciul propriu de pompieri.

Încăperea staţiei de pompare se va separa

Încăperea staţiei se prevede si cu iluminat de siguranţă pentru intervenţii.

Agregatele din SP se vor amplasa pe fundaţii proprii , fără legături cu pardoseala sau alte elemente de construcţii.

Postamentele vor fi prevăzute cu izolaţie acustică pentru a împiedica transmiterea vibraţiilor către elementele de construcţii.

Se recomandă intercalare de racorduri elastice între electropompe si conducte.

Hidranti exteriori

Conform Art.6.1. din P118/2 clădirile de învăţământ, cu mai mult de 200 persoane sau cu aria construită mai mare de 600 mp ori cu mai mult de 2 (două) niveluri supraterane se doteaza cu hidranti de incendiu exteriori.

Volumul clădirii este de 46.113,21 mc.Cf P118/2 in funcţie de Nivelul de stabilitate la foc al clădirii(III)si volumul clădirii debitul de apă pentru stingerea incendiului din exterior este de 25 l/s , ce se realizează cu 5 buc hidranti exteriori de incendiu subterani din care 2 hidranti stradali existenti care impreuna vor asigura 25 l/s.(15 +10)

In incinta vor fi prevazute 3 buc de hidranti exteriori subterani sau supraterani Dn 80 mm.Pe str. Academiei si Roman Cirogariu sunt 2 buc hidranti exteriori in functiune care sunt racordate la reteaua de apa stradala.

Hidrantii de incendiu se vor monta pe conducta de apa din demisol Ol 133x4 mm.

Hidranţii de incendiu exteriori se dotează cu accesorii pentru trecerea apei în funcţie de scenariile de siguranţă la incendiu întocmite pentru situaţiile cele mai defavorabile, asigurînd intervenţie la nivelul cel mai înalt H = 19.2m.

Jeturile de apă realizate cu ajutorul hidranţilor de incendiu exteriori, trebuie să atingă toate punctele combustibile ale clădirilor (obiectivelor) protejate, considerând raza de acţiune a hidranţilor în funcţie cu lungimea furtunului de:

- maximum 120 m la reţelele de alimentare cu apă la care presiunea asigură lucrul direct de la hidranţi;

amplasate la o distanţă de minimum 5 m de

Hidranţii de incendiu exteriori vor fi zidul clădirii protejate.

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

31

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

Poziţia hidranţilor de incendiu exteriori şi a căminelor de vane pentru instalaţii de incendiu se marchează prin indicatoare. Standardul de referinţă este STAS 297.

Alimentarea cu apă a hidranţilor de incendiu exteriori se exterioară ( prin SP) cu linii de furtun racordate direct de la hidranţi.

Numărul hidranţilor exteriori se determină astfel încât fiecare punct al clădirii să fie atins de numărul de jeturi în funcţiune simultană, debitul însumat al acestora trebuind să asigure debitul de apă de incendiu prescris pentru clădire. ( adică 25 l/s)

din reţeaua

face

Distanţele de amplasare a hidranţilor de incendiu exteriori se stabilesc în funcţie de raza de acţiune a hidranţilor care se consideră de 120 m.

Debitul specific al unui hidrant exterior pentru incendiu se consideră de 5 l/s.

Presiunea minimă la hidranţii de incendiu exteriori de la care se intervine direct pentru stingere, trebuie să asigure realizarea de jeturi compacte de minimum 10 m lungime, ţeava de refulare acţionând în punctele cele mai înalte şi depărtate ale

acoperişului cu un debit de 5

Deorece cladirea este protejata de 27 hidranţi interiori şi 3+2 hidranti exteriori de incendiu, se consideră (pentru o cladire civila cu functiune de invatamint ) - funcţionarea hidranţilor de incendiu interiori timp de 60 min(cladire de importanta deosebita- monument istoric), iar a celor exteriori în următoarele 3h. (art.6.19)

10 l/s.

BREVIAR DE CALCUL

1.Calculul instalaţiilor de combatere a incendiilor ( hidranti interiori)

În conformitate cu P118/2013 rezultă 2 jeturi simultane 2 x 2,1 l/s, L c = 10m

- -Timpul teoretic de funcţionare 60 min pentru hidranţi interiori

3

h

pentru hidranti exteriori (5 hidranti exteriori din curte

/strada vor asigura interventia si stingerea incendiilor la toate fatadele)

qie = 25 l/s.

Hidranţi interiori de incendiu

-pierdere de sarcină în furtun

2

hf hf   Axlxqil x

0.0154

20 x

2.1

2

1.36

mCA

Dn 50 mm, l = 20 m

qi = 2,1 l/s

A = 0,0154

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

32

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

Conform P118/2/2013 Anexa 5 pentru diametrul duzei de refulare de 12 mm,P= 0,4 Mpa şi lungimea jetului compact lc = 10 ml, qih = 2,33 l/s(140 l/min), presiunea necesară la ajutajul tevii de refulare se calculeaza in felul urmator:

Diametrul duzei de refulare 12 mm ,

A = 0,0154

Presiunea necesară la ajutajul tevii de refulare :

Hi

Lc

1

xLc

= 15,34 mCA

q i = 2,33 l/s

Lc = 10 m lungimea jetului compact

α = 1,19 +80 x ( 0,01 x Lc ) = 1,198

φ=(0,00025/(d+1000 d3 ))= 0,0183

Proiectia pe orizontală a lungimii jetului compact :

Lj =

Raza de actiune al unui hidrant : R = Lj + Lf = 9,55 m + 17 m = 26,55 m

Lf = 20 m 3 m = 17 m

Vmax = 3 m/s Presiunea necesară la robinetul de hidrant interior de incendiu este de:

hr= hrc + hrf pierderi totale de sarcina

hrf = if x lf = Af x lf x Q 2 = 0,015 x 20 m x 2,1 x 2,1 = 1,323 mCA hrc =150 m x 16 mmCA/m+ 40 m x 11 mmCA/m(de la SP pana la coloana de hidrant cea mai defavorizata ) + 25 m x 20 mmCA/m + 6 m x 20 mmCA/m ( col. hidrant cea mai defavorizata) + 4 m x 35 mmCA/m= 3,60mCA Pierderea pentru conducta din incinta s-a calculat la debitul maxim de 19,2 l/s ( in primele 60 min functioneaza 2 hidranti interiori 2 x 2.1 l/s, in urmatoarele 3 ore functioneaza 3 hidranti exteriori din incinta cu 3 x 5 l/s)

hr = 4,923 mCA = 0,5 bar

unde :

hrc = pierderile totale de sarcină pe traseul retelei de conducte de la hidrantul de apă de incendiu cel mai defavorabil amplasat pina la punctul de alimentare cu apă a instalatiei(SP)

L 2

c ( h 1.25)

2

10

2

(4.20 1.25)

2

= 9,55m

H

nec = Hg+Hi+hr = 19 mCA+15,34 mCA+4,923 mCA = 39,263mCA = 3,93 bar

Q

necii = 4.2 l/s ptr . hidranti interiori.(2 jeturi in functiune a cite 2.1 l/s)

Q

necie = 15 l/s ptr . hidranti exteriori.(2 jeturi in functiune a cite 5 l/s)

Calculul rezervoarelor de incendiu din gospodaria de apa

Volumul rezervei intangibile de incendiu:

V R1 = 15l/s x 3.6 x 3 ore + 4.2l/s x 3,6 x 1 ora = 177,12 mc

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

33

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

Debit minim de apa rece de la reteaua exterioara :

