Sunteți pe pagina 1din 23

PROPUNĂTOR: Prof. Înv.

preșcolar Gabriela Mădălina Ulea

INSPECTOR METODIST: Prof. Înv.preșcolar Carmen Bruja

MARTIE 2019
SCENARIUL ZILEI

DATA: 14.03.2019

PROPUNĂTOR: Gabriela Mădălina Ulea

TEMA ANUALĂ: „Cum este, a fost și va fi pe acest pământ?”

PROIECT TEMATIC: “Păsări din curtea bunicii”

TEMA SĂPTĂMÂNII: “Puișorul năzdrăvan”

DURATA: 1 săptămână

TEMA ZILEI: “Puișorul îngâmfat”

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată ADP+ALA1+ADE(DOS - Educație pentru


societate + DPM - Educație fizică)+ALA2

FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, pe grupuri, individual

TIPUL ACTIVITĂȚII: transmitere și însușire de noi cunoștințe, formare de priceperi și


deprinderi;
DURATA: 1 zi

LOCUL DE DESFĂȘURARE: Sala de grupă

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE:

1. ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:


a) Întâlnirea de dimineață: „Azi vreau să fiu …”, salutul, prezența, completarea
Calendarului naturii, activitatea de grup, împărtășirea cu ceilalți,noutatea zilei.
b) Rutine:
 „Știu să ascult!” ( deprinderea de a vorbi pe rând, de a-i asculta pe ceilalți);
c) Tranziții:
 „Puișorul cafeniu” (joc cu text și cânt);
 „Trenulețul păsărilor” (mers în coloană îmbinat cu mișcări de brațe);
 „Găinușa cea moțată” (joc cu text și cânt);

2. JOCURI ŞI ACTIVITATII ALESE 1:


a) Știință: „Pene și puf”- observare
b) Artă: „Cuibul puișorilor” – modelaj;
c) Joc de masă: „Puișori, ouă și găini” - puzzle
3. ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE:

I. DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE - EDUCAȚIE PENTRU SOCIETATE:


Povestea educatoarei: „Puișorul îngâmfat”
II. DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV - EDUCAȚIE PLASTICĂ:
Dactilopictură: „Puișorul ingâmfat”

4. JOCURI ŞI ACTIVITATII ALESE 2:


Joc de mișcare: “Ștafeta ouălor”
Joc de mișcare/muzical: “Puișorii dansatori”
PROIECT DIDACTIC
ACTIVITĂȚI LIBER ALESE

DATA: 14.03.2019

PROPUNĂTOR: Gabriela Mădălina Ulea

LOCUL DE DESFĂȘURARE: Grădinița cu P.P. Nr.1 Dărmănești - structura Liceului


Tehnologic Dărmănești

GRUPA: Mică/ Grupa Prichindeilor

TEMA ANUALĂ: „Cum este, a fost și va fi pe acest pământ?”

PROIECT TEMATIC: “Păsări din curtea bunicii”

TEMA SĂPTĂMÂNII: “Puișorul năzdrăvan”

TEMA ZILEI: “Puișorul îngâmfat”

CATEGORII DE ACTIVITATE: Activități liber alese

1. SECTOR ȘTIINȚĂ:

TEMA: Observarea și atingerea penelor și a pufului de găină

SUBIECT LUDIC “Pene și puf” - observare

COMPETENȚĂ DE SINTEZĂ: Să atingă și să observe penele și puful de găină.

COMPETENȚE SPECIFICE: - atingerea și pipăirea penelor și pufului de găină

- identificarea penelor și pufului de găină

STRATEGII DIDACTICE

METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația

MODALITĂȚI DE DESFĂȘURARE: pe grupuri mici

MATERIAL DIDACTIC: pene și puf

RESURSE : - UMANE: preșcolarii de grupă mică

- TEMPORALE: 30 minute

- SPAȚIALE: sala de grupă


2. SECTOR ARTĂ:

TEMĂ: tehnici de modelare: mișcări translatorii față de planșetă, aplatizare.

