Sunteți pe pagina 1din 19

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

FACULTATEA DE ARHITECTURA SI CONSTRUCTII


SPECIALIZAREA C.C.I.A
ANUL III

PROIECT
CONSTRUCTII DIN BETON
ARMAT SI PRECOMPRIMAT

COORDONATOR: Prof.dr.ing. BOB CORNELIU


STUDENT: Radulescu Cristian
Schema statica tip B
Tip de nod – Articulatie
H=10m
L1=30m
L2=0
B=6m
N=7
Localitatea – Baia Mare

Încărcarea din zapada:

S k   i  ce  ct  S o,k  0.8  1  1  2  1.60kN / m 2


1  0,8daca  300
S0,k = 2 (Baia Mare)
Ce = 1
Ct = 1

M=q×l2/8
M=1431 KN×m

Aleg tabla cutata pe o grinda continua cu o deschidere, cu grosimea de 1,25


mm
Greutatea: 0.17 KN/m2

Incarcarea preluata de tabla cutata


INCARCARILE qn[KN/m2] Coef.de inc qc[KN/m2]
PERMANENTE h.iz+ter.iz 0.5 1.35 0.675
Tabla.cut 0.17 1.35 0.16
tehnica 1 1.35 1.35
VARIABILE zapada 1.60 1.50 2.40
2
Total = 4,58 kn/m (q=4,58)
Verificarea sagetii la tabla cutata:

5 qn  l 4 5 0.0360  0.77  450 4


f      0.19cm
384 E  I 384 200000  376
l
a  1.9cm
250
0.19cm  1.9cm  verifica

PREDIMENSIONARE GRINDA SECUNDARA

1 1  1 1 
H   ...  ; L   ...   8  se alege H  0,85m
 12 20   12 20 
 1 1   1 1 
b p   ...  ; L   ...   8  se alege b p  0,45m
 25 35   25 35 
1
h p  b p  se alege h p  0,15m
3

Predimensionare Grinda Principala

L
hg  2
15
hg  hn  100  850  100  950mm
bg  200mm
h
 2....3
b
Aleg hg=2000mm
Bg=1000mm

Incarcarea proprie a Gs

(0,15x0,45+0,40x0,70)x25 = 8,5 KN/ml

Dimensionarea panei
L = 6m

Incarcari pe 1 ml de grinda

Hiz+Tiz=0,5x5=2,5
Greutate proprie pana = 8,5
Tehnica = 1x5 = 5
Tabla cutata = 0,17x5 = 0,85
Zapada = 1,6x1,5 = 8
TOTAL: q=24,8 KN/ml

Calculul momentului:

M=q×l2/8
M=111,6 KN×m

1. Calculul numarului de toroane:

Aria armaturii pretensionate poate fi predimensionata pornind de la starea limita de


rezistenta a sectiunilor normale:

M 111,6  10 6

m  m p    h0  R p 0.85  0.936  0.90  680  1360
AP= =395,13 mm2

h0=0.8×h=0.8×850= 680 mm

TBP 12 →AP1=0.885 cm2


0.885×13600=Aobisnuita×3000

0.885  13600
Aobisnuita= 3000 =4.01 cm2 ( avand PC52)

Aleg 2Φ8 cu Aef=1.01 cm2

1,01
4.01 =0.25 cm2

395,72-25=370,72 mm2

370,72
Nr. de toroane: nTBP 12= 88.5 = 4,18 → 4 toroane
Alegem 5 bucati TBP 12 → Ap = 5×88.5=442,5 mm2
2. Caracteristicile geometrice ale sectiunii ideale:

Aria ideala:
Ai=A0,1+A0,2 =450x150+350x700 = 3125 cm2 =31.25×104 mm2

Centrul de greutate:
2450  45
YG= 3125 = 35,28 cm

Armatura:

Aa(2 Φ8) pt PC 52= 1.01 cm2 = 101 mm2


Aa’(4 Φ10) pt PC 52= 3,14 cm2=314 mm2
Ap’ =0
Ap(5 TBP 12)= 442,5 mm2
e0p= 382,2 mm

Coeficienti de echivalenta:
Ep 180000
E
np= b = 38000 =4.74

Ea 210000
na = Eb = 38000 = 5.53

Momentul de inertie al sectiunii ideale:

45  15 3 35  70 3
Ii = 12 + (45×15×35.282) + 12 + (35×70×7.222) = 12656 + 840157,92 +
1000416,66 + 127714,58 = 1980945,41 = 19,80

Modulul de rezistenta:

19,80  10 9
Wii = 422,2 =46.89×106 mm3
19,80  10 9
Wis = 427,8 = 46,28×106 mm3

Wi 46.89  10 6
rs = Ai = 31,25  10 =150,04 mm
4

Ws 46,28  10 6
ri = Ai = 31.25  10 = 148,09 mm
4

3. Eforturile unitare in beton in fibra superioara(σbs) si inferioara(σbi):

P0=0.85×σpk×Ap

P0 P0  e0 p min
M gp 0.85  1360  442,5 0.85  1360  442,5  382,2
σbs =- A b + Wbs - Wbs = - 31.25  10 4 + 46,28  10 6 -

35,14  10 6
- 46,28  10 = 1,84 N/mm2
6

q  l 2 7,81  6 2
min
M gp
= 8 = 8 = 35,14 KN  m
min
(M gp momentul incovoietor din greutatea proprie a grinzii)

q= Ab ×ρb = 0.3125× 25= 7,81 KN/m

σbs = 1,84 N/mm2 < 1.5×Rtk = 1.5× 2.51 = 3.76 N/mm2


(Rtk rezulta din STAS 10107/0-90, tabelul 3)

P0 P0  e0 p

σbi = - Ab - Wbi + = - 1,63 – 4,1 + 0,74 = - 4,99 N/mm2


lim
σbi =-4,99 N/mm2 < σ bo = 28 N/mm2
lim
σ bo - efort unitar de compresiune la transfer-Tabelul 5

4. Eforturi unitare in armatura preintinsa (σpo) si beton (σb) in faza initiala :

Calculul pierderilor de tensiune (STAS 10107/0-90 Anexa H)


In cazul grinzii ce se calculeaza se vor lua in considerare –in faza initiala-
urmatoarele pierderi de tensiune:

1) Lunecari locale la blocare (in ancoraj) (Tabelul 4.4):

1   2 40
Δσλ = LP . Ep = 5750 .180000 = 125.21 N/mm2

2) Tratament termic: pentru tipare portante incalzitoare

Δσt  20 N/mm2

3) Pretensionare succesiva:

n 1 3 1
 nt   0.857  155
Δσs = 2n σtp = 2  3 = 44.28 N/mm2

Ep
180000
E
nt = t = 210000 = 0.857

σtp = 155 N/mm2 – efortul unitar in elementele longitudinale ale tiparului, la


nivelul centrului de greutate al armaturii pretensionate

4) Relaxarea armaturii:

*
σ po = σpk - Δσλ - Δσs = 1360 – 125,21 – 44.28 = 1190,51 N/ mm2

 *po 1190 ,51


R pk
= 1660 = 0.717 (Rpk din Tabelul 3.11)

Din tabelul 4.5 rezulta:


 r
 *po
ρ= = 12,37 %
12,37
 1190 ,51
Δσr∞ = 100 =147,26 N/mm2

Se presupune ca transferul se face dupa 24 de ore:

Krto = 0.4 (Tabelul 4.6)


Δσri = Krt ×Δσr∞ =0.4×147.26 = 58.90 N/mm2

Suma pierderilor de tensiune:

∑Δσ= Δσλ+ Δσs + Δσt + Δσri =125,21 +44,28 +20+58,9= 248,39 N/mm2
min max
5. Eforturile unitare minime (σ po ) si maxime (σ po ) in armatura preintinsa:
min
σ po = σpk -∑Δσ = 1360 – 248,39 =1111.61 N/mm2
max
σ po = σpk – 0.65 ∑Δσ = 1360 – 0.65 × 248,39 = 1198,55 N/mm2

6. Eforturi unitare in beton la transfer (σb):

Se calculeaza sub actiunea :

5) fortei maxime de precomprimare:

max max
P 0 = Ap× σ po = 442,5 × 1198,55 = 530358 N = 530 KN

6) momentului incovoietor de calcul minim produs de greutatea proprie a grinzii


min
M gp :
P0 P0  e0 p min
M gp 530358 530358  382,2 35,14
σbi = - Ab - Wii + Wii = - 31.25  10 - 46.89  10
4 6
+ 46.89 = -5.25
N/mm2
lim
σbi = -5.25 N/mm2 < σ bo = 28 N/mm2
lim
σ bo - efort unitar de compresiune la transfer -Tabelul 5 (STAS 10107/0-90)