Dn 110 mm , Q = 4 l/s = 14.4 mc/h

Volumul rezervei de incendiu :177,12 mc

Se aleg doua rezervoare cilindrice semiingropate de cate 100mc Vtotal = 300 mc avînd Dn 3 m, L = 14,7 m

Calculul de alegere a electropompelor din SP

Debit de apa rece :

-Hidranti de incendiu exteriori :

-Hidranti de incendiu interiori :

-Consum menajer :E=60,18

Qi= 19.2 l/s

(3+2) x 5 l/s = 25 l/s

2 x 2.1 l/s = 4,2 l/s

q = 3,21 l/s

Se aleg doua grupuri de pompare

Pentru hidranti exteriori 1+1R

H

= 52,55 mCA

Q

= 15,0 l/s

Pentru hidranti interiori 1+1R:

H

= 45,30 mCA

Q

= 5,31 l/s

Calculul de dimensionare ale rezervoarelor tampon ( cu membrana) inchise :

Se aleg 4 buc rezervoare cu membrana cu Vu= 4 x 500 = 2000 l = 2 mc

3.3.1. Necesarul de utilitati rezultate, dupa caz in situatia executarii unor lucrari de modernizare

Consum de apa rece : q AR = 3.21 l/s

Consum de apa calda q AC = 1.95l/s

Consumul de apa pentru stingerea incendiilor qi = 19.2 l/s

Consum de energie electrica = 16.5 kW( grup de pompare la SP cand functioneaza pompele active)

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

34

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

3.3.2. Estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati

Consumul de apa rece se depaseste cu 0.61l/s

Consumul de apa calda se depaseste cu 0.55l/s

Consumul de energie electrica se depaseste cu 16.5KW

INSTALATII ELECTRICE

1.1. OBIECT: Prezentul memoriu tehnic descrie soluţiile tehnice propuse pentru

realizarea instalaţiilor electrice noi aferente obiectivului menţionat mai sus şi anume:

instalaţii electrice de utilizare, situate după punctul de delimitare dintre

furnizor şi consumator

instalaţia de protecţie împotriva şocurilor electrice

instalaţia de cablare structurată

instalaţia de televiziune cu circuit închis și instalaţia de alarmă împotriva

efracţiei

instalaţia de detectare, semnalizare și avertizare incendiu

1.2.

BAZELE PROIECTĂRII

La elaborarea proiectului s-au respectat prevederile normativelor şi standardelor în vigoare: I7-2011, P118/3-2011, STAS 6646-97, SR CEI 61024, SR CEI 60364. La baza proiectului a stat tema de proiectare transmisă de beneficiar şi planurile de arhitectură.

Se impune reabilitarea alimentării cu energie electrică şi a distribuţiei energiei electrice întrucât instalaţiile sunt vechi şi nu corespund cerinţelor normativelor şi standardelor actuale.

Se propun soluții eficiente, moderne, cu intervenții negative minime asupra substanței istorice a monumentului.

Alegerea gradului de protecţie al echipamentelor inclusiv a racordurilor acestora în funcţie de categoria de influenţe externe în care se încadrează încăperea sau spaţiul respectiv, s-a realizat pe baza prevederilor generale din anexa 5.2 din I7-2011, standardul SR EN 60529 (grade de protecţie asigurate prin carcase cod IP) şi standardul SR EN 62262 (grade de protecţie asigurate prin carcasele echipamentelor electrice împotriva impacturilor mecanice de exterior cod IK) anexele 5.3. şi 5.4 din I7-2011.

Documentaţia întocmită asigură îndeplinirea cerinţelor esenţiale de calitate în conformitate cu Legea 10/95 şi completările ulterioare, specifice categoriei de importanţă a obiectivului, respectiv:

a) rezistenţă mecanică şi stabilitate;

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

35

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

b) securitate la incendiu;

c) igienă, sănătate şi mediu înconjurător;

d) siguranţă şi accesibilitate în exploatare;

e) protecţie împotriva zgomotului;

f) economie de energie şi izolare termică;

2. SOLUŢII TEHNICE

2.1. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

În prezent clădirea este alimentată cu energie electrică, existând mai multe firide de branșament echipate cu echipamente de comutație învechite. Se propune realizarea unui branșament nou și amplasarea unei singure firide de branșament.

- Puterea activă cerută: 150 kW

- Curentul cerut: 235 A

- Tensiunea de alimentare: 400/230V

Coloana de alimentare a tabloului general TG va fi formată din cablu CYAbY3x150+70mm 2 (L1,L2,L3,PEN). Întreruptorul general din TG va fi echipat cu unitate de declanşare electronică, integrând funcţii de măsură de tip energie (curenţi, tensiune, frecvenţă, putere, energie, distorsiunea totală de armonici THD) şi de afişare a datelor. Unitatea de declanşare calculează indicatorii de calitate ai energiei luând în considerare prezenţa armonicilor, inclusiv distorsiunea totală de armonici (THD) de curent şi de tensiune. Se asigură alimentarea din doua surse de alimentare electrice, de bază şi de rezervă, a următorilor consumatori:

- instalaţia de detectare, semnalizare şi avertizare a incendiilor;

- instalaţiile de stingere a incendiilor cu apă;

- instalaţia de iluminat de siguranţă

- instalația pentru desfumarea caselor de scări

- instalația de televiziune cu circuit închis, antiefractie

Pentru alimentarea de rezervă a consumatorilor (cu excepţia celor prevăzuţi cu baterii locale de acumulatori sau surse neîntreruptibile), în cazul căderii tensiunii de la reţeaua furnizorului de energie, s-a prevăzut un grup electrogen de intervenţie cu puterea aparenta in regim de interventie 33kVA, cu intrarea automată în funcţiune în maxim 15 s. Grupul electrogen se va amplasa în demisolul clădirii, într-o încăpere cu acces direct din exterior, cu pereti REI/EI180 și planșeu REI90. Încăperea va fi prevăzută cu goluri pentru aspirația aerului de combustie și goluri de evaxuare spre exterior a gazelor de ardere. Grupul electrogen va fi de tip compact, complet pregătit pentru intervenţie: cu rezervor de combustibil înglobat, exhaustor pentru ventilaţia grupului, încărcător pentru baterie, baterie de acumulatori, cablurile de legătura necesare, ţeavă de eşapament, tabloul grupului, display cu LED. Grupul electrogen va fi prevăzut cu AAR reversibil. Se

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

36

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

asigură trecerea automată (dublată de acţionare manuală) de pe alimentarea de bază pe cea de rezervă la nefuncţionarea sursei de bază. În caz de incendiu, întreruperea alimentării cu energie electrică, cu excepţia tabloului pentru alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiu, se realizează prin intermediul butonului de declanșare montat în camera portarului.

2.2. PRIZA DE PĂMÂNT ȘI INSTALAŢIA DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA

TRĂSNETULUI

În incintă există priză de pământ. Se propune, totuși, realizarea unei prize de pământ noi în zona firidei de branșament, interconectată cu priza existentă. Se va măsura rezistența de dispersie a prizei de pământ care va trebui să aibă valoarea de maxim 1 Ohm. În caz contrar se va completa priza de pământ. Clădirea este prevăzută instalație de protecție împotriva trăsnetului refăcută relativ recent. Odată cu lucrările de reabilitare a acoperișului și fațadelor se va verifica continuitatea electrică a componentelor IPT și legarea acestora la pământ.

2.3. DISTRIBUŢIA ENERGIEI ELECTRICE

Schema de legare la pământ în interior este de tipul TN-S, în care conductorul de protecţie (PE) este separat de conductorul neutru (N).