SUBIECT LUDIC: “Cuibul puișorilor”

COMPETENȚĂ DE REFERINȚĂ: respectarea tehnicilor de lucru specifice modelajului

COMPETENȚE SPECIFICE:

- aplicarea procedeelor de modelare (alungire, aplatizare)


respectând indicațiile educatoarei;

- respectarea normelor de igienă în urma activității de modelaj;

- lucrul în echipă;

STRATEGII DIDACTICE

METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, exercițiul

MATERIAL DIDACTIC: plastilină, planșete

MODALITĂȚI DE DESFĂȘURARE: pe grupuri mici, individual

RESURSE : - UMANE: preșcolarii de grupă mică

- TEMPORALE: 30 minute

- SPAȚIALE: sala de grupă

FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, pe grupuri, individual

3. SECTOR JOC DE MASĂ

TEMĂ: asamblarea/potrivirea pieselor de puzzle pentru a obține un întreg

SUBIECT LUDIC: “Puișori, ouă și găini”

COMPETENȚĂ DE SINTEZĂ: îmbinarea prin alăturare și suprapunere a diferitelor piese,


reconstituind imagini cu puișori și găini.

COMPETENȚE SPECIFICE: - îmbinarea pieselor de puzzle

- denumirea personajului obținut din puzzle;

- lucrul în echipă;

STRATEGII DIDACTICE

METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, exercițiul


MATERIAL DIDACTIC: plastilină, planșete

MODALITĂȚI DE DESFĂȘURARE: pe grupuri mici, individual

RESURSE : - UMANE: preșcolarii de grupă mică

- TEMPORALE: 30 minute

- SPAȚIALE: sala de grupă

BIBLIOGRAFIE:

 Anghelache, V.(coord.) “Metodica activităților instructiv-educative din grădiniță.


Ghid pentru definitivat și grade didactice”, Editura Didactică și Pedagogică,
București, 2017
 Mătăsaru, M, Chiriloaie, M, “Proiectarea didactică în învățământul preșcolar”, Editura
C.C.D., Bacău, 2008.
 Cojocariu, V-M, “Fundamentele pedagogiei”, editura V&I Integral, București, 2008;
PROIECT DIDACTIC PE DOMENII EXPERIENȚIALE
DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE

DATA: 14.03.2019
GRĂDINIȚA CU P.P. “URSULEȚUL MARTINEL”
GRUPA: MICĂ “Prichindeii”
PROPUNĂTOR: Gabriela Mădălina Ulea
TEMA ANUALĂ: „Cum este, a fost și va fi pe acest pământ?”
PROIECT TEMATIC: “Păsări din curtea bunicii”
TEMA SĂPTĂMÂNII: “Puișorul năzdrăvan”
TEMA ZILEI: “Puișorul îngâmfat”
CATEGORII DE ACTIVITATE: Activități pe domenii experiențiale/ Domeniul Om și
Societate/ Educație pentru societate
SUBIECT LUDIC:”Puișorul îngâmfat” - lectura educatoarei
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
TIPUL DE ACTIVITATE: transmitere și însușire de noi cunoștințe, formare de priceperi și
deprinderi;
SCOPUL ACTIVITĂȚII:
Consolidarea deprinderii de a audia o poveste şi de a desprinde mesajul educativ. Îmbogăţirea
vocabularului activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu
ceilalţi şi utilizarea simultană a unui limbaj oral corect din punct de vedere gramatica
COMPETENȚE SPECIFICE:
C1: audierea cu atenție a unui text
C2: denumirea personajelor din poveste și indicarea unor trăsături morale
C3: îmbogățirea vocabularului activ și pasiv pe baza experienței, activității personale
și/sau a relațiilor cu ceilalți și simultan utilizarea unui limbaj oral corect din punct de vedere
gramatical
STRATEGII DIDACTICE
METODE ȘI PROCEDEE: explicația, conversația, demonstrația, exercițiul.
MATERIAL DIDACTIC: planșe cadru de poveste, textul poveștii, mascota “Puișorul”
FORMA DE DESFĂȘURARE: pe grupuri mici, individual
FORMA DE EVALUARE: verificare orală, aprecieri verbale, recompense
RESURSE : - UMANE: preșcolarii de grupă mică
- TEMPORALE: 20 minute
- SPAȚIALE: sala de grupă
BIBLIOGRAFIE:
 Anghelache, V.(coord.) “Metodica activităților instructiv-educative din grădiniță.
Ghid pentru definitivat și grade didactice”, Editura Didactică și Pedagogică,
București, 2017
 Mătăsaru, M, Chiriloaie, M, “Proiectarea didactică în învățământul preșcolar”, Editura
C.C.D., Bacău, 2008.
 Cojocariu, V-M, “Fundamentele pedagogiei”, editura V&I Integral, București, 2008;
PROIECT DIDACTIC PE DOMENII EXPERIENȚIALE

