Sunteți pe pagina 1din 29

Plan de afacere “Kid’s Mall”

1.Sinteza

Acest plan de afaceri are ca scop conturarea posibilităţilor ideii de înfiinţare a unui spaţiu de agrement
pentru copii.

“Kid`SMall” reprezintă un nou concept pe piaţa românească, fiind un loc de agrement dedicat copiilor cu
vârste între 4 şi 10 ani, unde aceştia se pot juca, fără ca părinţii să aibă grija acestora şi fiind liniştiţi că se află
într-un loc sigur şi atractiv.

Copiii din Romania necesită o mai mare atenţie din partea părinţilor şi a instituţiilor. Ei ajung să se
maturizeze prea devreme, de aceea trebuie să le oferim cadrul specific unei bune dezvoltări. Această afacere
se bazează pe satisfacerea dorinţelor şi necesităţilor copiilor, care sunt din ce în ce mai crescute şi
diversificate, şi crearea unui mediu ambiental favorabil dezvoltării şi conturării personalităţii acestora.

Obiectul nostru de activitate îl reprezintă serviciile de agrement pentru copii, la o calitate superioară şi astfel
atingerea şi menţinerea poziţiei de lider de piaţă nu doar în ansamblu ci şi pentru fiecare spaţiu deţinut.

DESCRIEREA PRODUSULUI OFERIT


Kid`SMall oferă:

 servicii recreative (spaţii de joacă pe categorii de vârstă, animatori,spectacole şi concursuri)

 servicii de supraveghere copii

 servicii de autoservire automat-băuturi non-alcoolice şi sandwich-uri

Firma noastră are o poziţionare clară, fiind bine definit segmentul de piaţă căruia îi sunt adresate serviciile,
făcând din aceasta un avantaj concurenţial. Cele mai mari riscuri provin din posibilitatea intrării pe piaţă a
unor reprezentanţi ai unor firme cu acelaşi obiect de activitate, dar şi din partea locurilor de joacă din alte
spaţii (mari centre comerciale, spaţii din fast-food-uri etc), deşi diferenţierea afacerii nostre vine din faptul că
cei mici găsesc totul aici. În plus vor beneficia de supraveghetori, ceea ce le va permite şi părinţilor să se
relaxeze.

Fiind un loc de agrement destinat copiilor, Kid’ Small oferă mai multe tipuri de produse şi servicii, care
au caracteristica generală faptul că se adresează segmentului de vârsta 4-10 ani, fiind utile şi preferate
pentru copii. Acestea sunt (aşa cum s-a prezentat mai sus):
 Servicii de agrement pentru copii. Aceste servicii sunt punctul de atracţie al acestui loc, ceea ce îl va
diferenţia de alte spaţii şi cele ce ne vor crea atuul în faţa concurenţei. Serviciile de agrement includ
inclusiv plasma pe care vor rula benzi animate în mod continuu, dar se va pune accentul pe cei 2 clowni
profesionişti angajaţi. Aceştia trebuie să ştie să confecţioneze baloane şi să deseneze pe faţă. Li se vor da
ustensilele necesare. Vor fi punctul central al conceptului Kid’Small, de aceea ei vor sta în centrul
complexului. Copii se pot bucura de ei, dar pentru baloane şi desene vor necesita să plătească o taxă la
casierie, unde vor primi un jeton introdus apoi în cufărul clownilor. Alte servicii constau în spectacole,
prezentări de modă, servicii privind jocurile în cele două zone.

 Spaţii de agrement pentru copii. Cele 2 spaţii de agrement se întind fiecare pe 200 mp şi sunt
diferenţiate în funcţie de vârsta copiilor. Astfel va exista zona pentru copii cu vârste cuprinse între 4 şi 7
ani cu ţarc, 2 topogane, 2 leagăne, 2 căluşei. Aici vor exista 2 supraveghetori care îi vor plasa pe cei mici
şi îi vor ajuta şi îndruma cu orice problemă. Zona pentru copii mai mari, 7-10 ani va cuprinde 4 maşini de
jocuri electronice, teren de minigolf şi un minibiliard. În această zonă este necesar un singur
supraveghetor, deoarece copii sunt mai mari şi nu necesită decât plasarea în locul de joacă ales, precum
şi îndrumare privind regulile jocului. Intrarea în aceste spaţii se va face pe bază de jetoane, achiziţionate
la casă la preţurile specificate per oră.

 Autoservire prin reţeaua de tonomate a băuturilor răcoritoare, apă şi sandwich-uri-acestea vor fi


produse specifice copiilor-suc natural, apă, sandwich-uri de mici dimensiuni fără adaosuri de sosuri, fără
adaosuri de e-uri şi cât mai sănătoase.

DESCRIEREA PIEŢEI ŞI CONCURENŢEI


Piaţa pe care intră firma este cea a serviciilor de agrement pentru copii. În prezent este suficient loc
deoarece nu există multe spaţii de acest gen-mai ales cu o gamă completă precum produsul nostru.

Conceptul locului de agrement „Kid’sMall” este unul inovator, deoarece în ansamblul sau nu are
concurenţă, cota de piaţă cu care porneşte iniţial este de 100%. Cu toate acestea, luate separat spaţiile au o
concurenţă destul de puternică, în sensul că există şi în alte zone locuri de agrement, poate nu cu
supraveghetori, ceea ce este un avantaj. Faptul că toate se găsesc într-un singur loc este cel mai important
avantaj în faţa oricărui tip de concurenţă. Clownii dau şi ei unicitate locului, deoarece în nici o altă parte pe
piaţa românescă nu oferă servicii în mod permanent.

Strategia de marketing

Strategia noastră este una ofensivă, pentru că suntem la început şi dorim să fim cunoscuţi de potenţialii
clienţi şi să îi atragem pe aceştia.
Produsul va fi promovat atât în media-chemarea televiziuni şi radiouri la deschidere, prin pliante şi flyere,
prin panouri în staţiile de metrou, dar mai ales pe cale orală-promovarea prin intemediul unei mini campanii
în grădiniţe şi şcoli primare.

De această campanie se ocupă directorul de marketing care va contacta mijloacele media posibil interesate
şi va colabora cu firme care fac pliante şi banere. Deasemenea va angaja un referent marketing care va
merge în locurile unde se găsesc cei mici sau părinţii acestora.

La stabilirea preţurilor vom folosi orientarea după costuri care este cea mai elementară metodă de calculare
a preţului şi presupune că preţul să acopere integral costurile şi să permită obţinerea unui profit.

Previziuni financiare

În mod normal, în primul an vom înregistra pierderi, aşa cum se va arăta în planul financiar. Încasările nu
acoperă plăţile în totalitate, deoarece cele iniţiale, legate de deschiderea firmei şi achiziţiei activelor
imobilizate vor necesita şi fonduri. Cu toate astea pentru următorul an încăsările acoperă cheltuielile
circulante. În câţiva ani se va putea vorbi de profit, cu siguranţă odată cu rambursarea creditului bancar-în 5
ani.

În cazul falimentului, investitorii vor fi despăgubiţi parţial prin vânzarea bunurilor şi proprietăţilor cu care au
garantat iniţiatorii afacerii. Iniţiatorii au garantat cu propria avere.

