Sunteți pe pagina 1din 5

REGIMUL JURIDIC AL REFUGIATILOR

CUPRINS
INTRODUCERE

CAPITOLUL 1: GENEZA PROBLEMEI REFUGIATILOR


SECTIUNEA 1: SCURT ISTORIC
§ 1. ÎNCEPUTURILE PROBLEMATICII REFUGIATILOR
§ 2. TENDINTE PRIVIND PROBLEMATICA REFUGIATILOR DUPA 1990
SECTIUNEA 2: CATRE UN CONCEPT UNIVERSAL AL REFUGIATULUI
§ 1. ADMINISTRATIA NATIUNILOR UNITE PENTRU AJUTORARE SI RECONSTRUCTIE
§ 2. AGENTIA NATIUNILOR UNITE PENTRU AJUTOR SI RECONSTRUCTIE
§ 3. ORGANIZATIA INTERNATIONALA PENTRU REFUGIATI
§ 4. ÎNALTUL COMISARIAT AL NATIUNILOR UNITE PENTRU REFUGIATI

CAPITOLUL 2: SCURTA INCURSIUNE ÎN DREPTUL INTERNATIONAL AL REFUGIATILOR


SECTIUNEA 1: CONVENTIA DIN 1951 REFERITOARE LA STATUTUL REFUGIATILOR
§ 1. PREZENTARE GENERALA
§ 2. DEFINITIA TERMENULUI DE „REFUGIAT”. LIMITE DE APLICABILITATE ALE CONVENTIEI
§ 3. APLICAREA CONVENTIEI DIN 1951
§ 4. PROTOCOLUL DIN 1967 CU PRIVIRE LA STATUTUL REFUGIATILOR
SECTIUNEA 2: INSTRUMENTE REGIONALE
§ 1. CONVENTIA DE LA ADDIS ABEBA DIN 1969
§ 2. DECLARATIA DE LA CARTAGENA REFERITOARE LA REFUGIATI

CAPITOLUL 3: STATUTUL JURIDIC AL REFUGIATILOR. DREPTURI SI OBLIGATII


SECTIUNEA 1: STATUTUL REFUGIATILOR POTRIVIT CONVENTIEI DIN 1951
§ 1. PROTECTIA
§ 2. ASISTENTA
SECTIUNEA 2: PARTICULARITATI ALE DREPTURILOR SI OBLIGATIILOR REFUGIATILOR PE PLAN EUROPEAN
§ 1. DREPTUL DE SEDERE LEGALA SI DREPTURILE AFERENTE
§ 2. NATURALIZAREA
§ 3. ASIMILAREA

CAPITOLUL 4: ÎNALTUL COMISARIAT AL NATIUNILOR UNITE PENTRU REFUGIATI SI COLABORAREA CU


ALTE ORGANISME ÎN DOMENIU
SECTIUNEA 1: FUNCTII SI COMPETENTE
SECTIUNEA 2: ORGANIZARE SI PROCEDURA
SECTIUNEA 3: COOPERAREA DINTRE ÎNALTUL COMISARIAT PENTRU REFUGIATI SI ALTE ORGANISME
INTERNATIONALE

CAPITOLUL 5: PROBLEMATICA REFUGIATILOR ÎN ROMÂNIA


SECTIUNEA 1: CADRUL LEGAL ACTUAL
SECTIUNEA 2: PROCEDURA ACORDARII STATUTULUI DE REFUGIAT
§ 1. PROCEDURA ORDINARA
§ 2. PROCEDURA ACCELERATA
§ 3. PROCEDURA ÎN CAZUL CERERILOR PENTRU ACORDAREA STATUTULUI DE REFUGIAT DEPUSE ÎN
PUNCTELE DE CONTROL PENTRU TRECEREA FRONTIEREI DE STAT
SECTIUNEA 3: DREPTURILE SI OBLIGATIILE REFUGIATILOR SI ALE PERSOANELOR CARE AU DOBÂNDIT O
FORMA DE PROTECTIE
SECTIUNEA 4: ÎNCETAREA, RETRAGEREA SAU ANULAREA UNEI FORME DE PROTECTIE
SECTIUNEA 5: OFICIUL NATIONAL PENTRU REFUGIATI

