Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

,,ZVON DE PRIMĂVARĂ”
Data: 11.03.2019
Grădiniţa: P.P NR.16 Arad
Grupa: Mijlocie „Iepurașii”
Educatoare: Prof. Alexa Victorița Aurica
Tema anulă de studiu: „Când, cum și de ce se întâmplă?”
Subtema: „Flori și mii de culori”
Titlul activităţii integrate: „Zvon de primăvară”
Domenii experienţiale: DȘ – Domeniul Științe

Categoria de activitate:

1. Cunoașterea mediului
Mijloc de realizare:
1. Observare
Subiectul activităţii:
1. „Grădina cu flori de primăvară”
Obiective de referință:
DŞ-Domeniul Ştiinţe
-să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare, precum și interdependența dintre ele;
-să recunoască și să descrie verbal și/sau grafic anumite schimbări și transformări din mediul apropiat;
-să comunice impresii, idei pe baza observărilor făcute;
Obiective operaționale:
DŞ-Domeniul Ştiinţe
O1 – Să denumească florile de primăvară (laleaua, zambila);
O2 – Să analizeze în profunzime părţile componente ale uneia dintre flori (rădăcină, tulpină, frunză, floare);
O3 – Să precizeze care este modul de viaţă al florilor de primăvară;
O4 – Să răspundă corect, în propoziţii simple la întrebările puse;

STRATEGII DIDACTICE:
Mijloace de învățământ: Flori de primăvară (laleaua, zambila)
Metode și procedee: observația, explicația, exercițiul, conversația
Forma de organizare: Activitate integrată pe o zi: ADP+A.D.E+A.L.A 1.+A.L.A 2.
BIBLIOGRAFIE
- Ilica, Anton; Cozma, Geanina; Preda, Viorica; Soriţeu, Emilia; Kelemen, Gabriela - Didactica Învâţământului Preşcolar, Editura
Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad, 2005;
- Breben Silvia, Gongea Elena, Metode interactive de grup, Editura Arves, Bucureşti, 2006;
- Breben Silvia, Ruia Georgeta, Gongea Elena, Activităţi bazate pe inteligenţele multiple, Editura Reprograf, Bucureşti, 2007;
- Curriculum pentru invățământul preșcolar, 2008 .
PROGRAMUL ZILEI
A.D.P. (Activităţi de dezvoltare personală)
- Întâlnirea de dimineaţă:
- Salutul: ,, Bună dimineaţa/ Ne aşezăm/ Şi frumos noi salutăm ...”
- Prezenţa: „Cine a venit azi la grupa Iepurașilor?”
- Calendarul naturii

A.D.E. (Activităţi pe domenii experienţiale)


D.Ș – Domeniul Științe – ,,Grădina cu flori de primăvară”- observare
A.L.A. 1 (Activităţi liber alese)
- Centre de activitate:
CENTRUL ARTĂ: „Zambile”- dactilopictură
CENTRUL JOC DE MASĂ: „Caută perechea” - grupare

A.L.A. 2 – „Zboară la floare!” – joc de mișcare

SCENARIUL ZILEI

Activitatea debutează cu întâlnirea de dimineață prin intermediul salutului. Copiii sunt salutați de către educatoare cu ajutorul
versurilor:
„Dimineața a sosit
La grădiniță am venit.
În semicerc ne adunăm
Pe covor ne așezăm,
Cu toții să ne salutăm:
-Bună dimineața, dragii mei,
-Bună dimineața, Victorița!”
Prezența:
„După ce ne-am adunat
Şi frumos ne-am salutat,
Colegii ne-am întâlnit
Oare cine n-a venit?”

Fiecare copil își atașează fotografia pe panoul de prezență, astfel se face prezența copiilor.
Prin tranziția: “Fie soare, fie nor/Pe fereastră ne uităm/Vremea vrem să o aflăm”, vom trece la completarea calendarului naturii.
Voi descoperi împreună cu copiii anotimpul, ziua și starea vremii din ziua respectivă pentru a completa calendarul naturii cu imaginile
corespunzătoare.

Se intonează un cântecel de înviorare :


Ursuleţii s-au trezit, bună dimineaţa !
Şoriceii s-au trezit, bună dimineaţa !
Iepuraşii s-au trezit, bună dimineaţa !
Şi copiii s-au trezit, bună dimineaţa !