2. Elementele de identificare a agentului economic

Descrierea generala a firmei

1. Numele firmei: S.C. Kid’sMall S.A.


2. Forma juridică de constituire: Societate pe actiuni
3. Data înregistrării la Registrul Comerţului: 05 ianuarie 2007;
4. Număr de înregistrare la Registrul Comerţului: xxx/xxx/05.01.2007;
5. Cod fiscal: R xxxxxxx;

6. Tipul activităţii curente: servicii de agrement;


7. Natura capitalului: privat si imprumutat;
8. Capital social: 3 900.000 RON;
9. Asociaţi principali:

Nume şi prenume Aport la capitalul social


FLORESCU SILVIA 3 500.000 RON
DAVIN ALEXANDRA 10 000 RON
POPESCU IONELA 10 000 RON
BARA LAVINIA 10 000 RON
ANGHELESCU DANIELA 10 000 RON

10. Sediul social: strada Int. Biruinţei, Nr. 3, Pantelimon, judeţul Ilfov, Bucureşti.
Societatea comercială “Kid`SMall”, cu formă juridica societate pe acţiuni, are un capital social de 3 900 000
RON, divizat 390 în acţiuni, cu o valoare de 1000 RON/acţiune. Firma va fi înfiinţată la data de 1 iunie 2007.
Locaţia :zona strada Int. Biruinţei, Nr. 3, Pantelimon, judeţul Ilfov, Bucureşti. Se întinde pe o suprafaţă de 400
mp.

Produsul ”Kid’sMall” se află în stadiul de concepţie, fiind necesară o mulţime de paşi pentru a-l realiza
şi ulterior pune pe piaţă.

Produsele oferite şi ponderea acestora în totalul vânzărilor sunt prezentate în tabelul următor :

Serviciu Ponderea în vânzările


totale(estimativ)
Activităţi recreative precum jocuri video, electronice, minigolf, 69,98%
minibiliard
Autoservire automate 28,34%
Spectacole realizate de animatori, petreceri private (vânzare de1,68%
articole party şi accesorii carnaval)-evenimente speciale

DESCRIEREA INIŢIATORILOR
Iniţiatorii afacerii „Kid’SMall” sunt un grup de asociate, de tinere femei antreprenoare, fără experienţă în
domeniu, dar care au o bază solidă de cunoştinţe dobândită în facultăţile pe care le urmează şi la cursurile şi
trainingurile la care au participat, dispun de capacitate de muncă, rezistenţă la stres, au idei inovatoare si
sunt dispuse să rişte pentru a face din afacerea iniţiată un real succes.

Acestea sunt:

Florescu Silvia– (20 ani) –director general . Este coordonatoarea celorlalţi manageri ai firmei. Are sarcina de
a conferi unitate echipei de manageri, şi de a evalua deciziile importante luate de aceştia. Studentă în anul II
la Faculatea de Management, Silvia a lucrat deja în turism în agenţie de turism, are experienţă în ONG-uri
unde şi-a dezvoltat calităţile de comunicare şi organizatorice. Deţine certificate CAE, informatică şi a obţinut
diverse diplome şi premii la concursuri, olimpiade, sesiunea comunicării studenţeşti, schimburi
internaţionale sau şcoli de vară. Poate fi caracterizată ca o persoană ambiţioasă, lider, cu abilităţi excelente
de negociere şi comunicare, bun negociator şi organizator.
David Alexandra– ( 19 ani) –director de marketing. Este responsabilă cu probleme legate de vânzări, tarife,
de promovare şi publicitate. De asemenea va încerca promovarea firmei la nivel naţional, astfel încât să
atragă şi alţi potenţiali clienţi. Este studentă în anul II la Facultatea de Management şi face parte dintr-o
oraganizaţie studenţească orientată spre PR şi marketing. Deţine atestat în informatică, a participat la
numeroase traininguri privind începerea unei afaceri, relaţiile de afaceri şi etică în afaceri, cât şi dezvoltarea
personală. Este o fire creativă, optimistă şi perseverentă, atentă la detalii şi cu spirit critic. Doreşte ca noul
mall să nu fie numai o idee inovatoare, dar să beneficieze şi de o promovare pe măsură şi de o imagine
unică.
Popescu Ionela– (20 ani) – director economic. Se va ocupa de departamentul financiar al firmei. Penru
început, alături de ceilalţi asociaţi va avea responsabilitatea de a atrage credite bancare şi investitori. În
viitor va avea ca sarcină de repartizare eficientă a veniturilor obţinute. De asemenea se ocupa cu
contabilitatea firmei şi cu problemele administrative. Este studentă în anul II la Facultatea de Management, a
participat la Sesiunea de Comunicarii Ştiinţifice unde a obţinut menţiune şi posedă cunoştinţe în domeniul
bancar.
Bara Lavinia – ( 19 ani) – director resurse umane. Este responsabilă cu angajarea şi repartizarea salariilor
personalului, cu observarea conduitei acestora şi coordonarea problemelor finaciare legate de repartiţia
fondurilor. Totodată, este responsabilă de organizarea petrecerilor în perioada evenimentelor speciale şi
angajarea animatorilor.Va realiza periodic cercetări legate de dorinţele clienţilor, pentru îmbunătăţirea
sistemului şi lărgirea sferei de agrement. În prezent este studentă în anul II la Facultatea de Management.
Este o fire inovatoare. ”Deschiderea unui mall pentru copii reprezintă nu numai o provocare ci şi satisfacţia
de a face parte din universul copiilor, de a le cunoaşte dorinţele, aşteptările, bucuriile”.

CONDUCEREA AFACERII
Conducerea afacerii aparţine celor patru iniţiatoare, studente la Academia de Studii Economice, dar
vor solicita şi consultanţă din partea unui profesionist dacă vor considera necesar. Neavând experienţă în
domeniu, acestea îşi asumă un risc investind banii familiei şi garantând cu proprietăţile acestora, dar deţin
totuşi cunoştinţe acumulate atât în cadrul facultăţii, dar şi la diverse traininguri. Pentru a ne stabili şi realiza
obiectivele, se va realiza un management ştiinţific, ceea ce presupune îndeplinirea funcţiilor conducerii
(previziune, organizare, coordonare, antrenare, control-evaluare).
La înfiinţarea firmei, acţionarii vor forma o echipă managerială care va avea scopuri bine stabilite
(obţinerea de fonduri, obţinerea autorizaţiilor necesare, achziţionarea capitalului fix). Cu alte cuvinte, în
această perioadă vom stabili obiectivele pe termen scurt, mediu şi lung, cât şi modalităţile de realizare a
acestora.
După înfiinţare, membrii echipei mangeriale vor conduce departamente separate şi vor avea sarcini
şi responsabilităţi diferite. Astfel, vom constitui structura organizatorică a conducerii organizaţiei şi sistemul
informaţional al acesteia.

În afacerea noastră, sarcina mangerului general este de a colabora cu ceilalţi manageri şi de a


verifica dacă deciziile acestora sunt dintre cele mai bune. În plus, acesta are dreptul , la rândul său de a lua
decizii. Managerul general este elementul de legătură între ceilalţi manageri care, din punct de vedere
structural îi sunt subalterni. Persoana pe care am ales-o manager general posedă calităţile unui leader şi este
elementul care va oferi unitate echipei noastre manageriale.

Fiecare manager în parte are sarcina de a ajuta la îndeplinirea funcţiei de coordonare. De aceea,
unul din obiective este armonizarea deciziilor managerului cu acţiunile subordonaţilor. Coordonarea are la
bază comunicarea, ca modalitate concretă prin care se realizează acţiunile acestei funcţii a managementului.
Directorul financiar este factorul cheie în obţinerea creditului iniţial. Are sarcina de a decide dacă
firma are capacitatea de a plăti dobânzile la creditul achiziţionat, iar pentru aceasta trebuie efectuată o
proiectie pe termen lung a numeralului posibil a fi generat de funcţionarea afacerii. Are sarcina de a se
asigura că firma este profitabilă şi de a elabora sisteme de control financiar, de exemplu sistemul de control
prin bugete. Acesta va include: un plan de profituri, un buget de investiţii capitale, bugete de salarizare,
bugete de achiziţii, bugete de vânzări marketig şi promovare. Astfel, cu acordul celorlalţi manageri va stabili
şi repartiza bugetele corespunzătoare activităţilor firmei. Directorul financiar, alături de directorul de resurse
umane se vor preocupa în special de realizarea funcţiei de control-evaluare. Aceştia trebuie să efectueze
acţiuni de evaluare operativă şi postoperativă a rezultatelor organizaţiei, a verigilor ei organizatorice şi a
fiecărui salariat, de identificare a abaterilor care apar de la obiectivele, normele, normativele şi standardele
stabilite iniţial şi a cauzelor care le-au generat, precum şi de adoptare de măsuri care să asigure eliminarea
abaterilor, menţinându-se echilibrul dinamic al organizaţiei .

