Sunteți pe pagina 1din 1

REGULI PRIVIND

STRUCTURA, CONŢINUTUL ŞI FORMA DE REDACTARE A


ESEULUI MOTIVAŢIONAL
LA PROBA DE ADMITERE PENTRU PROGRAMELE DE STUDII -
NIVEL LICENŢĂ - DIN FMT
SESIUNILE IULIE ŞI SEPTEMBRIE 208

STRUCTURA, CONŢINUTUL:

1: Date de identificare candidat: nume, prenume, liceu absolvit, profil.


2: De unde a aflat despre FMT?
3: De ce a ales FMT din cadrul Universităţii din Piteşti?
4: De ce consideră că i s-ar potrivi profesia de inginer?
5: Alte informaţii relevante despre candidat.

FORMA DE REDACTARE:

Eseul realizat de candidat va fi întocmit după următoarele reguli de editare:


 pagina A4, orientare portret, caractere Times New Roman, aliniere text
justify;
 dimensiunea eseului va fi de o pagină;
 eseul va fi datat şi semnat de candidat.