DOMENIUL ESTETIC CREATIV

DATA: 14.03.2019.
GRĂDINIȚA CU P.P. “URSULEȚUL MARTINEL”
GRUPA: MICĂ “Prichindeii”
PROPUNĂTOR: Gabriela Mădălina Ulea
TEMA ANUALĂ: „Cum este, a fost și va fi pe acest pământ?”
PROIECT TEMATIC: “Păsări din curtea bunicii”
TEMA SĂPTĂMÂNII: “Puișorul năzdrăvan”
TEMA ZILEI: “Puișorul îngâmfat”
CATEGORII DE ACTIVITATE: Activități pe domenii experiențiale/ Domeniul Estetic
Creativ/ Educație artistico-plastică
SUBIECT LUDIC:”Puișorul îngâmfat” - dactilopictură
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
TIPUL DE ACTIVITATE: formarea și consolidarea de priceperi și deprinderi;
COMPETENȚE DE SINTEZĂ: compunerea spațiului plastic, folosirea elementelor de
limbaj plastic: punctul.
COMPETENȚE SPECIFICE:
C1: identificarea corectă a materialelor și a instrumentelor aflate pe măsuțe
C2: respectarea ordinii etapelor realizării lucrării
C3: obținerea efectelor plastice, formelor spontane și elaborate prin tehnica specifică
dactilopicturii
C4: autoevaluarea lucrării în funcție de criteriile de evaluare enunțate;

STRATEGII DIDACTICE
METODE ȘI PROCEDEE: explicația, conversația, demonstrația, exercițiul.
MATERIAL DIDACTIC: planșe cadru de poveste, textul poveștii, mascota “Puișorul”
FORMA DE ORGANIZARE: individual, frontal
FORMA DE EVALUARE: turul galeriei, aprecieri verbale, recompense
RESURSE : - UMANE: preșcolarii de grupă mică
- TEMPORALE: 20 minute
- SPAȚIALE: sala de grupă
BIBLIOGRAFIE:
 Anghelache, V.(coord.) “Metodica activităților instructiv-educative din grădiniță.
Ghid pentru definitivat și grade didactice”, Editura Didactică și Pedagogică,
București, 2017
 Mătăsaru, M, Chiriloaie, M, “Proiectarea didactică în învățământul preșcolar”, Editura
C.C.D., Bacău, 2008.
 Cojocariu, V-M, “Fundame
PROIECT DIDACTIC
ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2

DATA: 14.03.2019

PROPUNĂTOR: Gabriela Mădălina Ulea

LOCUL DE DESFĂȘURARE: Grădinița cu P.P. Nr.1 Dărmănești -


structura Liceului Tehnologic Dărmănești

GRUPA: Mică “Prichindeii”

TEMA ANUALĂ: „Cum este, a fost și va fi pe acest pământ?”

PROIECT TEMATIC: “Păsări din curtea bunicii”

TEMA SĂPTĂMÂNII: “Puișorul năzdrăvan”

TEMA ZILEI: “Puișorul îngâmfat”

CATEGORII DE ACTIVITATE: Activități liber alese

SUBIECT LUDIC:

 Joc de mișcare: “Ștafeta ouălor”


 Joc de mișcare/muzical: “Puișorii dansatori”

COMPETENȚE SPECIFICE: - crearea unei atmosfere de relaxare, liniștire, bună


dispoziție;

- executarea mișcărilor adecvate impuse de joc;

- manifestarea unei atitudini de cooperare, spirit de echipă,


de competiție.

FORMAȚIA: frontal, individual, perechi.

STRATEGII DIDACTICE

METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, jocul distractiv, demonstrația

MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI MATERIALE DIDACTICE: coșulețe, “cuibare”,


ouă, traseu.