CAPITOLUL 6: CONSIDERATII FINALE

BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE

I. CURSURI. TRATATE. MONOGRAFII.


A. AUTORI ROMANI.
1. Alexandru Bolintineanu, Adrian Nastase, „Drept international contemporan”, Regia autonoma
„Monitorul Oficial”, Bucuresti,
1995.
2. Nicolae Ciachir, „Istoria relatiilor internationale de la Pacea Westfalica (1648), pâna în
contemporaneitate (1947)”, Editura Oscar Print, Bucuresti, 1998.
3. Ionel Closca, „Dreptul umanitar si noua ordine internationala”, Editura Militara, Bucuresti, 1978.
4. Ionel Closca, Ion Suceava, „Tratat de drepturile omului”, Editura Europa Nova, Bucuresti, 1995.
5. Ionel Closca, Edwin Glaser, Neagu Cosma, Martian Niciu, George Elian, Miklos Antal, „Dictionar de
drept international public”,
Editura Stiintifica si Enciclopedica”, Bucuresti, 1982.
6. Vasile Cretu, Drept international public, Editura Fundatiei, „România de mâine”, Bucuresti, 1999.
7. Victor Duculescu, „Protectia juridica a drepturilor omului”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998.
8. Ion P. Filipescu, Augustin Fuerea, „Drept Institutional Comunitar European”, Editura Actami,
Bucuresti, 1999.
9. Grigore Geamanu, „Dreptul international contemporan”, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti,
1975.
10. Grigore Geamanu, „Dreptul international public” vol II, Editura Didactica si Pedagogica, 1983.
11. Dumitru Mazilu, „Drepturile omului – concept, exigente si realitati contemporane”, Editura Lumina
Lex, Bucuresti, 2000.
12. Raluca Miga-Besteliu, „Drept International. Introducere în dreptul international public”, Editura
ALL, 1996.
13. Raluca Miga-Besteliu, „Organizatiile internationale interguvernamentale”, Editura ALL, Bucuresti,
2000.
14. Martian I Niciu, Viorel Marcu, Nicoleta Diaconu, Nicolae Purda, Macarovschi Laura „Culegere de
documente de drept international public”, Editura Lumina Lex, 1997.
15. Dumitra Popescu, Adrian Nastase, Florian Coman, „Drept international public”, Editura „Sansa”,
Bucuresti, 1994.
16. Dumitra Popescu, Adrian Nastase, „Drept international public”, Editura „Sansa”, Bucuresti, 1997.
B. AUTORI STRAINI.
1. D. Anzilotti, „Teoria generale della responsabilita dello stato nel diritto internazionale”, Florenta,
1902.
2. Thomas Buergenthal si Renate Weber, „Dreptul international al drepturilor omului”, Editura ALL,
Bucuresti, 1996.
3. Winston Churchill, „Al doilea razboi mondial”, Editura Saeculum, Bucuresti, 1998.
4. Nobel Peter, „Protection of refugees in Europe seen 1987”, Londra, 1981.
5. François de Rose, „Al treilea Razboi Mondial nu a avut loc. N.A.T.O. si PACEA”, Editura Nemira,
1998.
6. Charles Rousseau, „Principes Généraux du Droit International Public” tome I, Éditions A. Pendone,
Paris, 1944.
7. Albert Speer, „În umbra lui Hitler” vol. II, Editura Nemira, Bucuresti, 1997.

II. ALTE SURSE


1. Palestine and Decolonization Section Department of Public Information of United Nations 2000.
2. 1999 Country Reports on Human Rights Practices Released by the Bureau of Democracy, Human
Rights, and Labor U.S. Department of State, February 25, 2000.
3. Conventia cu privire la relatiile diplomatice, adoptata la Viena 18 aprilie 1961 si ratificata de
România prin Decretul nr. 566 din 4 iulie1968, publicat în Buletinul Oficial nr. 89/1968.
4. Manual despre proceduri si criterii pentru determinarea statutului de refugiat, Geneva, ianuarie
1998.
5. Situatia refugiatilor în lume 1997-1998. Persoanele deplasate – o problema umanitara – Înaltul
Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati, Ed. Carocom 94 SRL, 1999.
6. Refugees protection – A guide to international law – Înaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru
Refugiati.
7. Report of the independent inquiry into the actions of the United Nations during the 1994 genocide in
Rwanda 15 december 1999.
8. Collection of International Instruments concerning refugees, Geneva, 1990
9. Oficial Site of United Nations.
10. Oficial Site of NATO.
11. Oficial Site of OSCE.
12. Oficial Site of KFOR.
13. Oficial Site of SFOR.
14. Oficial Site of UNTAET.
15. Oficial Site of Departement of States of USA.
NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)
Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe
portalul www.lucrari.ro
În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de
autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-
CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura
Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.
Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.
Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau
transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al
SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.
Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe
diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de
socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.
Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-
CONSULTING AGENCY SRL.
În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor,
vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp
măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm
respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul
celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile
noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!
Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE
1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?
Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de
SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti,
ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.
Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte
persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?


Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit,
cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?


Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în
termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier
sau Poşta Română).

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?


Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se
respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte
tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu
sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul
educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de
documentare etc. etc.

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?


NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că,
în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate
de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să
cuprindă: numele autoruluilucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.
În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie
2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte
asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă
comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a
calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată
noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi
pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le
coordonează.
În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:
1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă
procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi
singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult
decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine
pregătit în vederea susţinerii.
2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de
vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă
amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate
de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o
continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi
personal schimbările legislative!
3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că
majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează
ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi
"adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care
asigură copertarea lucrărilor .
Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul
de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!