Oamenii au început să fie consideraţi drept sursa cea mai valoroasă a unei organizaţii şi din această
cauză, managerul departamentului de resurse umane are cunoştinte consistente referitoare la politica,
procedurile şi analiza resurselor umane, la planificarea resurselor umane, la recrutare şi selecţie, la motivare
şi remunerare, la relaţiile între forţa de muncă şi conducere.

În faza iniţială, directorul de resurse umane al firmei noastre trebuie să decidă care este numărul de
persoane care trebuie angajate (această decizie trebuie luată în urma analizei unor factori precum bugetul
alocat sau eficienţa sau ineficienţa angajării mai multor persoane), trebuie să se asigure că angajează
persoane cât mai competente, potrivite pentru locurile de muncă oferite. De aceea, sarcina managerului
nostru este de a elabora criterii de angajare specifice fiecărui post în parte. Managerul trebuie să aibă în
vedere că recrutarea, perfecţionarea şi administrarea personalului trebuie să fie corelate şi să se sprijine
reciproc. Ceea ce trebuie să facă managerul este să evite situaţia în care firma se confruntă cu o disproporţie
majoră(fie lipsa de oameni competenţi devine un obstacol în calea dezvoltării, fie firma are mai mulţi
oameni decât îşi poate permite să plătească).

Pe parcursul dezvoltării afacerii, managerul trebuie să elaboreze strategii motivaţionale pentru


angajaţi. Astfel, în această direcţie, managerul trebuie să îmbunătăţească condiţiile de muncă, să ajute la
crearea unui interes intrinsec faţă de muncă şi la creşterea satisfacţiei în muncă, şi să elaboreze sisteme de
recompensare a angajaţilor. Astfel, directorul de resurse umane va ajuta la realizarea funcţiei de antrenare.
Nu trebuie să uităm faptul că şi managerul general trebuie să influenţeze activităţile celorlalţi manageri, în
vederea atingerii obiectivelor stabilite.

Marketingul este domeniul în care firma vine în contact cu unităţile externe (concurenţi şi clienţi) care
au o importanţă independentă. De aceea, activitatea directorului de marketing este foarte importantă atât în
iniţierea afacerii cât şi pe parcursul derulării acesteia. La început, managerul trebuie să analizeze serviciile
oferite de firma noastră şi serviciile similare oferite de firmele concurente (pentru a identifica golurile din
gama de servicii oferite, pentru a stabili elementul de inovaţie, pentru a stabili tariful). Însă în această
perioadă accentul trebuie pus pe publicitate şi promovare.

O altă problemă care trebuie analizată de către managerul de marketing pe parcursul derulării
afacerii este aceea a imaginii publice a firmei-părerea pe care o au despre firmă clienţii ei actuali şi, mai
important, cei potenţiali. Aceasta trebuie să fie în mare măsură consecventă cu imaginea pe care firma
noastra o are despre sine şi pe care poate s-o creeze gama de servicii, publicitatea, relaţiile cu publicul şi
vânzătorii.

În viitor, managerul de marketing trebuie să aibă în vedere dezvoltarea de servicii noi care să
reînnoiască inovaţia şi să atragă tot mai mulţi clienţi.

Resursele umane cheie sunt atât cele patru iniţiatoare-tinere femei de afaceri, cu vaste cunoştinţe în
economie, cu dorinţa de a învăţa şi inova, dar şi cel de-al cincilea acţionar-întreprinzătoarea şi jurista
Anghelescu Daniela care are o bogată experienţă atât în afaceri, dar şi în avocatură. Aceasta pe lângă
suportul material se va implica periodic, deci sarcinile cele mai importante sunt îndeplinite de cele 4
directoare.
Personalul angajat, este reprezentat de managerii amintiţi mai sus şi 4 supraveghetori, 2 clowni; 2
îngrijitori-curăţenie, 2 agenţi pază; 1 avocat; 1 referent marketing; 1 secretară; 2 casiere.

Principalii furnizori ai “ Kid’sMall” sunt :


Servicii/Produse Furnizori Forma deValoarea annuală a
proprietate achiziţiilor(estimativ)
Jucării Nicoro Trading,Bucureşti Societate cu700 €
răspundere
limitată
Desene animate,muzică,filme Diverta,Bucureşti Societate cu2000€
animate răspundere
limitată
Baloane,confeţii,accesorii Bruno,Bucureşti Societate pe200€
carnaval acţiuni
Servicii amenajări interioare Alesys,Bucureşti Societate pe20 000€
acţiuni
Servicii de îngrijire şiAgentia MarySocietate cu12 000€
supraveghere a copiilor înPoppins,Bucureşti răspundere
spaţiile de joacă limitată

Baza tehnico-materială a firmei noastre este reprezentată de :

Mijloace fixe Caracteristici tehnice An de fabricaţie Valoarea de piaţă


estimată
4*Birou mare 2006 4*372,18 RON
1*Birouri mici 2006 1*360,93 RON
4*Fotoliu Tomy 2006 4*285,63 RON
1* Scaun Fantezie 2006 1*99 RON
Plasmă Panasonic TH-652005 55.799,07 RON
PV500E,Diagonală 127
cm
4*Laptopuri Dell Inspiron 6400,1202005 4*2.899 RON
Gb
1*Unitate centrală Hp dx 2200 Intel Celeron 2005 1*1.338,91 RON
D346
1*Monitor Hp L1506 Promo 2005 1*631,39 RON
40*Scaun Bistro,netapiţat 2005 40*70,10 RON
10*Masă Bistro 2005 10*137 RON

3. Prezentarea strategiei sau a ideii de afaceri. Managementul afacerii


Aşa cum s-a menţionat în capitolele anterioare, misiunea pe care şi-o propune ”Kid’sMall” este
aceea de a le oferi copiilor un spaţiu de agrement unde să găsească toate jucăriile dorite şi părinţilor
siguranţa copiilor lor. Firma îşi propune să se menţină lider de piaţă şi să îşi îmbunătăţească permanent
produsele şi serviciile.

Principalele servicii oferite clienţilor sunt activităţile recreative: jocuri video, electronice, minigolf,
biliard, însumând o pondere de 69,98% în totalul vânzărilor.

Principala categorie de clienţi o reprezintă copii cu vârstă între 7 şi 10 ani, însă la fel de importanţi
sunt şi cei cu vârsta cuprinsă între 4 şi 7 ani.

Piaţa pe care firma va intra este una în continuă dezvoltare, ’’Kid’sMall’’ reprezentând un concept
nou pe piaţa românească, un pas către viitorul societăţii moderne, prin care conturăm personalitatea
copiilor noştri, cunoscându-le dorinţele, aspiraţiile şi hobby-urile.

Piaţa pe care intrăm este cea a locurilor de agrement pentru copii, din Bucureşti în principal. Se
poate spune că societatea nu are o concurenţă directă, nici o firmă nu are aşa o gamă completă de servicii,
pe piaţă nu este aşadar un volum foarte mare de servicii de acest fel, deci acesta este un punct forte pe care
ne bazăm.

Alte puncte forte de care beneficiem sunt : ideea de a oferi clienţilor în acelaşi loc servicii diverse ca:
servicii recreative, servicii de supraveghere. Afacerea reprezintă o inovaţie, fiind prima de acest gen, oferta
de foarte bună calitate, iar personalul foarte bine calificat.

