Sunteți pe pagina 1din 5

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.

net/publication/271834235

Morfologie si anatomie vegetala - manual de lucrari practice

Book · January 2006

CITATIONS READS
2 1,188

1 author:

Nicoleta Ianovici
West University of Timisoara
121 PUBLICATIONS   465 CITATIONS   

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Biomonitoring in urban environment View project

COST Action FA 1203 - Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe (SMARTER ), 2013 - 2017 View project

All content following this page was uploaded by Nicoleta Ianovici on 05 February 2015.

The user has requested enhancement of the downloaded file.


CUPRINS
3
CAPITOLUL I
TEHNICĂ DE LABORATOR
1. USTENSILE DE LABORATOR................................................................................................... 5
1.1. Ustensile metalice şi din sticlă ........................................................................................... 5
1.2. Instrumente optice............................................................................................................... 6
2. EFECTUAREA SECŢIUNILOR ŞI PREPARATELOR MICROSCOPICE................................ 10
2.1. Materiale necesare secţionării cu briciul/lama de ras…………………………………….. 10
2.2. Secţionarea materialului vegetal......................................................................................... 11
2.3. Preparate microscopice proaspete (provizorii, temporare)................................................. 13
CAPITOLUL II
HISTOLOGIE VEGETALĂ
1.ŢESUTURI DE ACOPERIRE (PROTECTOARE)...................................................................... 16
1.1.Ţesuturi de acoperire (protectoare) primare………………………................................... 16
1.1.1. Celulele epidermice şi aparatele stomatice.............................................................. 16
1.1.2. Perii protectori (tectori)............................................................................................ 19
1.2.Ţesuturi de acoperire secundare......................................................................................... 21
2. ŢESUTURI FUNDAMENTALE (TROFICE)............................................................................. 22
2.1. Parenchimuri asimilatoare (clorenchimuri)........................................................................ 22
2.2. Parenchimuri de depozitare................................................................................................ 23
3. ŢESUTURI MECANICE............................................................................................................. 25
3.1. Colenchimul........................................................................................................................ 25
3.2. Sclerenchimul..................................................................................................................... 26
3.2.1. Sclerenchimul fibros................................................................................................ 27
3.2.2. Sclerenchimul scleros.............................................................................................. 28
4. ŢESUTURI CONDUCĂTOARE................................................................................................. 29
5. STRUCTURI SECRETOARE....................................................................................................... 33
5.1. Structuri secretoare externe............................................................................................... 34
5.2. Structuri secretoare interne................................................................................................ 35
CAPITOLUL III
MORFOLOGIA ŞI ANATOMIA ORGANELOR VEGETATIVE
1. RĂDĂCINA.............................................................................................................................. 37
1.1. Morfologia rădăcinii.......................................................................................................... 37
1.1.1. Examinarea unei plantule 37
1.1.2. Rizomitra 38
1.1.3. Tipuri morfologice de rădăcini 38
1.1.4. Rădăcinile metamorfozate 40
1.2. Anatomia rădăcinii............................................................................................................. 41
1.2.1. Structura primară a rădăcinii.................................................................................... 41
1.2.2. Structura secundară a rădăcinii................................................................................ 45
2.TULPINA...................................................................................................................................... 47
2. 1. Morfologia tulpinii............................................................................................................ 47
2.1.1. Ramuri şi muguri....................................................................................................... 47
2.1.2. Ramificaţia tulpinii................................................................................................... 49
2.1.3. Orientarea în spaţiu a tulpinilor supraterane............................................................. 51
2.1.4. Tulpini supraterane metamorfozate.......................................................................... 52
2.1.5. Tulpini subterane....................................................................................................... 54
2.1.5.1. Rizomi………………………………………………………………….. 54
2.1.5.2. Bulbi……………………………………………………………………. 56
2.1.5.3. Tuberculi……………………………………………………………….. 57
2.2. Anatomia tulpinii............................................................................................................... 58
2.2.1. Structura primară a tulpinii....................................................................................... 58
2.2.1.1. Structura tulpiniţei la briofite................................................................. 58
2.2.1.2.Structura primară a tulpinii la pteridofite………………………………. 58
2.2.1.3.Structura primară a tulpinii la magnoliate……………………………… 61
2.2.1.4. Structura primară a tulpinii la liliate………………………………….. 63
2.2.2. Structura secundară a tulpinii……………………………………………………… 67
3. FRUNZA....................................................................................................................................... 73
3.1. Morfologia frunzei............................................................................................................... 73
3.1.1. Morfologia frunzei la pteridofite............................................................................... 73
3.1.2. Morfologia frunzei la pinofite.................................................................................. 75