RESURSE : - UMANE: preșcolarii de grupă mică

- TEMPORALE: 30 minute

- SPAȚIALE: sala de grupă


Joc de mişcare: „Ștafeta ouălor”

Scopul activităţii: Crearea unei atmosfere de relaxare, liniștire, bună


dispoziție; consolidarea deprinderii motrice de alergare cu urmărirea unui
traseu dat.

COMPETENȚE URMĂRITE:
C 1 – să respecte spaţiul desemnat pentru desfăşurarea jocului.
C 2 – să execute deprinderile motrice învățate;
Strategii didactice:
a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exercițiul, jocul.
b) Mijloace didactice: coșuri cu ouă, traseu, “cuibare”.
c) Forme de organizare: frontal, pe echipe;
Pentru desfășurarea jocului de mișcare „Ștafeta ouălor” voi aduce un coș cu ouă de la
ferma bunicii. Copii vor fi împărțiți în două echipe, aliniate în coloane. La capătul traseului pe
care vor alerga se află o masă cu ouă.
La semnalul educatoarei de la fiecare grupă va pleca câte un copil care va parcurge
distanța în alergare, urmând traseul. Fiecare copil ia un ou din “coteț” și se întoarce la echipa
sa unde va pune oul în coșulețul echipei. Va câștiga echipa care a adunat cele mai multe ouă și
care a respectat regulile.
Se demonstrează și se execută jocul de probă. Elementele de joc sunt deplasarea,
aplauzele și semnalul sonor. În desfășurarea jocurilor se pune accentul pe respectarea regulilor
de joc și pe crearea de bună-dispoziție. Se vor face aprecieri asupra desfăşurării activităţii,
asupra comportamentului individual şi colectiv al copiilor, asupra respectării regulilor de joc.
Copiii sunt recompensaţi cu aplauze.
Joc muzical „Puișorii dansatori”
Scopul activității: Crearea unei atmosfere de relaxare, liniștire, bună dispoziție;

COMPETENȚE URMĂRITE:
C 1 – respectarea spaţiului desemnat pentru desfăşurarea jocului;
C 2 – interacționarea cu alți colegi prin intermediul dansului;
Strategii didactice:
d) Metode şi procedee: conversaţia,jocul.
e) Mijloace didactice: muzică adecvată pentru copii
f) Forme de organizare: frontal, individual, în grup;
Pentru desfășurarea jocului muzical „Puișorii dansatori” copiii vor forma un cerc al
“puișorilor” și pe melodii specifice vor dansa, vor da “din aripioare”.
Preșcolarii vor interacționa cu alți copii dansând, păstrând o bună dispoziție.
Se demonstrează și se execută jocul muzical de către educatoare împreună cu 2 copii..
Se vor face aprecieri asupra desfăşurării activităţii, asupra comportamentului individual şi
colectiv al copiilor. Copiii sunt recompensaţi cu aplauze.

BIBLIOGRAFIE:
1. ***.(2008). „Curriculum pentru învăţământul preşcolar 3-6/7 ani”. Bucureşti;
2. ***.(2004). „Povești, povestiri și basme”, Petroșani, Editura Tehno-Art;
3. Antonovici, Ş. (2009). „Jocuri-exerciţiu pentru activităţi alese”. Bucureşti, Aramis;
4. Bojneag, M., (2007). Educație plastică. Ghid metodic pentru învățământul preșcolar,
Cluj, Editura Tehno-Art;
5. Varzari, E. (coord.), (1974). Cunoașterea mediului înconjurător și dezvoltarea vorbirii,
București, Editura didactică și pedagogică.
SCENARIUL DIDACTIC – ALA 1
STRATEGII
EVENIMENTUL DIDACTICE EVALUARE
DIDACTIC CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC Metode și Mijloace
procedee didactice
1.ADP Activitatea zilei începe cu întâlnirea de dimineață. Copiii sunt
așezați în semicerc pentru a putea stabili fiecare un contact vizual
Întâlnirea de Conversația
cu toți membrii grupei.
dimineață Salutul pornește de la educatoare și este continuat de copii (pentru
această zi copiii vor fi puișori): „Bună dimineața, puișori!”
Prezența se va realiza folosind jocul “Cutia cu surprize”:fiecare Exercițiul
Calendarul
copil va extrage dintr-o pălărie o imagine cu un puișor reprezentând naturii
un coleg, ne va spune dacă acest coleg este sau nu prezent și va
duce puișorul în „grădina cu iarbă”. Conversația
Calendarul naturii se va complete cu datele necesare anului, lunii, Puișori cu Observarea
anotimpului, zilelor săptămânii și stării vremii zilei în curs. imaginile comportamentului
Activitatea de grup se va desfășura prin realizarea unui joc: “Astăzi copiilor și
vreau să fiu...”, în cadrul căruia copiii aleg ce personaj din familia “grădini” cu copiilor
găinii vor să fie (cocoș, găină, puișor). iarbă