Întrucât tablourile existente sunt deteriorate şi echipate cu aparate vechi, decalibrate , acestea se vor înlocui cu tablouri noi echipate cu întreruptoare automate. Toate tablourile electrice se vor monta îngropat și vor fi închise cu cheie astfel încât să nu fie accesibile elevilor. Se admit montări aparente numai la demisol.

Tabloul general TG este montat în demisolul clădirii.

Din TG se alimentează următoarele:

- Tabloul TE1 montat în demisol – coloana de alimentare formată din cablu CYY- F5x6 mm 2 pozat pe pat cablu

- Tabloul TE2 montat în camera portarului - coloana de alimentare formată din cablu CYY-F5x10 mm 2 pozat în tub PVC montat îngropat în pământ pe traseul exterior

- Tabloul TE3 montat la parter - coloana de alimentare formată din cablu CYY- F5x10 mm 2

- Tabloul TE4 montat la parter - coloana de alimentare formată din cablu CYY- F5x6 mm 2

- Tabloul TE5 montat la parter - coloana de alimentare formată din cablu CYY- F5x6 mm 2

- Tabloul TE6 montat la parter - coloana de alimentare formată din cablu CYY- F5x6 mm 2

- Tabloul TE7 montat la etajul 1 - coloana de alimentare formată din cablu CYY- F5x10 mm 2

- Tabloul TE8 montat la etajul 1 - coloana de alimentare formată din cablu CYY- F5x6 mm 2

- Tabloul TE9 montat la etajul 1 - coloana de alimentare formată din cablu CYY- F5x10 mm 2

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

37

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

- Tabloul TE10 montat la etajul 1 - coloana de alimentare formată din cablu CYY- F5x6 mm 2

- Tabloul TE11 montat la etajul 2 - coloana de alimentare formată din cablu CYY- F5x10 mm 2

- Tabloul TE12 montat la etajul 2 - coloana de alimentare formată din cablu CYY- F5x6 mm 2

- Tabloul TE13 montat la etajul 2 - coloana de alimentare formată din cablu CYY- F5x25 mm 2 , tablou din care se alimentează tablourile electrice TE15 și TE16 aferente laboratoarelor de informatică

- Tabloul TE14 montat la etajul 2 – coloana de alimentare formată din cablu CYY- F5x6 mm 2

- Circuite electrice aferente demisolului și punctului termic

Tabloul de distribuţie TE_SP care alimentează grupurile de pompare apă pentru incendiu este montat în camera pompelor de incendiu şi este prevăzut cu dublă alimentare:

- alimentare de bază din FB - realizată cu cablu din cupru rezistent la foc 90 minute tip NHXH-J5x16 mm 2 E90/FE180

- alimentare de rezervă din grupul electrogen, realizată cu cablu din cupru rezistent la foc 90 minute tip NHXH-J5x16 mm 2 E90/FE180

- dispozitivul pentru anclanşarea automată a rezervei (AAR reversibil) aferent grupului electrogen Tablourile grupurilor de pompare vor fi furnizate complet echipate, împreună cu grupurile de pompare – vor conține partea de forță și de comandă cu respectarea art. 7.22.7 7.22.11 din I7-2011. Intrarea automată în funcțiune a pompelor și a grupului electrogen se va semnaliza optic și acustic în camera portarului. Se va asigura semnalizarea optică şi acustică în camera cu supraveghere permanentă (camera portar), a scăderii nivelului intangibil de apă în rezervorul pentru apă incendiu.

Coloanele pentru alimentarea tablourilor se vor poza aparent pe pat de cablu metalic în demisolul clădirii, în golurile existente dintre etaje (foste hornuri ale cladirii care vor fi prevazute cu usi de vizitare rezistente la foc 30 minute) pe traseele verticale și numai îngropat sub tencuială pe celelalte trasee.

Circuitele electrice se vor realiza cu cabluri din cupru protejate în tuburi din PVC sau metalice la contactul cu materialele combustibile, montate îngropat. Nu se vor realiza pozări în jgheaburi din materiale plastice montate aparent, cu excepția laboratoarelor de informatică.

Pentru realizarea instalaţiei electrice la consumatori se utilizează o schemă de distribuţie combinată trifazată / monofazată cu 5 respectiv 3 conductoare. Circuitele sunt protejate la suprasarcină şi scurtcircuit prin întreruptoare automate cu declanşatoare magneto-termice şi împotriva curenţilor de defect prin dispozitive diferenţiale. Se va realiza echilibrarea fazelor. La trecerea cablurilor, paturilor de cabluri prin pereţi şi planşee rezistente la foc se vor lua măsuri corespunzătoare de etanşare a golurilor din jurul acestora cu materiale rezistente la foc care să asigure rezistenţa la foc egală cu a elementului traversat.

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

38

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

Tuburile de protecţie se amplasează faţă de conductele altor instalaţii şi faţă de elementele de construcţie, respectându-se distanţele minime I7-2011.

Toate materialele utilizate pentru instalaţia electrică vor fi incombustibile (CA1) sau vor fi greu combustibile (CA2a), cu întârziere la propagarea flăcării.

2.4. INSTALAŢII DE ILUMINAT ŞI PRIZE

Pentru sistemul de iluminat se propun corpuri de iluminat cu surse LED. Beneficiile utilizării tehnologiei LED sunt:

flexibilitate foarte mare pentru soluţiile de iluminat decorativ

culori saturate sau alb

flux luminos ridicat fără emisie de căldură, radiaţii ultraviolete sau radiaţii infraroşii

control electronic uşor

durată de viaţă foarte mare

eficienţă energetică – au cel mai scăzut consum de energie dintre toate sursele de iluminat

Iluminatul arhitectural Pentru iluminatul arhitectural al fațadei se propun proiectoare cu LED întrucât acestea oferă posibilităţi de exprimare artistică fără precedent în domeniul iluminatului, din punct de vedere al culorii, dinamicii, miniaturizării, integrării arhitecturale. Proiectoarele vor avea puterea nominală de maxim 30W, indice de redare a culorii mai mare de 70 și grad de protecție IP66. Se va realiza comandă manuală și automată prin releu crepuscular.

Iluminatul terenurilor de sport Iluminatul terenurilor sportive se realizează cu proiectoare cu LED 200W, IP65, flux luminos 22000lm, montate pe stâlpi metalici cu înălțimea de 8m.

Circuitul trifazat de iluminat exterior este realizat cu cablu tip CYAbY5x4mm 2 , pozat îngropat în pământ pe strat de nisip la adâncimea 0.7m.

Iluminatul interior Iluminatul are efecte importante asupra performanţei intelectuale. Astfel, se urmărește ca în sălile de clasă să se producă creşterea calităţii mediului luminos prin respectarea nivelului de iluminare şi distribuţia luminanţelor. Sistemul de iluminat se amplasează în aşa fel încât fluxul luminos să fie direcţionat astfel încât să sugereze cât mai bine iluminatul natural. Pentru aprecierea orbirii directe (prin metoda "curbelor limită de luminanţe") sălile de clasă se încadrează în clase de calitate superioare, deoarece direcţia razei vizuale a elevilor este orizontală pentru o mare parte din timp.

Calculul fotometric s-a realizat cu programul dedicat DIALux. Nivelurile de iluminare sunt corelate cu destinaţia încăperilor, conform NP-061-2002.

