Sunteți pe pagina 1din 1

SIMULAREA EXAMENULUI DE REZIDENŢIAT CHIRURGIE + OBSTERTRICĂ ŞI GINECOLOGIE

14 Aprilie 2019
BAREM

1. E 45. C 87. AB 129. BCE 171. AD


2. C 46. B 88. AC 130. BD 172. BCE
3. B 47. A 89. ABD 131. BDE 173. ABCE
4. E 48. E 90. ACD 132. BD 174. ABD
5. B 49. D 91. BCD 133. ABDE 175. AC
6. A 50. A 92. ABDE 134. ABE 176. ABC
7. B 51. ABDE 93. BDE 135. AB 177. ABE
9. C 52. BD 94. BDE 136. ABC 178. BCD
10. A 53. BDE 95. ABCD 137. ABDE 179. ABD
11. E 54. BCD 96. ABC 138. AC 180. ABE
12. E 55. BCD 97. ABDE 139. AB 181. BCD
13. B 56. ABCD
14. A 98. CE 140. BDE 182. CD
57. ACDE 99. ACD 141. BC 183. ABC
15. A 58. AD
16. C 100. ADE 142. ABD 184. ACD
59. AB 101. AC 143. DE 185. ACE
17. A
60. ABE 102. AE 144. ACE 186. ABDE
18. B
61. ACE 103. BC 145. AD 187. CDE
19. B
62. DE 104. BE 146. ABCD 188. ACE
20. D
63. ADE 105. ACE 147. ACDE 189. ABC
21. A
64. ADE 106. AB 148. BC 190. ABD
22. E
23. A 65. ACD 107. ABCD 149. ACDE 191. ABDE
24. E 66. CDE 108. BDE 150. ACD 192. ACE
25. B 67. BCD 109. DE 151. AC 193. BD
26. D 68. BE 110. ACE 152. AB 194. BCD
27. E 69. ADE 111. AD 153. ABCD 195. ACE
28. B 70. CE 112. ABD 154. ACD 196. BD
29. A 71. AE 113. ACDE 155. BCDE 197. AC
30. E 72. CD 114. AE 156. ABCD 198. AE
31. A 73. BC 115. BC 157. AD 199. ABD
32. C 74. ACDE 116. CDE 158. AB 200. AE
33. A 75. BCDE 117. ACDE 159. ABE
34. E 76. CDE 118. BD 160. AC
35. D 77. CE 119. CE 161. BC
36. C 78. ABC 120. ABDE 162. ADE
37. D 79. ACDE 121. AC 163.BCDE
38. A 80. ABCE 122. ADE 164. ABC
39. D 81. ACD
40. D 123. ABC 165. AC
82. BCD 124. BCE 166. CE
41. A 83. ABCE
42. D 125. ACDE 167. BDE
84. ADE 126. ACD 168. BCD
43. E
85. BCD 127. BDE 169. BD
44. A
86. ABE 128. ADE 170. ADE