Trecerea spre centrele de interes se face cu ajutorul cântecelului Verificare orală


„Puișorul cafeniu”
2. Captarea Pe mesele de la sectoarele de activitate vor fi așezate diferite Conversația
materiale. Acestea vor fi în cutii iar captarea atenției se va face prin
atenției Surpriza
descoperirea materialelor surpriză.
3. Anunțarea Voi anunța activitățile ce urmează a se desfășura la cele 3 centre de Observația
temei și a interes deschise. Se intuiesc materialele de pe măsuțe și se
Conversația
precizează modul de folosire a acestora.
competențelor
4.Dirijarea La sectorul ȘTIINȚĂ copiii vor avea de observat pene și puf de Conversația Pene și puf
pasăre.
învățării Plastilină
La sectorul ARTĂ vor avea de modelat “cuibul puișorilor” din
plastilină. Explicația Piese
La JOC DE MASĂ copiii vor avea de îmbinat diferite piese de Lucrul practic
Exercițiul puzzle/imagini
puzzle cu imagini reprezentative: „Puișori, ouă și găini”.
5.Obținerea Copiii vor lucra cu atenție pentru realizarea temelor de la fiecare Lucrările pe
sector. Turul galeriei
performanței Explicația centre de
Pe tot parcursul activității se vor asigura condițiile optime pentru
lucru, se va urmări modul de relaționare, de comunicare între activitate
parteneri și se vor da indicații acolo unde este cazul.
6.Feedback Se va organiza o expoziție cu produsele obținute de la sectoarele de Lucrările
activitate. Copiii vor putea aprecia produsele realizate și le vor
Conversația copiilor
aprecia pe cele mai frumoase.
7.Evaluarea Voi cere copiilor să facă aprecieri și autoaprecieri exprimând opinii Lucrările
referitoare la modul cum s-a lucrat, cum s-a comunicat, cum au
Conversația copiilor
colaborat și rezultatele pe care le-au obținut.
8.Retenția și Voi adresa întrebări privitoare la sarcinile pe care le-au avut de Aprecieri verbale
îndeplinit la fiecare centru de activitate.
transferul Conversația
-Ce am lucrat la sectorul Știință? (...am observat pene și puf de găini)
-Ce am lucrat la sectorul Artă? (...am modelat cuiburi pentru puișori)
-Ce am lucrat la sectorul Joc de masă? (... am făcut puzzle)
După finalizarea activităților pe centre de interes copiii părăsesc sala
de grupă în „Trenulețul păsărilor” (mers în coloană îmbinat cu
mișcări de brațe).
SCENARIUL DIDACTIC – DOS/EDUCAȚIE PENTRU SOCIETATE
STRATEGII DIDACTICE
EVENIMENTUL Metode și Mijloace EVALUARE
DIDACTIC CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC procedee didactice
Va fi prezentată mascota zilei – “Puișorul”, aceasta va fi alături
de copii grupei mici pe tot parcursul zilei, însă acum vrea cu
ajutorul educatoarei să le povestească copiilor pățania ei, ca să Supriza Mascota “Puișorul”
1.Captarea atenției poată învăța din experiența sa și prichindeii. De asemenea, Conversația
educatoarea va aminti copiilor că astăzi este o zi specială, avem
oaspeți la grupă. Copiii vor fi îndrumați să salute politicos și să
ureze „Bun venit!”.
2. Anunțarea Copiii vor fi anunțați că vor face o călătorie minunată în lumea Observația
păsărilor de curte. Se prezintă competențele într-o manieră
temei și a Conversația
accesibilă nivelului de înţelegere al copiilor.
competențelor
3.Dirijarea Anunț copiii de faptul că puișorul nostru ne-a pregătit și două Conversația Mascota
plicuri cu două activități, și că pentru a putea povesti pățania
învățării Plicuri de la puișor
puișorului mi-a pregătit puțin ajutor. “Sunteți curioși să vedem ce
a pregătit puișorul în plic?” Exercițiul
4.Obținerea Se desface primul plic surpriză ce conține personajele din Imagini cu Observarea
povestea din care a venit puișorul. Voi expune conținutul personajele
performanței Explicația comportamentului
povestirii folosind gestica, mimica și inflexiuni ale vocii. Pe Tablă magnetică
măsură ce voi povesti, voi fixa personajele pe tabla magnetică. copiilor