Împărtăşirea cu ceilalţi: Copii vor avea parte de o surpriză. Zâna Primăvară lasă la ușa grupei o machetă care reprezintă grădina cu
flori de primăvară. Fiecare copil va spune câte o floare din grădină.

Noutatea zilei: Săptămâna aceasta vom învăța despre florile de primăvară.

Mesajul zilei: ,,Iarnă să te duci cu bine că de acum înfloresc grădinile!”

Prin tranziţia „Bat din palme/ Clap, clap, clap/ Din picioare/ Trap, trap trap/ Ne învârtim, ne răsucim/ Și la măsuțe noi
pornim”copiii se pregătesc pentru activitatea „Grădina cu flori de primăvară”, în cadrul domeniului Științe.
După însușirea noilor cunoștințe, prin tranziția ,,Câte unul, câte doi,/Mergem toți în pași vioi,/La măsuțe ne așezăm./Toți cu drag, ca
să lucrăm!” , copiii se vor aşeza la măsuţe pentru a lucra pe următoarele centre: la centrul Artă vor avea ca sarcină de lucru să
realizeze o zambilă prin tehnica dactilopicturii , iar la centrul Joc de masă vor avea ca sarcină de lucru să găsească perechea florilor.
Activitatea se încheie cu jocul de mișcare „Zboară la floare!”.
.
ACTIVITĂȚI LIBER ALESE I

1. CENTRUL ARTĂ
 Subiectul activiăţii: ,,Zambila”
 Mijloc de realizare: Dactilopictură
 Mijloace de învăţământ: Paletă de culori, pensule, fişe de lucru;
 Metode şi procedee: Conversaţia, observaţia;
 Obiective operaţionale:
 Să realizeze zambila, aplicând culoarea adecvată pe suprafaţa dată cu ajutorul degetului arătător;
 Desfăşurarea activităţii: Copii vor realize zambile, aplicând culoarea adecvată pe suprafaţa dată cu ajutorul degetului
arătător;
 Evaluarea activităţii: Apreciez modul de lucru a copiilor.

2. CENTRUL JOC DE MASĂ


 Subiectul activităţii: ,,Caută perechea!
 Mijloc de realizare: Grupare
 Mijloace de învăţământ: Flori de primăvară (narcise, lalele, zambile)
 Metode şi procedee: Conversaţia , explicaţia, exerciţiul;
 Obiective operaţionale:
 Să grupeze florile de primăvară;
 Desfăşurarea activităţii: ,,Copiii, aveţi sarcina de a grupa florile de primăvară!”
 Evaluarea activităţii: ,,Felicitări! Aţi grupat corect florile de primăvară!”
ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE
DOMENIUL ȘTIINȚE-CUNOAȘTEREA MEDIULUI

Obiective Activităţi de Strategii didactice


operaţionale învăţare Conţinuturi esenţiale Metode și Mijloace de Evaluare
procedee învăţământ
 Moment organizatoric:
Asigur condiţiile psihopedagogice şi organizatorice necesare
desfăşurării activităţii: aranjarea măsuţelor şi a scaunelor,
aerisirea sălii şi pregătirea materialului didactic necesar.

 Captarea atenţiei:
Activitatea debutează cu primirea unei scrisori de la Zâna
Primăvară, care le trimite o machetă cu flori, dar și alte surprize Conversaţia Scrisoare de
(dar pentru a afla despre ce este vorba, copiii vor trebui să fie la Zâna
atenți la câteva recomandări privind modul de participare al Primăvară
acestora la activitate).
 să răspundă doar dacă sunt numiți de educatoare; Machetă
Exerciţii de  să nu vorbească unii cu alții;
receptare a  să fie atenți la educatoare. Conversaţia
mesajului
Le citesc copiilor scrisoarea de la Zâna Primăvară care le
transmite că este foarte fericită că a revenit cu bine pe la noi și îi
roagă pe copii să fie foarte atenți cu darurile primite din partea ei
și să îi ofere cea mai frumoasă zi de primăvară, îndeplinind toate
sarcinile din scrisoare.