Marele avantaj în demararea afacerii este faptul că terenul şi clădirea (în starea doar de construcţie
şi încălzire, instalaţie electrică, salubritate, fără vopsire, amenajare, parchet, termopane, decoraţiuni)
aparţine uneia dintre cele 5 acţionare-jurista şi patron-manager, Anghelescu Daniela. Terenul şi clădirea sunt
estimate la 1 milion euro, adică 3,5 milioane RON. Aceasta înseamnă 89,7% din capitalul social. Pentru
creditare am apelat la RomExtera bank. Contractăm creditul pentru IMM-uri pe termen de 5 ani destinate
în valoae de 150 000 RON, cu o dobândă de 11,9% deoarece îndeplinim condiţiile cerute: afacerea este nou
iniţiată, şi avem o contribuţie mai mare de 25 % la demararea afacerii.

Imaginea pe care firma doreşte să o imprime clienţilor este aceea de spaţiu, lume a copiilor. Acest
lucru este reflectat de însăşi denumirea firmei.

Asocierea de cuvinte este şi un joc kids=copii, small=mic, dar tot odată kid’s mall=spaţiul comercial al
copiilor. Emblema va fi încredinţată directorului de marketing şi are legătură cu ideea de spaţiu dedicat
copiilor. Aceasta va arăta astfel:
Resursele necesare firmei sunt:

1. Resurse umane:
5 asociaţi: directorul general, director de marketing, director financiar, director de imagine, 4
supraveghetori, 2 clowni, 2 îngrijitori-curăţenie, 2 agenţi pază; 1 avocat; 1 referent marketing; 1 secretară; 2
casiere.

ORGANIGRAMA FIRMEI
DIRECTOR

GENERAL

DIRECTOR RESURSE UMANE

DIRECTOR DE MARKETING

DIRECTOR FINANCIAR

DEPARTAMENTUL JURIDIC

SECRETARIAT

REFERENT MARKETING

DEPARTAMENT PROTECTIE SI PAZA

CASIERIE

DEPARTAMENT ANIMATIE

DEPARTAMENTUL CURATENIE

DEPARTAMENT SUPRAVEGHETORI

2. Resurse materiale:
Pentru întreaga firmă în ansamblu: plasmă, tonomat, mese; obiecte de design interior (tablouri,
picturi cu personaje animate, veioze colorate, etc);
Pentru zona copii exclusiv : 2 căluşei; 2 topogane; jucării; fotbal de masă; 2 leagăne; 3 aparate de
jocuri electronice; minibiliard; scaune pentru copii; muzică şi desene animate; darts; Joc video Magic Multi
Game 5 în 1; Joc video EAC Multigame 5 în 1.
Pentru zona birourilor directorilor şi a departamentului administrativ: scaune, birouri, laptopuri,
dulapuri, vestiare.
Resurse circulante: baloane, confetii, costumele (se vor lua mai multe modele, se vor înnoi periodic),
sucuri şi sandwich-uri pentru automat, obiecte de papetărie(pixuri, foi, registre, facturier, dosare).

3. Surse de fiantare:
Acestea sunt: fonduri proprii (96,3%) şi credite pe termen lung (3,7%).

”Kid’sMall” a stabilit pentru următorii 5 ani următoarele obiective :

– financiare :
 detţinerea unei cote de piaţă ridicate;

 realizarea de profit cel puţin în primii 5 ani

 rambursarea creditelor, în mai puţin de 5 ani;

– creşterea încasărilor cu 10% pe an

– creşterea salariilor cu 5% pe an

Ipotezele şi riscurile afacerii

Ipotezele afacerii sunt totodată şi previziunile, cele care au făcut ca afacerea să fie considerată
viabilă, să continue proiectul şi demararea lui. Am pornit de la ipoteza că ideea este inovatoare pe piaţă şi că
pusă în practică aceasta va fi profitabilă pe termen lung, că va duce la recuperarea investiţiei în cel mult 5
ani-odată cu rambursarea creditului şi va aduce şi profit. Corelată cu un management bun, cu un plan de
marketing bine pus la punct, dar mai ales bazându-ne pe eforturile iniţiatorilor, pe capacitatea acestora,
dorinţa de muncă şi de a reuşi, considerăm că întreprinderea creată va fi un succes.

Cu toate acestea este foarte important să analizăm eventualele riscuri pentru a şti cum să le evităm.

Tipuri de riscuri:

1) Riscuri ale afacerii - Calitatea conducerii:- pentru aceasta se estimează un risc mediu..
Cele patru tinere femei de afaceri nu au experienţă în domeniu, aceasta este o nouă oportunitate
pentru ele de a se dezvolta profesional. Cu toate acestea ele dispun de studii economice superioare şi de un
nivel de cunoştinţe ridicat acumulat atât în cadrul şcolar, dar şi la diverse training-uri sau activităţi
extraşcolare.

2) Riscuri de piaţă:- prezintă un risc mediu în lumina previziunilor favorabile la nivel macroeconomic,
trendului crescător al pieţei-cererea pentru locuri de agrement destinate copiilor este în creştere, poziţiei
concurenţiale avantajoase-privită în ansamblu afacerea nu are concurenţă directă, doar parţială, strategiei
realiste, corect dimensionate şi direcţionate. Un element de risc important îl constituie totuşi intenţia
unor noi întreprinzători, mai ales străini de a intra pe piaţă.
3) Riscuri financiare şi ale creditului: -prezintă de asemenea un risc mediu. Conform planului finaciar se
preconizează că sumele investite şi încasările din primul an vor acoperi cheltuielile. În cei 5 ani în care se
va restitui creditul se va amortiza şi investiţia. Dacă primul an aduce pierderi, datorită costului mare cu
capitalul fix, firma va obţine pe termen mediu şi profit. Există şi posibilitatea de a nu avea încasări datorită
unor situaţii neprevăzute sau în cazul în care piaţa nu răspunde corespunzător de a nu returna creditul şi
dobânzile la timp, dar conform previziunilor acesta este un risc mic.
4) Riscuri de personal - risc mic deoarece acesta va fi atent selecţionat şi motivat ulterior să rămână în
firmă, fidelizat prin metode specifice. Climatul în organizaţie se doreşte a fi unul deschis, fără constrângeri
şi exploatare asupra salariaţilor, deci este de aşteptat ca şi aceştia să răspundă la fel, mai ales că unii vin
din partea unor firme de renume (clownii).
5) Riscuri externe: acestea provin din factorii economici, din modificarea macromediului-creşterea
economică, rata şomajului şi a inflaţiei în ţară şi alte cauze pe care în mod independent firma nu le poate
controla.
6) Riscuri de hazard: - risc foarte mic, dar totuşi pot exista calamităţi sau războaie care să distrugă
afacerea fizic sau prin restrângerea pieţei, a resurselor financiare şi a numărului clienţilor.

4. Analiza pieţei

Piaţa

Piaţa pe care intră firma este cea a serviciilor de agrement pentru copii. În prezent este suficient loc
deoarece nu există multe spaţii de acest gen-mai ales cu o gamă completă precum produsul nostru.
Segmentele de piaţă sunt în special locurile din marile centre comerciale, parcuri şi alte astfel de zone. Piaţa
se va dezvolta cu siguranţă, deoarece copii, dar mai ales părinţii au nevoie de astfel de locuri, care îi ajută pe
cei mici să se dezvolte fizic şi psihic, iar pe cei mari să aibaă siguranţa că îşi lasă copiii în siguranţă şi că
aceştia sunt fericiţi.

