Sunteți pe pagina 1din 3

Catalizatori și enzime

Catalizatori

Catalizatorul este o substanță care modifică viteza unei reacții chimice


fără a participa la reacție și fără ca ea însăși să sufere modificări. Pentru meritele
sale din domeniul catalizatorilor lui Wilhelm Ostwald i s-a decernat Premiul
Nobel. Se bănuiește că în urmă cu 5000 de ani asirienii foloseau catatalizatori în
fermentația alcoolică. Abia în 1835, Jöns Jakob Berzelius obsearvă că o serie de
reacții chimice nu au loc numai în prezența unor anumite substanțe, care însă în
timpul reacției nu se consumă sau nu-și schimbă compoziția chimică. În 1900
Wilhelm Ostwald definește catalizatorul ca o substanță în prezența căreiea este
mărită viteza reacției chimice, fără ca ea să se consume sau să influențeze
echilibriul termodinamic al reacției chimice.

În chimie s-a observat că un catalizator activează energia reacției chimice


printr-un mecanism de potențare. Se consideră că în timpul reacției structura
catalizatorului se schimbă, el însă se reface în finalul reacției chimice. Reacția
are loc în două etape după modelul:

K+A KA
KA+B K + AB

În natură se pot întâlni frecvent fenomenul de cataliză, ca exemplu


procesul de biosinteză proteică a viețuitoarelor. De asemenea în procesul de
respirație, sau la procesul de obținere a energiei din hrană. Frecvent catalizatorii
în natură sunt anumite proteine, enzime. Circa în procent de 80 % sunt folosiți
catalizatori în reacțiile chimice din industrie. Fără catalizatori anumite reacții
chimice ar fi foarte lente sau nu ar avea loc.
Enzime

Enzimele (din limba greacă - zymosis - ferment) sunt macromolecule de


origine proteică cu rol de biocatalizatori, cu ajutorul cărora celulele vii pot
înfăptui reacții complexe într-un timp scurt, la temperatura mediului
înconjurător. Catalizând reacțiile biochimice din organism, ele au un rol esențial
în biosinteza și degradarea substanțelor din materia vie, întâlnindu-se în toate
organismele animale, vegetale și în micro-organisme, mai fiind denumite din
această cauză biocatalizatori. Fără enzime , procesele biochimice s-ar desfășura
cu viteze foarte mici.

Ele se pot defini, deci, drept proteine cu acțiune catalitică; aproape toate
moleculele-enzimă, cunoscute până acum, dintre care multe obținute sub formă
cristalină au structură proteică. Numărul enzimelor este de ordinul miilor căci, în
lumea vie, fiecărei molecule organice existente aici, trebuie să-i corespundă cel
puțin o enzimă, care să participe la sinteză și/sau degradarea ei.

Rol în cadrul organismelor

 Descompunerea moleculelor mari;


 Accelerează procesele metabolice;
 Coordonează unele etape ale ciclului metabolic.

Tipuri de enzime

 După reactivitate:
1. Apoenzimă - enzimă, care devine activă numai la unirea cu anumite
substanțe de natură non-proteică;
2. Coenzimă sau cofactor - substanță de natură non-proteică, ce-i
conferă activitate enzimatică apoenzimei;
3. Holoenzimă - macromolecula rezultată în urma unirii coenzimei cu
o apoenzima.
 După tipul reacției catalizate:
1. Oxidoreductază;
2. Transferază;
3. Hidrolază;
4. Liază;
5. Isomerază ;
6. Ligază.