 Anunţarea temei şi a obiectivelor:


Exerciţii de Se vor anunța tema și obiectivele trezindu-le interesul copiilor Conversaţia
observare pentru activități. Le voi spune copiilor că astazi îi vom arata
spontană Zânei Primăvară că știm multe lucruri despre flori Observaţia

 Prezentarea conţinutului şi dirijarea învăţării:


Educatoarea o să le arate ,,Grădina cu flori de primăvară!” după
care o să denumească însuşirile acestora:
Analiza dirijată a florilor:
O1 – Să Exerciţii de « Știe cineva cum se numesc florile de pe masă? (lalele și Explicaţia Flori Copiii
denumească descriere zambile) . Planşe observă,
florile de plantelor Cum este floarea zambilei? (floarea zambilei este mare și este ca analizează şi
primăvară un buchețel format din mai multe flori mici). verbalizează
(laleaua, Ce culoare poate să aibă zambila? (albă, galbenă, roz, mov). ceea ce au
zambila, Ce se întâmplă cu floarea dacă o tragem?( o smulgem). perceput
narcisa ); Prin ce este ea fixată în pământ? (prin rădăcină).
Cu ce se aseamănă rădăcina ?( o ceapă mică)
O2 – Să La ce folosește rădăcina?(fixează planta să nu cadă și trage apa
descrie din pământ).
părţile Ce culoare are tulpina?(verde)
componente Cum este ea? (tare)
(rădăcină, Ce observați pe tulpină?
tulpină, (frunze)
frunză, Ce culoare au frunzele ?(verzi)
floare); Dar lalelele știți voi ce culori pot să aibă? (galbene, albe, roz,
roșii, mov) Conversaţia

 Asigurarea retenției și a transferului de cunoștințe:


Exerciţii de Modul de îngrijire al plantei
enumerare a Dacă avem în grădină flori de primăvară, ce trebuie să facem
însuşirilor ca ele să crească și să înflorească?(să le udam, sa săpăm Descrierea Denumirea
pământu, să nu le rupem, să nu călcăm pe ele,etc). Explicaţia corectă
Dar dacă primiți florile sub formă de buchet ce facem cu ele? însuşirilor
(le punem în apă să nu se ofilească).

Sinteza finală:
Se va face prin jocul “Am spus bine, n-am spus bine”.
Educatoarea va face diferite enunțuri și copii vor trebui să
confirme sau să infirme cele spuse: Conversaţia Corectitudine
O3 – Să Exerciţii de Rădăcina florilor de primăvară se mai numește bulb.(da, Explicaţia a
precizeze recunoaştere radacina florilor se mai numește bulb). răspunsurilor
care este a însuşirilor Frunzele zambilei sunt de culoare galbenă.(nu, frunzele copiilor
modul de zambilei sunt de culoare verde)
viaţă al Lalelele pot avea culoarea roz.(da, lalelele pot avea culoarea roz,
florilor de doar zambilele).
primăvară;
 Obţinerea performanţei:
Voi aplica metoda R.A.I. ,,Răspunde, aruncă, întreabă” şi o
adaptez nivelului de vârstă.
,,Ghiocelul, mititel!” (educatoare va pune întrebarea) , fiind cea
O4 – Să care adresează întrebări copiilor cu privire la ceea ce au învăţat Explicaţia
răspundă astăzi , iar aceştea îl aruncă unul de la celălalt. Conversaţia
corect, în
propoziţii  Încheierea activităţii:
simple la Educatoarea apreciază desfăşurea activităţii şi comportamneul
întrebările manifestat de copii pe parcursul acesteia.
puse;
Conversaţia
Aprecieri
verbale
ACTIVITĂȚI LIBER ALESE II

 Subiectul activităţii: „Zboară la floare!”


 Mijloc de realizare: Joc de mişcare
 Mijloace de învăţământ: Măști reprezentând fluturi, buburuze, albinuțe, flori de primâvară, fluier.
 Metode şi procedee: Conversația, explicația, exercițiul
 Obiective operaţionale:
 Să exerseze mersul obișnuit, alergarea cu ocolire de obstacole și alergarea la semnal ;
 Să respecte regulile stabilite de comun acord în cadrul grupului ;
 Să participe cu plăcere și interes la joc alături de ceilalți copii ;
 Să dea dovadă de spirit de competiţie şi fair-play.
 Desfăşurarea activităţii: Fiecare copil va avea câte o mască şi se va alătura grupului cu aceeaşi mască. Sunt trei grupuri în
care trebuie să depăşească anumite obstacole din grădina pentru a aduce cât mai multe flori în cutie, ca să le dăruim
mămicilor. La semnalul educatoarei, copii vor începe cursa pentru a aduna flori, echipa care termină prima va fi câştigătoare.
 Evaluarea activitatii: Apreciez modul de atenţie şi cooperare a copiilor.

S-ar putea să vă placă și