4
3.1.3. Morfologia frunzei la magnoliofite........................................................................... 75
3.1.3.1. Frunze simple........................................................................................... 75
3.1.3.2. Frunze compuse ..................................................................................... 80
3.1.3.3. Anexele foliare…………………………………………………………. 81
3.1.3.4. Nervaţiunea limbului…………………………………………………... 82
3.1.3.5. Variaţii privind forma, mărimea şi dispunerea frunzelor pe tulpină…… 84
3. 2. Anatomia frunzei.............................................................................................................. 86
3.2.1. Structura frunzuliţei briofitelor................................................................................. 86
3.2.2. Structura frunzei la pteridofite.................................................................................. 86
3.2.3. Structura frunzei la pinofite...................................................................................... 87
3.2.4. Structura frunzei la magnoliofite.............................................................................. 89
3.2.4.1. Frunze bifaciale heterofaciale (dorsiventrale)……………………………….. 90
3.2.4.2. Frunze bifaciale izofaciale (ecvifaciale)……………………………………… 91
3.2.4.3. Frunze monofaciale…………………………………………………………… 94
3.2.5. Structura peţiolului.................................................................................................... 95
CAPITOLUL IV
MORFOLOGIA ŞI ANATOMIA ORGANELOR IMPLICATE ÎN REPRODUCERE
1. FLOAREA................................................................................................................................... 96
1.1. Morfologia florii la pinofite............................................................................................ 96
1.2. Morfologia florii la magnoliofite.................................................................................... 97
1.3. Inflorescenţele................................................................................................................. 106
1.2.1. Inflorescenţe simple.................................................................................................. 106
1.2.2. Inflorescenţe compuse.............................................................................................. 111
1.4. Anatomia organelor reproducătoare.............................................................................. 115
1.4.1. Morfologia şi structura androceului......................................................................... 115
1.4.2. Morfologia şi structura gineceului............................................................................ 116
2. SĂMÂNŢA.................................................................................................................................. 110
2.1. Sămânţa la pinofite ......................................................................................................... 119
2.2. Sămânţa la magnoliofite................................................................... 119
2.2.1. Seminţe albuminate................................................................................................ 119
2.2.2.Seminţe exalbuminate ............................................................................................ 121
3. FRUCTUL.................................................................................................................................... 123
3.1. Fructe monantocarpe...................................................................................................... 123
3.1.1. Fructe simple……………………………………………………………………… 123
3.1.2. Fructe multiple şi apocarpoide................................................................................. 129
3.2. Fructele compuse (cenantocarpe)……………………………………………………… 131
BIBLIOGRAFIE.............................................................................................................................. 132