Pentru încăperile clădirii s-au considerat următoarele valori:

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

39

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

 

Nivel de

Ra

 

Hu

Tipul încăperii

iluminare mediu

[m]

 

Em [lx]

Zone de circulaţie,

     

coridoare

100 150

0,00

Grupuri sanitare

200

80

0,00

Săli de clasă

300

80

0,7

Săli de lectură

500

80

0,7

   

80

pe tablă

Tablă

500

Se evită reflexiile de voal

Laboratoare

500

80

0,7

Laboratoare lingvistice

300

80

0,7

Săli de calculatoare

500

80

0,7

Cancelarie

300

80

0,7

Săli de sport

300

80

0,0

În sălile de clasă s-au prevăzut corpuri de iluminat liniare cu surse LED, flux luminos 3700 lm, montaj aparent sau suspendat cu sistem optic din micro-lentile adecvat spațiilor pentru învățământ.

În sălile de sport corpurile de iluminat vor fi protejate împotriva loviturilor mecanice cu grătar din sârmă de oţel.

În sala de festivități se propune un sistem de iluminat care să pună în evidență elementele decorative. Se vor monta aplice ornamentale pe stalpi și proiectoare compacte pentru iluminat tavan. Scena va fi iluminata prin proiectoare locale.

Corpurile de iluminat din grupurile sanitare și din demisol vor fi etanșe la pătrunderea apei, circuitele de iluminat fiind protejate prin DDR30mA.

Calculele luminotehnice sunt valabile pentru corpurile de iluminat specificate în planșe și lista de cantități; în cazul utilizării altor corpuri de iluminat se vor reface calculele luminotehnice pentru asigurarea nivelelor de iluminare impuse.

Întreruptoarele, comutatoarele, butoanele cu revenire se montează pe pereţi la înălţimea de 1.2 m măsurată de la axul aparatului până la nivelul pardoselii finite, iar cele învecinate se vor poza în ramă comună.

Iluminatul de siguranță

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

40

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

In conformitate cu I7-2011 au fost prevăzute următoarele tipuri de iluminat de siguranţă:

Iluminat de siguranţă pentru continuarea lucrului: în încăperea stației de pompare pentru apă incendiu, în încăperea grupului electrogen, în camera portarului (încăpere în care este amplasată centrala de semnalizare pentru supraveghere permanentă). Se utilizează corpuri de iluminat cu baterii locale şi dispozitive de comutare automată, autonomie 3 ore. Aceste corpuri de iluminat fac parte din iluminatul normal al spaţiilor respective, iar la întreruperea alimentării iluminatului normal alimentarea este comutată automat pe bateria locală de acumulatori.

Iluminat de securitate pentru intervenţii: în punctul de distribuție termică. Se utilizează un corp de iluminat cu baterie locală şi dispozitiv de comutare automată, autonomie 3 ore. Acest corp de iluminat face parte din iluminatul normal al spaţiului respectiv, iar la întreruperea alimentării iluminatului normal alimentarea este comutată automat pe bateria locală de acumulatori.

Iluminat de securitate pentru evacuare:

- lângă fiecare uşă de ieşire

- lângă scări, astfel încât fiecare treaptă să fie iluminată direct

- lângă alte schimbări de nivel

- la fiecare uşă de ieşire destinată la fi folosită în caz de urgenţă

- la panourile de semnalizare de securitate

- la fiecare schimbare de direcţie

- lângă fiecare ieşire din clădire

- lângă fiecare echipament de intervenţie împotriva incendiului şi fiecare punct de alarmă (declanşatoare manuale de alarmă în caz de incendiu) Se utilizează corpuri de iluminat cu LED cu baterii locale şi dispozitive de comutare automată, autonomie 2 ore. Toate corpurile pentru iluminatul de securitate de evacuare sunt de tipul indicator luminos (semne albe pe fond verde), inscripţionate astfel încât să indice sensul de evacuare. Distanţa dintre corpurile de iluminat pentru evacuare este mai mică de 15m. De-a lungul liniei centrale a căii de evacuare, iluminarea orizontală pe pardoseală depășește valoarea de 1lx. Banda centrală constituită din cel puțin jumătate din lățimea căii este iluminată cu minimum 50% din această valoare. De-a lungul liniei centrale a căii de evacuare raportul dintre iluminarea minimă și iluminarea maximă nu este mai mic de 1:40. Se asigură o iluminare verticală de 5 lx la nivelul fiecărui echipament de intervenție împotriva incendiului (declanșatoare manuale). Iluminatul de securitate de evacuare funcționează permanent cât timp există personal în clădire și când acest sistem de iluminat nu este asigurat de iluminatul natural pe perioada activității în clădire.

Iluminat de securitate împotriva panicii – în sălile de clasă cu suprafața mai mare de 60m 2 , în sălile de sport și în sala de festivități. În sălile de clasă și de sport se utilizează corpuri de iluminat cu LED cu baterii locale şi dispozitive de comutare automată, autonomie 1 oră. Iluminatul de securitate impotriva panicii este prevazut cu comanda automata de punere in functiune dupa caderea iluminatului normal. În sala de festivități corpurile de iluminat pentru iluminatul de securitate sunt alimentate din sursă neîntreruptibilă (UPS) montată în camera portarului, iar punerea manuala in funcțiune si scoaterea din funcțiune a iluminatului de securitate

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

41

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

împotriva panicii se va face numai din puncte accesibile personalului însărcinat cu aceasta. În cazul iluminatului de securitate împotriva panicii iluminarea orizontală depășește 0.5lx la nivelul pardoselii pe suprafața centrală neocupată a încăperii care exclude o bandă perimetrală de 0.5 m.

Iluminat de securitate pentru marcarea hidranților interiori de incendiu - se montează corpuri de iluminat de siguranță în afara fiecărui hidrant (alături sau deasupra) la distanţă de maxim 2 m de el. Se utilizează corpuri de iluminat cu LED cu baterii locale şi dispozitive de comutare automată, grad de protecţie minim IP23 clasa II, autonomie o oră. Se asigură o iluminare verticală de 5 lx la nivelul fiecărui hidrant. Corpurile de iluminat de tip autonom se alimentează pe circuite din tablourile de distribuţie pentru receptoarele normale. Pentru toate corpurile de iluminat de siguranță se asigură punerea în funcțiune la întreruperea iluminatului normal într-un timp de maxim 1 s.

S-au respectat prevederile SR EN 1838:2014.

Prizele vor fi poziţionate îngropat în pereți la înălțimi corelate cu mobilierul. Toate circuitele de prize vor fi protejate prin DDR30mA. În laboratoarele de informatică prizele se vor monta în jgeab compartimentabil din material plastic (DLP).

2.5. INSTALAŢIA DE FORȚĂ ȘI COMANDĂ

Circuitele de forţă alimentează cu energie electrică utilajele care fac parte din dotarea clădirii: grupuri pompare, pompe pentru circulație, centrale desfumare. Tablourile de utilaj vor fi livrate de către furnizorii de utilaj şi vor fi complet echipate; acestea vor conţine partea de forţă, comandă şi automatizare, cu respectarea normativelor şi reglementărilor tehnice specifice. Circuitele de forţă se vor executa cu cabluri CYY-F, montate pe pat de cabluri în demisol, în ghene și în tuburi PVC pozate îngropat sub tencuială în restul clădirii.