Concurenţa

Conceptul locului de agrement „Kid’sMall” este unul inovator, deoarece în ansamblul său nu are
concurenţă, cota de piaţă cu care porneşte iniţial este de 100%. Cu toate acestea, luate separat spaţiile au o
concurenţă destul de puternică, în sensul că există şi în alte zone locuri de agrement, poate nu cu
supravegetori, ceea ce este un avantaj. După opinia noastră faptul că toate se găsesc într-un singur loc este
cel mai important avantaj în faţa oricărui tip de concurenţă. Clownii dau şi ei unicitate locului, deoarece în
nici o altă parte pe piaţa românescă nu oferă servicii în mod permanent. Se consideră că iniţial vom fi lideri
de piaţă, că vom atrage un număr ridicat de clienţi şi că investiţiile vor fi amortizate rapid. Ameninţarea vine
din intrarea pe piaţă a unor noi jucători, eventual investitori străini cu strategii inovatoare.

Clienţi

Clienţii vizaţi de către societatea nou creată sunt copii. Astfel contribuţia lor la încasările firmei reiese
din tabelul de mai jos:

Clienţi Total %
Copii 4-7 ani 44,82%
Conform tabelului cea mai mare
pondere o deţin copiii cu vârste mai
Copii 7-10 ani 55,18%
mari(55,18%), deoarece aceştia consumă
mai mult . Motivul principal este că
preţurile pentru o oră de acces în zona de joacă destinată lor sunt mai ridicate comparativ cu a celor mici cu
30%, dar şi deoarece, aşa cum au demonstrat cercetările psihologice, ei vor avea o înclinaţie mai mare de a
cere părinţilor să revină aici, să fie desenaţi pe faţă, să mai rămână o oră în plus sau să cumpere o prăjitură.
Fiind mai mari, se pot exprima mai bine, se pot face înţeleşi, deci vor aduce încasări mai mari firmei.

Diferenţa dintre categoriile de vârstă este totuşi mică, deoarece societatea noastră încearcă să
satisfacă dorinţele unui segment mai mare de copii, una din dorinţe fiind a capta atenţia şi celor trecuţi de
12 ani.

Produsul este relativ uşor de imitat, ceea ce este un punct slab al afacerii, dar faptul că implică
costuri destul de mari demararea unei astfel de afaceri şi că în acet moment ideea este inovatoare, duce la
previziunea că va fi un succes şi că pe termen lung va aduce profit.

PLANUL DE MARKETING

Introducere

Motivul principal pentru care este alcătuit acesta este faptul că planul de marketing este o parte a
planului de afaceri, ce are un rol esenţial în evoluţia firmei.

Scopul marketing-ului este de a identifica şi îndeplini nevoile clienţilor. Un marketing de success


necesită existenţa unui produs potrivit la locul potrivit şi la momentul potrivit, şi implică conştientizarea
clientului de existenţa produsului. Planul de marketing este un document care formulează un plan pentru
vânzarea produselor şi serviciilor. Deşi cuprinde o structură formală, planul de marketing poate fi folosit fie
ca document formal (oficial), fie informal (de lucru), caracteristică fiindu-i flexibilitatea. Nu este posibil să
vinzi ceva fără să concepi – într-o formă oricât de rudimentară – un plan de marketing. În aceste timpuri,
când pieţele din întreaga lume devin din ce în ce mai competitive, este necesară utilizarea “marketing-ului”
pentru a canaliza vânzările în direcţia cea bună. Ca document cu o structură formală, planul de marketing îl
disciplinează pe cel care îl concepe, îl ajută să îşi aranjeze gândurile, cifrele şi concluziile într-o ordine logică,
ce poate fi urmărită şi de către alţii.

Sumar

1. Obiective

Având în vedere că afacerea noastră este una nouă pe piaţă, obiectivul pe care dorim să îl atingem în
primul rând este cunoaşterea firmei noastre şi a produselor oferite de către publicul ţintă, iar după acest
moment fidelizarea acestuia.

2. Perioada de timp pentru care este conceput planul este de 1 an.

Analiza situaţiei prezente

1. Analiza SWOT

Puncte tari: – ideea de a oferi clienţilor în acelaşiPuncte slabe:


loc servicii diverse ca: servicii recreative, servicii – marca este necunoscută
de supraveghere
– serviciile sunt destinate unui număr redus de
– afacerea reprezintă o inovaţie, fiind prima de
persoane
acest gen

-produsul poate fi uşor imitat


– oferta de foarte bună calitate

– personal foarte bine calificat

Oportunităţi:– capacitatea de penetrare pe o Ameninţări:


piaţă în continuă creştere şi dezvoltare, pe care – intrarea unor noi competitori pe piaţă, mai ales
mai este destul loc de pătrundere străini cu idei inovatoare şi cu experienţă în
– diversificarea ofertei-diferenţiată pe segmente domeniu
privind vârsta copiilor
– cererea crescândă pentru produse de substituţie:
– se constată un interes crescând pentru serviciile
recreative şi de petrecere a timpului liber parcuri de distracţii

– posiblitatea încheierii unor contracte


avantajoase cu alţi parteneri

Strategia de marketing

Strategia noastra este una ofensivă, pentru că suntem la început şi dorim să fim cunoscute de potenţialii
clienţi şi să ăi atragem pe aceştia.

Politica de produs
În cazul nostru, oferta este alcătuita din servicii:

– servicii de recreere

– servicii de supraveghere, astfel ca părinţii să simtă că îşi lasă copilul în deplină siguranţă

– servicii de autoservire prin automate: băuturi non-alcoolice şi sandwich-uri

Politica de promovare
Promovarea este comunicarea informaţională între vânzător şi cumpărătorii potenţiali pentru a influenţa
atitudiniile şi comportamentul acestora. Promovarea vânzărilor se referă la activităţiile de promovare care
stimulează interesul, încercarea sau procurarea de către cumpărătorii finali sau intermediari.

Produsul va fi promovat atât în media-chemarea televiziuni şi radiouri la deschidere, plin pliante şi fly-ere,
prin panouri în staţiile de metro, dar mai ales pe cale orală-promovarea prin intemediul unei mini campanii
în grădiniţe şi şcoli primare.

De această campanie se ocupă directorul de marketing care va contacta mijloacele media posibil interesate
şi va colabora cu firme care fac pliante şi banere. Deasemenea va angaja un referent marketing care va
merge în locurile unde se găsesc cei mici sau părinţii acestora.

Politica de preţ
Principalele obiective legate de preţ:

1. maximizarea profitului

2. menţinerea cotei de piaţă


La stabilirea preţurilor vom folosi orientarea după costuri care este cea mai elementară metodă de
calculare a preţului şi presupune că preţul să acopere integral costurile şi să permită obţinerea unui profit;

Preţurile estimate sunt:

Preţul jetonului, diferă în funcţie de serviciul utilizat:

– Jeton clovn – 1 RON

– Jeton intrare zona 4-7 ani 5 RON/ora

– Jeton intrare zona 7-10 ani 6 RON/ora

– în zilele în care au loc evenimente deosebite (Crăciun, 1 iunie) preţurile vor fi reduse cu 20%

– 1 suc automat-1 RON

– 1 sandwich automat-2 RON

Obiectivele strategiei promoţionale

– influenţarea cererii pentru produsul ce urmează a fi promovat, influenţa ce poate conduce la:

– creşterea consumului

– informarea şi convingerea potenţialilor clienţi

Aceste obiective de comunicare ce urmăresc atât aspectul informativ (atragerea atenţiei asupra ofertei
firmei, cunoaşterea serviciilor, prezentarea avantajelor serviciilor) cât şi aspectul afectiv (captarea interesului
faţă de oferta firmei, câştigarea unei poziţii mai bune în ierarhia consumatorilor) au drept scop final
realizarea obiectivelor de natură economică ale organizaţiei: creşterea cifrei de afaceri, mărirea cotei de
piaţă, rentabilitatea.

