Sunteți pe pagina 1din 20

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

FACULTATEA DE ARHITECTURA SI CONSTRUCTII


SPECIALIZAREA C.C.I.A
ANUL III

PROIECT
CONSTRUCTII DIN BETON
ARMAT SI PRECOMPRIMAT

COORDONATOR: Prof.dr.ing. BOB CORNELIU


STUDENT: Radulescu Cristian
Schema statica tip B
Tip de nod – Articulatie
H=10m
L1=30m
L2=0
B=6m
N=7
Localitatea – Baia Mare

Încărcarea din zapada:

S k = µ i × c e × ct × S o ,k = 0.8 × 1 × 1 × 2 = 1.60kN / m 2
µ1 = 0,8dacaα 30 0
S0,k = 2 (Baia Mare)
Ce = 1
Ct = 1

M=q×l2/8
M=1431 KN×m

Aleg tabla cutata pe o grinda continua cu o deschidere,


cu grosimea de 1,25 mm
Greutatea: 0.17 KN/m2

Incarcarea preluata de tabla cutata


INCARCARILE qn[KN/m2] Coef.de qc[KN/m2]
inc
PERMANENTE h.iz+ter.iz 0.5 1.35 0.675
Tabla.cut 0.17 1.35 0.16
tehnica 1 1.35 1.35
VARIABILE zapada 1.60 1.50 2.40
Total = 4,58 kn/m 2 (q=4,58)
Verificarea sagetii la tabla cutata:

5 qn × l 4 5 0.0360 × 0.77 × 450 4


f = × = × = 0.19cm
384 E × I 384 200000 × 376
l
a= = 1.9cm
250
0.19cm < 1.9cm → verifica

PREDIMENSIONARE GRINDA SECUNDARA

1 1  1 1 
H =  ...  ; L =  ...  × 8 ⇒ se alege H = 0,85m
 12 20   12 20 
 1 1   1 1 
b p =  ...  ; L =  ...  × 8 ⇒ se alege b p = 0,45m
 25 35   25 35 
1
h p = b p ⇒ se alege h p = 0,15m
3

Predimensionare Grinda Principala

L
hg ≥ =2
15
hg ≥ hn + 100 = 850 + 100 = 950mm
bg ≥ 200mm
h
= 2....3
b
Aleg hg=2000mm
Bg=1000mm

Incarcarea proprie a Gs

(0,15x0,45+0,40x0,70)x25 = 8,5 KN/ml

Dimensionarea panei
L = 6m

Incarcari pe 1 ml de grinda
Hiz+Tiz=0,5x5=2,5
Greutate proprie pana = 8,5
Tehnica = 1x5 = 5
Tabla cutata = 0,17x5 = 0,85
Zapada = 1,6x1,5 = 8
TOTAL: q=24,8 KN/ml

Calculul momentului:

M=q×l2/8
M=111,6 KN×m

1. Calculul numarului de toroane:

Aria armaturii pretensionate poate fi predimensionata


pornind de la starea limita de rezistenta a sectiunilor
normale:

M 111,6 × 10 6
=
m × m p × ζ × h0 × R p 0.85 × 0.936 × 0.90 × 680 × 1360
A P= =395,13 mm2

h0=0.8×h=0.8×850= 680 mm

TBP 12 →AP1=0.885 cm2


0.885×13600=Aobisnuita×3000

0.885 × 13600
Aobisnuita= 3000 =4.01 cm2 ( avand PC52)

Aleg 2Φ8 cu Aef=1.01 cm2

1,01
4.01 =0.25 cm2

395,72-25=370,72 mm2
370,72
Nr. de toroane: nTBP 12= 88.5 = 4,18 → 4 toroane
Alegem 5 bucati TBP 12 → Ap = 5×88.5=442,5 mm2