Comanda ferestrelor pentru desfumare de pe casele de scări se face prin intermediul unor centrale speciale pentru desfumare montate în fiecare casă de scări, prevazute cu baterie de acumulatori cu autonomie de 72h. Comanda ferestrelor de desfumare de pe casele de scări se face:

- automat, prin intermediul centralei de semnalizare a incendiului centrala de

desfumare primește comanda de pe bucla de detecție prin intermediul unui transponder, în momentul detectării unui incendiu în zona respectivă

- manual prin butonul integrat în centrală, prevăzut cu ecran de protecție

- manual prin declanşatoare manuale de alarmă (butoane manuale) amplasate la fiecare nivel al caselor de scări, prevăzute cu sticlă de protecţie

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

42

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

2.6. INSTALAŢIE CABLARE STRUCTURATĂ (VOCE-DATE-IMAGINI = INFORMATICĂ, TELEFONIE, INTERNET)

În prezent obiectivul este racordat la reţeaua de voce-date. Se va verifica acest racord. Se propune realizarea unei instalații de cablare structurată completă, întrucât cablarea existentă a fost realizată într-o serie de etape existând multe improvizații, circuitele fiind pozate dezordonat. Cablarea structurată a clădirilor presupune organizarea unei reţele comune pe fiecare nivel pentru instalaţia interioară telefonică şi reţeaua de date (voce+date+imagini).

Cablarea orizontală respectă o topologie stelară, fiecare priză de comunicaţii având propria ei terminaţie fizică în panoul de conectare din concentrator. Cablarea orizontală cuprinde:

- cablurile orizontale (1) care conectează prizele de telecomunicaţii cu panourile de conectare din concentrator;

- cablurile de conectare (2) a prizelor de conectare cu postul telefonic sau terminalul de date;

- cablurile de conectare ( 3) dintre panoul de conectare şi echipamentele active (concentratoarele de date, routerele etc.);

- prizele de telecomunicaţii tip RJ45;

- conectorii pentru prize, cabluri, panouri de conectare.

Pentru cablarea orizontală distanţele pentru asigurarea condiţiilor optime a transmiterii

datelor sunt:

- lungimea cablurilor orizontale (1) se va limita la 90 m;

- lungimea cablurilor de conectare (2) se va limita la 5 m;

- lungimea cablurilor de conectare (3) se va limita la 5 m.

Lungimea totală a cablurilor de conectare (2) şi (3) se va limita la 10 m. Cablarea verticală respectă o topologie stelar ierarhizată, fiecare concentrator de

câmp (principal) (CP) se conectează la concentratorul de clădire (CC). Pe traseul concentrator de clădire – concentrator de câmp (principal) se utilizează un singur concentrator intermediar (CI).

Cablarea verticală cuprinde:

- cablurile care interconectează echipamentele active aflate în concentratoare diferite;

- conectori cabluri, panouri de conectare.

Pentru cablarea verticală distanţele pentru asigurarea condiţiilor optime a transmiterii datelor:

- lungimea cablurilor din Cu se limitează la 90 m;

- pentru lungimi mai mari se utilizează cabluri din fibră optică Cablarea structurată va fi realizată în categoria 6, asigurându-se viteze de transfer de până la 1Gbps. Pentru cablarea orizontală se utilizează cabluri de tip UTP Cat.6 (250 MHz – Clasa E, cf. ISO 11801, EN 50173). Pentru cablarea verticală se utilizează fibră optică multimod 62.5/125 m 8 fibre sau cabluri tip SF/UTP cat 6. S-au prevăzut prize RJ45 Cat.6 UTP . Intersectarea circuitelor de forţă cu cele de curenţi slabi se recomandă să se facă la un unghi de 90°. Se utilizează tuburi diferite pentru circuitele de forţă şi de curenţi slabi. În laboratoarele de informatică unde pozarea se realizează în plinte, se utilizează compartimente separate prin pereţi despărţitori, cablurile VDI fiind montate în compartimentul cel mai de jos.

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

43

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

La instalarea cablului, se va păstra o rază de curbură de cel puţin 8 x diametrul cablului. Fiecare cablu se va eticheta corespunzător prizei aferente. Etichetarea posturilor/prizelor se va face vizibil, lizibil şi diferenţial-cromatic conform EIA/TIA 606.

2.7. INSTALAŢIE DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT ÎNCHIS (SUPRAVEGHERE VIDEO) ȘI INSTALAŢIA DE ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRACŢIEI

Instalația de televiziune cu circuit închis are rolul de a realiza monitorizarea si supravegherea video din zonele de interes, prelucrarea si inregistrarea lor pe echipamente specializate, vizualizarea imaginilor pe monitoare. Obiectivul este prevăzut cu un sistem video cu control digital care asigură un standard ridicat de siguranţă. Echipamentele ce alcatuiesc sistemul sunt:

sisteme de inregistrare video (NVR);

monitoare color;

camere video IP de interior, alimentate prin PoE

camere video IP de exterior, alimentate prin PoE;

switch-uri PoE

surse de alimentare neintreruptibilă (UPS). Camerele video vor fi amplasate in locurile care necesita supraveghere. Mod de lucru programabil: sistemul va putea functiona in mod «full» (inregistrare 24 ore) sau poate fi programat sa inregistreze in perioade de timp stabilite de utilizator. Sistemul de înregistrare si monitoarele se vor monta în camera portarului. Se va instala un sistem de alarmare împotriva efracţiei care are în componenţă următoarele echipamente:

centrale avertizare efractie

tastaturi

detectoare PIR

dispozitiv opto-acustic de alarmare

Proiectul tehnic se va elabora conform scenariului întocmit de o firmă autorizată.

Cablurile se pozează în tuburi montate îngropat.

2.8. INSTALAŢIA DE DETECTARE, SEMNALIZARE ŞI AVERTIZARE INCENDIU (IDSAI)

Instalaţia de semnalizare a incendiilor este prevăzută cu elemente standard SR EN

54.

Documentația tehnică elaborată va conține:

- planurile de instalare;

- indexul zonelor de detectare;

- lista componentelor sistemului;

- schema-bloc;

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

44

- identificarea echipamentului; Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor

- identificarea echipamentului;

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

- planul de verificare periodică (service). Gradul de acoperire cu instalația de detectare, semnalizare și avertizare incendiu este ”acoperire totală”.

IDSAI este organizată pe 4 bucle. Zona de acoperire maximă a unei bucle este sub 6000m 2 . Clădirea se împarte în zone de detecţie cf. art. 3.3.15 și 3.4.3 din P118/3-2015 astfel încât suprafaţa unei singure zone de detecţie să nu depăşească 1600m 2 . Se utilizează izolatoare de scurtcircuit. Instalaţia de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu are in componenţă următoarele echipamente:

echipamentul de control si semnalizare (centrala de semnalizare incendiu)

detectoare de incendiu;

declanşatoare manuale de alarmare (butoane de semnalizare);

dispozitive de alarmare la incendiu;

module de intrare/ ieșire (transpondere)

Instalaţia de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu are următoarele funcţii:

detecţia rapidă a începuturilor de incendiu

semnalizarea manuală a incendiului de la butoanele de alarmare

afişarea zonei de detectare aflate in alarmă

autotestarea echipamentului central şi a detectorilor

alarmarea audibilă din orice punct al obiectivului şi al căilor de evacuare

transmiterea semnalului de incendiu pentru alertarea serviciilor pentru situaţii de urgenţă

comanda desfumării pe casele de scări

Amplasarea echipamentelor:

centrala de semnalizare - la parter, în camera portar (cameră cu supraveghere permanentă), spațiu în care sunt respectate condiţiile de siguranţă şi de mediu pentru funcţionarea corectă conform P 118 – 3 / 2015 paragraful 3.9.2, și anume:

o

amplasat cât mai aproape de centrul de greutate (centrul cel mai apropiat ca amplasament de majoritatea echipamentelor deservite) al reţelei respective, asigurând un grad de securitate corespunzător;

o

uşor accesibil din exterior, în vecinătatea acceselor de intervenţie ale pompierilor;

o

prevăzut cu instalaţii de iluminat de siguranţă pentru continuarea lucrului;

detectoare de fum punctuale – montate conform planşelor – s-a respectat cap. 3.7. din P118/3-2015 Factorii de care s-a ținut cont la amplasarea detectoarelor sunt:

- suprafața supravegheată;

- distanța dintre orice punct al zonei supravegheate și cel mai apropiat detector;

- distanța față de ziduri, obstacole, bariere;

- înălțimea și configurația tavanului;

- mișcarea aerului prin ventilație;

- prezența unor surse de radiații generatoare de interferențe.