Procesul de comunicare poate fi construit cu ajutorul următoarelor elemente:


– sursa (o persoană, un grup sau o organizaţie care doreşte să transmită un mesaj altei persoane sau grup de
persoane) – în cazul nostru firma Kid`Small

– mesajul (ansamblul cuvintelor, imaginilor şi simbolurilor transmise de sursă şi destinate receptorului);


– codificarea (transformarea mesajului de către sursă într-un mod care să exprime simbolic ideea sau
conceptul ce se doreşte să ajungă la cumpărător);

– canalul de comunicaţie (mijlocul prin care mesajul codificat urmează să ajungă la receptor - ziar, revistă,
televiziune, radio, panou stradal etc): vom apela la panouri stradale, inserţii în reviste şi ziare şi spot radio.

– decodificarea (interpretarea de către receptor a simbolurilor transmise de sursă);

– receptorul (cel căruia îi este adresat mesajul şi care poate să nu coincidă cu receptorul vizat de sursă):
reprezintă publicul ţintă, şi anume copiii cu vârsta între 4-10 ani şi părinţii acestora.

Selectia combinaţiilor de promovare

Factorii care afectează selecţia combinaţiilor de promovare sunt următorii:


a) bugetul de promovare disponibil;

b) stadiul produsului din ciclul său de viaţă;

c) natura concurenţei;

d) ţinta promovării;

e) natura produsului.
a) Mărimea bugetului promovării afectează eficienţa promovării, în sensul că există un prag al acestuia peste
care pot apărea economii de scară.
b) Stadiul produsului în cadrul ciclului de viaţă cere o adaptare rapidă a modalităţilor de adaptare. În timpul
introducerii pe piaţă obiectul de bază al promovării este informarea. Prin aceasta se urmăreşte construirea
cererii primare, adică a cererii pentru idea generală de produs. În stadiul creşterii pieţei în care ne aflăm
noi, accentul se va deplasa de la construirea cererii primare spre stimularea cererii selective, adică cererea
pentru marca proprie a companiei. Principala problemă constă în a convinge cumpărătorii să cumpere şi să
se menţină fideli faţă de serviciile firmei noastre.
c) Natura competiţiei cere o diferenţiere a promovării în funcţie de asprimea acesteia şi de tipul
concurenţei: în cazul nostru, concurenţa este diferenţiată în funcţie de tipul de serviciu oferit, şi pe fiecare
segment există o concurenţă puternică.
d) Natura produsului sau serviciului, cât şi familiaritatea pe piaţă a produsului şi a mărcii sunt extrem de
importante. Fiind la început, avem nevoie de o campanie agresiv de comunicare pentru a ne face cunoscute
firma şi marca.
Având în vedere că firma doreşte pătrunderea pe piaţă, strategia folosită va fi pull (de tragere) care
implică activităţi de marketing, mai ales publicitate şi promovare pe piaţă, direcţionate către consumatorul
final.
Instrumentele mixul promoţional
– Publicitatea, în cazul nostru spotul radio ar fi cel mai potrivit

– Relaţii publice, ca instrument de comunicare, includ planificarea, organizarea şi controlul tuturor


acţiunilor desfăşurate de o întreprindere pentru a atinge obiectivele de comunicare stabilite şi pentru a
dezvolta o relaţie de încredere şi înţelegere cu piaţa. Obiectivele relaţiilor publice se referă atât la
menţinerea unor relaţii publice pozitive cu toţi colaboratorii, concurenţii şi cu publicul, asigurând astfel şi o
imagine favorabilă întreprinderii, cât şi la neutralizarea şi contracararea informaţiilor şi atitudinilor negative.
Aici putem include relaţiile cu presa, sponsorizări ale diferitelor activităţi care au legătură cu domeniul de
activitate şi publicul ţintă al firmei noastre.

Una dintre cele mai importante tehnici promoţionale folositî de noi va fi PR, organizare de evenimente
tematice.
Începând cu inaugurarea, care va fi ceva cu totul inedit şi va încerca să atragă cât mai mulţi copii
dornici de distracţie. Cei 2 clowni vor oferi bomboane la intrare, iar preţurile vor fi reduse cu 30% în această
zi. Va fi organizată şi o tombolă cu premii surpriză. Copiii vor putea să îşi aleagă singuri muzica dorită apelând
la clowni. Va avea loc şi o prezentare de modă pentrut copii, cât şi un spectacol de dans şi teatru.

Partenerii media invitaţi la eveniment vor fi: Pro Tv, Antena 1, Prima TV, Kiss FM, Itzi Bitzi, Radio 21,
revistele Mickey Mouse, 7 seri, Lumea Copiilor, Joy.

De Crăciun vom organiza un eveniment aparte, cu specific, cu decoraţiuni de sezon şi cu o tombolă


cu premii surpriză. Va veni bineînţeles şi Moş Crăciun, iar copiii vor putea să îi spună ce îşi doresc.

De Paşte vom organiza un alt eveniment tematic, şi vom redecora spaţiul adecvat. Va avea loc din
nou o tombolă cu premii, prezentare de modă şi concursuri. Iepuraşul va fi acolo ca să asculte dorinţele
copiilor.

De 1 iunie, vom organiza un eveniment pentru copii, o zi specială pentru ei cu premii, concursuri şi
alte surprize. Vor fi din nou reduceri de preţuri şi astfel copiii vor putea petrece mai mult timp distrându-se.
Cu ocazia oricărei zile speciale, clownii vor împărţi bomboane la intrare tuturor copiilor.
5. Descrierea investiţiilor necesare
Investiţia ce urmează a fi realizată are ca scop deschiderea unei noi afaceri, un spaţiu de agrement
pentru copii.

Capitalul social este mare-3 900 000 RON, datorită faptului că unul din acţionari deţine clădirea şi
terenul, cel mai important lucru pentru acest spaţiu de agrement. Fiecare din cele patru acţionară vin cu un
aport de 100 000 RON, sumă semnificativă care provine din partea părinţilor, deoarece acestea sunt
studente. Aceste sume nu acoperă însă costurile iniţierii afacerii, aşadar s-a apelat la un credit pentru IMM-
uri de la RomExtera Bank. Creditul este în valoare de 150 000 RON şi se va restitui eşalonat în 5 ani şi are o
dobândă de 11,9%/lună. Sursele de finanţare sunt iniţial convenţionale, dar se preconizează că în câţiva
ani, dacă se va dori extinderea afacerii şi dacă aceasta va aduce rezultatele dorite, se va trece şi la surse
neconvenţionale precum emisiunea de acţiuni de capital pe piaţa de capital.

Sediul societăţii comerciale este pe strada Int. Biruinţei, nr. 3, Pantelimon, judeţul Ilfov, Bucureşti,
datorită faptului că este aport al unuia din acţionari, deci nu sunt necesare investiţii pentru construcţia ei
sau închiriere teren, dar şi faptului că se află într-o zonă bună, de trafic spre Selgros, Metro-deci părinţii îşi
pot lăsa aici copiii în timp ce fac cumpărături, dar şi lângă o mulţime de alte societăţi şi multinaţionale.
O serie de activităţi-precum concepere, proiecteare produs, avocatură, studii de piaţă, contabilitate,
se vor realiza „in house”. Dar există şi o serie de activităţi pentru care se va apela la specialişti-precum firma
de consultanţă, firma de amenajări şi decoraţiuni, firma de închiriere clowni sau animatori la evenimente.
Nu vom face contracte de colaborare cu nici o firmă privind jucăriile, produsele din automat, aşadar numele
„Kid’sMall” nu va fi asociat cu nici o altă marcă.

Costurile vor reieşi din planul finaciar. Sursele de finanţare şi cele aduse de acţionari le acoperă. Se
doreşte extinderea firmei odată cu recuperarea investiţiei-maxim 5 ani în care se va restitui creditul şi cu
acumularea profitului.