P0 P0  e0 p min
M gp

σbs = - A b + Wis - Wis = - 1,69 +4,3 -0,75 = + 1.86 N/mm2

σbs =1.86 N/mm2 < 1.5×Rtk = 1.5× 2.51 = 3.76 N/mm2


(Rtk rezulta din STAS 10107/0-90, tabelul 3)


7. Pierderi de tensiuni reologice Δσ  :

Pentru calculul pierderii de tensiune cauzata de deformatiile de durata ale


betonului, se considera sectiunea critica solicitata in urmatoarele etape:
max min
a) La 24 de ore, sub actiunea P 0 = 530 KN si M gp = 35,14 KNm

P0max P0  eop  eop


max 2 min
M gp

σbp1 = - Ai - Ii + Ii =
530  10 3
530  10  382,2
3 2
530  10  382,2
3
  
31,25  10 4
19,80  10 9
19,80  10 9 =-5.58 N/mm2

Din Tabelele 1.10 si 1.19:


min
t1 = 24 ore(< 28 zile) cand Rb0 = Rb0 → K1 =1.3 (tabelul 34)
 bp15.58
 0.110.5
Rb = 50 → K2 = 1.0(tabelul 35)
U=60% → K3 =1.0( tabelul 36)
C40/50(BC50) → φ0 = 2.50(tabelul33)

φ1= K1 K2 K3 φ0 = 1.3× 1.0× 1.0 ×2.50 =3.25

b) La 90 zile, sub actiunea suplimentara a momentului icovoietor de calcul


min
minim la incarcarile permanente, diferite de greutatea proprie a grinzii, M g =202
KNm(greutatea suprabetonarii, pardoselii si instalatiei fixe)

M g  eop 202  10 6  382,2


  3.89 N / mm 2
σbp2 = I i 19.80  10 9

Din tabele 1.10 si 1.9:

t2 = 90 zile → K1 =0.6 (tabelul 34)


 bp 2 3.89
  0.070.7
Rb 50 → K2 = 1.0(tabelul 35)
U=60% → K3 =1.0( tabelul 36)
C40/50 (BC50) → φ0 = 2.50(tabelul33)

φ2 = K1 K2 K3 φ0 = 0.6× 1.0× 1.0 ×2.50 =1.5

Datorita faptului ca eforturile unitare in beton, in cele 2 etape de solicitare, sunt de


semn contrare si ca, pentru Aa <0.25AP, se considera K’ =1,rezulta:

Aa<0,25Ap 101<0.25x442,5 101<110

Δσφ =np× ∑φi × σbpi × K’ (H.16)

Ep 180000
  4.74
np = Eb 380000

Δσφ = 4.74× (3.25 ×5.58 + 1.50 ×3.89)× 1 =113,57 N/mm2

Pierderea de tensiune produsa de relaxarea finala a armaturii(Δσr) se determina


astfel(Anexa H):

( po   t  n p   bp1 )  0.5R pk (1198 ,55  20  4.74  5.58)  0.5  1660


r   0.87
 po  0.5R pk 1198 ,55  0.5  1660
=
 
 r  ( r   ri )  (1  )
 po
min
Δσr = Δσri + =
113,57
58.9  0.87  (147.26  58,9)  (1  )
= 1111 .61 = 128.08 N/mm2

Δσr - Δσri= 128,08 – 58,9 = 69.18 N/mm2

8. Eforturile unitare minime (  po ) si maxime (  po ) in armatura preintinsa


min max

in faza finala (Tabelul 4.1) :

=  po     r   ri       1111.61-(69,18+113.57)= 928,86 N/mm2


 min
po
min

 max po  0.65     r   ri      
 max
=
po
1198,55 - 0.65(69,18+113,57)=
=1079,77 N/mm2

9. Eforturi unitare in beton in faza finala :

Se calculeaza sub actiunea:

7) fortei minime de precomprimare


Pomin  Ap   pmin
0  442,5  928,86  411KN

8) momentului incovoietor produs de incarcarile de exploatare de lunga durata


MELD(tabelul 2.8)
 Pi   Ci   nid  Vi (gruparea speciala a actiunii)