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

45

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

declanşatoarele manuale de alarmare (butoanele de semnalizare manuală) - în apropierea fiecărei scări şi lângă ieşirile în exterior, astfel încât nici o persoană să nu fie nevoită să parcurgă o distanță mai mare de 30m pentru a ajunge la un declanșator manual de alarmare, montate pe pereţi la înălţimea 1.3 m faţă de pardoseală, în aşa fel încât să nu fie blocate prin deschiderea uşilor, conform planşelor

dispozitive acustice de alarmare – în interior şi în exterior

Centrala de semnalizare incendiu va fi alimentată cu energie electrică printr-un circuit propriu. Circuitul de alimentare va fi marcat şi nu va putea fi deconectat decât de personal autorizat. Circuitul de alimentare se va realiza cu cablu din cupru tip CYY-F3x2.5 mm 2 şi va fi protejat la plecare prin întreruptor automat mic bipolar cu declanşator magneto-termic, In=10A, curba C de declanşare, capacitate de rupere 10 kA. În cazul în care apar defecţiuni, energia de rezervă trebuie să fie disponibilă de la o baterie de acumulatori. Centrala de semnalizare va fi prevăzută cu baterie de acumulatori care va asigura o durată de funcţionare de 48 ore şi apoi necesarul de putere pentru semnalizarea

unei alarme pe durata a 30 de minute. Centrala de semnalizare incendiu este utilizată pentru:

- a recepţiona semnale de la detectoarele și declanșatoarele manuale de alarmare conectate

- a determina dacă aceste semnale corespund unei condiţii de alarmă;

- a indica optic și acustic o condiţie de alarmă;

- a indica locul pericolului de incendiu;

- a înregistra oricare din aceste informaţii;

- a monitoriza funcţionarea corectă a sistemului şi a da avertizări optice și acustice pentru orice defect (de exemplu: scurtcircuit, întreruperea căii de transmisie/ comandă, defect în alimentarea cu energie);

- a transmite semnalul de alarmă incendiu la dispozitivele de alarmare incendiu sonore sau optice;

- a comanda desfumarea; Reţeaua de cablare pentru interconectarea elementelor din câmp va fi realizată cu cablu din Cu cu ecran din folie de aluminiu, cu întârziere la propagarea flăcării, culoare roşie 2x2x0.8mm. Cablurile se vor poza în tuburi PVC montate îngropat. Nu se admit cabluri sau tuburi montate aparent (cu excepția subsolului). Pentru reducerea interferenţelor electrice din cauza apropierii de instalaţiile electrice de joasă tensiune, cablurile instalaţiilor de semnalizare a incendiilor se instalează la o distanţă de minim 0,3 m de cablurile altor sisteme. Toate cablurile şi părţile metalice ale sistemului trebuie separate corespunzător de orice componentă metalică care face parte din sistemul de protecţie la trăsnet. Fiecare echipament trebuie să fie clar identificabil. Pentru identificare se vor folosi etichete. Marcajul detectoarelor indică zona de detectare şi poziţia în zonă (nr. detector). Eticheta se va poziţiona în imediata apropiere a detectorului. La butoane, eticheta va fi poziţionată sub sticla de protecţie.

Etichetele de identificare trebuie să fie lizibile. Pentru lizibilitatea etichetelor este valabilă următoarea regulă: Mărimea minimă a caracterelor (cm) = Distanţa de citire (m) :

3

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

46

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

2.9. PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ŞOCURILOR ELECTRICE

Se aplică măsuri pentru protecţia utilizatorilor împotriva şocurilor electrice datorate atingerilor directe şi indirecte.

Protecţia împotriva atingerilor directe se asigură prin utilizarea echipamentelor corespunzătoare categoriei de influenţe externe, conductoare izolate, tuburi de protecţie electroizolante, carcase, tablouri de distribuţie cu părţi active izolate.

Se vor realiza legături de echipotenţializare cf. I7-2011.

Schema de legare la pământ este TN-S. Toate masele instalaţiei electrice sunt legate prin conductoare de protecţie la neutrul alimentării legat la pământ (PE).

Protecţia împotriva atingerilor indirecte prin întreruperea automată a alimentării se realizează cu dispozitive de protecţie împotriva supracurenţilor. Se respectă lungimea maximă a buclei de defect. Se prevăd dispozitive de protecţie la curent diferenţial rezidual.

3. MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII

În vederea evitării producerii accidentelor de muncă şi eliminarea pericolelor de electrocutare a personalului în timpul execuţiei şi exploatării instalaţiilor electrice, se prevăd măsuri de protecţia muncii, dintre care cele mai importante sunt:

- alegerea corespunzătoare a aparatajului în funcţie de mediu şi riscul de incendiu în care acesta funcţionează

- amplasarea accesibilă a echipamentelor în vederea unei întreţineri uşoare

- prevederea prin proiect a instalaţiei de legare la pământ

- pentru protecţia împotriva şocurilor electrice prin atingeri directe, toate elementele conducătoare de curent ale instalaţiilor electrice, aflate în mod normal sub tensiune, vor fi inaccesibile unei atingeri întâmplătoare datorită măsurilor luate : folosirea de echipamente în carcase închise, respectarea distanţelor de protecţie şi de lucru, folosirea mijloacelor individuale de protecţia muncii

- pentru protecţia împotriva şocurilor electrice prin atingeri indirecte, toate elementele metalice ale echipamentelor electrice care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot ajunge în mod accidental sub tensiune datorită unui defect de izolaţie vor fi legate la instalaţia de legare la pământ.

- legături de echipotenţializare

- dispozitive de protecţie la curent diferenţial rezidual Se respectă cele prevăzute la paragraful 2.9.

Se va acorda o atenţie deosebită următoarelor norme:

o Legea securităţii şi sănătăţii in muncă nr.319/2006.

o Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin HG nr. 1425/2006 ; Toate lucrările de montaj ale instalaţiilor electrice se vor executa numai de muncitori care au calificarea corespunzătoare şi instructajul de protecţia muncii pentru locul de muncă respectiv.

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

47

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

Respectarea măsurilor şi instrucţiunilor de protecţia muncii prevăzute de legislaţia în vigoare sunt responsabilităţile executantului şi beneficiarului.