„Puișorul” – mascota zilei le mulțumește copiilor pentru că au


fost atenți la poveste și îi roagă să o ajute în continuare, la
următoarea activitate.
6.Feedback Îi întreb pe copii dacă le-a plăcut povestea puișorului. Ca să vedem
dacă veți urma sfatul puișorului, de a nu-i călca pe urme vă voi
Conversația
pune câteva întrebări.
7.Evaluarea Printr-o convorbire voi fixa momentele principale ale povestirii.
-Cum se numește povestea?
Conversația
-Care sunt personajele?
-Ce a găsit puișorul pe drum?
-Ce face el cu, coaja de pepene?
-Cine vrea să se plimbe cu puișorul și îi cere să fie prieteni?
-Ce se întâmplă când vine ploaia?
-Ce a făcut puișorul văzând că l-au ajutat cele trei viețuitoare?

8.Retenția și Se face legătura cu regulile ce trebuie să le respecte copiii la cămin


și în societate, conturând atitudinea corectă față de sine și față de
transferul Conversația
ceilalți, desprinzând și conștientizând mesajul povestirii.
STRATEGII
EVENIMENTUL DIDACTICE EVALUARE
DIDACTIC CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC Metode și Mijloace
procedee didactice
1. Captarea „Puișorul” – mascota zilei îi roagă pe copii să o ajute în continuare. Conversația
Aceasta nu știe să picteze, însă vrea să-și răsplătească prietenii Plic cu șabloane
atenției Surpriza
pentru ajutor cu imagini cu el. Așă că îi roagă pe copii să picteze ei
portretul puișorului. Educatoarea deschide al doilea plic în care se Observația
regăsesc șabloane cu puișorul nostru.
Conversația
Tranziția către următoarea activitate se va realiza prin jocul
„Găinușa cea moțată”.
2. Anunțarea Astăzi vom picta „Puișorul îngâmfat”.
Prezentarea modelului se va face de către educatoare prin afişarea
temei și a Conversația Șabloane cu
unei lucrări model realizate în prealabil. Observarea
Intuirea materialului: „ce aveţi pe măsuţe?” (acuarele, şerveţele, fişa puișori
competențelor de lucru).
comportamentului
Explicația Acuarele
Pentru a ști dacă am realizat o lucrare corectă enumerăm împreună copiilor
câteva criterii pe care trebuie să le îndeplinească lucrarea: să Șervețele
respecte tema propusă, să fie acoperită toată suprafața de lucru, să se
respecte culorile indicate de către educatoare, să aibă un aspect Verificare orală
îngrijit.

4.Dirijarea Explicarea şi demonstrarea modului de lucru: se vor realiza Conversația Pene și puf
concomitent de către
învățării Plastilină
educatoare:introduceţi degetul în culoare. Aveţi grijă să nu fie prea
multă culoare. Înainte de a schimba culoarea ștergeți bine degetul. Explicația Piese
Dacă v-aţi murdărit, puteţi să vă ştergeţi cu șervețelul.
puzzle/imagini
Efectuarea exerciţiilor pentru încălzirea muşchilor mici ai
mâinilor: „Ploaia”
Exercițiul
5.Obținerea Efectuarea temei de către copii: dau semnalul de început al lucrului. Lucrările pe
Pe parcurs dau explicaţii şi ofer ajutor individual copiilor care
performanței Explicația centre de
întâmpină dificultăţi în realizarea temei cerute şi îi încurajez în
vederea executării corecte a temei. activitate
Voi corecta poziţia copiilor la masă.