Valori de calcul:
P= 8,3× 1.35+8,5× 1.35=22.67 KN/m
M=(22,67x62) / 8 = 124,51 KNm
Valori normate:
P= 24,8-8-8,5=8,5 = 16,8 KN/m
MELD =(16,8x62) / 8 =75,6 KN/m

Pomin Po  eop M ELD


min
411  10 3 411  10 3  382,2
 bi      
Ai Wii Wii - 31,25  10 46,89  10 6
4
75,6  10 6
 3.05 N / mm 2
+ 46.89  10
6

 bi  1N / mm 2

Pomin Po  eop M ELD


min

 bs     
Ai Wis Wis -1.3-3.39+1,63=-3.07

Pentru elementele din beton precomprimat din clasa a II-a de verificare la


fisurare, eforturile unitare in beton in faza finala trebuie sa fie de compresiune pe
intreaga sectiune transversala.
Valoarea minima a efortului unitar de compresiune trebuie sa fie de 1
N/mm2.

10. Calculul in stare limita de rezistenta in sectiuni normale:


a) Transfer:
In armatura pretensionata se considera(STAS 10107/0-90: rel. 125) un efort
unitar:

 'pl  1.1   po
max
 300  1.1  1198,55  300  1018.40 N / mm 2
cu care se calculeaza forta de precomprimare limita( STAS 10107/0-90 rel.
123):
N1= Ap×  pl = 442,5×1018.4 = 450 KN
'

N 1  eop  M gp
min
450  382,2  35,14  10 6
eo    77mm
N1 450  10 3

1.2×ri = 1.2×148.09 = 177.7 mm

eo < 177,7 →compresiune cu mica excentricitate

x =422,2 – 177,7 = 244,5 mm


Abn = X x 2 x 350 = 171150 mm2
N1 = 450 < Abn ×mbc ×Rco = 17.11 ×104 ×1.2 ×26.5 = 5440980 N = 5440 KN

b) Sub actiunea solicitarilor exterioare


M< m× Rc× bp ×hp ×( ho – 0.5hp) +0.85×Aa’×Ra×(ho-a’)
M= 1431 KNm
m× Rc× bp ×hp ×( ho – 0.5hp) +0.85×Aa’×Ra×(ho-a’) =
= 0.85×26.5×103×0.45×0.15×(0.64 - 0.5×0.15) + 0.85x3.14×300×(0.64 -0.03) =
9719,1 KNm

M = 1155 KNm < 5682 KNm

Se calculeaza (conform STAS 10107/0-90 - rel. 114) marimile:

A pk Rp 442,5 1360
1 k   1  0.3    0.98
b p  ho Rc 450  680 26.5
mp =

k=0.3 pentru armatura preintinsa

σpl = mp×Rp = 0.98×1360 = 1332 N/mm2

 pl  Ap 1332,8 x 442,5
   49,45cm
x b p  Rc 450  26.5
x =49,45 cm < xlim = 0.4 h =0.4x850 mm = 340 cm

Momentul incovoietor rezistent al sectiunii critice se calculeaza cu relatia:

MR = m×bp×x×RC×(ho-0.5 x)+ m×Aa’×Ra (ho-a’) =


=0.85×450×494,5×26.5×(680 – 0.5×494,5) + 0.85×314×300×(680 -30)=2221

Ms = 1431 KNm < MR = 2221 KNm

11. Calculul la starea limita de rezistenta in sectiuni inclinate, fisurate:

Elementele se dimensioneaza astfel incat sa se respecte relatia:

Q  0.25× b× h ×Rc – la armatura preintinsa (STAS formula 135)


Q = 0.25x45x85x265 KN
Q=253 KN
Q=ql/2 = 74,4
74,4 < 253
Forta taietoare minima care poate fi preluata de beton si etrieri se determina cu
relatia 138 din STAS 10107/ 0-90 :

Qeb = 6  b  ho  Rt  qe
2

Ae  mat  Ra
qe 
in care: ae

se folosesc : etrieri Φ6 / 30 (PC52); mat = 0.8

2  0.283  0.8  2100


qe   31,69
30 daN/cm

Qeb = 6  45  68  16.5  31,69  31294daN  312,94 KN


2

Qeb =255,9 KN > Q = 74,4 KN

DIMENSIONARE GRINDA PRINCIPALA

Incarcari preluate de GP
-incarcari din pana = (0,5+0,17+1)x5 + 8,5 = 16,85 Kn/m

Grupari de actiuni

Zapada: 1,6x5=8
Incarcari normate: 16,85+8=24,85
Incarcari de calcul: 1,35x16,85+1,5x8=34,74
Evaluare incarcari grinda: p grinda principala = 34,74x6 = 208,44
Momentul incovoietor: M=4874 KN