2. Caracteristicile geometrice ale sectiunii ideale:

Aria ideala:
Ai=A0,1+A0,2 =450x150+350x700 = 3125 cm2 =31.25×104
mm2

Centrul de greutate:
2450 × 45
YG= 3125 = 35,28 cm

Armatura:

Aa(2 Φ8) pt PC 52= 1.01 cm2 = 101 mm2


Aa’(4 Φ10) pt PC 52= 3,14 cm2=314 mm2
Ap’ =0
Ap(5 TBP 12)= 442,5 mm2
e0p= 382,2 mm

Coeficienti de echivalenta:
Ep 180000
E
np= b = 38000 =4.74

Ea 210000
na = Eb = 38000 = 5.53

Momentul de inertie al sectiunii ideale:

45 × 15 3 35 × 70 3
Ii = 12 + (45×15×35.282) + 12 + (35×70×7.222) =
12656 + 840157,92 + 1000416,66 + 127714,58 =
1980945,41 = 19,80

Modulul de rezistenta:

19,80 × 10 9
Wii = 422,2 =46.89×106 mm3

19,80 × 10 9
Wis = 427,8 = 46,28×106 mm3

Wi 46.89 × 10 6
rs = Ai = 31,25 × 10
4
=150,04 mm

Ws 46,28 × 10 6
ri = Ai = 31.25 × 10 = 148,09 mm
4

3. Eforturile unitare in beton in fibra superioara(σbs) si


inferioara(σbi):

P0=0.85×σpk×Ap

P0 P0 × e0 p min
M gp 0.85 × 1360 × 442,5
σbs =- A b + Wbs - Wbs = - 31.25 × 10 4 +
0.85 × 1360 × 442,5 × 382,2
46,28 × 10 6 -

35,14 × 10 6
- 46,28 × 10 = 1,84 N/mm2
6

q×l2 7,81 × 6 2
min
M gp
= 8 = 8 = 35,14 KN × m
min
(M gp momentul incovoietor din greutatea proprie a grinzii)
q= Ab ×ρb = 0.3125× 25= 7,81 KN/m

σbs = 1,84 N/mm2 < 1.5×Rtk = 1.5× 2.51 = 3.76 N/mm2


(Rtk rezulta din STAS 10107/0-90, tabelul 3)

P0 P0 × e0 p

σbi = - Ab - Wbi + = - 1,63 – 4,1 + 0,74 = - 4,99 N/mm2

lim
σbi =-4,99 N/mm2 < σ bo = 28 N/mm2

lim
σ bo - efort unitar de compresiune la transfer-Tabelul 5

4. Eforturi unitare in armatura preintinsa (σpo) si


beton (σb) in faza initiala :

Calculul pierderilor de tensiune (STAS 10107/0-90


Anexa H)
In cazul grinzii ce se calculeaza se vor lua in considerare –in
faza initiala-urmatoarele pierderi de tensiune:

9 Lunecari locale la blocare (in ancoraj) (Tabelul 4.4):

λ1 + λ 2 4+0
Δσλ = LP . Ep = 5750 .180000 = 125.21 N/mm2

10Tratament termic: pentru tipare portante incalzitoare

Δσt ≅ 20 N/mm2

11Pretensionare succesiva:

n −1 3 −1
× nt × × 0.857 × 155
Δσs = 2n σtp = 2 × 3 = 44.28 N/mm2
Ep
180000
E
nt = t = 210000 = 0.857

σtp = 155 N/mm2 – efortul unitar in elementele


longitudinale ale tiparului, la nivelul centrului de greutate
al armaturii pretensionate

12Relaxarea armaturii:
*
σ po = σpk - Δσλ - Δσs = 1360 – 125,21 – 44.28 = 1190,51 N/
mm2

σ *po 1190,51
R pk
= 1660 = 0.717 (Rpk din Tabelul 3.11)

Din tabelul 4.5 rezulta:

∆σ r∞
σ *po
ρ= = 12,37 %
12,37
× 1190,51
Δσr∞ = 100 =147,26 N/mm2

Se presupune ca transferul se face dupa 24 de ore:

Krto = 0.4 (Tabelul 4.6)


Δσri = Krt ×Δσr∞ =0.4×147.26 = 58.90 N/mm2

Suma pierderilor de tensiune:

∑Δσ= Δσλ+ Δσs + Δσt + Δσri =125,21 +44,28 +20+58,9=


248,39 N/mm2
min max
5. Eforturile unitare minime (σ po ) si maxime (σ po ) in
armatura preintinsa:
min
σ po
= σpk -∑Δσ = 1360 – 248,39 =1111.61 N/mm2

max
σ po = σpk – 0.65 ∑Δσ = 1360 – 0.65 × 248,39 = 1198,55
N/mm2

6. Eforturi unitare in beton la transfer (σb):

Se calculeaza sub actiunea :

13fortei maxime de precomprimare:

max max
P 0 = Ap× σ po = 442,5 × 1198,55 = 530358 N = 530 KN

14 momentului incovoietor de calcul minim produs de


min
greutatea proprie a grinzii M gp :
P0 P0 × e0 p min
M gp 530358 530358 × 382,2 35,14
σbi = - Ab - Wii + Wii = - 31.25 × 10 - 46.89 × 10
4 6
+ 46.89
= -5.25 N/mm2
lim
σbi = -5.25 N/mm2 < σ bo = 28 N/mm2
lim
σ bo - efort unitar de compresiune la transfer -Tabelul 5
(STAS 10107/0-90)

P0 P0 × e0 p min
M gp

σbs = - A b + Wis - Wis = - 1,69 +4,3 -0,75 = + 1.86


N/mm2

σbs =1.86 N/mm2 < 1.5×Rtk = 1.5× 2.51 = 3.76 N/mm2


(Rtk rezulta din STAS 10107/0-90, tabelul 3)

7. Pierderi de tensiuni reologice Δσ ϕ :

Pentru calculul pierderii de tensiune cauzata de


deformatiile de durata ale betonului, se considera sectiunea
critica solicitata in urmatoarele etape:
max min
a) La 24 de ore, sub actiunea P 0 = 530 KN si M gp =
35,14 KNm
P0max P0max × eop
2 min
M gp × eop

σbp1 = - Ai - Ii + Ii =
530 × 10 3 530 × 10 3 × 382,2 2 530 × 10 3 × 382,2
− − +
31,25 × 10 4 19,80 × 10 9 19,80 × 10 9 =-5.58 N/mm2

Din Tabelele 1.10 si 1.19:


min
t1 = 24 ore(< 28 zile) cand Rb0 = Rb 0 → K1 =1.3 (tabelul
34)
σ bp15.58
= 0.11∠0.5
Rb = 50 → K2 = 1.0(tabelul 35)
U=60% → K3 =1.0( tabelul
36)
C40/50(BC50) → φ0 =
2.50(tabelul33)

φ1= K1 K2 K3 φ0 = 1.3× 1.0× 1.0 ×2.50 =3.25

b) La 90 zile, sub actiunea suplimentara a momentului


icovoietor de calcul minim la incarcarile permanente, diferite
min
de greutatea proprie a grinzii, M g =202 KNm(greutatea
suprabetonarii, pardoselii si instalatiei fixe)

M g × eop 202 × 10 6 × 382,2


= = 3.89 N / mm 2
σbp2 = I i 19.80 × 10 9
Din tabele 1.10 si 1.9:

t2 = 90 zile → K1 =0.6 (tabelul 34)


σ bp 2 3.89
= = 0.07∠0.7
Rb 50 → K2 = 1.0(tabelul 35)
U=60% → K3 =1.0( tabelul 36)
C40/50 (BC50) → φ0 = 2.50(tabelul33)

