Sunteți pe pagina 1din 1

Data 16.11.

2016
Tema: STOP VOOLENŢEI DIN VIAŢA NOASTRĂ!
Scop: Campanie de promovare a comportamentelor non-violente din şcoală şi din societate
Clasa:a VII-a, 33 de elevi
Desfăşurarea: Elevii alcătuiţi în grupe de câte patru elevi au pregătit proiecte pe care le-au
prezentat în clasă. Proiectele au fost apreciate de către elevi, au aflat informaţii noi legate de
formele violenţei, modalităţi de gestionare a furiei şi de prevenire a violenţei la şcoală, între
prietene, pe stradă şi chiar despre violenţa domestică.

Data: 17.11.2016
Tema: Simbolurile păcii
Scop: Recunoaşterea simbolurilor păcii care au fost folosite în diferite culturi şi contexte
Clasa:a VII-a, 33 de elevi
Desfăşurarea: Li s-au prezentat elevilor cele mai importante simboluri ale păcii-porumbelul şi
ramura de măslin, steagul alb, pipa păcii, semnul cu degetele în V, etc. S-a discutat despre data în
care a fost stabilită Ziua mondială a păcii de către O.N.U.
Elevii au fost interesaţi de subiect şi au reprezentat informaţii noi pentru aceştia.