4. MĂSURI SPECIFICE P.S.I.

Prin proiect se prevăd soluţii tehnice care să nu favorizeze declanşarea sau extinderea incendiilor. În acest scop se respectă prescripţiile normativelor I7-2011, P118- 99, menite să asigure o bună siguranţă la foc a instalaţiilor, dintre care se menţionează:

- utilizarea materialelor corespunzătoare mediului, a aparatajelor cu tipurile şi gradele de protecţie conform mediului

- alegerea soluţiilor constructive, a traseelor cablurilor, modului de pozare şi

distanţelor necesare pentru fiecare obiect în concordanţă cu prescripţiile care reglementează proiectarea acestui tip de instalaţii

- instalație de protecție împotriva trăsnetului

- asigurarea iluminatului de siguranţă

- dispozitive de protecţie la curent diferenţial rezidual

- instalaţia de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu

Pe şantier se va respecta Normativul de prevenire şi stingere a incendiilor pe timpul executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora – Indicativ C300/93.

Se vor respecta Normele Generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 163/2007.

5. PREVEDERI FINALE

Proiectul de instalaţii electrice se va verifica de verificator de proiecte atestat conform Legii 10/1995. Beneficiarul va lua toate măsurile necesare respectării prevederilor Legii 10/1995 cu modificările ulterioare privind calitatea lucrărilor de construcţii, montaj şi recepţia lucrărilor respective.

Lucrările vor fi detaliate în proiectul tehnic șo încredinţate spre executare unor firme specializate şi atestate pentru categoriile respective de lucrări. Pentru instalațiile electrice de curenți slabi: instalația de televiziune închis, instalația de alarmă împotriva efracție, instalaţia de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu, după adjudecarea ofertelor executanții trebuie să întocmească proiectele de detalii de execuție cu materialele și echipamentele agrementate și să susțină în fața autorităților ce avizează aceste categorii de instalații proiectele întocmite. De asemenea, la terminarea lucrărilor, firmele care execută aceste lucrări, să pună la dispoziția beneficiarului documentațiile de execuție, certificate de calitate și agrementare pentru produsele utilizate precum și documentații pentru postutilizare.

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

48

Opțiunea 2: Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de

Opțiunea 2:

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

Această opțiune este păstratea situației existente, opțiune prin care nu se aduc modificări stării inițiale în care se află clădirea. Nu se vor reabilita degradările care au apărut din cauza neefectuării reparațiilor mici, periodice, de întreținere, ca urmare, acestea vor cauza probleme majore, care ar putea periclita și vieți umane;

- nerevizuirea șarpantei și neverificarea stării tehnice a învelitorii - în acest caz nu se vor observa țiglele dislocate, în consecință, umezeala va pătrunde în clădire, cauzând încet- încet deteriorări

- neizolarea podului – înseamnă pierderi de căldură și disconfort termic pentru utilizatorii clădirii

- neignifugarea elementelor de șarpantă – periclitează siguranța la foc a clădirii

- neintroducerea unui perete antifoc în pod – neefectuând această lucrare, spațiul podului va rămâne un spațiu întreg unitar, în care focul se poate propaga cu ușurință, cauzând daune ireversibile.

Nereabilitarea spațiilor interioare:

- nerezolvarea iluminatului arhitectural al clădirii – astfel clădirea colegiului, nu ar fi pusă în valoare și nu va îmbogăți imaginea orașului

- obiecte sanitare: numărul obiectelor sanitare existente în situația actuală, nu este suficient; dacă nu se propune recompartimentarea parțială a grupurilor sanitare, astfel încât acestea să deservească nevoile utilizatorilor: elevi și cadre didactice, numărul acestora nu va respecta normativele igienico-sanitare în vigoare.

Neefectuarea lucrărilor interioare de finisaj integral:

- gletuiri

- faianțări

- gresieri

- turnare șapă sub gresie

- desfacerea finisajelor interioare parazitare

- neînlocuirea finisajelor interioare existente cu cele originale, istorice

- neînlocuirea tâmplăriilor interioare existente

În cazul neefectuării acestor lucrări, clădirea se va degrada încet, spațiile istorice pierzând tot mai mult din frumusețe.

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

49

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

-

neamenajarea unei săli de prezentare istoric clădire – ar exista riscul să se piardă date

și

obiecte importante, care fac referiri la istoria clădirii

- nereabilitarea și neconservarea elementelor de feronerie din interior: ușițele de vizitare metalice ale coșurilor de fum, pe coridoare, și a balustradelor metalice ar cauza degradarea acestora în timp.

Nereabilitarea fațadelor:

- desfacerea și refacerea tencuielilor degradate de pe fațadă, respectând culoarea inițială

a clădirii, galben pal - crem gălbui

- completarea și conservarea bosajelor

- completarea și conservarea ancadramentelor

- completarea și conservarea brâurilor

- completarea și conservarea cornișelor

- retencuirea și revopsirea fațadei în culoarea ei originală

Neefectuarea acestor lucrări ar cauza degradarea rapidă a clădirii.

- neschimbarea tâmplăriilor existente exterioare ar cauza

- dacă nu se vor păstra și nu se vor reabilita tâmplăriile exterioare cu obloane și tâmplăriile

exterioare de la sala de festivități de la etajul I. deasemenea, ușa de intrare sculptată de la

parterul clădirii, de dimensiuni 1.60/2.40, care este în apropierea bisericii, pe fațada nord- est a clădirii, aceste tâmplării valoroase se vor deteriora și în final se vor pierde.

- consolidări locale la pereți – dacă nu se vor executa aceste eventuale lucrări de

consolidare propuse prin expertiza tehnică, clădirea va avea probleme grave structurale în

timp.

- dacă nu se va efectua desfacerea/ refacerea tencuielilor exterioare în zona soclului

(hidroizolare adâncime min. 2,00 m montare dren perimetral, prevederea golurilor de aerisire, construire/reconstruire trotuar de protecție pe tot perimetrul clădirii, clădirea este

mai sensibilă și expusă intemperiilor, care vor cauza deteriorări grave și ireversibile în timp.

- dacă nu se vor completa și reabilita ornamentațiile, acestea se vor degrada tot mai mult

în timp și în final se vor pierde. Totodată vor periclita vieți umane, prin faptul că bucăți din

cărămidă și stucatură vor cădea de pe fațada clădirii.

- dacă nu se vor reînlocui jgheaburile și burlanele existente cu jgheaburi și burlane noi,

apele pluviale vor continua să se prelingă pe fațadele clădirii, cauzând deteriorări majore

- dacă unitățile exterioare ale aparatelor de climatizare nu se vor demonta de pe fațada clădirii, acestea vor slăbi imaginea în ansamblu a clădirii istorice.

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

50

Lucrări de împrejmuire: Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor

Lucrări de împrejmuire:

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

- nerestaurarea elementelor metalice, nerestaurarea gardului metalic și a celui din cărămidă, neconstruirea gardului de protecie la terenurile de sport, ar atrage după sine deteriorarea continuă a acestor elemente, și elementele care înconjoară clădirea ar fi neîngrijite, astfel nu ar pune în valoare clădirea istorică.

Lucrări exterioare:

- neefectuarea amenajărilor peisagistice în curțile interioare:

- pavajele exterioare

- trotuar de gardă din jurul clădirii

- înierbări

- plantări

- cosmetizări plante

- reabilitarea terenului de baschet

- reabilitarea terenului de sport

Dacă aceste lucrări nu se efectuează, curțile interioare vor fi în continuare neîngrijite, astfel clădirea nu va fi pusă în valoare, iar din cauza deteriorărilor trotuarului de gardă din jurul clădirii, apelel pluviale vor continua să inunde soclul și demisolul clădirii.

- neasigurarea accesului și circulației, atât pe orizontală cât și pe verticală a persoanelor cu dizabilități – dacă nu se va rezolva acest aspect, nu se respectă normele în vigoare, și persoanele cu dizabilități nu vor putea circula în interioarul clădirii.

