Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect la disciplina de modelare cartografică

Obiectivul proiectului:

• Realizarea unei plan topografic la scara 1:5000

• Realizarea unui plan cadastral la scara 1:5000

Sursa datelor:

• Planul topo-cadastral la scara 1:5000 digitizat în semestrul I;

• Atlasul de semne convenţionale la scările 1:5000;1:2000;1:1000; 1:500.

Proiectul va cuprinde:

• Analiza mesajului planului L…………. , la scara 1:5000:

• descrierea informatiilor cuprinse in cadrul hartii(sistem de cote ,de coord,...etc)

• descrierea invormatiilor din fondul hartii(relief,cote max min,hidrografie. cai de


comunicatii,localitati,panta generala, {accent pe importanţa impactului
vizual al hărţii şi al elementelor ce îl compun(legendă, elemente din afara cadrului
hărţii, fondul hărţii), comentarea conţinutului hărţii;}

• descrierea modului de alegere si reprezentare pe plan a semnelor conventionale

• Realizarea tabloului cu elementele cartografiei informatice(inventariere-tabelar-


cantitati-mod rep. ):

• identificarea elementelor cartografiate sau de cartografiat şi proprietăţile acestor


elemente;(tabel)

• critica şi reconstrucţia hărţii;(curbe lizibilitate etc.ambiguitate reprezentari,-


propunere completare informatti carto-evalurea procentuala gradde
actualitate(ortofoto-imag-actualizata)

• Definirea unei baze de date şi ataşarea acesteia la elementele grafice digitizate prin
metoda ataşării de date şi a punctului de inserare a etichetelor:

• baza de date se va crea în funcţie de datele de la punctul 2;

• digitizarea se va realiza prin metoda ataşării de date cu inserarea locului de


aşezare a etichetei tip text.

• Crearea simbolurilor punctuale, a liniilor complexe şi al haşurilor şi introducerea lor


în biblioteca Autocad MAP;
• se vor crea simboluri tip block pentru elementele punctuale, la diferite scări,
conform atlasului de semne convenţionale;

• se vor crea linii simple sau complexe, la diferite scări, conform atlasului de semne
convenţionale;

• se vor crea haşuri conform atlasului de semne convenţionale.

• Realizarea planului topografic color la scara 1:5000, folosind procedeul interogării şi


al alterării proprietăţilor.

• Realizarea planului cadastral la scara 1:5000 color, folosind reprezentarea tipului de


folosinţă prin haşuri specifice, conform atlasului de semne convenţionale. Se va folosi
acelaşi procedeu de interogare.

• CONCLUZII

modul de implementare a elementelor cartografice.(automatizata-inter GIS,manual-


specificatiile la trapezul studiat-eval proc de automatizare