Sunteți pe pagina 1din 7

1

PROIECT DIDACTIC
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Liceul Tehnologic ,,J.Lebel” Tălmaciu
Grupa: Mijlocie ,,B”-Buburuzele
Educatoare: Șandru Diana-Florina
Proiect:Tema saptamanala independent
Tema de studiu: „Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ?”
Subtema: „Bucuriile copiilor iarna!”
Domeniul activităţii: DPM- Educaţie fizică
Tema activității: „Aruncarea mingii”
Joc: „Ne jucăm cu bulgări”
Tipul activităţii: formare de deprinderi motrice de bază
Scopul: Formarea deprinderii motrice de aruncare şi prindere a mingii cu două
mâini.
Obiective operaţionale:
O1: Să execute corect exerciţiile de front şi de formaţie;
O2: Să execute cu amplitudine maximă exerciţiile pentru optimizarea dezvoltării
fizice;
O3: Să execute corect deprinderile motrice de aruncare şi prindere a mingii cu două
mâini;
O4: Să respecte regulile jocului;
Strategii didactice:
 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul

2
 Mijloace didactice: mingi, jaloane, fluier
 Forme de organizare: frontal, individual, echipe

Bibliografie:
Programa activităţilor instructiv – educative în grădiniţa de copii, Bucureşti –
2005
 Didactica activităţilor instructiv – educative pentru învăţământul preprimar,
Ed. Didactica Nova, Craiova – 2005

3
4
Dozare
Etapele
Ob Conţinutul activităţii Formaţii de lucru Indicaţii metodice
lecţiei

Adunarea 30” „În linie pe un rând, adunarea!”


Alinierea 30” „Vă aliniaţi! Drepţi!”
Verificarea echipamentului şi 10” „Pe loc repaus!”
a stării de sănătate Linie pe un rând
1. Organizarea
Comunicarea temei 15” „Astăzi vom învăţa aruncarea şi prinderea
grupei de copii xxxxxxxxxxx mingii cu două mâini, apoi ne vom juca un
 joc cu mingea!”
Întoarceri pe loc prin săritură 35” „Drepţi! La stânga! La dreapta! Capul sus!
Privirea înainte!”
Mers normal 1L „Cu ocolire spre stânga mers normal!”
Mers pe călcâie cu mâinile la 1l „Mers pe călcâie cu mâinile la spate!
spate Mers normal!”
O1 Mers normal 1L În coloană câte unul
O1 Mers cu rotirea braţelor 1l „Mers cu rotirea braţelor înainte … şi
înainte şi înapoi xxxxx înapoi!”
Mers pe vârfuri cu braţele sus, 1L x „Mers pe vârfuri cu braţele întinse
Mers normal 1l x  deasupra capului! Mers normal!”
Alergare uşoară 1L x „Alergare uşoară!
Alergare cu pendularea 1l x Alergare cu pendularea gambei la spate!”
2. Pregătirea gambei la spate
organismului Mers normal, Alergare cu 1L „Mers normal!
pentru efort genunchii la piept 1l Alergare cu genunchii la piept!”
Mers normal 1L „Mers normal! Alergare cu pendularea
Alergare cu pendularea 1l gambei înainte (picioarele întinse)!”
gambei înainte
Formarea coloanei de 60” Coloana de gimnastică „Vă opriţi! Vă întoarceţi cu faţa la mine!
gimnastică (vor fi aliniaţi)”
x x x x x x x x „Număraţi din 3 în 3 de la dreapta la
x x x x x x x stânga!”
x x x x x x x x „Numărul 1 rămâne pe loc, numărul 2 face
un pas în faţă, numărul 3 face 2 paşi în faţă!”

5
3. Influenţarea Exerciţii pentru cap şi gât 44T Coloana de gimnastică 1. P.I. Stând depărtat
selectivă a T1-2: aplecarea capului cu arcuire;
aparatului x x x x x x x x T3-4: extensia capului cu arcuire.
locomotor O2 x x x x x x x 2. P.I. Stând depărtat
O2 44T x x x x x x x x T1-2: îndoirea laterală a capului spre
O2 stânga cu arcuire;
 T3-4: îndoirea laterală a capului spre
dreapta cu arcuire;
Exerciţii pentru braţe 44T Coloana de gimnastică 1. P.I. Stând depărtat
T1: mâinile pe umăr;
x x x x x x x x T2: ducerea braţelor sus;
x x x x x x x T3: mâinile pe umăr;
x x x x x x x x T4: revenire în stând.
38T 2. P.I. Stând depărtat
 T1-4: rotirea braţelor spre înainte;
T5-8: rotirea braţelor spre înapoi;
Exerciţii pentru trunchi 44T Coloana de gimnastică 1. P.I. Stând depărtat,braţele pe şold
T1-2: îndoire cu arcuire a trunchiului spre
x x x x x x x x stânga;
x x x x x x x T3-4: îndoire cu arcuire a trunchiului spre
x x x x x x x x dreapta.

44T  2. P.I. Stând depărtat, mâinile la ceafă


T1-2: răsucirea trunchiului spre stânga;
Coloana de gimnastică T3-4: răsucirea trunchiului spre dreapta.

x x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x x


Exerciţii pentru picioare 10T Coloana de gimnastică 1. P.I. Stând
T1: genuflexiune
x x x x x x x x 2. P.I. Stând, braţele pe şold
10T x x x x x x x T1: săritură ca mingea
x x x x x x x x


6
Exerciţii de respiraţie şi „Respirăm!”
relaxare „Scuturăm braţele şi picioarele!”
Aruncarea mingii cu două 4’ Coloane „Folosim amândouă mâinile!”
O3 mâini de la piept/ de deasupra x x x „Aruncăm mingea de la piept!”
O3 capului la partener şi prinderea x x x
O4 acesteia cu două mâini. 2m „Mâinile întinse sus!”
4. Realizarea temei:
x x x
aruncarea şi
x x x
prinderea mingii cu
Executarea jocului: 8’ „Fiecare copil va arunca mingea
două mâini
„Ne jucăm cu bulgări” 2 echipe de o parte şi de alta (bulgărele) la adversar peste sfoară. Cine
a sforii aruncă corect peste sfoară primeşte o bulină
roşie, iar cine prinde mingea va primi încă o
xxxxxxx xxxxxxx bulină roşie. Câştigă echipa cu cele mai
multe buline!”
5. Revenirea Mers liniştitor 1’ Linie pe un rând „Inspiraţi! Expiraţi!”
organismului după Mers cu reglarea respiraţiei xxxxxxxxxxx
efort 
6. Încheierea Aprecieri şi recomandări 1’ „Bună ziua!”
activității

S-ar putea să vă placă și