6.Feedback Se va organiza o expoziție cu portretele puișorului realizate de copii. Lucrările Lucrul practic
Copiii vor putea aprecia produsele realizate și le vor aprecia pe cele
Conversația copiilor
mai atent realizate.
7.Evaluarea Voi cere copiilor să facă aprecieri și autoaprecieri exprimând opinii Lucrările Turul galeriei
referitoare la modul cum s-a lucrat, cum s-a comunicat, cum au
Conversația copiilor
colaborat și rezultatele pe care le-au obținut.
8.Retenția și Analiza lucrărilor copiilor: se organizează turul galeriei – copiii trec
prin fața lucrărilor și lipesc câte o bulină roșie pe lucrarea preferată,
transferul Conversația
motivând alegerea făcută.
Educatoarea apreciază comportamentul copiilor şi oferă Aprecieri verbale
recompense.
ANEXA 1

Povestea puişorului îngâmfat


(poveste populară)

Odată, după o noapte foarte ploioasă, un puişor a găsit pe malul unei gârle o coajă de
pepene. S-a bucurat foarte mult că a făcut rost de o barcă cu care să se plimbe pe apă. Sari
imediat în barcă şi începu să se plimbe singur.

Dar, când se plimba mai cu drag, iată că în faţa lui ieşi o broască care spuse:

– Puişorule, te rog frumos să mă iei şi pe mine în bărcuţa ta, să ne plimbăm

amândoi!

– Nu te primesc! Vreau să fiu singur!

Nu după mult timp, au venit şi alte vieţuitoare ale apei: un rac şi ţânţăraşul apelor.
Deşi îl rugară frumos de tot pe puişor, nu au fost primiţi nici ei în bărcuţă.

În timp ce se plimba, veni o ploaie care îi răsturnă bărcuţa, iar puişorul căzu în apă.
Mai mult, a fost prins între algele de pe fundul apei.

– Ajutor! Mă înec! strigă bietul puişor.

Broscuţa, care era prin preajmă, s-a dus repede la el şi l-a scos la malul
apei.Puişorul era înspăimântat, tremura de frig şi nu se putea mişca din cauza firelor de alge
cu care era legat. Racul a venit repede şi i-a tăiat firele, iar ţânţăraşul i-a făcut o injecţie cu
acul lui şi l-a însănătoşit.

Puişorul a lăsat capul în jos şi i-a rugat frumos să-l ierte, mulţumindu-le că l-au
scăpat de la moarte.

Dictionar de cuvinte:
gârlă – apă curgătoare, râu mic
ANEXA 2
„Puișorul îngâmfat”

ANEXA 3
ANEXA 4
Cântece pentru tranziții

Puișorul cafeniu Găinușa cea moțată

A iesit din ou, la soare, Găinușa cea moțată


Cel din urma puișor. Este tare înganfată
Se usucă pe-aripioare Face-un ou la săptamână
Și-o porneste binișor. Și se laudă o luna

Stă găina la-ndoială, Cotcodac, cotcodac


Că din șpate puișori, Oua pentru cozonac
Ghemotoace de beteală Cotcodac, cotcodac
Șase-s galbeni-gălbiori Oua pentru cozonac

Numai cel de la sfârșit De atata înfumurare


A ieșit mai ponosit! Face o larmă îngrozitoare
Si se-ntreabă speriată: De crezi ca s-a luat la sfadă
- Nu cumva-i de ciocolată?... Tot norodul din ogradă.

Cotcodac, cotcodac
Oua pentru cozonac
Cotcodac, cotcodac
Oua pentru cozonac.
NUME: Gabriela Mădălina Ulea

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Liceul Tehnologic Dărmănești – Grădinița cu


P.P. “Ursulețul Martinel”

STUDII:

1. Universitare de licență: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea


de Psihologie și Științele educației, Specializarea Pedagogia învățământului primar
și preșcolar (2015-2018)

ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE:

1. Participare o dată pe lună la teatru de păpuși.


2. Serbare de Crăciun – decembrie.

S-ar putea să vă placă și