În cazul falimentului, investitorii vor fi despăgubiţi parţial prin vânzarea bunurilor şi proprietăţilor cu
care au garantat iniţiatorii afacerii. Aceştia au garantat cu propria avere.

Recrutarea şi verficarea personalului se va executa prin colaborare cu o firmă de recrutare si plasare


a forţei de muncă, sub supravegherea directorului de resurse umane, care va face şi trainingurile aferente şi
va lua deciziile finale privind persoanele angajate. Întregul personal va fi angajat cu carte de muncă,
remunerarea sa se face prin salariu fix şi se vor acorda prime cu ocazia anumitor evenimente sau obţinerii
unor rezultate deosebite. Evoluţia salarială şi primele se vor corela cu rezultatele individuale ale fiecărui
angajat.
Este necesar să se angajeze: 4 supraveghetori; 2 clowni; 2 îngrijitori-curăţenie, 2 agenţi pază; 1
avocat; 1 referent marketing; 1 secretară; 2 casiere, acestora adăugându-li-se directorul general, directorul
de marketing, directorul financiar, directorul de imagine.

Furnizorii cu care firma urmează să colaboreze precum şi valoarea anuală a achiziţiilor au fost
prezentaţi în capitolul 2: Nicoro Trading (jucării), Diverta (desene animate, filme pentru copii), Bruno
(baloane, confecţii, accesorii carnaval), Alesys (servicii amenajări interioare), Agentia Mary Poppins (servicii
de îngrijire şi supraveghere a copiilor în spaţiile de joacă).

Furnizarea resurselor materiale se va face pe bază de contract cu firma prestatoare, în vederea


obţinerii avantajelor legate de preţ şi de calitatea produselor oferite.

Resursele materiale cu care va fi dotat ”Kid`sMall” vor face parte din capitalul social iniţial,
neexistând cheltuieli majore pe parcursul desfăşurării afacerii decât în situaţii extreme(reparaţii, înlocuirea
aparaturii datorită influenţelor mediului, etc.) şi pentru aprovizionarea automatului.

6. Costurile implementării afacerii


Cheltuielile necesare demarării afacerii sunt prezentate în următorul tabel:

Costuri fixe şi circulante:

Costuri fixe Valoarea de piaţă estimată


4*Birou mare 4*372,18 RON=1488,72 RON
1*Birouri mici 1*360,93 RON=360,93 RON
4*Fotoliu Tomy 4*285,63 RON=1142,52 RON
1* Scaun Fantezie 1*99 RON=99
Plasmă 55.799,07 RON
4*Laptopuri 4*2.899 RON=11596 RON
1*Unitate centrală 1*1.338,91 RON=1338,91 RON
1*Monitor 1*631,39 RON=631,39 RON
40*Scaun 40*70,10 RON= 2804 RON
10*Masă 10*137 RON=1370 RON

Darts 1750 RON


Fotbal masă 2275 RON
2*Aparat joc cu monitor de 14’’ fără 2*2205 RON=4410 RON
placă de joc
Placa de joc Magic Multi Game 5 în 2800 RON
1
Placă de joc EAC Multi Game 7 în 1 2975 RON
2*Leagăn 2*24 RON=48 RON
Topogan giant slide 620 RON
Topogan tob act 900 RON
Balansoar horse hop, hop 613 RON
Automat Saeco PROFESIONAL14 837,89
BREAK POINT Snack +Băuturi reci
Costuri variabile
5 Jucării de pluş Goofy S5* 36 RON= 180 RON
DISNEY
5 Jucării de pluş Donald S Disney 5*36 RON=180 RON
5 Jucării de pluş Mickey în vaza cu 5*38 RON=190 RON
flori
DISNEY
2*In the country2*28 RON=56 RON
CREATIVE GAMES
2*Discover seasons2*31 RON=62 RON
CREATIVE GAMES
10*Papuşă Miami Barbie 10*50 RON=500 RON
2*Broască muzicală2*57 RON=114 RON
CHICCO
5*Top Racing – set 2 maşini5*98 RON=490 RON
teleghidate 20cm
SIMBA TOYS
Desene animate, muzică, filme2000 euro*3,5=7000 RON
animate
Baloane,confetii,accesorii 200 euro*3,5=700 RON
Ustensile pentru birou 200 euro*3,5=700 RON
TOTAL 118 031,43 RON

Servicii amenajări interioare=20 000 euro*3,5=70 000 RON

TOTAL COSTURI demarare=188 031,43 RON

Sursele de finanţare a afacerii, aşa cum s-a precizat în capitolele anterioare sunt:

Valoarea nominală a
Nr crt Surse de finanţare Procente(%)
finanţării (în RON)
1 Capital social 3 900 000 96,3%
2 Capital împrumutat – credite 150 000 3,7%
total 4 050 000 100,00
Planul de rambursare a creditului la care s-a apelat este :

Luna Rată credit Sold credit Dobânda Total plată


1 150 000 17850 20 350
2 147 500 17 552,5 20 052,5
3 145 000 17 255 19 755
4 142 500 16 957,5 19 457,5
5 140 000 16 660 19 160
6 137 500 16 362,5 18 862,5
7 11,9 % 135 000 16 065 18 565
8 132 500 15 767,5 18 267,5
9 130 000 15 470 17 970
10 127 500 15 172,5 17 672,5
11 125 000 14 875 17 375
12 120 000 14 280 16 780
TOTAL 194 267,5 224 267,5
Calculele au fost efectuate cu o dobândă anuală de 11,9%

6. PREVIZIUNI FINANCIARE
PLANUL FINANCIAR

Estimarea încasărilor:

Program lucru firmă: 10.00-20.00, deci vor fi 10 ore/zi

Se iau în considerare: 7 zile/săptămână*4 săptămâni/lună*12 luni/an=336 zile/an

Din cele 336-4(presupunem în weekend) vor fi cele 4 evenimente sigure în care vom avea manifestaţii
speciale: Crăciun, Paşte, 1 iunie, Hallowen.

Pentru luni-vineri:
Notă: la estimări clienţi ne-am gândit că suprafaţa totală a societăţii comerciale este 400 mp.

Estimăm 25 clienţi/ora *10 ore=250 clienţi/ zi din care

100 zona 4-7 ani

100 zona 7-10 ani


50-pentru clowni

Consumul:

250(presupunem că fiecare ia cel puţin 1 suc) * 1RON=250 RON

100(presupunem că atâţia cumpără sigur un sandwich) * 2 RON= 200 RON

100(atâţia cumpără/zi jetoane în zona 4-7 ani) * 5 RON= 500 RON

100(atâţia cumpără/zi jetoane în zona 7-10 ani)* 6 RON= 600 RON

50(atâţia vor în zona clownilor) * 1 RON= 50 RON

Rezultă încasări de: 1600 RON/zi*5=8000 RON/luni-vineri*4=32 000RON/pe lună de luni-vineri

32 000 * 12=384 000RON/ an de luni-vineri


Weekend:
Estimăm 30 clienţi/oră* 10 ore= 300 clienţi/zi din care

120 zona 4-7 ani

120 zona 7-10 ani

60-pentru clowni

Consumul:

300(presupunem că fiecare ia cel puţin 1 suc) * 1RON=300 RON

150(presupunem că atâţia cumpără sigur un sandwich) * 2 RON= 300 RON

120(atâţia cumpără/zi jetoane în zona 4-7 ani) * 5 RON= 600 RON

120(atâţia cumpără/zi jetoane în zona 7-10 ani)* 6 RON= 720 RON

60(atâţia vor în zona clownilor) * 1 RON= 60 RON

Rezultă încasări de: 1980 RON/zi*2=3960 RON/weekend*4= 15 840 RON/pe lună în weekend

