Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Decan,

Subsemnatul (a) ____________________________________________,


student(ă) în anul V 2017/2018, seria_____, grupa___________, vă rog sa-mi
aprobați marirea calificativelor la urmatoarele discipline:

1.____________________________

2.____________________________

3._____________________________

Menționez ca sunt integralist(ă).

Data, Semnătura,