φ2 = K1 K2 K3 φ0 = 0.6× 1.0× 1.0 ×2.50 =1.5

Datorita faptului ca eforturile unitare in beton, in cele 2


etape de solicitare, sunt de semn contrare si ca, pentru Aa
<0.25AP, se considera K’ =1,rezulta:

Aa<0,25Ap 101<0.25x442,5 101<110

Δσφ =np× ∑φi × σbpi × K’ (H.16)

Ep 180000
= = 4.74
np = E b 380000

Δσφ = 4.74× (3.25 ×5.58 + 1.50 ×3.89)× 1 =113,57 N/mm2

Pierderea de tensiune produsa de relaxarea finala a


armaturii(Δσr) se determina astfel(Anexa H):

(σ po − ∆σ t − n p × σ bp1 ) − 0.5 R pk (1198,55 − 20 − 4.74 × 5.58) − 0.5 × 1660


ηr = = 0.87
σ po − 0.5 R pk 1198,55 − 0.5 × 1660
=

∆σ ϕ
η r × (∆σ r∞ − ∆σ ri ) × (1 − )
σ po
min
Δσr = Δσri + =
113,57
58.9 + 0.87 × (147.26 − 58,9) × (1 − )
= 1111.61 = 128.08 N/mm2

Δσr - Δσri= 128,08 – 58,9 = 69.18 N/mm2

8. Eforturile unitare minime ( σ po ) si maxime ( σ po ) in


min max

armatura preintinsa in faza finala (Tabelul 4.1) :

= σ po − [ ∆σ r − ∆σ ri + ∆σ σ ] = 1111.61-(69,18+113.57)=
σ po
min min
( )
928,86 N/mm2

σ po [( ) ]
= σ po − 0.65 × ∆σ r − ∆σ ri + ∆σ ϕ = 1198,55 -
max max

0.65(69,18+113,57)= =1079,77 N/mm2

9. Eforturi unitare in beton in faza finala :

Se calculeaza sub actiunea:

15fortei minime de precomprimare


Pomin = A p × σ min
p 0 = 442,5 × 928,86 = 411KN

16 momentului incovoietor produs de incarcarile de


exploatare de lunga durata MELD(tabelul 2.8)
∑ Pi + ∑ C i + ∑ nid ⋅ Vi (gruparea speciala a actiunii)

Valori de calcul:
P= 8,3× 1.35+8,5× 1.35=22.67 KN/m
M=(22,67x62) / 8 = 124,51 KNm
Valori normate:
P= 24,8-8-8,5=8,5 = 16,8 KN/m
MELD =(16,8x62) / 8 =75,6 KN/m

Pomin Po × eop M ELD


min
411 × 10 3 411 × 10 3 × 382,2
σ bi =− − + = − +
Ai Wii Wii - 31,25 × 10 46,89 × 10 6
4

75,6 × 10 6
= −3.05 N / mm 2
+ 46.89 × 10
6
σ bi > 1N / mm 2

Pomin Po × eop M ELD


min

σ bs = − − + =
Ai Wis Wis -1.3-3.39+1,63=-3.07

Pentru elementele din beton precomprimat din clasa a


II-a de verificare la fisurare, eforturile unitare in beton in
faza finala trebuie sa fie de compresiune pe intreaga
sectiune transversala.
Valoarea minima a efortului unitar de compresiune
trebuie sa fie de 1 N/mm2.

10. Calculul in stare limita de rezistenta in sectiuni


normale:
a) Transfer:
In armatura pretensionata se considera(STAS 10107/0-90:
rel. 125) un efort unitar:

σ 'pl = 1.1 × σ po
max
− 300 = 1.1 × 1198,55 − 300 = 1018.40 N / mm 2
cu care se calculeaza forta de precomprimare
limita( STAS 10107/0-90 rel. 123):
N1= Ap× σ pl = 442,5×1018.4 = 450 KN
'