15 840 * 12=190 080RON/ an în weekend


Scădem 2 weekenduri(cât cele 4 sărbători)=3960RON/weekend*2= 7920 RON

Rezultă încasări totale în weekend=182 160 RON

Evenimentele:
(Fluxul clienţilor va fi mai mare, odată cu costurile pentru organizarea acestora, deci şi încasările, chiar dacă
oferim o reducere de 20% la serviciile de agrement)

Estimăm 35 clienţi/oră* 10 ore= 350 clienşi/zi din care

150 zona 4-7 ani

150 zona 7-10 ani

100-pentru clowni (va fi mai aglomerat decât de obicei, am estimat mai mult decât ar fi suma deoarece
clownii vor face un fel de program mai scurt pentru a-i mulţumi pe toţi copiii)

Consumul: (REDUCERE DE 20 % LA SERVICII DE AGREMENT NU LA CELE DE AUTOSERVIRE AUTOMAT)

400(presupunem că fiecare ia cel puţin 1 suc) * 1RON=400 RON

300(presupunem că atâţia cumpără sigur un sandwich) * 2 RON= 600 RON

150(atîţia cumpără/zi jetoane în zona 4-7 ani) *80%* 5 RON= 600RON

150(atâţia cumpără/zi jetoane în zona 7-10 ani)* 80%*6 RON= 720 RON

100(atâţia vor în zona clownilor) * 80%*1 RON= 80 RON

Rezultă încasări de: 2400 RON/zi specială*4 evenimente =9600 RON/total evenimente într-un an

Rezultă încasări din evenimente pe an =9600 RON

TOTAL ÎNCASĂRI DE LA CLIENŢI/AN=575 760 RON (164 502 euro)


Ne dorim ca încasările să crească cu 10% /an, rezultă:

Anul I II III IV V TOTAL


Încasări 575 760 633 336 696 670 766 337 842 970 3 515 073
clienţi(RON)
Estimarea cheltuielilor
Cheltuielile societăţii vor fi de două tipuri:
1. Directe:

 achiziţia echipamentelor speciale(pentru locurile de joacă);

 achiziţia mobilierului(scaune,mese);

 amenajarea spaţiului;

1. Indirecte, lunare:

 dobândă la credit;

 salariile angajaţilor;

 utilităţi (curent electric, gaze, telefon, apă, salubritate, servicii de internet);

Cheltuielilor directe prezentate în capitolul anterior li se adaugă cele indirecte :

Salarii personal:

Postul Salariu EURO/luna Salariu RON/lună


Director*5 350*5=1750 6125
Supraveghetor*4 250*4=1000 3500
Îngrijitor-curăţenie*2 150*2=300 1050
Agent pază*2 150*2=300 1050
Referent marketing*1 300*1=300 1050
Secretară *1 200*1=200 700
Avocat*1 350*1=350 1050
Casieră*2 150*2=300 1050
Clown*2 300*2=600 2100
TOTAL 5100 17 850
*Curs: I EURO= 3,5 RON

Total cheltuieli cu salarii pe an :


 EURO: 5100*12=61 200

 RON: 17 850*12=214 200

Strategia firmei este de a creşte salariile cu 5% an (într-un ritm mai mic decât creşterea preţurilor,
astfel vom avea sănătate economică în firmă). Rezultă costurile salariale pentru următorii 5 ani.

An I II III IV V TOTAL
Salarii RON 214 200 224 910 236 156 247 964 260 362 1 183 592
*La rezultatele cu virgulă s-au făcut rotunjiri
Cheltuieli aproximative pentru aprovizionare automat:
7500 sucuri/lună*0,7 RON(preţ achiziţie)= 5250 RON

3000 sandwich-uri/lună*1,5 RON(preţ achiziţie)= 4500 RON

TOTAL/lună= 9750 RON

TOTAL/an= 117 000 RON

Cheltuieli cu utilităţile:
TOTAL/lună= 1000 euro

TOTAL/an= 10 000 euro=35 000 RON

Cheltuieli cu publicitatea:
– spot radio: Radio Itzi Bitzi si Radio Kiss FM = 2000 euro

– flyere : 5000 : pret 500 RON firma Best Media Adv

– apariţii în reviste şi ziare:800 euro/apariţie => total 4000 euro (apariţii în Apropo Tv,

– 1 banner de 2x1m = 30 de euro

– 40 buc. tricouri personalizate = 20 euro buc => 800 euro firma Best Media Adv

– organizare eveniment inaugurare: 3000 euro

TOTAL costuri cu publicitatea/an= 34 905 RON

Cheltuieli cu dobânzile:
Dobânzile în primul an=194 267,5 RON

Total de plată=Dobândă+Restituire eşalonată a creditului=224 267,5 RON

TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE/an= 625 372,5 RON


Bilantul contabil pentru primul an al firmei ”Kid’sMall” arată astfel :

ACTIV SUMA PASIV SUMA


Active imobilizate Capital socialCapitaluri proprii 3 900 000
Imobilizări corporale: 3 500 000 Datorii ce trebuie plătite într-o120 000
Terenul şi construcţia perioadă mai mare de 1 an
118 031,43 214 200
Credit la bancă
Instalaţii tehnice,utilaje,mobilier
70 000 30 000
Datorii ce trebuie plătite într-o
Imobilizări necorporale
perioadă mai mică de 1 an
194 267,5
Cheltuieli de amenajare şi
decoraţiuni
Datorii salariale 117 000
117 000
Active circulante
Rată de rambursare
400 000
Stocuri
Dobânzi de plată
150 000
Lichidităţi
Furnizori
Conturi la bancă

TOTAL TOTAL

FLUXUL DE NUMERAR/PRIMUL AN

NrCrt Indicatori Total andin care:


1.Disponibil iniţial 400 000
2.Intrări, din care:
a) din vânzări 575 760
b) alte intrări 0
A TOTAL(1+2) 975 760
Ieşiri de numerar.
a)plăţi pentru materiale. 118 031,43
b)plăţi salarii personal. 214 200
c)plăţi cu lucrări şi servicii. 70 000
d)plăţi ptr. reclamă, public. 34 905
e)plăţi cu dobânzile. 194 267,5
f)plati cu utilitatile 35 000
g)alte plati 147 000
h)impozite şi taxe 155 876,75
B TOTAL(a+…+i) 969 280,68
C Intrări din alte credite 0
D Ieşiri din alte credite 0
Surplus de num. (A+C-B-D) 6479,32

CONT DE PROFIT SI PIERDERE/PRIMUL AN

Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor An I


Venituri din prestarea serviciilor 575 760
Total venituri 575 760
Cheltuieli directe
Cheltuieli materiale 118 031,43
Cheltuieli cu amenajări şi decoraţiuni 70 000
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli cu salariile 214 200
Cheltuieli pentru utilităţi 35 000
Cheltuieli de promovare 34 905
Cheltuieli cu dobânzi 194 267,5
Alte cheltuieli 147 000
TVA(19%) 155 876,75
Total cheltuieli 969 280,68
Rezult.ex (profit/pierdere) -393 520,68
Impozit pe profit ( 16 %)
Profit net
Profit net cumulat

Indicatori economico financiari:


1. A. Indicatori de lichiditate:
 Lichiditatea globală=Active circulante/Datorii curente

=(117 000+620 436,07+150 000)/( 214 200+

30 000+194 267,5+117 000)

=887 436,07/555 467,5)

=1,59

 Lichiditatea redusă= (Active circulante-Stocuri)/Datorii curente

=770 436,07/555 467,5

=1,38

 Perioada de rambursare a datoriilor=Obligaţii de plată*365/CA


=969 280,68* 365/575 760

=614,47 zile

1. B. Indicatori de solvabilitate
 Solvabilitatea patrimonială=Capital propriu/Total pasive

= 3 900 000/4 575 467,5

=0,85

 Indicele de solvabilitate generală=Total active/Capitaluri străine

=4 575 467,5/150 000

S-ar putea să vă placă și