Sunteți pe pagina 1din 3

1. Substantivul este partea de vorbire care …………………. fiinţe, lucruri, fenomene ale naturii.

2. Substantivul are două feluri : ……………… şi ………………… .

3. Specifică ce fel de substantive sunt urmatoarele cuvinte :

 caiet – …………………………..
 Alina – …………………………...
 birou – …………………………...
 Vaslui – …………………………..
 România - ………………………..
 vulpe- …………………………….
 fulgi - ……………………………

4. Substantivul are două numere:singular şi plural. Specifică la ce număr sunt următoarele substantive :

 Pădurile- …………………………
 pădurea - ………………………..
 ochi- ……………………………..
 ochii- ……………………………..

5. La început de propoziţie, substantivul comun se scrie cu literă mare, însă în interiorul propoziţiei se
scrie cu literă mică. Substantivul propriu se scrie cu literă mare indiferent de locul său ocupat în cadrul
propoziţiei.

EX: Mama cumpără multe fructe. Maria preferă însă dulciurile.Cine alege o alimentaţie sănătoasă?Mama
sau Maria? (scrie părerea ta ………………………………………………………………………………….)
 Alcătuieşte si tu o propoziţie în care cuvântul mama să fie la început de propoziţie iar cuvântul
Maria la sfârşitul altei propoziţii.

 ………………………………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………………………………….

1. Adjectivul este partea de vorbire care exprimă ………………. …………. a unui


substantiv.
Inv. Liciu Iuliana Valentina 1
2. Adjectivul se acordă în număr cu ………………………….. .

Ex. Ghioceii gingaşi străbat pojghiţa de gheaţă a iernii.


 Alcătuieşte o propoziţie cu expresia următoare „ nori suri ”
 ……………………………………………………………

3. Precizează pentru fiecare substantiv mai multe însuşiri :

 oraş …………………………......
 birou ………………………….....
 Vaslui …………………………..
 clasă ……………………………..
 vulpe …………………………….
 fulgi ……………………………..

4. Alege forma corectă :

 Pădurile (dese / deasă ) sunt sursă importantă bogată de oxigen pentru


atmosferă.

 Animalul (sălbatic / sălbatice ) trăieşte în pădurile întinse ale globului


pământesc.

5. Adjectivele sunt des folosite în compuneri şi descrieri. Ele înfrumuseţează şi


imbogăţesc vocabularul.
 Alcătuieşte o scurtă compunere bogată în adjective.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Inv. Liciu Iuliana Valentina 2


1. Pronumele personal este partea de vorbire care ţine locul unui ……………………….

2. Persoana pronumelui personal :

I – indică persoana care vorbeşte ……………………..


a II-a - indică persoana cu care se vorbeşte …………………………….
a III-a - indică persoana despre care se vorbeşte………………………………….

3. Specifică pronumele personale întâlnite la numărul :

a. singular : ………………………………. ;
b. plural : ………………………………..

4. Genul :
 Numai persoana a III-a are forme diferite de masculin si feminin.
 Dă exemple atât la nr. singular cât şi la nr. plural :
 ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………

5. Pronumele personale de politeţe sunt folosite în locul numelor persoanelor cărora le


acordăm un respect deosebit.
 Are forme doar de :
persoana a II-a : ……………………..
……………………..
6.Alcătuieşte câte o propoziţie cu fiecare pronume personal ( nr. singular şi plural ) stu-
diate:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

Inv. Liciu Iuliana Valentina 3

S-ar putea să vă placă și