Prin urmare, proiectantul recomandă alegerea opțiunii 1.

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

51

Date tehnice ale investiției: Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a

Date tehnice ale investiției:

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

1. Descrierea lucrărilor de bază și a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază;

Arhitectură:

Se dorește reabilitarea degradărilor care au apărut din cauza neefectuării reparațiilor mici, periodice, ca acestea să nu cauzeze probleme majore, care ar putea periclita și vieți umane;

Revizuirea șarpantei:

- verificarea stării tehnice a învelitorii (dacă există țigle dislocate, sau deteriorate etc. și reînlocuirea lor).

- verificarea de către un specialist structura de rezistență a acoperișului (popi, clești, contrafișe, contravântuiri, planșeu). – se vor respecta toate prevederile enumerate în expertiza tehnică.

- În pod se va introduce un perete antifoc, pe un perete de rezistență, care să despartă în

două spații aproximativ egale, spațiul interior al podului, oprind atfel propagarea focului în

caz de incendiu. Acest perete va fi executat din cărămidă plină de 30 cm grosime, și va depăși planul acoperișului cu 60 cm. Pentru ca peretele să pătrundă prin acoperiș, structura acestuia în locul respectiv, se va modifica. Se vor respecta concluziile și recomandările din expertiza tehnică legate de acest aspect.

- obiecte sanitare: numărul obiectelor sanitare existente în situația actuală, nu este suficient; în concluzie se propune recompartimentarea parțială a grupurilor sanitare, astfel încât acestea să deservească nevoile utilizatorilor: elevi și cadre didactice, conform normativelor igienico-sanitare în vigoare.

Din adresa trimisă de către Primăria municipiului Oradea în data de 19.12.2016, reiese că în colegiul Național Mihai Eminescu, numărul utilizatorilor este, după cum urmează:

Număr total de elevi: 1428, din care 818 fete și 610 băieți

Număr total de cadre didactice: 103, din care 87 femei și 17 bărbați

Tesa (personal tehnic, economic și social-administrativ): 20 din care 17 femei și 3 bărbați

În clădire au fost identificate:

- Elevi:

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

52

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

- Băieți: 14 vase wc, 10 lavoare, 4 fântâni de băut apă, 4 pisoare;

- Fete: 19 vase wc, 13 lavoare, 4 fântâni de băut apă;

- Cadre didactice și tesa:

- 4 vase wc, 3 lavoare; - grupuri sanitare comune

Conform Ordinului 1955/1955, stas 1478-90, numărul de toalete necesare pentru acest număr de utilizatori este:

- Elevi:

- Băieți: 10 vase wc, 6 lavoare, 20 pisoare, 6 fântâni de băut apă;

- Fete: 30 vase wc, 6 lavoare, 6 fântâni de băut apă;

În concluzie, se mai propun:

- Elevi:

- Băieți: 0 vase wc, 0 lavoare, 16 pisoare, 2 fântâni de băut apă;

- Fete: 11 vase wc, 0 lavoare, 2 fântâni de băut apă;

- un grup sanitar pentru personae cu dizabilități

- Cadre didactice și tesa:

- Femei: 6 vase wc, 3 lavoare;

- Bărbați: 0 vase, 0 lavoare, 1 pisoar;

Grupurile sanitare vor fi separate pe sexe.

Lucrări interioare de finisaj integral:

Finisajele interioare sunt parazitate și ușor degradate. Pe pereții din interior sunt aplicate în multe locuri lambriuri din Pvc, lemn inestetic sau vopsea în ulei de culoare neadecvată; aceste elemente inestetice și-au pierdut culoarea inițială cu timpul și creează un aspect neplăcut, fiindcă nu sunt în ton cu statutul de monument istoric al clădirii. Suprafețele din încăperi nu sunt netede din cauza gletuirii și astfel nu ies frumos în evidență forma și muchiile bolților. În mai multe săli de clasă, peste pardoseala inițială s-a amplasat parchet laminat de calitate inferioară, care s-a degradat rapid din cauza traficului intens. Se propun următoarele lucrări:

- gletuiri

- faianțări

- gresieri

Faianța și gresia folosită în grupurile sanitare este degradată și de slabă calitate, iar șapa pe care au fost aplicate plăcile de gresie nu are pante de scurgere care să canalizeze

2016 - BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

53

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la

Proiect nr. 15 /2016 Faza: D.A.L.I. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la Colegiul Mihai Eminescu din mun. Oradea

apele care ajung accidental pe podea, spre sifonul de pardoseală, astfel în unele locuri se poate observa apă care stagnează pe suprafața gresiei. Pentru remedierea acestor probleme se propun următoarele:

- înainte să se așeze plăcile ceramice de gresie, se va desface șapa inițială și se va turna șapă nouă, cu pante de scurgere, care canalizează apa care va ajunge pe suprafața placată cu gresie, spre sifonul de pardoseală.

- se prevede desfacerea finisajelor interioare parazitare (lambriuri din Pvc, lambriuri din lemn inestetice, vopsea în ulei de culoare neadecvată, parchet laminat)

- se propune reînlocuirea finisajelor interioare existente cu cele originale, istorice (mozaic pe coridoare, parchet din lemn masiv în săli de clasă). Toate spațiile se vor rezugrăvi, mai puțin sala de festivități, unde prin grijă deosebită se vor curăța, reabilita și conserva picturile murale și cele de pe tavan.

- tâmplăriile interioare existente se vor reînlocui; ușile interioare sunt nevaloroase, demodate, degradate și de calitate inferioară. Se propune reînlocuirea lor, cu tâmplării din lemn, noi, dar cu respectarea ritmării șprosurilor, materialelor și culorilor istorice, originale. Se va păstra dimensiunea și forma golurilor inițiale.

Desfacerea și refacerea tencuielilor exterioare complexe, reabilitarea fațadelor:

Aspectul caracteristic al faţadei este dată de multitudinea de elemente decorative şi tectonice, care laolaltă imprimă clădirii o notă stilistică bine determinată, unică. La această simfonie a elementelor arhitecturale contribuie cornişele, brâiele, chenarele și ancadramentele golurilor, timpanele, pilaştri, lesenele, consolele, soclurile profilate, bosajele precum şi elementele pur decorative, ca frizele, capitelurile, decoraţiile din ipsos, stucatură, tencuială, cu reprezentări geometrice, zoomorfe,antropomorfe și vegetale.

Dispariţia elementelor decorative constituie cea mai gravă agresiune făcută clădirilor istorice, deoarece majoritatea mesajelor estetice sunt exprimate prin intermediul acestora. Raşchetarea faţadelor, înlăturarea elementelor de ritmare şi decorative constituie o atingere iremediabilă adusă unicităţii monumentului istoric şi se pedepseşte conform legislaţiei referitoare la protejarea monumentelor. În consecință, se va avea o grijă deosebită pentru a păstra, curăța, completa, reabilita și conserva în mod corespunzător aceste elemente valoroase.

Tencuielile exterioare sunt în stare avansată de degradare: se desprind de pe fațadă din cauza umezelii, și din cauza timpului (clădirea având aproape 300 de ani). Bosajele, ornamentațiile, brâiele, cornișele și ancadramentele sunt degradate. Din cornișă se desprind și cad bucăți de stucatură și cărămizi în unele locuri.

Astfel se propune:

- desfacerea și refacerea tencuielilor degradate de pe fațadă, respectând culoarea inițială

a clădirii, galben pal - crem gălbui. Cromatica faţadelor este cea mai vizibilă caracteristică

2016 - BENEFICIAR