N 1 × eop − M gp
min
450 × 382,2 − 35,14 × 10 6
eo = = = −77 mm
N1 450 × 10 3

1.2×ri = 1.2×148.09 = 177.7 mm

eo < 177,7 →compresiune cu mica excentricitate

x =422,2 – 177,7 = 244,5 mm


Abn = X x 2 x 350 = 171150 mm2
N1 = 450 < Abn ×mbc ×Rco = 17.11 ×104 ×1.2 ×26.5 =
5440980 N = 5440 KN

b) Sub actiunea solicitarilor exterioare


M< m× Rc× bp ×hp ×( ho – 0.5hp) +0.85×Aa’×Ra×(ho-a’)
M= 1431 KNm
m× Rc× bp ×hp ×( ho – 0.5hp) +0.85×Aa’×Ra×(ho-a’) =
= 0.85×26.5×103×0.45×0.15×(0.64 - 0.5×0.15) +
0.85x3.14×300×(0.64 -0.03) = 9719,1 KNm

M = 1155 KNm < 5682 KNm

Se calculeaza (conform STAS 10107/0-90 - rel. 114)


marimile:

A pk Rp 442,5 1360
1− k × = 1 − 0.3 × × = 0.98
b p × ho Rc 450 × 680 26.5
mp =

k=0.3 pentru armatura preintinsa

σpl = mp×Rp = 0.98×1360 = 1332 N/mm2

σ pl × A p 1332,8 x 442,5
= = = 49,45cm
x b p × Rc 450 × 26.5
x =49,45 cm < xlim = 0.4 h =0.4x850 mm = 340 cm

Momentul incovoietor rezistent al sectiunii critice se


calculeaza cu relatia:

MR = m×bp×x×RC×(ho-0.5 x)+ m×Aa’×Ra (ho-a’) =


=0.85×450×494,5×26.5×(680 – 0.5×494,5) +
0.85×314×300×(680 -30)=2221

Ms = 1431 KNm < MR = 2221 KNm

11. Calculul la starea limita de rezistenta in sectiuni


inclinate, fisurate:

Elementele se dimensioneaza astfel incat sa se respecte


relatia:

Q ≤ 0.25× b× h ×Rc – la armatura preintinsa (STAS


formula 135)
Q = 0.25x45x85x265 KN
Q=253 KN
Q=ql/2 = 74,4
74,4 < 253

Forta taietoare minima care poate fi preluata de beton si


etrieri se determina cu relatia 138 din STAS 10107/ 0-90 :

6 × b × ho2 × Rt × q e
Qeb =

Ae × mat × Ra
qe =
in care: ae

se folosesc : etrieri Φ6 / 30 (PC52); mat = 0.8

2 × 0.283 × 0.8 × 2100


qe = = 31,69
30 daN/cm

6 × 45 × 68 2 × 16.5 × 31,69 = 31294daN = 312,94 KN


Qeb =

Qeb =255,9 KN > Q = 74,4 KN

DIMENSIONARE GRINDA PRINCIPALA

Incarcari preluate de GP
-incarcari din pana = (0,5+0,17+1)x5 + 8,5 = 16,85 Kn/m

Grupari de actiuni

Zapada: 1,6x5=8
Incarcari normate: 16,85+8=24,85
Incarcari de calcul: 1,35x16,85+1,5x8=34,74
Evaluare incarcari grinda: p grinda principala =
34,74x6 = 208,44
Momentul incovoietor: M=4874 KN

Calculul toroanelor:

M 4874 × 10 6
Ap = = = 3128mm 2
m × m p × ϕ × ho × RP 0.85 × 0.936 × 0.9 × 1600 × 1360
ho = 0.8 × 2000 = 1600mm
16,08
2Φ32 → = 400,9mm 2
4.01
3128 − 400,9
nTBP12 = = 30 → 30toroane
88.5
A p = 30 × 88.5 = 2655mm 2

Calculul fortei seismice (FORTA TAIETOARE DE BAZA)

