Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

ŞCOALA: Şcoala Gimnazială Nr. 10


CLASA: I C
DATA: 20.02.2019
ORA: 1000 - 1050
Prof. înv. primar: Berheci Alexandra
ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe
DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Vestitorii primăverii
SUBIECTUL LECŢIEI: Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 100
TIPUL LECŢIEI: Recapitulare, sistematizare și consolidare a cunoștințelor
INTEGRAREA ÎN LECȚIE: - cântec Primăvara (MM)
- citirea provocărilor (CLR)
- colorăm în funcție de rezultatul obținut (AVAP)
Scopul:
Consolidarea deprinderilor de calcul oral și scris;

Competențe specifice:
Matematică și explorarea mediului
1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 100;
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la numărare;
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă, , =, +. -) în rezolvarea şi/sau
compunerea de probleme;
Muzică și mișcare
2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm;
Comunicare în limba română
3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână;

Arte vizuale și abilități practice


1.1. Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual simplu, exprimat printr-o varietate de forme artistice.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: Pe parcursul și la sfârșitul orei, elevii vor fi capabili:

O1: să aplice algoritmul de calcul, oral şi scris, pentru operaţiile învăţate în concentrul 0-100;
O2: să efectueze adunări și scăderi cu numere naturale în concentrul 0 – 100;
O3: să verifice valoarea de adevăr a unor propoziţii de tipul a+b; a-b;
O4: să compare rezultatele obținute în urma efectuării operațiilor de adunare și scădere;
O5: să calculeze și să verifice cu ajutorul operației inverse.

STRATEGII DIDACTICE:
1. Resurse procedurale:
a) metode și procedee: expunerea, explicaţia, exerciţiul, conversaţia, observarea, munca independentă, jocul didactic.
b) forme de organizare: individual, pe grupe și echipe, frontal.

2. Resurse materiale: planșă puzzle, cutia cu provocări, caietele de matematică, fișe de lucru, insigne.
3. Forme și tehnici de evaluare:
- seturi de întrebări pentru evaluare orală;
- fișe pentru evaluare în scris;
- sarcini didactice pentru munca independentă.

Bibliografie
“Metodica predării matematicii la cls. I-IV” I. Neacșu și colaboratorii- E D P

2
DEMERS DIDACTIC

Etapele lecţiei Desfășurarea lecției Obv. Metode și Mijloace Forma de


operaționale procedee didactice activitate

I. Moment Asigur condițtiile necesare desfășurării


organizatoric orei de matematică cerând elevilor să
pregătească materialele necesare.

II. Reactualizarea Verificarea temei scrise.


cunoștințelor Se urmărește corectitudinea rezolvării
temei, aspectul general al acesteia.
Conversaţia
Calcul mintal: O1
* 70+3;
90+1;
76-6; Frontală
30-10
Exercițiul
* Măriți-l pe 20 cu 10;
Micșorați-l pe 18 cu 2;
Aflați suma numerelor 60 și 10;
Aflați diferența numerelor 71 și 1.

3
Plic
Voi citi sarcina de pe următorul plic. Cântare Frontală
III. Captarea De această dată, pe plic nu este scrisă o colectivă
atenției ghicitoare.
Pentru a o înveseli pe Zâna
Primăverii, trebuie să îi cântăm un
cântecel.
Copiii vor cânta melodia Primăvara.

Conversația Frontal
IV. Anunțarea Astăzi, cu ajutorul calculelor
subiectului lecției matematice, vom continua să o ajutăm

4
pe Zâna Primăverii. Prin magia
matematicii vom reuși să dezlegăm
vraja făcută de Crăiasa Zăpezii.

V. Consolidarea  Vom citi sarcina din interiorul Plic


cunoștințelor asimilate plicului.
anterior ”Dacă veți calcula corect, veți afla Frontal
unde s-a ascuns Crăiasa Zăpezii și veți
recupera insectele dispărute. ”
Demonstrația
Pe o coală duplex sunt scrise operații
de adunare și scădere. O2
Copiii vor calcula și vor lipi piesa de Coală duplex
puzzle cu rezultatul obținut deasupra
operației rezolvate.
Individual
Elevii vor efectua adunările și scăderile Puzzle
pe caiet.

5
Exercițiul

După ce se va rezolva puzzle-ul, copiii Imagini insecte


vor afla că Zâna Crăiasa Zăpezii s-a
ascuns în Palatul de Cleștar.

Pentru că au aflat unde se află Crăiasa


Zăpezii, copiii vor primi imagini cu Plic
insectele pe care le vor lipi pe peisajul
incomplet de primăvară. O3 Explicația

 Voi citi ghicitoarea de pe


următorul plic:

Foșnind aripi obosite, O4


Coli duplex
Se întorc înveselite,
Pe echipe
Cuibușorul să-și refacă

În patria ce li-i dragă. Exercițiul


O5
”Pentru această sarcină vom avea
nevoie de 3 echipe. Rezolvați fișa de
lucru și veți recupera animalele abia Fișe de lucru
ieșite din hibernare.”

Copiii vor ieși, pe rând, la tablă pentru


a rezolva exercițiile scrise pe coala Insigne
duplex.
La fiecare rezultat corect, echipa
primește un punct. Atunci când vor
avea 5 puncte acumulate, echipa va 6
La finalul orei, pentru a ne destinde,
vom juca Cutia cu provocări. Cutie cu bilețele
VI. Obținerea Copiii vor extrage bilețele de pe care
performanței vor citi provocări. Conversația Frontal
Vor fi aleși copiii care ridică cel mai
frumos mânuța.
Exemple de provocări:
- Află diferența numerelor 23-13 pentru
a afla de câte ori trebuie să sari într-un
picior. Jocul
-Află rezultatul scăderii 20-14 pentru didactic
a ști câte genuflexiuni vei face.

*Dacă va rămâne timp, vor primi fișe Fișa de lucru


pe care le vor colora în funcție de
rezultatele operațiilor. Le vor continua
acasă, ca temă.
Anexa 2

Explicaţia Frontal
VII. Încheierea Se fac aprecieri frontale și individuale.
activității

7
Anexa 2