5
BIBLIOGRAFIE
1. Andrei M – Anatomia plantelor, EDP, Bucureşti, 1978
2. Andrei M. – Morfologia generală a plantelor, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1997
3. Andrei M., Predan Genţiana – Practicum de morfologia şi anatomia plantelor, Ed. Ştiinţelor
Agricole, Bucureşti, 2003
4. Andrei M, Paraschivoiu Roxana Maria – Microtehnică botanică, Ed. Niculescu, Bucureşti, 2003
5. Andrei M., Anghel I., Popescu I., Stoica E. – Lucrări practice de biologie vegetală, ed. a II-a
revizuită, EDP, Bucureşti, 1981
6. Anghel I., Voica C., Mohan Gh., Andrei M., Toma N., Talabă I.A. – Practicum de biologie,
Tipografia Universităţii din Bucureşti, 1988
7. Arsene G., Nicolin Alma – Practicum de morfologia şi anatomia plantelor, Ed. Brumar, Timişoara,
1999
8. Arsene G. – Botanica. Citologia, histologia, organele vegetative, Ed. Brumar, Timişoara, 2004
9. Buia Al., Peterfi Şt. – Botanica agricolă, vol. I Morfologia, Ed. Agro-Silvică, Bucureşti, 1965
10. Burescu P., Toma Irina – Manual de lucrări practice de Botanică, Ed. Universităţii din Oradea, 2005
11. Ciobanu I. – Morfologia plantelor, EDP, Bucureşti, 1965
12. Ciocarlan V. - Flora ilustrată a Romaniei, Ed. Ceres, Bucuresti, 2000
13. Chifu T, Mânzu C., Zamfirescu Oana, Şurubaru B. – Botanică sistematică, Ed. Universităţii “A.I.
Cuza”, Iaşi, 2001
14. Coste I., Pop Adelina – Lucrări practice de botanică, Lito I.A., Timişoara, 1977
15. Coste I, Grigoriu Alma – Botanică. Morfologia şi anatomia plantelor, Ed. Orizonturi Universitare,
2004
16. Esau Katherine – Anatomy of Seed Plants, John Wiley & Sons, Inc, New York, 1967
17. Faur A., Ianovici Nicoleta – Practicum de Morfologia şi anatomia plantelor, Ed. Mirton, Timişoara,
2005
18. Grinţescu I. – Botanica, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985 (ed. a II-a)
19. Mihalik Erzébet, Nyakas Antónia, Kálmán Katalin, Nagy Erika – Növényanatómiai praktikum,
JATEPress, Szeged, 1999
20. Morlova Irina, Chirilă C., Ursu Teodora, Baciu Eugenia, Ciocârlan V., Cosmin Silvia, Oprea
Constanţa, Turcu Gh., Dobre Florica, Ungureanu Livia – Lucrări practice. Botanică, EDP,
Bucureşti, 1966
21. Moruzi C., Andrei M. – Lucrări practice. Botanică generală, EDP, Bucureşti, 1967
22. Pătruţ D., Imbrea Ilinca Merima – Botanică sistematică. Cormobionta, Ed. Eurobit, Timişoara, 2005
23. Pătruţ D. - Botanică sistematică.Thallobionta şi Bryobionta, Ed. Aprilia Print, Timişoara, 2004
24. Pop I., Lungu Lucia, Hodişan I., Cristurean I., Mititelu D., Mihai Gh. - Botanică sistematică, EDP,
Bucureşti, 1983
25. Răvăruţ M., Turenschi E. – Botanica, EDP, Bucureşti, 1973
26. Sârbu Anca, Smarandache Daniela, Pascale Gabriela – Îndrumător de practică botanică – Munţii
Bucegi-Baiului, Ed Universităţii din Bucureşti, 2003
27. Soare Liliana Cristina, Drăghici Bibica – Morfologia şi anatomia plantelor – Lucrări practice, Ed.
Pământul, Piteşti, 2002
28. Strasburger E., Noll F., Schenck H., Schimper A.F.W. – Lehrbuch der Botanik fur Hochschulen,
VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 1965
29. Şerbănescu-Jitariu Gabriela, Toma C. – Morfologia şi anatomia plantelor, EDP, Bucureşti, 1980
30. Tarnavschi I. T., Şerbănescu-Jitariu Gabriela, Mitroiu-Rădulescu Natalia, Rădulescu Didona –
Practicum de morfologie şi anatomie vegetală, Bucureşti, 1981, ed. a II-a
31. Ion Tiţa – Botanică farmaceutică, ediţia a II-a, Ed. Didactică şi Pedagogică, RA, Bucureşti, 2005
32. Todor I. – Botanică, Litografia şi tipografia învăţământului, Bucureşti, 1958
33. Toma C., Gostin Irina – Histologie vegetală, Ed. Junimea, Iaşi, 2000
34. Toma C., Rugina Rodica - Anatomia plantelor medicinale, Ed. Academiei Romane, Bucuresti, 1998
35. Toma C., Niţă Mihaela, Rugină Rodica, Ivănescu Lăcrămioara, Costică Naela – Morfologia şi
anatomia plantelor. Manual de lucrări practice, Ed. Universităţii “A.I. Cuza”, Iaşi, 2004

132

View publication stats