Fb = γ 1 × S d (T1 ) × n × λ

S d (T1 ) − ordonata spectrului de raspuns de proiectare


corespunzatoare
perioadei fundamentale Ti
T1 -perioada proprie fundamentala de vibratie a cladirii
n = ∑ ni
γi –factor de importanta –expunere a cladirii (clasa II =>
y=1,2)
λ -factor de corectie λ -0.85 pt. T1≥Tc cu n ≥ 2
niveluri
λ -1.00 pt restul constructiilor
β (T )
S d (T ) = a g ×
T>TB q
Ag=0,12 (Baia Mare)
Ct = 0,7 (BM)
T1=Ct × H3/4 Ct=0.075 cadre spatiale din b.a
H- inaltimea cladirii
T1 –secunde

T1=0,421
β= 2.75
αu
q = 3.5
α1
αu
= 1.15 ⇒ q = 4.025
α1
2.75
S d (T ) = 0.12 × = 0.082
4.025

Fb = 1.2 × 0.082 × 1 × 964,8 = 283,03KN


∑m = (hiz + tiz + tabla + tehnic ) × trav × desch × nr .deschideri + (arie .gr . sec × γ bet ) × dist . int re. pane
× travee × nr .desch + (arie .gp × γ bet ) × desch × nr .desch + (arie .stalp × γ bet ) × H / 2
= 2646 ,2
G=2646+0,4 x 1,6 x 6 x 30 x 2 = 2876,4

Calculul eforturilor din vant

qv = cg ( z ) × ce ( z ) × qref = 1.5 × 1.1 × 0.5 = 0.825

ce (z ) − factorul de expunere
ce(z)=1…2
cg(z)=1.1
H 10
Fv = q v × × b = 0.825 × × 6 = 24.75 KN
2 2
1
M A, D = × Fv × 0.56 × H = 34,65 KNm
4
1
M B ,c = 0.44 × × Fv × H = 27,22 KNm
4
Fbtravee
Fb =
1, stalp
= 70,75 KN
4
M A = M D = 0.56 × Fb1, stalp × H = 396,2 KNm
M B = M c = 0.44 × Fb1, stalp × H = 311,3KNm

PREDIMENSIONARE STALP

Lf = βxl = 2x10=20 β=2 la articulatie


L=H=10
(h)bmin=lf/25=20/25=0,8
H=b=0,8m

Dimensionare stalp

Mmax,x=947,49KNm Mmax,y=363,29 KNm


Naf,x=1444KN Naf,y=272,24 KN
M * = η × ( M max + ea × N af )
ea = 0.05m
1
η=
N af
1−
N cr
π 2 × ( EI ) conv
N cr =
l 2f
(1 + p)
( EI ) conv = 0.15 × × Eb × I b
M
1 + ed
M
0.80 × 0.80 3
Ib = = 3.41 × 10 6 cm 4
12
Eb = 380000daN / cm 2
(1 + 1)
( EI ) conv = 0.15 × 380000 × 3.41 × 10 6 = 2.04 × 1011 daNcm 2
1 + 0.5
N cr = 32028 KN
l 2f = 2 2 m = 2000 2 mm
1
η= = 1.05
1444
1−
32028
M * = η ( M max + ea × N af ) = 1.05(947.49 + 0.05 × 1444) = 1070 KNm

N af 1845 × 10 3
x= = = 87.05mm
b × RC 800 × 26.5
x ≤ 2a '
pt.6φ 32 ⇒ Aef = 48.24cm 2
h 80
M cap = N af ( − a ' ) + Aa Ra h0 = 1440( − 4) + 48.24 × 3000 × (80 − 8) = 1094.68 KNm
2 2
M cap > M *
M x* = 0.71M * = 672.71KNm
M *y = 0.71M * = 257.93KNm
β β
 M x*   M *y 
  +  ≤1
Mx  My 
 cap   cap 
1..7 1.7
 672.71   257.93 
  +  = 0.51 ≤ 1
 1094.6   1094.6 
Β=1.7