Sunteți pe pagina 1din 2

De-a lungul timpului, sistemul juridic a cunoscut o evoluție marcată de progresul întregii societăți,

context în care a reușit să îmbrace tradițiile într-o formă modernistă, reușind să conserve valorile
istorice a tot ceea ce înseamnă sistem juridic, și în special în ceea ce privește profesiile juridice.

Profesia de avocat cunoaște o istorie complexă, ce datează încă din antichitate. Dovezi istorice în
ceea ce privește existența avocaților exista în Grecia Antică, precum și în Roma Antică. În acea
perioadă, existau legi care interziceau oratorilor ce pledau pentru alte persoane să perceapă onorarii
în scopul desfășurării unor astfel de servicii, motiv pentru care ei apar în istorie ca cetățeni ce își
ajutau prietenii, fără solicitarea unui preț pentru acest favor.

Odată cu instaurarea Imperiului Roman, orice se putea autointitula avocat sau expert în drept, fără
a exista o reglementare legală pentru exercitarea unei asemenea profesii. În fapt, calitățile ce
recomandau o persoană ca fiind avocat sau nu în ochii celorlați erau strâns legate de moralitate și
buna reputație în societate. Această valoare a urmărit profesia de avocat până în zilele noastre, fiind
una dintre cele mai importante caracterstice în exercitarea aceastei profesii.

Urmărind evoluția profesiei de avocat de-a lungul timpului, putem observa că orice reglementare
privind cunoștințele sau organizarea acestei profesii a fost dublată de etica profesională.
Credibilitatea unui avocat în fața clienților, a judecătorilor, a procurilor, precum și în fața celor
colegi trebuie să se întemeieze pe etica și deontologia profesională.

În primul rând, avocații își desfășoară activitatea în prezența oamenilor. Pe lâmgă vaste cunoștințe
juridice, ei trebuie sa aibă calități sociale, fiind consilierii clienților pe care îi reprezintă. Clienții
trebuie să aibă încredere în pe care îi numesc responsabili pentru afacerile, bunurile, familiile sau
libertatea lor. Relația corespunzătoare ce trebuie să existe între avocat și client nu poate fi realizată
decât dacă avoctul se bucură de o reputație profesională neștirbită, dovedind integritate și morală.

Codul deontologic al avocatului român1, aprobat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 268 din 17
iunie 2017 enumeră principiile fundamentale ale profesiei de avocat, care au la bază etica și
deonotologia profesiei de avocat:

1. Principiul libertății și independenței avocatului;

2. Principiul legalității și al respectării Statului de drept;

3. Principiul respectării secretului profesional;

4. Principiul evitării conflictelor de interese;

1
http://www.unbr.ro/publicam-hotararea-consiliului-unbr-nr-26817-iunie-2017-prin-care-se-aproba-codul-
deontologic-al-avocatului-roman-prevazut-in-anexa/
5. Principiul demnității, al onoarei și al probității;

6. Principiul profesionalismului și loialității față de client;

7. Principiul competenței profesionale;

8. Principiul respectării confraților și a tuturor persoanelor cu care avocatul intră în relații


profesionale;

9. Principiul autonomiei și al auto-reglementării profesiei de avocat;

10. Principiul loialității față de profesia de avocat.

Potrivit Codului deontologic al avocatului român, „încrederea cu care este învestit avocatul este de
esența profesiei. Pentru a se bucura de această încredere din partea clienților, dar și a terțelor
persoane, a instanțelor de judecată și a statului, avocatul trebuie să îndeplinească cele mai ridicate
standarde de integritate morală.” De asemenea, potrivit aceluiași principiu, „avocatul trebuie să se
abțină de la conduite care ar putea compromite reputația sa, ori reputația profesiei, precum și
încrederea publică în profesia de avocat.”

Ceea ce este important de remarcat este faptul că responsabilitatea avocatului și îndatoririle etice
și morale ale acestuia nu se limitează la conduita pe care o are în exercitarea profesiei, ci și în afara
ei. Din punctul meu de vedere, profesia de avocat, prin valorile pe care aceasta le înglobează, este
un stil de viață, neputându-se limita strict la orele ce țin de desfășurarea activităților profesionale.