Calculul toroanelor:
M 4874  10 6
Ap    3128mm 2
m  m p    ho  R P 0.85  0.936  0.9  1600  1360
ho  0.8  2000  1600mm
16,08
232   400,9mm 2
4.01
3128  400,9
nTBP 12   30  30toroane
88.5
A p  30  88.5  2655mm 2

Calculul fortei seismice (FORTA TAIETOARE DE BAZA)

Fb   1  Sd (T1 )  n  

Sd (T1 )  ordonata spectrului de raspuns de proiectare corespunzatoare


perioadei fundamentale Ti
T1 -perioada proprie fundamentala de vibratie a cladirii
n   ni
γi –factor de importanta –expunere a cladirii (clasa II => y=1,2)
λ -factor de corectie λ -0.85 pt. T1≥Tc cu n ≥ 2 niveluri
λ -1.00 pt restul constructiilor
 (T )
S d (T )  ag 
T>TB q
Ag=0,12 (Baia Mare)
Ct = 0,7 (BM)
T1=Ct × H3/4 Ct=0.075 cadre spatiale din b.a
H- inaltimea cladirii
T1 –secunde

T1=0,421
β= 2.75
u
q  3.5
1
u
 1.15  q  4.025
1
2.75
S d (T )  0.12   0.082
4.025

Fb  1.2  0.082 1 964,8  283,03KN


 m  (hiz  tiz  tabla  tehnic )  trav  desch  nr.deschideri  (arie.gr. sec  bet )  dist . int re. pane
 travee  nr.desch  (arie.gp   bet )  desch  nr.desch  ( arie.stalp   bet )  H / 2
 2646,2
G=2646+0,4 x 1,6 x 6 x 30 x 2 = 2876,4

Calculul eforturilor din vant

qv  cg ( z )  ce ( z )  qref  1.5  1.1  0.5  0.825

ce (z )  factorul de expunere
ce(z)=1…2
cg(z)=1.1
H 10
Fv  q v   b  0.825   6  24.75 KN
2 2
1
M A, D   Fv  0.56  H  34,65 KNm
4
1
M B ,c  0.44   Fv  H  27,22 KNm
4
travee
F
Fb1, stalp  b  70,75KN
4
M A  M D  0.56  Fb1,stalp  H  396,2 KNm
M B  M c  0.44  Fb1, stalp  H  311,3KNm
PREDIMENSIONARE STALP

Lf = βxl = 2x10=20 β=2 la articulatie


L=H=10
(h)bmin=lf/25=20/25=0,8
H=b=0,8m

Dimensionare stalp

Mmax,x=947,49KNm Mmax,y=363,29 KNm


Naf,x=1444KN Naf,y=272,24 KN
M *    ( M max  ea  N af )
ea  0.05m
1

N af
1
N cr
 2  ( EI ) conv
N cr 
l 2f
(1  p)
( EI ) conv  0.15   Eb  I b
M
1  ed
M
0.80  0.80 3
Ib   3.41  10 6 cm 4
12
E b  380000daN / cm 2
(1  1)
( EI ) conv  0.15  380000  3.41  10 6  2.04  1011 daNcm 2
1  0.5
N cr  32028 KN
l 2f  2 2 m  2000 2 mm
1
  1.05
1444
1
32028
M *   ( M max  ea  N af )  1.05(947.49  0.05  1444)  1070 KNm
N af 1845  10 3
x   87.05mm
b  RC 800  26.5
x  2a '
pt.6 32  Aef  48.24cm 2
h 80
M cap  N af (  a ' )  Aa Ra h0  1440(  4)  48.24  3000  (80  8)  1094.68 KNm
2 2
M cap  M *
M x*  0.71M *  672.71KNm
M *y  0.71M *  257.93KNm
 
 M x*   M *y 
    1
Mx  My 
 cap   cap 
1.. 7 1.7
 672.71   257.93 
     0.51  1
 1094.6   1094.6 
Β=1.7